Wpływ koronawirusa na sytuację finansową Polaków

Wpływ koronawirusa na sytuację finansową Polaków

  • 29 kwietnia, 2022
  • 4 min czytania
  • Read Icon376 osób przeczytało

Od 19 maja do 9 czerwca na Financer.com osoby odwiedzające stronę mogły wypełnić anonimową ankietę. Celem ankiety było zbadanie wpływu COVID-19 na sytuację finansową Polaków oraz ocena kół ratunkowych z tarczy kryzysowej. Co o nich sądzą Polacy i jak długo jesteśmy w stanie przeżyć bez dochodów związanych z pracą?

Ponad 50% respondentów to kobiety

Ankietę chętniej wypełniały kobiety. Łączna liczba osób, które wzięły udział w badaniu to 614 respondentów. Z tego 53,80% stanowiły kobiety, a 46,20% mężczyźni.

liczba respondentów

Blisko 1/3 respondentów w wieku 18-24 lata

Najwięcej ankiet wypełniły osoby młode. 30,8% to respondenci w wieku 18-24 lata. 23,1% to osoby w wieku 25-34 lata, co oznacza, że osoby młode stanowią ponad połowę badanych. Grupa wiekowa 35-44 lata stanowi 23,1% badanych, a osoby w wieku 45-60 lat 17,9%. Najmniejszą grupą są ankietowani po 60. roku życia- 5,1%.

Ponad 40% badanych mieszka w mieście powyżej 50 tys. mieszkańców

Mieszkańcy miast powyżej 50 tys. stanowią 41,1% ankietowanych. Na drugim miejscu znajdują się małe (do 5 tys. mieszkańców) i średnie (od 6 do 20 tys. mieszkańców) miejscowości. Na każde z tych miejsc zamieszkania przypada 20,5% respondentów. Osoby z dużych miejscowości do 50 tys. mieszkańców stanowią 17,9%.

Ponad połowa badanych pracuje normalnie

51,3% respondentów pracuje normalnie, ich sytuacja zawodowa nie zmieniła się. 23,1% ankietowanych pracuje w systemie home office. Natomiast 15,4% badanych ze względu na czasowe zamknięcie firmy znalazło się na postojowym. 1/10 badanych (10,3%) straciła pracę w wyniku koronawirusa.

Ponad 40% badanych nie stać na pozostanie bez pracy

Koronawirus obnażył nasz brak oszczędności. A wyniki naszej ankiety nie napawają optymizmem. 41% ankietowanych na pytanie: jak długo może pozwolić sobie na pozostanie bez pracy, odpowiedziało, że nie może sobie na to pozwolić.

5,2% badanych może pozostać bez pracy nie dłużej niż dwa tygodnie, a nieco ponad 1/4 respondentów (25,6%) przeżyje przez miesiąc. Blisko 30% stanowią osoby, które są w stanie przeżyć przez pół roku bądź rok i dłużej. Ci pierwsi stanowią 15,4%, druga grupa 12,8%.

Ocena tarczy antykryzysowej

Badani w większości ocenili tarczę albo źle, albo nie mają zdania. Dobrego zdania o tarczy antykryzysowej nie ma 43,6% badanych. Natomiast zdania nie ma 38,5%. Dobrze tarczę oceniło tylko 17,9% ankietowanych.

Korzystanie z tarczy antykryzysowej

82,1% badanych nie zamierzało korzystać z tarczy antykryzysowej. Chęć wnioskowania o pomoc zadeklarowało 17,9%. Warto zauważyć, że tyle samo procent badanych pozytywnie ją oceniło.

Najlepiej oceniane programy z tarczy

Ankietowani mogli wskazać trzy ich zdaniem najlepsze programy z tarczy antykryzysowej. Najczęściej zaznaczane były: zwolnienie małej firmy z ZUS na trzy miesiące (56,40%) i dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników (43,60%).

28,20% ankietowanych zaznaczyło dodatkowy zasiłek opiekuńczy i świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność. Ponad 1/5 badanych (23,10%) wskazało niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców i przesunięcie płatności podatków. Niewielką popularnością cieszył się bon turystyczny, zaznaczony przez 12,80% ankietowanych.

Bezrobocie rośnie?

Ciekawa sytuacja ma miejsce w naszym kraju, statystyki jedno, a eksperci drugie. Według statystyk bezrobocie w Polsce w kwietniu wynosiło 5,8%, dla porównania w marcu 5,4%. W maju bezrobocie wzrosło do 6%, czyli tylko o 0,2 pkt proc. Według części ekspertów dane te są zaniżone i faktyczne bezrobocie sięga nawet 10%. Skąd takie rozbieżności? Ludzie nie chcą się rejestrować w urzędach pracy, ale w końcu zaczną i wzrost statystyk nastąpi.

Musimy również pamiętać, że koronawirus i spowodowane nim zamieszanie w gospodarce może wybuchnąć z opóźnieniem kilkumiesięcznym, gdy firmy, np. produkcyjne, zaczną odczuwać brak nowych zamówień.

Koronawirus zachwiał światową gospodarką i w Polsce nie mogło być inaczej, ale sytuacja nie jest zła. Co widać po wynikach naszej ankiety, ale z pewnością powinny zmobilizować do oszczędzania, bo nigdy nie wiemy, co przyniesie przyszłość.

Czy ten artykuł był przydatny?

Bądź pierwszą osobą, która podzieliła się opinią

Fanatyk nowych rozwiązań i technologii, mol książkowy. Zarządza stroną Financer.com Polska od 2016 roku.

Udostępnij na
Read Icon376 osób przeczytało

Przejrzyj nasze tematy

Korzystając z Financer.com robisz różnicę.  Dowiedz się więcej