Geld lenen kost geld
WIKI

Geld lenen met garantstellers

 • Garanstellers tekenen voor een (deel van de) lening dat u op basis van uw inkomen nog niet zelf kunt dragen
 • Een alternatief voor garant staan is geld schenken. Als u tussen de 18 en 40 jaar oud bent, mogen uw ouders u ruim 100.000 belastingvrij schenken voor een woning.

Hoe werkt garant staan bij een lening?

Soms beschikt u niet over de nodige kredietwaardigheid om een lening af te sluiten. Uw ouders kunnen hierbij de helpende hand bieden en garant staan voor een lening.

Lenen met garantstellers kan u in sommige gevallen helpen om toch een goedkeuring van uw kredietaanvraag te krijgen.

Niet iedereen met een negatieve BKR heeft namelijk een slecht betaalgedrag.

Studenten die bijvoorbeeld hun eerste appartement kopen, hebben meestal niet de financiële middelen om een goede kredietwaardigheid te bewijzen.

Dit geldt met name wanneer zij voorheen financieel afhankelijk waren van hun ouders.

Financer.com informeert u graag over de soorten garanties en de mogelijke risico’s die deze met zich meebrengen.

Belastingvrij schenken

Ouders kunnen hun zoon of dochter op verschillende manieren een schenking doen. Belastingvrij kunnen ze jaarlijks 6.604 euro (2021) schenken.

Tevens mogen ze voor de aankoop van een huis eenmalig 105.302 euro (2021) belastingvrij schenken .

Hoe werkt garant staan voor iemand?

U wilt borg staan voor iemand? Dit betekent dat u een openstaande schuld overneemt wanneer iemand niet meer aan de betalingsverplichting kan voldoen.

Dit wordt meestal contractueel vastgelegd in de zogenaamde ‘borgtocht‘ of garantieovereenkomst.

Wil een vriend bijvoorbeeld garant staan en kunt u de maandelijkse aflossing en/of rente van uw lening wegens omstandigheden niet meer verder afbetalen?

Dan verhaalt de bank de schuld op uw vriend en zal hij verplicht zijn de schulden verder af te lossen.

Voorwaarden belastingvrij schenken

Er zijn voorwaarden voor het belastingvrij schenken van ouder naar kind, lees hier de voorwaarden voor belastingvrij schenken aan een kind. 

Wilt u meer lezen over hoe kinder financieel bij te staan? Lees dan het artikel, sparen voor kind, eerder verschenen op Financer.com.

Waarom wordt een lening afgesloten met een garantsteller?

Uw kredietwaardigheid is de beslissende factor voor het verkrijgen van een lening.

Op die manier zorgt de bank ervoor dat u zeker uw schulden terugbetaalt.

De kredietwaardigheid wordt beoordeeld op basis van een aantal factoren, zoals de frequentie van uw inkomen, de hoogte van uw inkomen, uw BKR notering en andere zaken, zoals uw woon- en gezinssituatie.

In sommige levenssituaties is het niet eenvoudig om aan alle eisen van de kredietverstrekker te voldoen:

 • U werkt als zelfstandige en heeft geen vast inkomen.
 • U bent student.
 • U bent tijdelijk werkloos.


Voor wie zich in een vergelijkbare situatie bevindt, bestaat de mogelijkheid om een lening aan te gaan met behulp van een garantiegever.

Eenvoudig gezegd neemt de garantsteller de schulden op zich indien u als geldnemer niet tijdig aan uw betalingen voldoet.

Heeft u een negatieve BKR en wilt u toch geld lenen? Neem dan even een kijkje op deze pagina.

Wie is een geschikte garant?

De garant heeft bij voorkeur:

 • een vast inkomen
 • geen negatieve BKR codering

De garant dient voor het verstrekken van een lening aan alle bovengenoemde voorwaarden te voldoen.

Een regelmatig inkomen en een positieve BKR codering zijn hierbij doorslaggevend.

Een garantiegever is meestal een vertrouwenspersoon en iemand die dicht bij u staat. Vaak zijn het familieleden of goede vrienden.

Het is ook mogelijk om meerdere personen tegelijk als borg te aanvaarden. Deze delen het bedrag van de garantie in geval van insolventie van de debiteur.

Bijkomende voorwaarden

Hieronder nog enkele bijkomende voorwaarden die de kans op succes verhogen. De garant mag niet:

 • een krediet bij kredietgever hebben; of
 • reeds persoonlijke garantiegever zijn voor een andere overeenkomst met kredietgever.
 • De garantiesteller is ten minste 25 jaar oud en is woonachtig in Nederland.
 • Het maandelijkse termijnbedrag van de lening is niet hoger dan 40% van het verschil tussen vaste inkomsten en vaste uitgaven van de garant.

Soorten garanties en kenmerken van deze garanties

Het is van groot belang te weten welke verplichtingen door middel van een garantie aan de garantsteller worden overgedragen.

Er zijn verschillende soorten garanties. Deze verschillen vooral in de algemene voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer de kredietverstrekker zich tot u als borg kan wenden.

 • Globale garantie – Bij dit type garantie bent u als garantsteller niet alleen aansprakelijk voor een vast bedrag, maar ook voor alle toekomstige leningen van de debiteur.
 • Wanbetalingsgarantie – Is de meest geprefereerde variant voor garanten. De kredietgever moet duidelijk kunnen bewijzen dat de debiteur insolvent gebleken is.
 • Garantie van de crediteur – Hier zijn de voorwaarden duidelijk in het voordeel van de crediteur. Het volstaat te zeggen dat de kredietnemer insolvent is. Dit hoeft niet in rechte te worden vastgesteld zoals bij de wanbetalingsgarantie. Deze variant is erg populair bij banken. Garanten dienen voldoende informatie te verkrijgen over de exacte voorwaarden alvorens in te stemmen met deze vorm van garantie.
 • Garantie op eerste verzoek – De bank kan vanaf de eerste betalingsvertraging een beroep doen op de garantiegever.

