dommer

Finanstilsynet vil gjøre retningslinjer om til forskrift

  • 30. september 2018
  • 1 min lesning
  • 344 Lest

I 2017 satte Finanstilsynet nye retningslinjer for forbrukslån. Disse retningslinjene har ikke blitt fulgt tilstrekkelig opp av bankene og finansforetak, og derfor ønsker Finanstilsynet å gjøre om retningslinjene til forskrift.

Forskjellen på en forskrift og en retningslinje, er at en forskrift er fastsatt med hjemmel i loven. Brudd på retningslinjer kan ikke sanksjoneres på samme måte som en forskrift.

Nye regler for lån

Forslaget som har blitt lagt frem, lyder som følger:

  • Lånsøkerne skal vurderes på grunnlag av utfyllende informasjon om lånesøkers inntekter og utgifter og gjelds- og formuesforhold. Inntekts- og formuesforhold skal sjekkes mot likningsdata og gjeldsopplysninger skal sjekkes mot gjeldsregister.
  • Dersom kunden ikke har tilstrekkelige midler til å dekke normale utgifter til livsopphold etter en renteøkning på 5 prosentpoeng på den samlede gjelden, eller samlet gjeld utgjør mer enn fem ganger årsinntekten, skal lån ikke innvilges.
  • Låneavtalen skal inneholde krav om avdragsbetaling og lengste løpetid, og det skal ikke innvilges lån med løpetid over fem år.

Disse kravene gjelder ikke når det innvilges søknader om kredittkort med lav kredittramme, forutsatt at søker ikke har andre kredittkort. Refinansiering av eksisterende lån er på gitte vilkår unntatt fra kravene om betjeningsevne og gjeldsgrad.

Bankene vil ha bedre vilkår for refinansiering

Søker du på forskjellige långivere på nettet, ser du at mange fremdeles tilbyr en nedbetalingstid på over 5 år for forbrukslån. Dette er et perfekt eksempel på at mange ikke har tatt retningslinjene seriøst. For refinansiering er reglene litt annerledes, du kan på få opptil 15 år, men nedbetalingstiden kan ikke være «lengre enn gjenværende løpetid på det eksisterende lånet med lengst løpetid».

Dette har skapt stor debatt, i og med at flere av bankene mener at dette skaper økonomiske vanskeligheter for forbrukerne. Refinansiering er ment for hjelpe folk med å rydde opp i økonomien, med lavere gebyrer og rente. Men dersom den lengste løpetiden er på fem år, i stedet for 15 år, blir det mye vanskelige for enkelte privatpersoner å klare de månedlige avdragene.

Hvorfor blir dette gjort?

Finanstilsynet skal kunne bidra til finansiell stabilitet. Grunnen til at de ønsker å innføre denne forskriften, er fordi Finanstilsynets mener den kan redusere gjeldsproblemer i sårbare husholdninger. Mange folk tar opp lån som de ikke har mulighet til å tilbakebetale, og forskriften vil redusere denne risikoen.

Tidligere har utenlandske banker hatt andre vilkår, men dersom retningslinjene blir gjort om til forskrift, gjelder altså de samme reglene for utenlandske selskap som har virksomhet i Norge. Dette blir hyllet av de norske bankene, som syntes at nåværende situasjon er for konkurransevridende. Dersom forskriften blir godkjent, blir det endelig likt for alle.

Forfatter Lasse Linnes

Landleder for Financer.com Norge. Veldig engasjert i alt som handler om finans og økonomi, og holder seg alltid oppdatert på markedet!

Del på
344 Lest
Sist oppdatert: 17. mai 2020

Utforsk våres temaer