inkasso, lovendring, gjeldsordning, tvangssalg

Lover for inkasso i 2020 – gode nyheter for deg som sliter med gjeld

  • 28. desember 2018
  • 3 min lesning
  • 2277 Lest

I 2019 skal Norges inkassolov gjennomgås og det er spådd mange endringer. Denne loven har ikke vært endret siden 1987 og mange mener den ikke ivaretar skyldneres krav om penger til livsopphold og urimelige høye gebyrer på små krav. Her er endringene vi kan forhåpentligvis se i løpet av året.

Endringer i trekk av inntekt

I dag opererer Statens innkrevingssentral, NAV og Namsmannen med faste trekk av inntekten. Dette kan være vanskelig å forholde seg til om skyldner har varierende inntekt.

I enkelte tilfeller sitter man igjen med mindre penger enn det man skal ha i minimum livsopphold. Skyldner kan sende klage om dette skjer men behandlingstiden er på 4 uker.

Skjer dette flere ganger i løpet av året at man ikke har nok penger til å betale faste kostnader, kan skyldner ende opp med flere inkassokrav på grunn av lang behandlingstid for å få tilbake penger.

Nå vil de heller innføre en fast prosentsats i trekk på inntektene slik at man tar hensyn til varierende inntekt. Dette vil gjøre det mye enklere for skyldnere å få kontroll over økonomien.

Begresninger på beløp som kan innkreves

Det finnes ingen begrensinger på hvor små beløp som kan faktureres og ende opp som inkassokrav. Heldigvis er det mange bedrifter som legger inn minstebeløp på krav som går ut til kunder mens enkelte har ingen begrensing i det hele tatt.

I mange tilfeller har krav på bare noen få øre endt opp med inkassosalærer og renter på flere tusen kroner. Det kan være en så enkel feil som å glemme å legge inn øresatsen i nettbanken til betaling og reiser bort i en lengre periode for så å komme hjem til en kjemperegning.

Her vil det komme begrensinger på hvor mye man kan kreve inn i salærer og eventuelt en prosentsats av beløpet slik at det ikke vil være lønnsomt å kreve inn små beløp.

Mer rettferdige regler for tvangssalg og gjeldsordninger

Er det begjært tvangssalg av bolig eller bil, kan man ikke stoppe begjæringen ut i fra dagens lovverk selv om man har betalt alt av utestående beløp til bankene.

Nye regler vil forhåpentligvis sikre at tvangssalg stoppes og skyldner får beholde eiendommene uansett hvor langt prosessen har kommet.

I tillegg er det også snakk om å få til private gjeldsordninger med kreditorer da de fleste vil helst unngå rettslige gjeldsordninger med langt høyere omkostninger for den skyldige part.

Men har du mange kreditorer du skylder penger til , kan det bli svært vanskelig å ordne en privat avtale for oppgjør. Det skal ikke mere til at en kreditor sette seg på bakbeina.

Ofte er dette kreditorer du skylder små beløp som vet at de mest sannsynligvis ikke vil bli prioritert i en privat gjeldsordning. Nå kan det komme nye regler i slike saker der man kan få innvilget privat gjeldsordning om majoriteten av kreditorer er enig i dette.

Nye retningslinjer for brev og telefonkontakt

Mange føler seg trakassert av selskaper som tar kontakt per telefon og brev gjentatte ganger om samme kravet. Selv om skyldner har lagt kravet til betaling innen fristen blir de til stadighet oppringt og påminnet om forfall.

Det er ikke uvanlig å bli oppringt 3-4 ganger om samme sak. Har du flere krav hos samme selskap er de også dårlige på å informere om de mest alvorlige kravene.

Det kan for eksempel være at du tar kontakt angående et krav på 1000 kroner mens du har andre krav som er mye større og er på vei til namsmannen.

Her er skal det settes inn nye retningslinjer om å opplyse kunden om alle saker som er registrert i samme selskap i all brevkontakt og på telefon og i tillegg sette begrensinger for hvor ofte et selskap kan ta kontakt angående kravene.

Mange inkassoklager innen helsesektoren

Melin Collector er et selskap som opplever mye kritikk i hvordan de krever inn egenandeler for medisinsk behandling. Men vil endringer i lovverket også gjelde statlige krav?

Forestill deg at du har alvorlige helseproblemer. Du besøker legen og blir henvist til innleggelse ved sykehuset med en gang. Når du blir sendt hjem ligger det ett inkassokrav på egenandelen for besøket hos legekontoret.

Et krav som i utgangpunktet var på 150 kroner er nå tidoblet. Dette er ikke et uvanlig scenario i dag hvor det er lite kommunikasjon mellom inkassoselskapet og innkrever i forhold til hvordan helsetilstanden er til den som skylder penger.

Her er kan det komme nye regler for at betalingskravene ikke blir utsendt før utskrivelse eller faktura utstedes frem i tid om det er uvisst når pasienten utskrives.

Selv om dette er et ugyldig krav og pasienten kan klage på kravet, skal det ikke være nødvendig for en person som har gjennomgått en traumatisk opplevelse i livet å få slike krav i posten uten at legekontor og innkrever har bedre kommunikasjon rundt helsetilstanden til pasienten.

I tillegg er det ikke uvanlig at Melin Collector stiller seg på bakbeina selv om helseforetaket er enig med pasienten at kravet er urimelig. Nye regler vil forhåpentligvis gjelde statlige innkrevninger også, ikke bare gjeld til private bedrifter.

Forfatter Lasse Linnes

Landleder for Financer.com Norge. Veldig engasjert i alt som handler om finans og økonomi, og holder seg alltid oppdatert på markedet!

Del på
2277 Lest
Publisert: 28. desember 2018
(Sist oppdatert: 17. mai 2020)

Utforsk våres temaer