WIKI

Skatt på kryptovaluta

 • Som utgangspunkt skal du oppgi gevinst ved salg av kryptovaluta og tap ved salg
 • Fortjeneste på kryptovaluta beskattes i utgangspunktet med 22%
 • Du kan få fradrag for kryptovaluta-tapet ditt

Les mer i artikkelen nedenfor.

Forfatter  Lasse Linnes
Sist oppdatert: 26. april 2023
Pålitelig økonomisk informasjon
På Financer.com er vi dedikert til å hjelpe deg med din økonomi. Alt vårt innhold følger våre Redaksjonelle Retningslinjer. Vi er åpne om hvordan vi vurderer produkter og tjenester i vår Anmeldelsesprosess, og hvordan vi tjener penger, som beskrevet i vår Annonsøravsløring.

Du må betale skatt på kryptovaluta på samme måte som andre investeringer.

Dette kan gjøres ved å legge inn opplysningene selv på selvangivelsen din i rubrikk (Annen personinntekt).

Har du tapt penger på investeringene dine, kan du få fradrag ved å skrive tapet på selvangivelsen din.

Skatt på kryptovaluta er ikke enkelt, men det er viktig at du kjenner reglene dersom du handler med den digitale valutaen.

Handler du kryptovaluta krever det ikke bare dine investerings kunnskaper og analyse av markedet, for det kreves også at du husker å oppgi tap og gevinster.

Få hjelp og veiledning til å beregne og avsløre gevinster og tap på dine handler, slik at du unngår en skattesmell i 2023.

Kryptovaluta: bitcoin

Oversikt over reglene for skatt på kryptovaluta

Det er to måter du kan beskattes på når det kommer til kryptovaluta:

 • Formueskatt: Hvis formuen din etter gjeld ligger på over 1.500.000 kr skal du betale 0,85% i formuesskatt. Kryptovalutaene verdsettes til den gjeldende markedsverdien av kryptovalutaen.
 • Kapitalskatt: Hvis verdien øker og du tjener på investeringen din skal du betale skatt når du realiserer gevinsten. Det vil si 22% skatt. Hvis du har investert 200.000 kr og verden har doblet seg så den nå er verdt 400.000 kr; da skal du betale 22% av 200.000 kr i skatt.
 • FIFO-prinsippet (First In First Out) brukes til beregning. Hvis du har kjøpt flere av samme eiendel, er det alltid kjøpesummen til den første som er utgangspunktet for beregningen din (se eksempel i avsnittet om beregning av gevinst og tap)
Skatteetaten om kryptovaluta

Beregn og gjør opp gevinster og tap på kryptovaluta (steg for steg)

Når du handler kryptovaluta, gjelder spesielle regler for hvordan du skal beregne handler. Har du aldri prøvd det før kan det være komplisert og det er viktig at du kjenner reglene slik at du unngår skattesmell.

Må du betale skatt på kryptovaluta? Ja, du må betale skatt av gevinsten, og det er også mulig å få fradrag dersom du skulle ha tapt penger. Nå skal vi se litt nærmere på skattereglene for kryptovaluta.

Følg denne sjekklisten for å beregne og rapportere gevinster og tap i kryptovaluta.

Trinn

1. Beregn midlene dine
2. Beregning av gevinst og tap
3. FIFO-prinsippet – Hvor mye skatt må du betale på kryptovaluta
4. Rapporter gevinster og tap
5. Husk alltid å lagre kjøps- og salgsinformasjonen din
Trinn 1

Beregn midlene dine

Handel med kryptovaluta regnes generelt som spekulasjon. Det betyr at når du som privatperson kjøper og selger kryptovaluta, kjøpes den med tanke på å få gevinst ved et eventuelt salg.

Det er ditt ansvar å sørge for at du avslører om du har vunnet eller tapt på din kryptovalutahandel.

Trinn 2

Beregning av gevinst og tap

Handel med kryptovaluta anses å tilhøre en høyrisikogruppe, og derfor vet nok også mange som handler med kryptovaluta at det har vært gevinster og tap i løpet av året.

