Geld lenen kost geld
WIKI

Global Guarantee

  • Een minilening aanvragen met een externe garantsteller kan volledig direct online. De aanvraag is binnen 10 minuten afgerond.
  • De externe garantsteller van Global Guarantee is de ideale oplossing als u niet over een persoonlijke garantsteller beschikt.

Global Guarantee bij een Minilening

Als u een minilening wilt aanvragen heeft u een garantsteller nodig.

De snelste manier is om gebruik te maken van de externe garantsteller van Global Guarantee (ook bekend onder de naam Global Finance Guarantee Management, ‘GFGM‘)

Dit is een extern bedrijf die instaat voor wanneer u niet aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen en dekt dus het risico voor de kredietverstrekker.

In artikel 3.4 van de Global Guarantee overeenkomst staat:

“3.4 Indien de Kredietnemer in verzuim is met het terugbetalen van de verstrekte lening aan de Kredietverstrekker, betaalt de Garant onmiddellijk op eerste verzoek het verschuldigde bedrag aan de Kredietverstrekker.

Ten gevolge van die betaling heeft de Garant een recht van regres tegen de Kredietnemer. Dit recht van regres omvat alle rechten van de Kredietverstrekker uit hoofde van de Leningsovereenkomst.

De Garant is bevoegd om het uit hoofde van de Leningsovereenkomst verschuldigde (totaal)bedrag, inclusief bijkomende kosten, te innen bij de Kredietnemer.”

Dit betekent dat de externe garantsteller onmiddellijk de lening voor u zal afbetalen indien u in gebreke blijft.

Hierna heeft de garantsteller recht van regres, wat wil zeggen dat u het voorschot aan de garantsteller moet terugbetalen volgens de voorwaarden in de leningsovereenkomst.

De lening wordt als het ware nu bij de garantsteller genomen in plaats van de bij de kredietverstrekker.

Artikel 4.1 en 4.2 bespreken de kosten van laattijdige terugbetaling aan de garantsteller:

“4.1 Indien de Kredietnemer enig bedrag dat hij uit hoofde van of in verband met deze Voorwaarden aan Garant is verschuldigd of enig bedrag dat hij uit hoofde van de Garantie- overeenkomst aan Garant verschuldigd is, niet of niet volledig betaalt op de overeengekomen vervaldag, zal de Kredietnemer over het onbetaald gebleven bedrag een vertragingsvergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de toepasselijke wettelijke rente.

4.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.1, is de Kredietnemer aan Garant in geval van niet-tijdige betaling aanmaningskosten verschuldigd ter zake de aanmaningen die door of namens Global Finance Guarantee Management aan de Kredietnemer zijn verzonden.

Deze aanmaningskosten bedragen € 20,- en zijn verschuldigd wanneer de vergoeding voor de garantie na 14 dagen na vervaldatum nog niet is betaald. 21 dagen na de uiterste betaaldatum sturen wij een tweede aanmaning waarvoor nog eens €20 extra in rekening wordt gebracht.”

Hierin wordt beschreven dat u bij laattijdige betaling Global Guarantee een vertragingsvergoeding verschuldigd bent, gelijk aan de toepasselijke wettelijke rente (deze bedraagt op dit moment 2,0%).

Indien u 14 dagen na de vervaldatum van de terugbetalingstermijn aan de garantsteller nog steeds niet uw betaling heeft voldaan, bent u verplicht aanmaningskosten te betalen. Deze bedragen €20,-.

Deze externe garantsteller is uiteraard niet gratis en komt tegen een bepaalde extra prijs. Hieronder krijgt u een kort overzicht van de kosten. Deze zijn afhankelijk van uw leenbedrag.

Kosten externe garantsteller

LEENBEDRAG (EUR)TERMIJNPRIJS (EUR)
10015€24.39
10030€28.78
20015€48.78
20030€57.55
30015€63.16
30030€84.33
40030€ 110.10
50030€ 140.88
50045€ 170.82
60045€ 193.98
60062€ 219.64
70045€ 225.14
80045€ 255.30
80062€ 370.19
100062€ 452.73
110062€ 487.00
120062€ 519.28
130062€ 523.55
140062€ 535.82
150062€ 574.10
Global Guarantee Kosten

Indien u deze extra kost wilt vermijden, zult u over een persoonlijke garantsteller moeten beschikken. Dit kan een familielid zijn, vriend(en) of een ander persoon die de lening kan dekken wanneer u een betalingsachterstand oploopt.

De externe garantsteller van Global Guarantee is de ideale oplossing als u niet over een persoonlijke garantsteller beschikt.

Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Waarom kiezen voor de externe garantsteller?

Een externe garantsteller is een onafhankelijke en flexibele garantsteller. Deze staat steeds garant wanneer u een minilening wilt aanvragen.

Global Guarantee (ook wel GFGM) neemt het risico op wanbetaling volledig op zich. Zij staan borg voor uw leenbedrag tijdens de gehele looptijd.

