Odsetki Ustawowe

Kompendium wiedzy o odsetkach ustawowych

Ile wynoszą odsetki ustawowe 2019, 2020 – jak je samodzielnie obliczyć?

Odsetki są nieodłącznym elementem kredytu. I pół biedy, jeśli chodzi o odsetki kapitałowe, bo te płacić musi każdy, kto zaciąga kredyt czy pożyczkę online. Gorzej, gdy przyjdzie płacić odsetki za opóźnienia w spłacie.

odsetki ustawoweStanowią one swego rodzaju rekompensatę dla wierzyciela, za czas, gdy nie może on dysponować swoimi pieniędzmi. I choć każdy wie czym są odsetki, to już znacznie trudniej przychodzi odpowiedź na pytanie, w jaki sposób je obliczyć? Skąd wzięła się kwota odsetek przy kredycie albo w jaki sposób wierzyciel naliczył odsetki za opóźnienie?

Z pomocą przychodzi internet i kalkulator odsetek, który odpowie na te pytania. Nie zaspokoi jednak ciekawości, jak ta kwota została obliczona.

FAQ – Odsetki ustawowe

Ile wynoszą odsetki ustawowe?

W zależności od rodzaju. Kapitałowe maksymalne odsetki ustawowe 2019 wynosiły 10%, w 2020 roku 8%. Odsetki za opóźnienie w 2019 roku 14%, w 2020 roku 12%. Odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych 2019 roku 9,5%.

Ile wynoszą maksymalne odsetki naliczane przez bank przy kredycie?

W 2020 roku maksymalne odsetki kapitałowe wynoszą 8%. Dla porównania w 2019 roku wynosiły 10%.

Jak obliczyć wysokość odsetek za opóźnienie?

Wystarczy pomnożyć: kwotę zaległości, liczbę dni, jaka upłynęła od terminu i wartość odsetek ustawowych. Liczbę podzielić przez 365 dni.

Rodzaje odsetek

W styczniu 2016 roku weszły w życie nowe przepisy, które były wynikiem przeniesienia na polski grunt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Ich wysokość zależy od tego, jakiego rodzaju są to odsetki.

Rodzaje odsetek:

 • należne od sumy pieniężnej,
 • za opóźnienie,
 • za opóźnienie w transakcji handlowej.

Odsetki kapitałowe

Odsetki kapitałowe naliczane są przy:

 • kredytach,
 • pożyczkach pozabankowych,
 • kartach kredytowych,
 • debetach,
 • innych produktach finansowych, które wiążą się z pożyczeniem pieniędzy od banku bądź firmy pozabankowej.

Jeśli odsetki nie zostały ustalone, naliczane są ustawowe odsetki. Dokładnie mówiąc, jak przeczytasz w art. 359 Kodeksu cywilnego, odsetki ustawowe należą się, gdy wynika to z czynności prawnej, ustawy, orzeczenia sądu bądź innego uprawnionego do tego organu.

odsetki kapitałoweNajprościej mówiąc, są one wynagrodzeniem za pożyczony kapitał. I o ile banki rezygnują z prowizji, chcąc skusić klientów atrakcyjną ofertą, to póki co, żaden nie zrezygnował z naliczania odsetek. Inaczej sytuacja wygląda na rynku pożyczek pozabankowych, gdzie duża część firm oferuje pierwszą darmową pożyczkę, bez odsetek i bez prowizji.

Jeśli jednak spóźnisz się ze spłatą, to musisz liczyć się nie tylko z naliczeniem odsetek karnych, ale i standardowych kosztów pożyczki. Większość firm pozabankowych zastrzega, iż pożyczka jest darmowa tylko pod warunkiem terminowej spłaty, ewentualnie przedłużenia okresu spłaty bądź refinansowania pożyczki, ale tylko, gdy złożysz o to wniosek przed terminem płatności.

Niektóre firmy akceptują niewielki poślizg spłacie, ale są w zdecydowanej mniejszości, dlatego warto pilnować terminu, by firma nie naliczyła standardowych kosztów, w tym odsetek.

Odsetki ustawowe 2019 i 2020

Wysokość odsetek ustawowych określona jest przez prawo. Odsetki kapitałowe nie mogą być wyższe niż ustalone limity. Wysokość odsetek ustala bank. Odsetki ustawowe 2019 kapitałowe wynosiły 5%, gdyż stopa referencyjna NBP wynosiła 1,5%. Maksymalna stawka odsetek ustawowych w 2019 roku wynosiła 10%.

Odsetki ustawowe 2019 zmieniły się w 2020 roku, ze względu na pandemię. I wynoszą:

 • odsetki ustawowe 4%,
 • maksymalne odsetki ustawowe 8%.

