Hva er skattemelding?

  • 14. juni 2019
  • 3 min lesning
  • 72 Lest

Skattemelding i 2019 er enklere for folk flest enn det har vært, men skatteetaten får fortsatt flere spørsmål av de som er usikre hele tiden. Noen av spørsmålene er de samme hvert år.

Når kommer skattemeldingen i 2019? Når er skattemelding fristen? Hvordan leser man skattemeldingen?

For mange er det en utfordring å beregne formuesverdi på bolig, reisefradrag og aksjer. Det er noen ting man skal være oppmerksom på. Derfor vil Financer.com gjennomgå noe av det viktigste når du skal levere selvangivelse.

Hva er skattemelding?

Alle lønnmottakere, og de som får pensjonspenger eller trygd, vil hvert år i løpet av april, få tilgang på skattemeldingen sin. Denne har som formål å gi et overblikk over inntektene dine, eventuelle fradrag, hvor mye gjeld du har, og hvor mye du har i fomue. Du skal alltid se etter om de opplyste tallene er riktige så du slipper å betale for mye i skatt.Lån uten sikkerhet

Skattemeldingen gir deg en foreløpig beregning av skatten din. Der kan du se tilgodebeløp: de pengene du eventuelt får tilbake fordi du har betalt for mye skatt, eller restskatt: de pengene du mangler å betale i skatt.

Levere skattemelding (selvangivelse)

Skattemeldingen blir behandlet forløpende av saksbehandlerne ved skattekontoret. Deretter blir skatteoppgjøret gjort tilgjengelig i Altinn når det ligger klart. En digital kopi kan videresendes fra Altinn til din digitale postkasse hvis dette er ønskelig.

Du får tilsendt en E-post eller SMS når skatteoppgjøret er klart. Hvis du har penger til gode vil de utbetales innen tre uker etter datoen som står øverst til høyre på skatteoppgjøret ditt.

Hvis du kan se at alt stemmer og du ikke skal gjøre noen endringer, trenger du ikke å levere en skattemelding. Hvis ikke du selv leverer en skattemelding, regnes den som levert med de forhånds utfylte opplysningene.

Fristen for levering av selvangivelse er første gang den 30. april. Hvis du skal levere skattemelding som næringsdrivende skal den leveres elektronisk, og fristen er først den 31. mai.

Hvis du har et enkeltpersons foretak må du levere skattemelding uansett, og den skal være elektronisk. Det er fordi det er umulig for skatteetaten å beregne skatt før de har mottatt de nødvendige oplysningene.

Sjekk at alt er riktig

Det er alltid en god idé å sjekke at alt stemmer i skattemeldingen. Du står selv med ansvaret hvis skatteetaten i ettertid skulle oppdage at opplysningene ikke stemmer.

Det kan være hvis du eksempelvis har en formue i utlandet, eller det kan være at du taper penger på å ikke føre opp fradraget som ikke har blitt utfylt automatisk på forhånd. planlegg

Sjekk først at inntektene dine og det du har betalt i skatt stemmer. Dette kan man enkelt sjekke ved å sette opp inntektene dine, fradragene og skattetrekkene dine, ved siden av hverandre, og sammenligne dem med det du kan se er opplyst i skattemeldingen din.

Du kan også se etter om tallene som står opplyst for din pensjon, eller evt trygd stemmer. Hvis du får støtte fra NAV eller noen andre, skal du bare hente oversikten hos dem.

Vær også oppmerksom på tallene for din gjeld og personlige formue er riktig opplyst. Disse tallene finner man hos selskapene man har sin formue eller gjelden sin ved.

Det kan også være smart å vurdere om det er andre fradrag du kan benytte deg av. Hvis du har det kan det være at duhar mulighet for å gi en lavere sum til skatt. Enkelte er forhånds utfylte, og noen skal du selv utfylle.

Endre skattemelding

Hvis du skulle oppdage feil eller mangler i skattemeldingen, må du sørge for å endre så det blir riktig. Eksempler kan være hvis du har kjøpt eiendom, bil, solgt aksjer eller giftet deg.

Du kan gjøre endringen i skattemeldingen etter du har levert. Etter du har gjort endringene skal du huske å levere den igjen.

I denne artikkelen har vi belyst noen av de mest vanlige spørsmålene om skattemelding. Skap deg et godt overblikk over din økonomi og sjekk at alle opplysningene dine stemmer.

Det er mange som kommer til å betale for mye i skatt, så gjør deg kjent med reglene om skatt så du ikke skal betale mer enn nødvendig.

Hos Financer.com vil vi alltid gjøre vårt beste for å hjelpe deg med din personlige økonomi, og vi sammenligner forskjellige lån så du kan finne det beste lånet til deg!

Forfatter Lasse Linnes

Landleder for Financer.com Norge. Veldig engasjert i alt som handler om finans og økonomi, og holder seg alltid oppdatert på markedet!

Del på
72 Lest
Sist oppdatert: 1. oktober 2019

Utforsk våres temaer