Trenger du en barneforsikring?

Her får du svar på hva en barneforsikring dekker, og hvilke barneforsikringer som finnes.

barneforsikring

barneforsikring

Det blir mer og mer vanlig for familier å tegne barneforsikring på barna sine. Spesielt de siste årene har det vært en stor økning på dette området, og ca. halvparten av alle barn i Norge er nå forsikret.

Men det betyr også at halvparten av barna ikke er forsikret, noe som ofte skyldes uvitenhet eller innstillingen om at «dette kommer ikke til å skje oss». Men dessverre finnes det ingen garanti for å gå gjennom livet uten å bli syk.

Hva dekker barneforsikring?

barneforsikring

Vi i Norge er heldige som har et helsesystem som fungerer til fordel for innbyggerne. Verre er det derimot i andre land, og derfor er det viktig å vurdere en reiseforsikring dersom du skal på ferie.

Dersom barnet ditt skulle bli utsatt for en ulykke eller sykdom, dekker offentlige stønad er en god del, men ikke alt. Barneforsikringen kommer i tillegg til det man får dekket av det offentlige.

Dersom du har en barneforsikring og barnet ditt skulle bli syk, kan forsikringen dekke følgende:

 • Grunnstønad og hjelpestønad dersom barnet ditt får en varig sykdom eller en funksjonshemning
 • Tilskudd for tilpasning av bolig, dersom du må endre boligen for barnets behov
 • Dersom barnet skulle bli ufør før det er 26 år, kan dere ha krav på uførepensjon etter spesielle regler
 • Dersom barnet er kronisk sykt, kan foreldre ha rett på omsorgspenger
 • Dagpenger ved sykehusopphold på over x antall dager
 • Engangsutbetaling ved medisinsk invaliditet etter ulykke
 • Kiropraktor eller fysioterapeut ved henvisning fra lege
 • Reiseutgifter fra hjemmet til behandlingssted
 • Behandlingsutgifter ved ulykke
 • Gratis tannlegebehandling i alderen 0 år til 18 år. Fra 19 år til 20 år får personen tilbud om subsidiert tannhelsetjeneste
 • Dersom foreldrene har omsorg for et barn med livstruende sykdom eller for et psykisk utviklingshemmet barn, kan foreldrene få pleiepenger

2 forskjellige barneforsikringer

Dersom barnet uheldigvis skulle bli sykt og tidlig ufør, har ikke barnet noe særlig oppspart i folketrygden. Da risikerer de å bli minstepensjonister livet ut.

Det finnes to forskjellige barneforsikringer:

 1. Den første barneforsikringen er en forsikring som dekker behandlingsutgifter ved medisinsk invaliditet som følge av en ulykke. Her finnes det ingen krav til å oppgi noen helseopplysninger, og denne forsikringen er rimeligere enn forsikringen nedenfor.
 2. Denne barneforsikringen dekker ulykke og sykdom. Her er det et krav at man oppgir alle tidligere og nåværende helseopplysninger

Det finnes statistikker som viser at halvparten av alle utbetalinger som ble gjort av totalt solgte barneforsikringer i Norge er på medisinsk invaliditet, mens resten av utbetalingene fordeler seg på ombygging av bolig, behandlingsutgifter, hjelpetiltak og etc.

Hvilken barneforsikring burde jeg velge?

barneforsikring

Det finnes flere store tester av barneforsikringer på internett. Før du velger bør du sjekke ut forskjellige tester og sammenligninger. Detter hjelper deg med å finne ut hvilken forsikringer som dekker familien din sitt behov. Hvert enkelt selskap kan variere stort i forhold til hvilke goder de gir.

En barneforsikring kan kjøpes hos de aller fleste bankene og forsikringsselskapene og koster rundt 9 kroner per dag.

Forfatter Lasse Linnes

Landleder for Financer.com Norge. Veldig engasjert i alt som handler om finans og økonomi, og holder seg alltid oppdatert på markedet!

Del på
Sist oppdatert: 9. juli 2020