WIKI

Gjeldsordning

 • Gjeldsordning innebærer forhandlinger med kreditorer, banker, inkasso byråer og finansielle institusjoner.
 • Gjeldsordning hjelper deg med å få tilbake kontrollen på økonomien ved å få slettet deler eller hele gjelden din.
 • Det finnes frivillig- og tvungen gjeldsordning. Frivillig betyr at du søker om gjeldsordning og kommer med et forslag på hvordan gjeldsordningen skal være, og de involverte parter godkjenner. Tvungen betyr at forslaget ditt ble avslått, og saken tas nå til retten for å få innvilget søknaden om gjeldsordning på en annen måte.

Har du problemer med lån og gjeld?

Det er mange som har utfordringer med at økonomi ikke strekker til og vanskelig med å betale ned gjelden. Men hvordan kommer du deg ut av det?

Hvis du føler du har prøvd alt og ikke ser noen måte å nedbetale gjelden på, kan gjeldssanering være løsningen.

Hva er gjeldssanering?

Når man snakker om en gjeldssanering i dag, er det som regel en offentlig gjeldsordning man henviser til. En gjeldssanering innebærer sletting av deler eller hele gjelden din. Det betyr forhandlinger med kreditorer, banken, inkasso byråer, finansinstitusjoner og offentlige estater.

Denne artikkelen er spesielt for privatpersoner og ikke virksomheter.

Hva er gjeldsordning?

En gjeldsordning er ganske enkelt en avtale mellom deg og de du skylder penger.

Dette er siste utvei hvis du f.eks ikke kan løse problemene med å refinansiere gjelden din, eller på andre måter.

Gjeldsordning kan som regel bare brukes én gang i livet og kan hjelpe deg med å gå tilbake kontrollen over økonomien.

 • For å få innvilget en gjeldsordning må du søke hos namsmannen i hjemkommunen din. Namsmannen er pliktig til å hjelpe deg, uansett hvor anstrengt forhold du skulle ha til denne personen. Etter å ha søkt, kan du enten få en frivillig gjeldsordning eller en tvungen gjeldsordning (se mer info om dette lenger nede på siden).
 • Dersom søknaden din blir innvilget, må du i løpet av en viss periode – i de fleste tilfeller 5 år – betale så mye som mulig ned på gjelden din. Dette innebærer at du i denne perioden lever så minimalistisk som mulig, og kun betaler for nødvendige utgifter. Dette er en avtale som inngås sammen med kreditorene og du burde være gjeldfri etter denne perioden. Det gjelder også hvis du ikke kan betale dem tilbake.

Hvem kan få gjeldsordning?

Dersom du er varig ute av stand til å betale gjelden din, kan du søke om gjeldsforhandling.

Dersom du gjør dette, bør du ha prøvd alle andre muligheter, og det kan ikke være et alternativ å løse problemene dine ved for eksempel refinansiering av gjeld.

Nedenfor finner du noen viktige opplysninger om gjeldsordninger og kriterier for å søke:

 • Gjeldsordningen gjelder for alle typer gjeld, også skattegjeld og gjeld til det offentlige
 • Det finnes ingen minimumskrav til inntekt
 • Det finnes ingen minimumskrav til gjeld
 • Det spiller ingen rolle hvordan du har fått gjeld – med unntak av kriminell virksomhet
 • En gjeldsforhandling kan ikke oppstå før skyldneren har forsøkt å komme frem til en gjeldsordning på egen hånd
 • To eller flere personer som bor sammen og har felles husholdning, kan søke om å åpne en gjeldsforhandling sammen, dersom de er ansvarlige for hverandres gjeld

Få kontroll på økonomien

Gjeldsordning er siste utvei og kun hvis du har prøvd alt annet først.

Hvis du bare ønsker på få bedre kontroll på økonomien, kan vi anbefale å se nærmere på følgende muligheter:

 • Refinansiering kan hjelpe deg med å nedbetale gjelden din raskere, få bedre overblikk og lavere lånekostnader, som f.eks renter.
 • Lunar er en smart bank-app som gir deg stålkontroll- og overblikk over økonomien.

Tvungen og frivillig gjeldsordning

Når man snakker om gjeldsordninger, er det hovedsakelig to forskjellige ordninger man skiller mellom – tvungen og frivillig.

Det er alltid en gjeldforhandlingsperiode på ca. 4 måneder ved begge former for gjeldsordning.

Frivillig gjeldsordning:

Først bør du prøve å forhandle med fordringshaverne på egenhånd, eller ta kontakt med en økonomisk rådgiver i kommunen.

Ved å gjøre dette kan du oppnå en frivillig betalingsavtale, noe som betyr at alle kreditorene aksepterer forslaget ditt om en gjeldsordningsavtale.

