Geld lenen kost geld
WIKI

Risico’s en zekerheden voor P2P-investeringen

 1. P2P-platforms zoals Mintos en Peerberry bieden hogere rendementen dan traditionele spaarrekeningen (tot 12%).
 2. Hogere rendementen gaan gepaard met een hoger risico, maar een goed doordachte investeringsstrategie kan dit compenseren.
 3. P2P-beleggers kunnen snel en eenvoudig online een account aanmaken en binnen één tot twee werkdagen beleggen.
 4. Spaarrekeningen bieden tot €100.000 garantie, maar met de inflatie en lage rente kan beleggen in P2P-leningen aantrekkelijker zijn.
 5. Risico’s bij P2P-investeringen omvatten betalingsachterstanden bij leners, risico’s bij de kredietgever, platformrisico en marktrisico.

Risico’s en zekerheden voor P2P-investeringen

Buitenlandse P2P-platforms zoals Mintos, Peerberry en EstateGuru worden steeds populairder bij Nederlandse beleggers. Dit is begrijpelijk. Het is namelijk onmogelijk om een gemiddeld rendement van 12% te halen met een traditionele spaarrekening.

Uiteraard ligt het risico op verlies een stuk hoger dan bij deposito’s, maar dit wordt grotendeels gecompenseerd door de verhoogde winstmarge, zeker wanneer u een goed doordachte inversteringsstrategie hanteert.

Als P2P-belegger kunt u uw geld binnen één werkdag beleggen in P2P-leningen (bijvoorbeeld bij PeerBerry). Voor andere platforms (bijvoorbeeld Mintos) neemt de geldoverdracht gewoonlijk twee werkdagen.

U kunt eenvoudig direct online een account aanmaken en registeren binnen 10 minuten.

Vergelijk P2P platformen

Zekerheden bij een P2P-investering

Veiligheid is een van de belangrijkste aspecten voor beleggers. Dit is ook de reden waarom spaarrekeningen zo populair zijn in Nederland.

Geen enkele andere vorm van beleggen garandeert de veiligheid van uw storting tot EUR 100.000 per spaarrekening.

Dit is een fijne zekerheid, maar tegenwoordig heeft bijna niemand zoveel spaargeld staan op hun spaarrekening.

Met een gemiddelde inflatie van 2% per jaar zou het op zijn minst onverstandig zijn om zulke bedragen onaangeroerd op een spaarrekening te laten staan.

Beleggers die een hoger rendement op hun geld verwachten, moeten de “depositogarantie” van de comfort-zone verlaten en op zoek gaan naar riskantere vormen van beleggen. Een van deze vormen is P2P-leningen.

Nederlandse P2P-platformen

Beleggers hebben de mogelijkheid om hun geld in Nederland te beleggen met P2P lending aanbieders zoals Geldvoorelkaar.

De gemiddelde opbrengst vóór belastingen ligt tussen 3,5% – 7% per jaar. Voor veel beleggers is de verhouding tussen risico en verwacht rendement te ongunstig. Daarom kiezen veel investeerders ervoor hun kapitaal te verhuizen naar het buitenland.

Buitenlandse P2P-platformen

Baltische P2P-platforms zoals Mintos, Peerberry of EstateGuru beloven een gemiddeld rendement van gemiddeld 10%+ per jaar. Hoe veilig zijn deze platformen en wat zijn de risico’s van P2P-tegoed?

Hoe werken buitenlandse P2P-platformen?

Voordat we de risico’s van beleggen in buitenlands krediet zullen bespreken, laten we eerst het concept van P2P-platformen eens nader bekijken.

Als belegger belegt u op een geselecteerd P2P-platform dat kredietverstrekkers (geldschieters) en investeerders met elkaar verbindt.

Kredietverstrekkers krijgen financiering van investeerders en lenen het kapitaal als krediet aan hun kredietnemers. Het platform fungeert hier dus enkel als makelaar en niet als geldschieter.

Het is belangrijk om de rol van het platform te begrijpen, aangezien veel beleggers verkeerdelijk denken dat het P2P-platform zelf ook geldschieter is.

Dit is niet altijd het geval, hoewel sommige platformen ook als geldschieters fungeren, zoals onder andere EstateGuru, Bondora en Crowdestor.

