WIKI

Hva er børsnoterte fond (ETF)?

 • ETF står for Exchange Traded Fund, eller Børsnoterte fond på norsk.
 • ETF’er handles på børsen på samme måte som aksjer og består av en samling verdipapirer, som aksjer, obligasjoner, råvarer, eller en kombinasjon av disse.
 • ETF’er kan være aktive eller passive. Aktive ETF’er betyr at forvalteren prøver å slå markedet ved å løpende endre på hvilke verdipapirer som inkluderes. Passive ETF’er betyr at det følger en bestemt indeks og målet er å få samme avkast som indeksen de følger.
Forfatter  Lasse Linnes
Sist oppdatert: 28. november 2022
Pålitelig økonomisk informasjon
På Financer.com er vi dedikert til å hjelpe deg med din økonomi. Alt vårt innhold følger våre Redaksjonelle Retningslinjer. Vi er åpne om hvordan vi vurderer produkter og tjenester i vår Anmeldelsesprosess, og hvordan vi tjener penger, som beskrevet i vår Annonsøravsløring.

De fleste nordmenn kjenner til fondssparing og indeksfond, men ETF er et begrep ikke ble kjenner til.

ETF står får »Exchange Traded Fund» og blir oversatt til »Børsnoterte fond».

Børsnoterte fond kan sier å være en kombinasjon av aksjer og fond. Du får fleksibiliteten som aksjer og diversifisering som fond.

Børsnoterte fond er ganske enkelt en sammensetting av verdipapirer. Det betyr at ETF’en kan bestå av aksjer, obligasjoner, råvarer, eller en kombinasjon av disse.

ETF’er følger som regel en underliggende indeks, og er et fond som er notert på børsen akkurat som aksjer.

Hva er ETF (børsnoterte fond)?

 • Børsnoterte fond, eller ETF, er ganske enkelt en samling av verdipapirer, og handles på børsen på samme måte som aksjer.
 • Kursen på ETF’er svinger på samme måte som aksjer avhengig av hvordan de blir kjøpt og solgt i løpet av en dag. Andre fond, som f.eks indeksfond, handles kun én gang daglig og det skjer etter at markedet er stengt.
 • ETF’er kan bestå av forskjellige kombinasjoner av verdipapirer som aksjer, obligasjoner, eller råvarer. De kan også bestå av enkeltmarkeder eller en bredere internasjonal eksponering.
 • ETF’er har generelt lav kurtasje og lave forvaltningsavgifter.

Hvorfor handle ETF’er?

Børsnoterte fond (ETF’er) har noen goder i form av fleksibilitet, transparent prissetting, lave avgifter, og diversifisering.

Kostnadene er som regel på samme nivå (eller lavere) som indeksfond – altså mye lavere enn aktive fond.

Du skal til gjengjeld betale kurtasje og gebyr for veksling av valuta hvis du handler i annen valuta enn NOK. Dette slipper du hvis du handler verdipapirer.

Hvordan handle ETF’er

ETF’er handles på børsen akkurat som andre aksjer. Hvis du vil investere i ETF’er skal du opprette en konto på en handelsplattform, som f.eks eToro.

Det er gratis å opprette konto og du kan investere i mye mer enn bare ETF’er, som f.eks aksjer, obligasjoner, kryptovaluta, og mer.

Du kan sammenligne handels plattformer her:

Forskjellen på ETF & Indeksfond

Det er flere likheter enn forskjeller på ETF og indeksfond, og derfor kan det være litt vanskelig å vite hva forskjellen er.

Både ETF og indeksfond er en enkel og billig måte å spre risiko på, de kan være både passive og aktive, og det er ofte de samme investorer som handler disse.

ETF’er børsnoterte fond

ETF’er er som nevnt børsnoterte fond som betyr at du de kan handles på børsen på samme måte som aksjer.

Det betyr at du også kan shorte ETF’er og det kan du ikke med indeksfond.

Indeksfond følger indeks

Indeksfond følger alltid en indeks, men det er ikke alle ETF’er som gjør det.

Du er også sikker på at du handler ETF’ene til den prisen som er på markedet akkurat nå.

Prisen avhenger av utbud og etterspørsel på samme måte som aksjer fordi de handler på børsen på samme måte.

Mange forskjellige ETF’er

Det finnes mange flere ETF’er enn indeksfond og det er derfor det er mye større utvalg. Dette handler mest om markedet og ikke typen av aktiver.

Fordeler og ulemper med ETF’er

Som det meste i investeringsverden er det både fordeler og ulemper med ETF’er.

Fordeler

 • Stor risikospredning. Det er lett å spre risikoen når du investerer i ETF’er fordi de består av mange forskjellige verdipapirer.
 • Lave kostnader. Kostnadene kan ligge helt nede på 0,03% hver år, og ofte rundt 0,05-0,04% hvert år. Indeksfond har vanligvis kostnader rundt 0,5-1% hvert år.
 • Stor utvalg av ETF’er. Det er mange ETF’er å velge fordi de kan kjøpes på børser rundt i verden. Det er mange flere ETF’er enn indeksfond.
 • Handles som aksjer. Du kan shorte eller handle med gearing akkurat som aksjer. ETF’er er altså mere likvide enn indeksfond.

Ulemper

 • Lite utvalg i Norden. Fordi utvalget ikke er så stort i Norden handles ETF’er ofte i utlandet.
 • Skatteregler. Det kan være litt komplisert med skatt og ETF’er.

Passive og aktive ETF’er

ETF’er kan være passive og aktive akkurat som indeksfond.

Passive ETF’er følger som regel en indeks, men det kan også bare være en samling aksjer og ikke en spesiell indeks som blir fulgt.

Hvis den følger indeksen er målet selvfølgelig å få samme avkastning som indeksen den følger.

Aktive ETF’er betyr at det sitter en forvalter å aktivt justerer på hvilke aksjer (eller andre verdipapirer) som blir inkludert i det børsnoterte fondet.

Målet med aktive ETF’er er selvfølgelig å slå markedet. Hvis du er interessert i aktive ETF’er er det viktig at du setter deg inn i hvilke type investeringer som blir inkludert.

Skatt av børsnoterte fond (ETF)

ETF’er skattes på samme måte som inntekten din. Det betyr at hvis du skatter 22% av inntekten din skal du betale dette av avkastet på ETF’ene også.

Du får på samme måte fradrag for eventuelle tap. ETF’er skal betales skatt av uansett om du realiserer avkastet eller ikke.

Det vil si at hvis du har fått 50.000 NOK i avkastning, så skal du betale 22% skatt av dette uansett om du trekker ut avkastet eller ikke. Hvis ikke du har disse pengene på kontoen din kan du bli nøtt til å trekke ut gevinsten for å kunne betale skatten.

Burde du investere i ETF’er?

Om du burde handle ETF’er kommer an på hver enkelt person. Mange holder seg fra å investere i ETF’er fordi de skattes på den måten de gjør.

En av fordelene er at du får tilgang til mange flere markeder enn hvis du bare vil investere i nordiske fond og aksjer.

ETF’er kan være en god investering, men du skal gjøre deg opp en mening om hva som er den riktige investeringen for deg.

Du kan lese mer om investering her:

Var denne artikkelen hjelpsom?

Bli den første som skrive en anmeldelse

ForfatterLasse Linnes

Jeg er Country Manager for Financer.com Norge. Jeg er veldig engasjert i alt innenfor personlig økonomi & investeringer. Jeg skriver om disse temaene, og hjelper deg med å forbedre din personlige økonomi.

Del på
Read Icon249 lest