Nye sedler i Norge

3 minutter

I løpet av 2017 til 2019 kommer nye sedler til å bli satt ut i sirkulasjon i Norge. 100- og 200-kronesedlene ble satt ut i sirkulasjon den 30 mai 2017. Om alt går etter planen, kommer de nye 50- og 500-kronesedlene i 4.kvartal av 2018, og 1000-kronesedler i 4.kvartal av 2019.

Norges Bank opplyser om at det er en svært kompleks jobb, og at det derfor kan forekomme utfordringer som kan forsinke prosessen.

Hva gjør man med de gamle sedlene

Du kan fremdeles betale med de gamle 100 kr sedlene, både de nye og de gamle sedlene er godkjente. Ca. 1 år etter at sedlene har blitt gitt ut, kommer de gamle sedlene til å bli ugyldige. Altså blir f.eks 100- og 200-kronesedlene ugyldige 30 mai 2018, mens 1000-kronesedlene blir ugyldige i 4. kvartal av 2020.

Fortvil ikke om du glemt å bruke opp alle 200 kr sedlene før 30 mai 2018. I minst 10 år kommer Norges Bank til å veksle inn ugyldige sedler, men det blir vanskelig å bruke dem i en butikk etter at fristen har gått ut.

Hvordan sjekke om de nye sedlene er ekte

Denne seddelserien skal være enda sikrere enn tidligere serier. For å forhindre at noen forfalsker sedlene, har pengesedlene flere sikkerhetselementer, både når det gjelder bomullspapiret de er trykket på, og synlige og usynlige elementer som du kan se om du holder seddelen opp mot lyset, eller bruker et ultrafiolett lys.

Du kan kjenne kobbertrykket på motivene på sedlene, og strekene på kortsidene av sedlene er bl.a. satt sammen slik at blinde og svaksynte kan skille valørene fra hverandre. Nedenfor finner du noen av sikkerhetselementene:

 1. Trykk med perlemoreffekt: Ser du skrått inn på baksiden av seddelen, skal du kunne se et to-farget motivelement trykket med en effekt som ligner perlemor. På 100-kroneseddelen kan du se en globus og på 200-kroneseddelen et sjømerke. Dette motivet er også trykket i valørens hovedfarge nede til høyre.
 2. Fluorescerende effekter: Bruker du et ultrafiolett lys, skal du kunne se en lundefugl på forsiden, og et rektangel med valørtallet på baksiden.
 3. Mikroskrift: Flere steder på sedlene finner du tall og bokstaver som er trykket i svært liten skrift, og som er vanskelige å se uten forstørrelsesglass.

Sjekk om 100 kr seddelen er ekte:

 • Flytende ring: Du skal kunne se et rektangel med en ring nede til venstre på seddelen. Beveger du seddelen i ulike retninger, skal det se ut som om ringen flyter i tillegg til at du skal kunne se et fargespill.
 • Ankerkjetting: Til høyre på seddelen finner du en ankerkjetting integrert i papiret. Det skal se ut som om kjettingen beveger seg når du vipper på seddelen.
 • Vannmerke: Holder du seddelen opp mot lyset, skal du kunne se et vannmerke. Vannmerket er hodet på en lundefugl og valørtallet. Dette lundefuglmotivet skal du kunne finne på samtlige valører.
 • Sikkerhetstråd: Holder du seddelen opp mot lyset, skal du kunne se sikkerhetstråden som en gjennomgående, mørk strek integrert i papiret.

Hvorfor får Norge nye sedler?

Dagens teknologi blir bedre og bedre, dette gjør at svindlere får bedre metoder til å forfalske pengene. For å forhindre av det skal lages falske sedler er det viktig å konstant oppdatere sikkerhetselementene på sedlene.

Heldigvis er seddelforfalskning lite utbredt i Norge, men flere av landene rundt oss har utviklet mer avanserte sikkerhetselementer, og om Norge har sedlene med dårligst sikkerhet, risikerer vi at forfalskning blir et langt større problem. Derfor har Norges Bank laget nye sedler som er sikrere enn noen gang.

50 millioner kroner på å utvikle nye sedler

I og med at sikkerheten har blitt bedre på de nye sedlene, har prisen også økt fra tidligere. Norges Bank betaler ca. 55 øre per seddel for valørene som ble gitt ut i 2017, noe som ble en økning på hele 20%. I tillegg har sedlene fått et beskyttende belegg som skal øke levetiden med inntil 50%.

Norges Banks kostnader til utviklingen av den nye seddelserien er anslått til 50 millioner kroner. Kostnader til informasjon og kommunikasjon er beregnet til 20 millioner kroner over en periode på 4 år. Beløpene inkluderer merverdiavgift.

Motiv og tema på sedlene

I 2013 begynte arbeidet med å velg et tema for de nye sedlene. 10 personer fra ulike fagmiljøer ble spurt om å komme med forslag, og det ble også brukt sosiale medier for at folk skulle kunne komme med innspill.

Temaet som går igjen på alle disse 5 ulike sedlene er havet. Kysten til Norge er Europas lengste, og vi forvalter havområder som er hele 7 ganger større enn Norges landareal. Vi er berømte for de vakre fjordene våre, og kysten vår inneholder mange flotte øyer og holmer. Vi har vært avhengige av sjøen når det gjelder transport av både mennesker, mat og ressurser.

Med en rød tråd gjennom alle motivene, er det mulig å formidle en sammenhengende fortelling. Denne forteller om Norges historie, økonomi, samfunn og nasjonale identitet.

Hver valør har et lett gjenkjennelig hovedmotiv på forsiden som formidler sentrale trekk ved norsk maritim historie, mens baksiden utgjør en kontrast til de ikoniske forsidene. I tillegg til havet det et eget undertemaer for hver valør:

 • 50-kroneseddelen: Havet som binder oss sammen
 • 100-kroneseddelen: Havet som bringer oss ut i verden
 • 200-kroneseddelen: Havet som gir oss mat
 • 500-kroneseddelen: Havet som gir oss velferd
 • 1000-kroneseddelen: Havet som bringer oss videre

Penger er makt

Penger gir deg makt og frihet. Trenger du hjelp til å spare, kan du lese mer om våre 185 sparetips.

×

Vurder vennligst Nye sedler i Norge