Risico’s van P2P-platformen

Als een belegger in P2P-krediet moet u op de hoogte zijn van de volgende risico’s.

 • Risico op betalingsachterstand bij de lener
 • Risico bij de kredietgever
 • Platform risico
 • Marktrisico

Risico op betalingsachterstand bij de lener

Het grootste risico bij peer to peer lending is de kans op betalingsproblemen bij de lener.

U investeert namelijk in leningen die worden afgesloten door mensen of bedrijven. De kans bestaat dus dat de lening wegens omstandigheden niet kan worden terugbetaald.

Dit is tevens het grootste risico bij investeren in leningen.

Gelukkig zijn er functies ontwikkeld om het risico voor de investeerder zoveel mogelijk te minimaliseren.

Voor sommige platformen wordt het risico van wanbetaling overgedragen aan de lener via de buyback garantie. De beleggers hoefden zich zo geen zorgen te maken over mogelijke verliezen.

Er zijn echter ook platforms die geen buyback garantie bieden of waar beleggers de mogelijkheid hebben om in leningen te beleggen zonder een terugkoopgarantie.

Hoe kan ik dit risico beperken?

U kunt het risico op betalingsachterstanden beperken door:

 • Enkel te investeren in leningen met buyback garantie
 • Uw investering zo breed mogelijk te diversifiëren (spreiden)

Hoe worden kredietnemers gecontroleerd op kredietwaardigheid?

Loan originators hanteren interne scoreprocedures en gebruiken de gegevens van kredietbureaus om de kredietwaardigheid van kredietnemers te beoordelen.

Op die manier kunnen zij de kans op betalingsproblemen aanzienlijk verlagen, en verhogen zij de de kans dat leners de lening tijdig kunnen terugbetalen.

In het geval van geoormerkte leningen zoals autoleningen en hypotheken, wordt het beleggingsobject zelf als onderpand gebruikt. Bedrijfsleningen vereisen een persoonlijke garantie van de algemeen directeur.

Risico bij de loan originator

Een tweede risico is wanneer de loan originator bankroet gaat.

D.w.z. dat de loan originator de betalingsverplichtingen aan de investeerders en het P2P platform niet meer kan nakomen.

Omdat de loan originator een belangrijke rol speelt bij uw P2P-investering, moeten we ook de risico’s en het onderpand van naderbij bekijken.

Aan de ene kant is het belangrijk om te weten onder welke voorwaarden een kredietaanbieder op het platform wordt geaccepteerd, maar we kijken ook naar welk onderpand de belegger wordt aangeboden en wat er gebeurt als de kredietgever failliet gaat.

Hoe kan ik dit risico beperken?

U kunt het risico op verlies wegens de loan originator beperken door:

 • Onderzoek te doen naar de financiële gezondheid van elke loan originator
 • Enkel te investeren in leningen van loan originators met een hoge rating (A, B)
 • Uw investering zo breed mogelijk te diversifiëren (spreiden)

Platform Risico

Dit risico betreft de potentiële kans dat het platform zélf bankroet gaat.

Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat P2P-platformen en kredietverstrekkers onderworpen zijn aan een strikte regelgeving en dat grotere platforms ook worden gecontroleerd door bedrijven zoals PWC en KPMG.

U houdt rekening met dit risico door te kijken naar de bedrijfsstrategie en financiële statistieken van het platform.

Het is tevens belangrijk om op te merken welke strategie het platform nastreeft. Veel van de P2P-platformen zijn gericht op groei en investeren veel geld om de beleggingen van beleggers zo goed mogelijk te beschermen.

Bovendien bieden sommige platforms u statistieken met relevante aantallen te financieren leensommen, soorten krediet, crediteuren en het gemiddelde rendement.

Deze statistieken helpen u om uw eigen idee te krijgen over de leningen die beschikbaar zijn op het platform.

Wat gebeurt er als een P2P-platform bankroet gaat?

Dit is afhankelijk van het geselecteerde platform. Deze informatie is beschikbaar onder Investor Protection op het relevante platform.

