Ny poseavgift for alle butikker

2 minutes

I 2015 ble det mye oppstyr når regjeringen ønsket å innføre en plastposeavgift til 1,50 kr. På grunn av sterke reaksjoner og stor motstand, ble det ikke noe av, men nå er det kommet et nytt forslag på bordet.

0,50 kr plastposeavgift i alle butikker

Uansett hvilken butikk du handler på, kommer de til å ta betalt for posen. Riktignok ikke 1,50 kr som forslaget var på i 2015, men 0,50 kr, og formålet er at det skal hentes inn hele 400 millioner kroner i året med denne avgiften. Pengene går inn i et fond som skal brukes til husholdningskampanjer, store deler av summen kommer til å gå til gjenvinning og opprydding av plast, og litt av summen kommer til å øremerkes til et eget miljøfond.

Dermed er det ikke lenger bare dagligvarebutikkene som krever en avgift for posene, men også klesbutikker, skobutikker, bokbutikker osv. Unntaket er eksempelvis de tynne posene som brukes som emballasje til frukt og grønt.

Grunnen til denne nye innføringen, er et ønske om å redusere plastposeforbruket.

EØS-avtalen krever at Norge reduserer forbruket

I slutten av 2016 vedtok EU å endre emballasjedirektivet, dette gjorde de for å redusere forsøpling som blir forårsaket av plastbæreposer. Plastposer har blitt et stor miljøproblem, og fører til forsøpling og mikroplast i havet.

Valget var å regulere antall plastposer vi får bruke, eller legge en avgift på posene. Miljødirektoratet mente at den siste løsningen var den beste.

I Norge er riktignok ikke plastposene med på forsøple like mye som i resten av Europa. Her blir de mest brukt til å emballere avfall. Men et miljøfond som denne avgiften kommer til å bidra til, kan allikevel være med på å finansiere opprydningstiltak rundt kysten som er forårsaket av marin forsøpling.

Positive til plastposeavgiften

Regjeringen, ved klima- og miljøminister Vidar Helgesen, er positive til at bransjen selv skal forvalte et miljøfond. Jarle Hammerstad, leder for næringspolitikk i Virke, forteller at de blitt enige med myndighetene om at dette er et godt tiltak, i og med at de oppfyller EUs direktiv, samtidig som det opprettes et miljøfond som kjemper mot forsøpling.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) roser også Virke og handelsnæringen for dette forslaget, og har stor tro på viktige og gode resultater.

Greenpeace Norge stiller seg også veldig positive til dette vedtaket. De hadde opprinnelig håpet på at avgiften skulle stige opptil 1 kr, men understreker at 0,50 kr er en god start.

Når blir avgiften innført?

Noen endelig dato er enda ikke satt, men det ønskes og håpes fra bl.a. administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke at avgiften skal bli innført allerede fra nyttår.

På spørsmål om 50 øre er nok for å redusere bruken av plastposer, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier at det gjenstår å se, og at bransjen kommer til å vurdere størrelsen på vederlaget etterhvert. Da er de også åpen for at det kan settes opp dersom det blir nødvendig.

Financer.com holder deg oppdatert. For flere nyheter, følg med på bloggen vår.

×

Vurder vennligst Ny poseavgift for alle butikker