Lån på dagen

Finanstilsynet i Norge endret retningslinjer for forbrukslån i 2017. Men har tiltakene fått den ønskede effekten?

Ett år siden nye tiltak

Det er nå over ett år siden Finanstilsynet satte inn tiltak for å bremse veksten på forbrukslån i Norge med nye retningslinjer for markedsføring ved å forby ordbruk som «lån på dagen» i reklamer og kortere nedbetalingstid på gjelden.

Vi skal se nærmere på hvilken effekt disse tiltakene har hatt på utviklingen av forbrukslån i Norge og i tillegg hva vi nordmenn bruker forbrukslån til.

Fortsatt gode resultater for bankene

forkrukslån på dagen, lån på dagen, låne pengerSelv om bankene ikke får reklamere seg med forbrukslån på dagen lengre, er det fortsatt gode tider for Bank Norwegian som melder om en utlånsvekst på 1,8 milliarder kroner i andre kvartal av 2018.

Inntektene for banken har økt fra 411 til 483 millioner siden første kvartal. Flere av de største aktørene på markedet melder også om stabil vekst og totalt har det vært en økning på 11% i forbrukslån i Norge første halvår av 2018.

Derimot har Yabank og Monobank merket nedgang etter de nye reglene ble innført. Nettsidene til bankene ser ut til å være i tråd med nye regler, men nye undersøkelser utført av SEB viser at når man tar direkte kontakt med kunderådgiver, følges ikke retningslinjene på enkelte områder.

Blant annet blir kunder fortsatt tilbudt fleksible lån uten avdrag i de 5 årene lånet løper. Det vil si at man betaler kun renter og gjelden gjøres om til ett nytt lån ved utløp.

Blir strenger krav fra 2019

Ut i fra dagens regler er det ikke umulig å unngå 5 års nedbetaling da man fortsatt kan søke om refinansiering av andre forbrukslån med 15 års nedbetaling. Har du ett kredittkort med 30 000 kroner i gjeld, er det ikke vanskelig å få opplåning med bedre vilkår for nedbetaling så lenge søknaden til banken er under refinansiering.

Hos flere aktører velger kunden selv om han vil ha pengene overført til andre kreditorer eller egen bankkonto og ordne opp i gjelden på egenhånd. I praksis kan du søke om refinansiering, nedbetale kredittkortet og fortsatt ha ett forbrukslån med 15 års nedbetaling og fleksible månedlige avdrag.

Finanstilsynet varsler strengere krav i 2019 hvor det blant annet ikke er mulig å få forbrukslån under noen omstendigheter med nedbetaling over 5 år. Alle lån må også ha månedlige avdrag.

Vi tar opp lån på dagen til fornuftige formål

forbukslån på dagen, lån på dagen, låne penger Undersøkelser av flere statistikker på nett viser at nordmenn bruker i hovedsak forbrukslån på oppussing av bolig med ett snittlån på ca. 150 000. Dette kan være en god investering om man ikke har mulighet for opplåning på boligen.

Årsakene kan være mange til at dette er et populært formål. Kjøper man i dag en eldre bolig som trenger vesentlige oppgraderinger på bad eller vegger og tak, er det som regel ikke et problem å få lån på dagen hos din bank for opplåning på boligen.

Men for nyetablerte som har stilt 15% egenkapital og sitter fortsatt med 85% opplåning må se etter andre alternativer.

Andre populære formål med forbrukslån er etablering av foretak eller investering med snittlån på ca 200 000.

Har du et spennende firmakonsept som kan bli lukrativt i lengden og til og med skape flere arbeidsplasser, er det få instanser som kan hjelpe deg i oppstartfasen med kapital.

Søknadsprosessen for å finne investorer kan også være veldig omfattende selv om det er snakk om relativt små beløp for å komme i gang.

Bil og båt er også vanlige årsaker til forbrukslån med snittlån på ca. 100 000 kroner.

Forestill deg at du har kjøp en bruktbil og garantitiden er ute, men du har fortsatt lån på den. Du får problemer med motor eller drivverk som kanskje ikke dekkes på forsikringen.

Du sitter med en ubrukelig bil og ingen muligheter for opplåning for å utbedre problemet. Dette er ikke en uvanlig årsak til at enkelte bruker forbrukslån for at de skal beholde et viktig transportmiddel til jobb, barnehage og fritid.

Andre gyldige årsaker i denne kategorien kan også være investering som restaurering av veteranbiler for salg eller båter som trenger oppgradering som kan øke verdien på markedet.

Økende mislighold av forbrukslån

I 2017 økte utlån med 40% på forbrukslån. Samtidig økte misligholdt gjeld fra 2- 4 milliarder kroner. Dette er en av hovedårsakene til at Finanstilsynet ønsker et skjerpet regelverk.

Namsmannen i Oslo hadde 51 000 registrerte saker på forbrukslån i 2017. Sammenligner man med finanskrisen i 2008 var antall registrerte saker på 28 000.

Vi forstår at slike utviklinger krever utbedring i regelverk for forbrukslån, men samtidig vil de foreslåtte lovendringene også gjøre det mye vanskeligere for de som trenger hjelp og har gode forutsetninger til å betjene gjelden.

Det må selvfølgelig være en begrensing i forhold til inntekt, men det er jo allerede på plass i dag. I tillegg kan de nye reglene bidra til at enda flere saker havner til namsmannen på grunn av mindre fleksibilitet fra bankene når det gjelder nedbetalingstid.

Om forfatteren

Hold kontakten med Financer.com

Følg oss på Facebook