Hier is een fragment uit de Investor Protection van het populairste P2P-platform Mintos:

“In het zeer onwaarschijnlijke geval dat Mintos het platform niet zal kunnen blijven runnen, zullen beleggers alle informatie over hun transacties op Mintos ontvangen. De curator neemt alle maatregelen om de terugbetalingen van de leningen aan de belegger over te dragen. Mintos heeft in dit kader een contract afgesloten met FORT, een advocatenkantoor dat maandelijks gegevens van beleggersoverdrachten aan Mintos opslaat. In geval van faillissement zullen deze gegevens worden gebruikt om de terugbetalingen aan de beleggers over te dragen.”

Om het platformrisico te verkleinen, is het raadzaam om niet al uw eieren in één mand te plaatsen en uw portfolio op verschillende platforms te diversifiëren.

De beveiliging van uw systeem wordt enigszins anders behandeld op elk platform. Om de zaken te vereenvoudigen hebben we veel van de processen om uw investering veilig te stellen via het populaire Mintos P2P-platform besproken.

Het is absoluut raadzaam om u individueel te informeren over het onderpand en de risico’s van elk platform, voordat u voor de eerste keer geld investeert.

Hoe kan ik dit risico beperken?

U kunt het platform risico beperken door:

 • Uw vermogen te spreiden over meerdere P2P lending platforms. U kunt deze hier vergelijken.

Marktrisico

Elke investering omvat het marktrisico. De politieke situatie in het land en de macro-economische situatie kunnen van invloed zijn op elke vorm van belegging.

Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de huidige economische en politieke toestand, regelmatig het nieuws te volgen en kritisch nieuwe voorschriften en wetten op te volgen en te analyseren.

Gewapend met deze informatie kunt u verdere stappen ondernemen om uw investeringen in een bepaald land stop te zetten of te herzien.

Een oplossing is om uw kapitaal en investeringen over verschillende landen te spreiden. Op het moment van schrijven van dit artikel biedt het P2P lending platform Mintos u de mogelijkheid om uw kapitaal te beleggen in leningen uit 30 verschillende landen.

Hoe kan ik dit risico beperken?

U kunt het risico op verlies wegens de loan originator beperken door:

 • Onderzoek te doen naar de huidige politieke en economische toestand per land
 • De wetten omtrent financiële instelling nauwlettend in de gaten te houden
 • Uw investering zo breed mogelijk te spreiden over meerdere economische zones

Hoe werkt de terugkoopgarantie?

De terugkoopgarantie is een belofte van de geldverstrekker om uw in gebreke gebleven lening terug te kopen na 30 dagen (Vianivest) of na 60 dagen (Mintos, Peerberry), inclusief rente en overige kosten.

Het standaardrisico gaat naar de geldschieter en uw rendement wordt opnieuw geïnvesteerd, afhankelijk van uw voorkeuren.

Tot dusver fungeert de terugkoopgarantie in onze persoonlijke ervaring zeer goed en hebben we nog geen fouten gezien op platforms als Mintos, Vianinvest of Peerberry.

Hoe wordt de terugkoopgarantie gefinancierd?

Elke lening wordt aan de lener verstrekt tegen een specifieke rentevoet. Deze rentevoet wordt gedeeld door de investeerders, het P2P-platform en de geldschieter.

In welke verhouding dit gebeurt, is niet bekend. Het P2P-platform controleert echter of de kredietverstrekker voldoende rente behoudt om niet alleen de kosten te dekken, maar ook om mogelijke wanbetalingen en de terugkoopgarantie te kunnen financieren.

De aan de kredietnemer betaalde rentevoet omvat dus ook de kosten van de terugkoopgarantie.

Wat gebeurt er als de geldgever insolvent wordt?

In dit geval worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat beleggers de terugbetalingen van de kredietnemers blijven ontvangen.

Als u in P2P-leningen investeert, sluit u een contract met de kredietnemer. In het geval dat de geldgever insolvent wordt, zal dit contract nog steeds bestaan.

Bij Mintos neemt het P2P-platform de uitbetaling van de terugbetalingen over en betaalt de uitstaande schuld uit aan de respectieve investeerders.

Waar moet een geldverstrekker aan voldoen om op het P2P-platform te worden vermeld?

Elke geldschieter wordt zorgvuldig gecontroleerd door het risicobeheerteam op het P2P-platform voordat ze hun leningen op de markt mogen plaatsen.

