Endringer i statsbudsjettet 2018 for pendlere

1 minute

Regjeringen har foreslått å begrense fradragene for pendlerne i statsbudsjettet for 2018. 
Disse endringene kan medføre at pendlere må betale 6500 kr mer i skatt. Staten regner med å spare hele 750 millioner kroner på denne endringen.

Endringen det er snakk om, er at det ikke lenger skal være mulig å kreve pendlerfradrag hvis du kan lage mat i pendlerboligen.

Gjelder pendlerkravene for deg?

Dersom du er usikker på om du er en pendler, finner du en link på Skatteetatens hjemmesider. Denne linken gir deg en pekepinn på om du kvalifiserer for å være pendler, og hvilke utgifter og satser du kan trekke fra.

Hva kan pendlere trekke fra skatten?

Hvis du er pendler i dag, det vil si skatteyter som på grunn av sitt arbeid må bo utenfor hjemmet sitt, kan du ha krav på å trekke fra

  • Kost
  • Losji
  • Reiseutgifter

Fradrag for kost

Fradrag for kost gies etter satser. Disse satsene blir bestemt ut i fra hvilken type overnattingssted som benyttes. Disse deles opp på følgende måte

  • Hotell
  • Pensjonat eller hybel uten komfyr eller mulighet til å lage mat
  • Hybel eller brakke med komfyr eller mulighet til å lage mat

Hva blir annerledes for pendlere?

Dersom en pendler bor i en brakke og har rennende vann og en kokeplate skal en fra 2018 ikke kunne kreve pendelerfradrag for kost hvis statsbudsjettet går igjennom.

Per i dag, for 2017, kan en kreve et fradrag på 200 kr hvis en lager mat til seg selv og bor i en brakke.

Trenger du hjelp til å sette opp et budsjett, sjekk ut våre 10 tips for å sette opp et budsjett.

×

Vurder vennligst Endringer i statsbudsjettet 2018 for pendlere