Forbrukertrender – hva bruker vi pengene våre på?

  • 14. mars 2019
  • 3 min lesning
  • 187 Lest

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå rapporterer en gjennomsnittlig lønnsøkning i Norge på hele 2,9% fra 2017 til 2018. Ola Nordmann tjener i gjennomsnitt 48 420 kroner i mnd, mens Kari tjener 42 170 kroner månedlig. Men hva bruker vi egentlig alle disse pengene på, og hvordan har det forandret seg over tid?

Hjemmet står i klart fokus

For mange vil det ikke være en overraskelse at vi bruker soleklart mest penger på hjemmene våre. Dette inkluderer belysning og brensel for å holde komfortable standarder vinter som sommer. Hele 22% av vårt årsbudsjett går til egen bolig, og det er 3% mer enn i 2000. Endringer i været regulerer strømprisene, og er en del av årsaken til noe av denne forandringen. Ulike byer i Norge setter årlig nye rekorder for varmedager og mangel på nedbør, som gjør at rørene vi bruker til å produsere vannkraft minsker. Vannkraft er kilden til hele 99% av kraften som produseres i Norge.
En stadig vekst i boligprisene er også en del av det økte forbruket. Statistikken viser at boligprisen er i kontinuerlig vekst, og trenden har nådd nye og drastiske høyder. Ifølge Hegnar har for eksempel boligprisene i Drammen og omegn økt med 190% siden 2003.

Likevel er det mest sannsynlig lønnsøkningen som er den største årsaken i endringene i prosent. Når vi tjener mer penger så bruker vi mer på luksusvarer, men ikke så mye mer på nødvendighetsvarer. Prosenten brukt på nødvendighetsvarer vil da synke på grunn av økningen i kjøpekraften vår. Som et eksempel på dette opplyser SSB at utgiftsandelen til mat i 1980 var 20%, mens i 2017 var den senket til 11%, noe som ved første øyekast virker betraktelig mindre. Men i realiteten bruker vi mye mer penger på mat per hode enn vi gjorde i 1980. Fordi vi tjener mer, blir prosenten mindre.

Tallene tyder på at nordmenn er mer helse – og miljøbevisste

Tallene viser at vi bruker 1 prosent mindre på alkohol og tobakksvarer enn vi gjorde i 1980. I følge teorien om at økt kjøpekraft leder til en minskning i prosenten hvis det totale antallet er det samme i begge målingene, så vil dette tyde på at vi faktisk bruker enda mer penger på alkohol- og tobakksvarer enn vi gjorde i 2000. Akkurat som er tilfellet i eksempelet med mat i avsnittet over.

Men statistikker kan være kompliserte å forstå seg på og misledende hvis man ikke tar alle faktorer i betraktning. Priser på for eksempel tobakksvarer har hatt en økning på 1026,4% siden 1960. Antall dagligrøykere i Norge i år 2000 var 31%, mens i dag er prosenten senket til 12%. Dette er en betraktelig minskning i dagligrøykere siden det siste tilskuddet til røykeloven inntraff i 2004. Så kort fortalt, vi tjener mer, bruker mindre av det totale forbruket vårt, prisene har gått opp og antall røykere gått ned. Alt dette må inkluderes for å forstå hele bildet av situasjonen med tobakksvarer i Norge, og norske vaner derav.

I tillegg til et lavere forbruk av alkohol- og tobakksvarer bruker vi tilsynelatende mindre penger på klær og kosmetikk. Til tross for lave priser på klær og kosmetikk, er det mange butikker som må legges ned grunnet minsket overskudd i 2018. For eksempel handelsbyen Tønsberg er en av områdene som har sett en drastisk endring i forbrukertrender. Byttesider på Facebook, økende antall gjenbruksbutikker som Erikshjelpen og lokale butikker som Kjellerstua Gjenbruk, og netthandel via for eksempel Amazon, er noe av årsaken til at folk handler mindre nytt fra butikkjedene.
“Det har vært en veldig stor endring i hvem som kommer innom oss på et daglig basis. Når vi startet for 8 år siden var det for det meste de med veldig dårlig råd, og en litt mer radikal kundegruppe som handlet og leverte varer til oss. I dag er det hvem som helst, og det har også betydd en endring i hva slags type varer vi får inn.” Helene, Kjellerstua Gjenbruk, Tønsberg.

Et større fokus på miljø og bærekraftighet, økte priser på strøm og oppvarming, mer tilgang til netthandel fra inn- og utland, økte lønninger for kvinner og menn, alt er med på å endre forbrukertrendene i Norge. Mye tyder på at vi bruker betraktelig mer penger på luksusvarer i dag enn vi gjorde før, samtidig som valgene kan virke som å bli noe mer bevisste med økt tilgang til informasjon. Uansett hva, Nordmenn elsker hus og hjem, god mat og har en større reiselyst enn før. Alt i alt er forbruket en trend i stadig endring!

Andre spennende nyheter: Regjeringen endrer reglene for personalrabatt

Forfatter Lasse Linnes

Landleder for Financer.com Norge. Veldig engasjert i alt som handler om finans og økonomi, og holder seg alltid oppdatert på markedet!

Del på
187 Lest
Sist oppdatert: 17. mai 2020

Utforsk våres temaer