Forslaget må legges frem før gjeldsforhandlingsperioden er over. Dersom du oppnår en frivillig gjeldsordning kan det bety følgende:

 • Du kan få en betalingsutsettelse på deler av gjelden eller hele summen
 • Kreditorene gir fullstendig eller delvis avkall på renter, gebyrer og omkostninger
 • All gjeld eller deler av gjelden blir slettet med en gang, eller etter at gjeldsordningsperioden er over

Tvungen gjeldsordning:

Dersom det ikke var mulig å komme frem til en frivillig gjeldsordning, det vil si at kreditorene avviste avtalen, kan du søke om en tvungen gjeldsordning.

Denne søknaden må ha blitt sendt til namsmannen før gjeldsforhandlingsperioden er over, og gjeldforhandlingsperioden forlenges deretter med ytterligere to måneder.

Etter at søknaden har kommer frem til namsmannen, er namsmannen pliktig til å sende saken videre til retten umiddelbart.

Tingretten innkaller deretter partene for å bestemme om det skal forekomme en tvungen gjeldsordning.

En tvungen gjeldsordning har ikke like stor frihet som en frivillig ordning, i og med at den må oppfylle vilkårene i gjeldsordningsloven.

Dersom retten nekter stadfestelse av forslaget, får du en kort frist til å endre forslaget ditt. Du må endre forslaget innen fristen, ellers kan søknaden forkastes.

Dersom den ikke forkastes, blir alle parter innkalt til muntlige forhandlinger om forslaget, før bestemmelsen blir gjort.

Plikter ved gjeldsordning

Dersom søknaden om en gjeldsordning har blitt godkjent, har du enkelte plikter du må forholde deg til:

 1. Alle inntekter som ikke går til nødvendige utgifter må brukes til å nedbetale gjeld
 2. Du kan ikke pantsette eiendeler for kreditorene, med mindre du får samtykke fra namsmannen
 3. Alle leieavtaler og avtaler om ytelser i fremtiden må sies opp, dersom de ikke er nødvendige for livets opphold
 4. Du kan ikke stifte ny gjeld uten samtykke fra namsmannen, eller foreta andre valg som går imot kreditorenes interesser

Les mer om hvordan du setter opp budsjett her.

Hva er et fagforbund?

Noen arbeidsplasser tilbyr såkalte kollektivavtaler, hvor arbeidsgiveren din og fagforbundet kan regulere lønnen din ut fra din gjeld.

En av oppgavene til fagforbundet er å forhandle kollektivt om de ansatte sine lønninger. I noen tilfeller hvis fagforbundet og arbeidsplassen ikke kommer til enighet, kan det eksempelvis forekomme en streik på arbeidsplassen.

Utover å forhandle lønninger på arbeidsplassen har de også en finger med i spill når det kommer til ferier, arbeidstider og vilkår på arbeidsplassen.

De vil forbedre og optimere arbeidsplassen ganske enkelt.

Tenk at fagforbundet ditt kan hjelpe med å forbedre arbeidsplassen din og sørge for at du har gode vilkår. Hvis du f.eks jobber som fysioterapeut skal du også være medlem av et fagforbund for fysioterapeuter.

Hvorfor fagforbund?

Det stilles noen ganger spørsmålstegn ved om fagforbundet egentlig har en særlig funksjon på arbeidsplassen lenger.

De har absolutt en funksjon, og det er en stor trygghet å ha et fagforbund og det kan være med til å gjøre arbeidsplassen og hverdagen din mye mer behagelig.

Spesielt hvis man er helt ny på arbeidsmarkedet er det en god ting å ha noen å støtte seg til, og stille spørsmål eller få hjelp hvis det skulle være nødvendig.

Hvordan søke gjeldsordning?

Først og fremst bør man snakke med en økonomisk rådgiver. Du kan få økonomisk rådgivning og gjeldsrådgning ved å kontakte NAV.

Det er mange som tror at det er NAV som hjelper deg med en gjeldsordning, men dette skjer alltid gjennom namsmannen.

 1. For å søke om gjeldsordning, må du gå inn på politiet sine sider. På disse sidene finner du en meny der du trykker tjenester, så oversikt over tjenester og deretter namsmann og forliksråd.
 2. Der finner du gjeldsordning sidene, og alle skjemaer og informasjon som du måtte trenge.
 3. Søknaden skal inneholde opplysninger om din inntekt, formue, gjeld, leveomkostninger og lignende opplysninger som er relevant for saken. Du må også oppgi samme opplysninger for ektefelle eller samboer.

Var denne artikkelen hjelpsom?

Bli den første som skrive en anmeldelse

ForfatterLasse Linnes

Jeg er Country Manager for Financer.com Norge. Jeg er veldig engasjert i alt innenfor personlig økonomi & investeringer. Jeg skriver om disse temaene, og hjelper deg med å forbedre din personlige økonomi.

Del på
Read Icon61 lest
Sist Oppdatert: 27. september 2022