Het controleert nauwkeurig financiële rapporten, credit scoring, managementkwaliteit, balansen en prestaties van de kredietportefeuille.

De geldschieter zal nauwkeurig worden opgevolgd nadat hij op het P2P-platform is genoteerd.

Neemt de geldschieter deel aan de lening?

Ja, in de meeste gevallen neemt de geldschieter ook deel met een bepaald percentage van het geleende bedrag. Dit zorgt ervoor dat de geldschieter het risico deelt met de beleggers.

Hoe wordt mijn investering beveiligd?

Er zijn in principe drie manieren om uw investering te beveiligen:

1. Uw investering is beveiligd met een loonbindingsclausule (Bondora)

2. Uw investering is in onderpand gegeven met het beleggingsobject zelf, bijvoorbeeld eigendom (EstateGuru)

3. Uw investering wordt ondersteund door een terugkoopgarantie van de kredietgever (Mintos, Viainvest, Peerberry)

Leners op P2P-platforms zijn alleen mensen met een slechte kredietwaardigheid

Veel Nederlanders zijn van mening dat alleen mensen die vanwege een slechte kredietwaardigheid geen krediet bij de bank kunnen krijgen, financiering zoeken via peer to peer.

Dit komt deels door ervaringen op Nederlandse P2P-platforms, waar soms een werkloze lener zijn of haar vakantie wil financieren.

Dit is echter niet steeds het geval. In Nederland is het vaak zelfs voor studenten, zelfstandigen en freelancers niet altijd even gemakkelijk om financiering te krijgen bij de bank. P2P leningen kunnen in dit geval soms uitkomst bieden.

Buitenlandse kredietnemers mogen echter niet worden vergeleken met de Nederlanders.

Banktarieven in het buitenland zijn vaak vele malen hoger dan die in Nederland.

In Scandinavië bedragen de banktarieven maximaal 30%. In de Baltische landen zijn banktarieven tot 50% per jaar geen uitzondering.

Het aanbod van de platforms is daarom vaak beter dan dat van de banken, aangezien zij lagere rentetarieven aanbieden.

Risicovermindering door diversificatie

Nu bent u goed op de hoogte van de belangrijkste risico’s van P2P-platforms.

P2P investeringen worden niet gedekt door een depositogarantie zoals spaarrekeningen, maar er zijn veel functies die u kunnen helpen het risico te verminderen en de veiligheid van uw investering te vergroten.

De oplossing: risicospreiding door diversificatie. U kunt hier lezen welke diversificatiemogelijkheden elk platform biedt en hoe u de risico’s van uw investering kunt verlagen.

Het selectiecriterium voor P2P-platformen moet niet enkel de buyback garantie zijn. Veel belangrijker zijn de mogelijkheden om uw investering te spreiden.

Op die manier kunt u uw inleg veel beter beschermen bij het in gebreke blijven van leners, of in het geval van een financiële crisis.

Als u net begint met P2P-investeringen, kunnen we het Mintos P2P platform aanbevelen. Wij zijn zelf reeds 3 jaar actief op het platform en hebben tot nu toe enkel goede ervaringen gehad.

Met onze link ontvangt u bovendien 0,5% cashback van uw gemiddelde portefeuillewaarde binnen 30 dagen.

Investeer nu met Mintos

Disclaimer: dit artikel is geen beleggingsaanbeveling. De inhoud is het resultaat van ons onderzoek en onze persoonlijke ervaring met P2P-platforms. Iedereen is verantwoordelijk voor hun eigen acties. Investeer nooit meer dan uw financiële positie toestaat.

Was dit artikel nuttig?

Wees de eerste om feedback te geven

Wolf Bogaert werkt sinds 2017 bij Financer en is marktleider van de Nederlandse markt. Hij heeft een passie voor financiën en heeft de afgelopen 5 jaar meer dan 350 artikelen geschreven over een breed gamma aan financiële topics. Zijn doel is het verspreiden van op feiten gebaseerde financiële kennis om mensen te helpen bij het nemen van de beste financiële beslissingen.

Delen op
Read Icon918 gelezen
Laatst bijgewerkt: juli 20, 2023
Door Financer.com te gebruiken maak je een verschil!  Lees meer