IPS

Den nye IPS ordningen – høyere pensjon

 • 29. oktober 2017
 • 4 min lesning
 • 1146 Lest

Den nye IPS ordningen trådde i kraft fra Den 1. Novemner 2017, og har ført med seg en del gunstige fordeler som er verdt å vite noe om.

Hva er egentlig IPS? I en spørreundersøkelse som ble utført midt i oktober 2017, sier 9 av 10 som ble spurt, at de ikke vet hva IPS er eller hva den nye IPS ordningen innebærer. IPS er individuell pensjonsparing, og skal hjelpe deg med å gjøre pensjonstiden bekymringsfri, i forhold til å gi deg økonomisk frihet.

Individuell pensjonssparing

IPS er en konto man åpner for å spare penger til pensjonstiden. Etter pensjonsreformen i 2011 har det vært et mye større fokus på IPS.

IPS står for individuell pensjonssparing, men har til nå ikke vært en gunstig ordning å spare i. Dette fordi det ikke har vært hensiktsmessig for de aller fleste å spare, på grunn av at skatten på utbetalingene kunne bli høyere enn det fradraget som en får når en setter inn innskuddet.

Sparing til pensjon

Den nye IPS ordningen gjelder fra 1. november, og skal gjøre det mer attraktivt å spare til pensjon. Denne ordningen beskrives gjerne som en BSU for voksne på grunn av den gunstige skattefordelen.

Denne fordelen håper regjeringen vil føre til at flere ser hvor gunstig det er å starte sparingen til egen pensjon tidlig. Ordningen passer for den som betaler skatt, og synes det er greit at pengene ikke kan taes ut før en blir pensjonist. Men bør være forberedt på at pengene bindes over lang tid.

Du kan spare mye penger på IPS ordningen

En av forskjellen fra den gamle IPS ordningen, er at skattesatsen på fradraget for innskuddet, skal være lik skattesatsen på uttaket. I tillegg kan du i den nye ordningen spare opptil kr. 40.000,- hvert år, i stedet for kr. 15.000,- årlig som gjelder i den gamle ordningen.

IPS er også veldig skattegunstig, grunnen til dette er at du får skattelette året etter. Men du sparer ikke skatten, du utsetter den.

Den dagen du skal ta ut pengene beskattes pengene som alminnelig inntekt, men det betyr også at pengene får mange år til å vekste med rente-effekten før du skal skatte av oppsparingen. Når du ikke trenger å skatte før du trekker ut penger som pensjonist, har du muligheten til å investere og tjene på avkastningen i flere år, før du velger å trekke det ut.

Hva skjer med IPS-en min ved død?

Livet er uforutsigbart, og man vet aldri når man går bort. Så forsvinner pengene om man går bort før man får brukt IPS-en? Nei, heldigvis ikke. Resten av pensjonen din kommer til å gå til familien din.

Har du barn under 21 år, har de rett på en årlig barnepensjon på grunnbeløpet til folketrygden frem til de er 21 år gammel. Har du en mann eller kone, samboer eller registrert partner, har denne personen rett på resten, og disse pengene blir utbetalt som pensjon over 10 år.

Om du ikke har en livsledsager, går resten til dødsboet som et engangsbeløp, og blir etter reglene i arveloven og testamentet fordelt mellom arvingene.

Hovedpunktene i den nye IPS ordningen

Hovedpunktene i den nye IPS ordningen fra 1. November 2017 er følgene:

 • Det årlige sparebeløpet kan nå være opp til kr. 40.000, ( mot kr. 15.000,- før ).
 • Du får inntil kr. 9600,- i skattefordel , det vil si 24 prosent av det du sparer ( i 2017).
 • Pengene er låst frem til pensjon, og kan tidligst taes ut fra 62 år.
 • Ingen formueskatt, og utsatt skatt på avkastning .
 • Man kan spare fra man er 18 år til en er fylt 75 år.
 • Du kan spare i ny IPS fra november 2017.
 • Du kan ikke flytte gammel IPS inn i en nye IPS da det det nye skatteregler som gjelder.
 • Du kan selv justere sparebeløpet underveis.
 • Pensjonen tilbakeføres til de etterlatte hvis en dør før utbetaling.
 • Du kan avbryte avtalen, og få utbetalt et pensjonskapitalbevis.
 • Utbetaling kan skje over 10 år, minst til 77 år. Tar du ut IPSen når du er 62 år får du en utbetaling på 15 år.

Mest valgte IPS ordning

Nordnet er en av de mest populære investeringsplattformene i Norden
Tilgang på tusenvis av aksjer og fond i hele verden
All informasjonen du trenger om aksjer, fond & IPS
Brukervennlig både for nybegynnere og de med erfaring
Besøk selskap

Lettere å begynne tidlig med pensjonssparing

Utfordringen med langsiktig sparing som IPS, er at mange tror de har god tid på seg og starter sent med sparingen. De får da en kortere tidshorisont, og får ikke spart opp nok til en god pensjonisttilværelse.

Med den nye IPS vil det bli gunstigere å starte pensjonssparingen tidligere. At så mange starter pensjonsparing sent er ofte mangel på kunnskap. Mange synes det er vanskelig å sette seg inn i ordninger som gjelder, men den nye IPS ordningen er enkel og forståelig for de fleste.

Hva om jeg allerede sparer i den gamle IPS ordningen?

For deg som allerede sparer i IPS etter gammel ordning, vil det mest sannsynlig være lønnsomt å stoppe sparingen og opprette en ny IPS med de nye skattefordelene. Snakk litt med banken din om dette.

Hvor blir pengene hos IPS plassert?

Nå en åpner en IPS, blir pengene du sparer plassert i fond som består av aksjer og renter i en aldersterskel som passer i en investeringsprofil. Det vil si at en tilpasser andel aksjer og rentefond risikoen, ut fra alderen din. Når du nærmer deg pensjonist, senkes risikoen for å sikre sparepengene mot svingninger i aksjemarkedet .

Ikke ta den første du kommer over

Husk å få tilbud fra flere tilbydere når du skal opprette en IPS. Kostnadene ved disse produktene vil variere hos de ulike tilbyderne, og det samme gjelder fondutvalget. Så pass på å velge en tilbyder med gode og rimelige fond, slik at du kan spare mest mulig.

Sammenligninger er viktig, og du kan spare mye penger på dette, derfor hjelper vi hos Financer.com deg med å sammenligne forskjellige finansielle produkter. Her kan du sammenligne sparekontoer & aksjesparekontoer

Forfatter Lasse Linnes

Landleder for Financer.com Norge. Veldig engasjert i alt som handler om finans og økonomi, og holder seg alltid oppdatert på markedet!

Del på
1146 Lest
Sist oppdatert: 17. mai 2020

Utforsk våres temaer