5 Grunner til at du ikke er god til å administrere penger

  • 29. juli 2019
  • 8 min lesning
  • 61 Lest

Har du noen gang prøvd å spare penger, men synes det var vanskelig eller ikke fått det til helt?

Kanskje du hadde et nyttårsforsett om å administrere pengene dine bedre, og gjerne spare mer enn du har gjort før, men allerede i februar finner du ut at det ikke gikk som du hadde håpet?

Lever du fra lønn til lønn og har sjeldent noe til overs på slutten av måneden?

Hver eneste dag tar vi hundrevis av økonomiske beslutninger. Det kan være alt fra om du skal kjøpe mat i kantinen på jobben eller ta med matpakke hjemmefra, hva du skal handle på butikken, til de litt større beslutningene som å ta lan eller spare penger.

Det er stor forskjell på oss mennesker når det kommer til å ta disse beslutningene. Noen er gode med penger og har en veldig god privatøkonomi, mens andre har en tendens til alltid å mangle penger.

Det er flere faktorer som spiller inn når du skal ta disse beslutningene, og som påvirker hvordan du håndterer pengene dine.

Men en ting er klart; hvis du kjenner til disse faktorene og hvordan de påvirker deg, vil du være bedre i stand til å ta de riktige økonomiske beslutningene.

Hvilke faktorer er det vi snakker om? Det skal vi se nærmere på i dette innlegget. Her er 5 grunner til at du ikke er god til å administrere pengene dine.

1. Personlighet og følelser

Alle vil trolig være ansvarlige og gode ledere, men faktum er alle er forskjellige. Noen er gode til å administrere pengene, andre er mindre gode.

For dem som er naturlig gode til å håndtere pengene sine er det litt lettere å ta de gode økonomiske beslutningene, og de som ikke er like gode skal jobbe litt mer for det. S

elv om du ikke er naturlig god til privatøkonomi betyr det ikke at man ikke kan lære å bli god til det. Det finnes mange redskaper man kan benytte seg av, og kunnskap man kan tilegne seg.

Hvis du er mindre god til å administrere pengene kan et fleksibelt budsjett og klare økonomiske mål være til god hjelp.

Det finnes flere karakteriske trekk. At man er for sta, pessimistisk og uorganisert kan ha negativ innvirkning på de økonomiske beslutningene man tar.

De beste lederne kan også gjøre økonomiske feiltagelser når følelser som sinne, irritasjon og kjedsomhet er inne i bildet. Hvis man er glad og fornøyd med livet har man også mindre behov for å bruke penger.

Dårlig humør og depresjon kan føre til høyere forbruk for å lette humøret.

Hvordan kan man kontrollere personlighet og følelser? Det finnes ikke noen fasit på akkurat dette. Disiplin og små endringer av forbruks vanene kan føre til en bedre situasjon.

Hvis du er klar over de økonomiske svakhetene dine er det også lettere å endre situasjonene til noe bedre. Sett situasjonen din i perspektiv og analyser hvor du bruker pengene dine.

2. Utdanning og erfaring

Våres forståelse av økonomi som påvirker beslutningene vi tar, relaterer seg ofte til de erfaringene vi har og hvilken kunnskap vi har om økonomi.

Mange vil mene at vi ikke lærer nok om disse temaene i skolen, og derfor kommer også våres kunnskap om dette fra hjemmet.

Selv om vi går på skolen og påvirkes av både utdanning og de menneskene vi omgås, er det ikke til å legge skjul på at vi også påvirkes og formes av våre foreldre.

Hvis pengene ble spart i familien og det ble innført gode prinsipper for hvordan man skal forvalte pengene i en tidlig alder, er det også sannsynlig at prinsippene ble med deg videre i livet og hjalp deg med å ta gode beslutninger på sikt som gjorde det enklere for deg å spare penger.

Det er stor sannsynlighet for at man går i foreldrenes økonomiske fotspor. Når det er sagt er vi veldig heldige i dag og har enkelt tilgang på all den informasjon vi trenger for å ta gode beslutninger.

Hvis du trenger hjelp, eller vil lære mer om et tema er det kun et tastetrykk unna.

Som alt annet i verden er det selvfølgelig ikke svart eller hvitt. Tenk over hva du har lært av dine foreldre og hvilke positive erfaringer du kan ta med deg videre.

Hvis du kan definere og se hvilke vaner du har som er gode og dårlige er det lettere for deg å endre mønsteret hvis du ikke er i den økonomiske situasjonen du skulle ønske.

3. Helse, behov og livet

Det kan være veldig vanskelig å ta de riktige økonomiske beslutningene hvis man har helseproblemer. Det finnes også flere psykologiske teorier som bygger på et hierarki som gradvis skal oppfylles før man kan bevege seg oppover på stigen.