Det er viktig at du setter deg inn i hva kryptovaluta er og hvis du vil vite mer kan du lese vår guide til kryptovaluta for nybegynnere.

Du må beregne gevinst og tap hver for seg, og derfor skal du som regel ikke utligne de to. De to postene skal føres på forskjellige steder på årsoppgaven din.

Gevinst og tap beregnes som differansen mellom kjøpesum og salgssum. FIFO-prinsippet (First In First Out) brukes til beregning.

Trinn 3

FIFO-prinsippet – Hvor mye skatt må du betale på kryptovaluta

FIFO-prinsippet innebærer at kryptovalutaene du kjøpte først, også er de som selges først og dette gjelder uavhengig av hvilken børstjeneste eller lommebok du har kjøpt og solgt fra.

Hvis du kjøpte 5 Bitcoins i januar og 6 Bitcoins i mars, og ønsker å selge 3 Bitcoins i august, må du bruke kjøpesummen for de 3 første Bitcoins du kjøpte i januar for å beregne gevinst eller tap.

Du må derfor alltid bruke kjøpesummen for de første eiendelene du kjøpte.

(Se eksempel for bruk av FIFO-prinsippet nedenfor)

Person A ønsker å kjøpe Ethereum fordi han tror det kan være en god investering i året som kommer. For å spre investeringen sin velger han å kjøpe flere ganger ved å bruke »dollar-cost-average»

Person A gjør 3 kjøp i løpet av året.

Kjøp i januar = 3 Ethereum til kurs 1000 tilsvarende 1000 kr.

Kjøp i mars = 2 Ethereum til kurs 1200 tilsvarende 1200 kr.

Kjøp i september = 2 Ethereum til kurs 1500 tilsvarende 1500 kr.

Person A har totalt 7 Ethereum i sin beholdning

Salg

I april velger person A å selge 2 Ethereum til en kurs på 1600 for én Ethereum, tilsvarende 1600 kr per Ethereum.

Først må kjøpesummen for 2 Ethereum = 2 Ethereum beregnes (kjøpspris i januar = 1000 kr pr stk)

Gevinst

Beregnet av differansen mellom kjøps- og salgspris = 2 Ethereum kjøpt for 1000 kr = 2000 kr Salgspris = 2 Ethereum solgt for 1600 kr = 3200 kr

Fortjeneste = 2.000 kr – 3.200 = 1.200 kr (overskuddet er opplyst i seksjon 20 av din årsoppgave)

Overlapper salgsvolumet to forskjellige kjøpstider? Da gjøres utregningen på samme måte, men med ulike innkjøpspriser. (For eksempel kjøpesummen på 1 Ethereum kjøpt i januar og kjøpesummen på 1 Ethereum kjøpt i mars).

Trinn 4

Rapporter gevinster og tap

Ved utgangen av året eller senest 1. mai året etter at du har solgt eller byttet kryptovalutaene dine, må du huske å opplyse om resultatet på din årsoppgave. Du må skrive dine totale gevinster og ditt totale tap i selvangivelsen.

HUSK at fristen for å legge inn opplysninger på årsoppgaven din er 1. mai året etter at du har solgt eller byttet kryptovaluta.

Trinn 5

Husk alltid å lagre kjøps- og salgsinformasjonen din

Når du handler med kryptovaluta, bør du lagre en rekke opplysninger som dokumentasjon for din kontoutskrift. Det vil gjøre det enklere for deg når du skal beregne din totale kryptovalutaskatt ved utgangen av året.

Du kan med fordel lage et ark hvor du fortløpende kan legge inn dine opplysninger om dine kjøp og salg av kryptovaluta. Du kan også lage skjermklipp, slik at de kan brukes som kvitteringer dersom skatt senere ønsker tilleggsdokumentasjon for dine kjøp og salg.

Skatteetaten har laget en fin liste, med nyttig informasjon som kan hjelpe deg med å holde oversikt over kjøp og salg.