Bent u te laat met de afbetaling van uw lening dan zal de externe garantsteller deze lening voorschieten aan de kredietverstrekker. Vervolgens dient u uw lening af te betalen aan de externe garantsteller.

Wanneer u kiest voor een persoonlijke garantsteller zal deze bij laattijdige betaling moeten opdraaien voor de kosten.

Als u een minilening aanvraagt kunt deze service tegen betaling toevoegen. Deze kosten zijn afhankelijk van uw leenbedrag.

Hoe een minilening aanvragen met externe garantsteller?

Een minilening aanvragen met een externe garantsteller kan volledig direct online. De aanvraag is binnen 10 minuten afgerond.

Nadat uw aanvraag is goedgekeurd ontvangt u het geld binnen 24 uur op uw rekening, afhankelijk van de openingsuren van uw eigen bank.

Een online aanvraag indienen gebeurt in de volgende stappen:

  1. Kies uw bedrag en leentermijn
  2. Upload uw ID-document
  3. Vul uw gegevens in
  4. Kies voor de externe garantsteller
  5. Voer uw rekening verificatie uit (u moet 0,01 cent storten om uw rekening te verifiëren)
  6. Verstuur uw aanvraag

Global Guarantee Ervaringen

Op het internet zijn een heleboel Global Guarantee klachten en slechte ervaringen te lezen.

Hieronder enkele voorbeelden:

Wat opvalt is dat veel klanten problemen ondervinden met contact opnemen met Global Guarantee. Hieronder lijsten wij daarom voor u even de contactgegevens op.

Hoewel het begrijpelijk is dat veel klanten de externe garantstelling te duur vinden, is er een simpele oplossing die deze kosten in één keer teniet doen: wijs zelf een persoonlijke garantsteller aan.

Vaak zijn mensen beschaamd om vrienden of familie in te lichten over hun persoonlijke financiële situatie. Het kan echter zinvol zijn eerst bij hen even na te vragen of er een mogelijkheid is tot persoonlijke garantstelling.

Vraag hen of zij niet garant willen staan voor de lening. Zo vermijdt u torenhoge extra kosten en maakt u bovendien kans dat uw vriend of familielid besluit om zelf geld aan u uit te lenen, zonder extra kosten.

Global Guarantee Contact

E-mail

U kunt contact opnemen met Global Guarantee via onderstaand email adres:

[email protected]

Telefoon

Global Guarantee is ook te bereiken op het volgende telefoonnummer:

Global Guarantee telefoonnummer: 020-2620983

EDR Incasso

Tevens is het mogelijk dat u onterecht een incasso in de bus krijgt. Deze incasso is meestal afkomstig van EDR Incasso.

Indien u onterecht een brief in de bus heeft ontvangen of andere edr incasso klachten heeft kunt u EDR bereiken op onderstaand telefoonnummer:

EDR Incasso telefoonnummer: +31 (0)70 452 5355

Het postadres is:

EDR Credit Services
Postbus 97
2260 AB LEIDSCHENDAM

Wilt u direct meer informatie over producten en diensten van EDR?

Bel dan rechtstreeks: +31 (0)70 452 53 40

EDR staat bekend om het doen van onjuiste of onrechtmatige pogingen tot vordering van kosten. Er zijn dan ook veel edr incasso klachten te vinden op het internet.

Mail, of fax hen meteen een verzoek tot overhandigen van een rechtsgeldig bewijs. Wacht hier niet mee en doe dit binnen een redelijke termijn (14 dagen).

Een aangetekende brief is meestal niet meteen nodig en kost alleen maar meer. Met een fax of mail kunt u er redelijk zeker van zijn dat uw bericht tijdig wordt ontvangen.

Geef in uw melding aan dat zolang EDR niet kan aantonen dat er daadwerkelijk een openstaand saldo is dat u zou moeten betalen, u geen stappen zult ondermenen dit bedrag effectief te voldoen.

Vermeld hierbij ook dat als u binnen 30 dagen niets hoort, EDR daarmee aangeeft dat de vordering onterecht/onjuist was, en u verder geen stappen meer hoeft te ondernemen.

Ons oordeel over Global Guarantee

Externe garantstelling bij Global Guarantee kan een oplossing bieden voor wanneer u geen persoonlijke garantsteller heeft. Er zijn echter hoge kosten verbonden aan deze service.

Probeer dus steeds eerst geld te lenen met een persoonlijke garantsteller. Indien u in de schulden zit kunt u hier meer informatie vinden.

Indien u schulden wilt voorkomen, klik dan hier.

Was dit artikel nuttig?

Wees de eerste om feedback te geven

Ik werk als country manager voor Financer.com Nederland. Mijn interesses liggen in het beheren van mijn eigen financiën, beleggen en sparen. Ik wil nuttige informatie geven en onze lezers helpen om slimmere financiële beslissingen te nemen.

Delen op
Read Icon3776 gelezen
Laatst bijgewerkt: december 27, 2021
Door Financer.com te gebruiken maak je een verschil!  Lees meer