Hierarkiet inneholder følgende faktorer:

  • Viktige behov – dette er de helt grunnleggende behov vi har som mennesker, som vann, mat, klær, og et sted å bo. Dette er ting som er helt nødvendig for oss, og derfor kommer de først på hierarkiet. Pengene blir derfor først brukt på mat, klær og bolig.
  • Sikkerhet – er innebygd i våre naturlige overlevelse instinkter: vi ønsker alle å leve et smertefritt og trygt liv, uten for mange bekymringer. Vi vil unngå vold, ha en trygg jobb og unngå økonomiske problemer. Denne fasen handler derfor om sikkerhet og økonomiske besparelser.
  • Kjærlighet – er noe alle mennesker trenger å føle. Dette omhandler kjæreste, familie, venner og andre forhold. Vi vil føle at vi hører til et sted. Hvis dette ikke oppfylles kan det føre til depresjon og angst, som igjen kan føre til dårlige økonomiske beslutninger.
  • Respekt og vurdering – Noen har problemer med å finne sin plass og passe inn i samfunnet. Dette kan også i noen tilfeller føre til problemer med privatøkonomien ved å ta for mye lån og leve over det man har kapasitet til. Vi ser også etter annerkjennelse og respekt fra andre for det arbeidet vi gjør. Vi vil ofte klatre opp karrierestigen og belønnes for den jobben vi gjør.
  • Selvrealisering – Dette er noe ikke alle opplever fordi de blir stående på sammen nivå og kommer ikke videre. Har du tenkt på alt du kunne gjort hvis penger ikke var et problem og alle grunnleggende behov var oppfylt? Hva ville du brukt tiden din på? Når alle de andre behovene er dekket er det mulig å videreutvikle seg selv og realisere sitt fulle potensiale.

Selv om dette hierarkiet er en forenkling av realiteten kan man føle at man har stagnert og ikke når den økonomiske situasjonen man vil. Dette kan skyldes over prioritering av noen av fasene. 

4. Kultur

Uten at vi nødvendigvis er klar over det, er våres holdning til livet og pengeforvaltning sterkt påvirket av det miljøet og samfunnet vi kommer fra. De økonomiske målene vi har er forskjellig for alle. I Norge er vi heldige og har ganske god råd.

Det vil alltid være forskjellig hvor mange penger man har, og derfor har man også forskjellig målsetning. Noen ønsker seg en liten leilighet, andre vil ha et stort hus. Noen vil ha en ny og dyr bil, mens andre vil ha noe som får dem fra A til B.

Vi har mange muligheter og goder i Norge som de ikke har mange andre steder.

I dag spiller også de sosiale mediene en viktig rolle i hvordan vi behandler vår økonomiske situasjon. Man kan enkelt føle seg frustrert eller nedtrykt fordi man kan få følelsen av at alle andre har så mange nye og fin ting.

Noen poster bilde av et nytt og fint hus, ny bil eller at de reiser verden rundt. Dette kan få deg til å føle deg nedstemt. På denne måten kan man også komme til å ta impulsive og mindre smarte økonomiske beslutninger.

Vurder alltid situasjonen før du bruker pengene dine. Ikke bare kjøp fordi du har blitt påvirket av sosiale medier og derfor bruker penger unødvendig på ting du ikke egentlig trenger.

5. Kunnskap

Kunnskap vil alltid være nøkkelen til suksess. Dessverre lærer vi ikke nok om økonomi i skolen, og derfor er dette noe man selv er nødt til å lære i løpet av livet. Det er de færreste av oss som finner frem læreboken og studerer på egenhånd.

Det er noe de fleste av oss burde gjort så vi slipper å begå så mange økonomiske feil.

Man kan alltid lære av feilene sine og erfaring kommer med årene, men jo mer du kan lære før du skal ta viktige beslutninger, jo bedre privat økonomi vil du kunne ha på sikt.

Hvis ikke du vet hvordan du kan holde orden på forbruket ditt, vil det være vanskeligere for deg å oppnå økonomisk suksess. Hvis ikke du vet hvordan du skal investere vil det være vanskelig å få pengene dine til å vokse.

Hvis ikke du vet hvordan skattesystemet fungerer kan man fort gå på en baksmell.

Heldigvis er det enkelt å tilegne seg kunnskap i dag. Jo mer du leser og utdanner deg innenfor økonomi, desto bedre blir du til å administrere pengene dine.

Financer.com gjør alltid sitt beste for å hjelpe deg med å ta de riktige økonomiske beslutningene, som å finne de billigste lånene, eller å spare penger. Det er kun deg selv som kan gjøre noe med din økonomiske situasjon og kunnskap.

Du er ansvarlig for din egen suksess, og jo før du begynner å lære, jo raskere vil du nå nettopp dette.

Hvordan kan man administrere penger bedre?

Vi har alle tatt dårlige finansielle beslutninger. Noen har tatt impuls lån som er alt for dyre. Noen har investert uten å kjenne markedet. Noen har brukt for mange penger på kasino i håp om å vinne store summer. Noen klarer ikke å spare penger.

De dårlige beslutningene du har tatt i fortiden trenger ikke å hjemsøke deg for alltid. Lær av feilene dine og ta bedre beslutninger i fremtiden. Du kan alltid endre på situasjonen din, men det viktigste er handling, og ikke bare sette seg ned og ikke gjøre noe.

Ikke tro at dårlige avgjørelser ikke kan endres eller løses. Enda viktigere; ikke la følelser, helse eller samfunnet styre hvordan du lever livet ditt. Ikke ta for raske beslutninger eller la deg påvirke negativt av andre.

Du trenger ikke en dyrere bil bare for vise deg frem eller oppnå en viss status. Du trenger ikke tjene millioner hver måned for å leve bedre. Ta dine egne beslutninger og gjør så godt du kan.

Ikke bry deg om hva andre gjør eller sier, men gå din egen vei. Lær av feilene dine og utvikle dine økonomiske kunnskaper.

Forfatter Lasse Linnes

Landleder for Financer.com Norge. Veldig engasjert i alt som handler om finans og økonomi, og holder seg alltid oppdatert på markedet!

Del på
61 Lest
Sist oppdatert: 29. juli 2019

Utforsk våres temaer