Wie een garantie afsluit, dient de advocaat goed te informeren over de voorwaarden. Banken zijn er meestal niet om u als borg te adviseren.

De prioriteit van de bank is het veiligstellen van het geleende bedrag en te vermijden dat zij verlies draaien.

Externe garantsteller

Bij aanbieders van minileningen heeft u vaak de mogelijkheid te kiezen voor een externe garantsteller. Hierbij doet een extern bedrijf dienst als garantie voor uw lening.

U betaalt dan een extra kost als ‘verzekering’ voor uw lening. Het meest bekende bedrijf hiervoor is Global Guarantee.

Welke verplichtingen neemt de garant op zich?

De voorwaarden waaronder de garantiegever aflossingen van de debiteur op zich neemt, zijn afhankelijk van de voorwaarden in de borgtochtovereenkomst en van het soort garantie.

Indien u wilt garant staan voor iemand is het belangrijk dat u deze gegevens altijd goed controleert, zodat u niet voor onaangename verassingen komt te staan.

U dient er absoluut mee in te stemmen dat u als garantiegever alleen de aansprakelijkheid, inclusief rente, op zich neemt. Vaak zijn ook andere kosten in de garantie inbegrepen.

Let op:

Het is belangrijk te vermelden dat de garant bij het BKR wordt geregistreerd

Dit kan de positie van de garantiegever bij het aangaan van een lening in de toekomst nadelig beïnvloeden indien deze niet in staat blijkt te zijn aan de borgstelling te voldoen. Meer informatie over BKR vindt u hier.

Krediet met garantiegevers: hoe kan ik mijzelf als garantsteller beschermen?

Als borgsteller dient u zeker rekening te houden met het maximale bedrag en de duur van de garantie. Vermeld in de garantieovereenkomst altijd het maximale garantiebedrag.

Vaak worden garanties in de algemene voorwaarden uitgebreid door commissies en andere kosten.

Bovendien is het aan te raden om uw garantie te beperken tot een bepaalde periode. U kunt niet anticiperen op wat de toekomst zal brengen.

Deze voorwaarden moeten zeker in het contract worden opgenomen, omdat het erg moeilijk is om ze later te wijzigen.

Bovendien dienen de garant en de debiteur schriftelijk onderhands overeen te komen dat wanneer de garant de betaling overneemt, de debiteur de bedragen aan de garant terugbetaalt.

Dit geeft u als borg extra zekerheid, zodat u niet op uw schulden hoeft te zitten.

Niet met terugwerkende kracht

Let op: U kunt enkel borg staan voor een toekomstige lening. Heeft iemand in het verleden een lening afgesloten, dan is het niet meer mogelijk hiervoor borg te staan.

Is een lening met een garantsteller een goede optie?

Dit is afhankelijk van uw situatie, als u een slecht betalingsgedrag heeft en u kan om die reden geen krediet aanvragen, mag u nooit een garantiegever zoeken.

Een beter idee is om te beginnen met geld besparen. Inspireer uzelf met onze 213 tips om geld te besparen.

Aan de andere kant, als u er vast van overtuigd bent dat de lening u een duidelijke toegevoegde waarde biedt, kan een lening met borgstelling zeker van pas komen.

De reden waarom u geen normale persoonlijke lening heeft gekregen, moet echter legitiem zijn.

Sluit een lening af met een garantsteller – alleen als u 100% terugbetaalt

Sluit alleen een lening af met een garantieverstrekker als u er vast van overtuigd bent en het ook realistisch lijkt dat u de maandelijkse terugbetalingstermijnen zelf kunt aflossen.

Waarschijnlijk heeft u het gezegde “vriendschap eindigt met geld” al eerder gehoord. Zorg ervoor dat u de wanbetalingen nooit zo ver laat komen dat de borgsteller voor u moet opkomen.

Dit is een zeer riskante situatie en u kunt hierdoor de goede relatie met een van uw naasten razendsnel stukmaken, en het vertrouwen diep schenden.

Vergeet niet dat een borg niet ten goede komt aan de garantiegever. Deze zal namelijk voor de lening en de kosten moeten opdraaien.

Breng de relatie dus niet in gevaar. Een goede vriendschap is van onschatbare waarde.

Vergelijk alle leningen

Als u geen krediet van uw bank kunt krijgen vanwege onvoldoende kredietwaardigheid, probeer dan een lening aan te vragen bij andere kredietverstrekkers.

Maak gebruik van onze kredietvergelijking en vraag uw krediet aan bij één van de 29 kredietverstrekkers. Elke kredietgever heeft andere voorwaarden. Met een beetje geluk kunt u gemakkelijk een lening afsluiten zonder garantie.

Vergelijk leningen

Was dit artikel nuttig?

Wees de eerste om feedback te geven

Bronnen:

Ik werk als country manager voor Financer.com Nederland. Mijn interesses liggen in het beheren van mijn eigen financiën, beleggen en sparen. Ik wil nuttige informatie geven en onze lezers helpen om slimmere financiële beslissingen te nemen.

Delen op
Read Icon5015 gelezen
Laatst bijgewerkt: december 27, 2021
Door Financer.com te gebruiken maak je een verschil!  Lees meer