 • Bestillings-, kjøps-, salgs- og betalingsdokumenter. Ta for eksempel skjermbilder eller last ned CSV-filer.
 • Mail og annen korrespondanse
 • Informasjon om leverandøren av din virtuelle lommebok (lommebokleverandør)
 • Grunnlag for avtale med leverandøren av din virtuelle lommebok (lommebok)
 • Informasjon om nummeret til din virtuelle lommebok, det vil si den offentlige koden
 • Gjeldende avtalegrunnlag på kjøpstidspunktet og eventuelle påfølgende endringer
 • Utskrift av din nåværende beholdning av kryptovaluta
 • Utskrifter fra bankkontoene dine knyttet til kjøp og salg av kryptovaluta
 • Utskrift av dine pågående transaksjoner
 • Eventuell annen relevant dokumentasjon for ditt kjøp og salg som kan dokumentere ditt eierskap
 • Innskudd og uttak (Når vi mottar transaksjonsoversiktene for innskudd og uttak av brukte børstjenester og lommebøker, skal det være mulig å følge transaksjonene til og fra avsendere)
Beregn skatt på kryptovaluta

Hvordan beregnes avkastning mottatt fra investering i kryptovaluta?

Flere og flere handelsplattformer gjør det mulig å tjene renter på kryptovalutaen du har stående. Skatteetaten har også noen regler på dette området som du bør være oppmerksom på.

 • Hvis du mottar renter på innsatt kryptovaluta, må du betale skatt av verdien av avkastningen på det tidspunkt avkastningen krediteres kontoen din, og du kan disponere den
 • Overskuddet skattlegges som personinntekt
 • Gevinsten oppgir du i rubrikk 20 på årsoppgaven din

Kan du unngå å betale skatt på kryptovaluta?

Utgangspunktet er at du som norsk statsborger alltid skal betale skatt av gevinsten på dine investeringer i kryptovaluta.

Det er imidlertid en bagatellgrense, og det betyr at du kan slippe å betale skatt på dine kryptovalutagevinster dersom gevinsten er under 2000 kr.

Den samme bagatellgrensen gjelder ved beregning av fradrag for tap på investeringer i kryptovaluta.

Du kan også velge å flytte til et land hvor det ikke er skatt på kryptovaluta. Det er stor forskjell på hvordan skattemyndighetene i de ulike landene ser og tolker handel med kryptovaluta.

Kan du få fradrag i tilfelle en kryptobørs går konkurs eller hvis lommeboken din blir hacket?

Det korte svaret på dette spørsmålet er nei, du kan ikke trekke fra tapet på dine kryptovalutainvesteringer hvis:

 • Handelsplattformen eller kryptobørsen du bruker går konkurs
 • Kontoen eller nettlommeboken din er hacket
 • Du mister passordet til depotet ditt
 • For å benytte fradraget må du kunne dokumentere et salg. Dette er ikke mulig med eksemplene ovenfor, og du kan derfor ikke få fradrag.

Her er noen tips til deg som investor som du kan bruke for å ta vare på kryptovalutaen din:

 • Kjøp din kryptovaluta på flere handelsplattformer. Dersom du ønsker å beholde kryptovalutaen din på handelsplattformen du har brukt, så kan det være en idé å kjøpe fra flere forskjellige steder. Handel på kryptobørser som Coinbase, Binance og Firi tilbyr alle muligheten for deg å lagre eiendelene dine på deres plattform.
 • Skaff deg en privat lommebok. Når du legger igjen kryptovalutaen din på en handelsplattform, er prinsippet det samme som når du legger igjen pengene dine i banken. Den sikreste løsningen er å få en «kald» lommebok. På denne måten fjerner du kryptovalutaen din fra nettet, og unngår derfor risikoen for å bli hacket.

Vil du lære mer?

Hvis denne artikkelen var nyttig, vil du kanskje også like en av disse.

Var denne artikkelen hjelpsom?

Bli den første som skrive en anmeldelse

ForfatterLasse Linnes

Jeg er Country Manager for Financer.com Norge. Jeg er veldig engasjert i alt innenfor personlig økonomi & investeringer. Jeg skriver om disse temaene, og hjelper deg med å forbedre din personlige økonomi.

Del på
Read Icon27 lest