Szukasz pożyczki? Sprawdź ofertę  pożyczek online do 25000 PLN:

Wybrane oferty pożyczek online

 • pożyczki od 500 do 12 000 PLN
 • okres spłaty pożyczki 30 dni
 • minimum formalności
 • pierwsza pożyczka do 5000 zł
Reprezentatywny przykład: Pożyczka 1700 zł na 30 dni RRSO wynosi 517,92%; całkowita kwota pożyczki: 1700 zł; oprocentowanie w skali roku: 8%; całkowity koszt pożyczki: 274,50 zł , w tym: Prowizja 263,32 zł, Odsetki 11,18 zł; okres obowiązywania umowy: 30 dni; całkowita kwota do spłaty: 1974,50 zł. Kalkulacja na dzień 09.04.2020.
 • szybka decyzja pożyczkowa
 • długi okres spłaty do 48 miesięcy
 • wysoka kwota pożyczki do 25 tys. PLN
 • sprawdzona i solidna marka
Reprezentatywny przykład dla Produktu "Pożyczka ratalna": Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego wynosi: 78,35 %, całkowita kwota pożyczki: 6 000 zł; oprocentowanie stałe: 10 % rocznie; czas obowiązywania umowy: 36 miesięcy; wysokość miesięcznych równych rat: 360,89 zł; całkowita kwota do zapłaty: 12 991,75 zł; całkowity koszt pożyczki 6 991,75 zł (w tym: odsetki 1 008,55 zł, opłata przygotowawcza 1 495,80 zł, prowizja 4 487,40 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 24.04.2019 r.
 • pierwsza pożyczka do 3000 zł dla nowych klientów
 • masymalna kwota pożyczki do 5000 PLN
 • okres spłaty 30 dni
 • szybki proces przyznania pożyczki
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 523,31% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 800,00 zł; całkowita kwota do spłaty 929,84 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 9%; całkowity koszt pożyczki 129,84 zł (w tym: prowizja 123,92 zł, odsetki 5,92 zł); jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 1,00 zł (zwracana); umowa na 30 dni. Kalkulacja na dzień 31.03.2020r.
 • szybka pożyczka bez zabezpieczeń
 • bezproblemowa rejestracja i szybka weryfikacja
 • maksymalna kwota pożyczki 5000 PLN
 • pierwsza darmowa pożyczka do 500 zł
Dla przykładowej pożyczki 1000 zł na 30 dni (Standardowe Warunki Spłaty): RRSO wynosi 522,66% (obliczone na dzień 01.04.2020); całkowita kwota pożyczki: 1000 zł; oprocentowanie zmienne w skali roku: 9%; całkowity koszt pożyczki: 162,20 zł, w tym: Prowizja 154,90 zł, Odsetki 7,30 zł; okres obowiązywania umowy: 30 dni; całkowita kwota do spłaty: 1162,20 zł.
 • maksymalna pożyczka do 6000 PLN
 • prosty i szybki proces rejestracji
 • jasne informacje o całkowitych kosztach pożyczki
Opłata rejestracyjna 0,01 PLN (zwracana pożyczkobiorcy); całkowita kwota pożyczki 1500 PLN; czas obowiązywania umowy 30 dni; oprocentowanie zmienne w skali roku 9% (odsetki maksymalne); opłata przygotowawcza 0 PLN; prowizja 232,35 PLN; odsetki kapitałowe 11,10 PLN; całkowity koszt pożyczki 243,45 PLN; całkowita kwota do zapłaty 1743,45 PLN; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 523,31%. Stan na dzień 1.04.2020 r.
 • pożyczki do 20 000 PLN
 • długi termin spłaty
 • maksymalny okres spłaty 60 miesięcy
 • koszt pierwszej pożyczki do 3000 zł to maksymalnie 10 zł
Przykład reprezentatywny dla pożyczki Pożyczki Krótkoterminowej: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 281,2%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 500 zł, całkowita kwota do zapłaty 602,80 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 102,80 zł (w tym: prowizja 102,80 zł, odsetki 0 zł), okres kredytowania 51 dni. Kalkulacja została dokonana na dzień 4.10.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Wysokość pożyczki oraz czas, na jaki jest udzielana, ustalane są indywidualnie w oparciu o ocenę zdolności kredytowej klienta.

Odsetki za opóźnienie w spłacie

Naliczane, gdy dłużnik nie reguluje w terminie swoich należności. Z jednej strony jest to wynagrodzenie dla wierzyciela, który w dalszym ciągu nie może dysponować swoimi pieniędzmi. A z drugiej odsetki za opóźnienie w spłacie mają mobilizować dłużnika do spłaty zobowiązania.

Ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie? To pytanie zadaje sobie codziennie dłużnik.

Każdy dzień zwłoki powiększa dług, a zatem to dłużnikowi powinno zależeć, by jak najszybciej spłacić zobowiązanie bądź też porozumieć się z wierzycielem. W umowie kredytowej bądź pożyczkowej bank lub firma określają wysokość odsetek za opóźnienia w spłacie. Jeśli ich wysokość nie została określona w umowie, wówczas pod uwagę brana jest wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie.

Ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie?

odsetki ustawowe za opóźnienie w spłaciePodstawę prawną obliczania odsetek za opóźnienie stanowi art. 481 Kodeksu cywilnego. Jest to suma stopy referencyjnej NBP i 5,5 pkt. proc. Odsetki ustawowe 2019 za opóźnienie wynosiły 7% w skali roku. Natomiast w 2020 roku jest to 6%. Zastanawiasz się jak obliczyć odsetki karne? Wykorzystaj prosty wzór: kwota zaległości x liczba dni x ustawowa wartość odsetek i podziel przez 365 dni. Otrzymasz gotową kwotę.

Podobnie jak w przypadku odsetek kapitałowych, ustalona jest maksymalna wartość odsetek za opóźnienie w spłacie. I tak samo jest to pomnożenie odsetek ustawowych razy dwa, czyli maksymalne odsetki ustawowe 2019 za opóźnienia nie mogły wynieść więcej niż 14%, a w 2020 roku więcej niż 12%.

Jeśli w umowie podana jest wyższa wartość, wówczas odsetki muszą być zredukowane do maksymalnego ustawowego poziomu.

Odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych

Znane większości odsetki kapitałowe i za opóźnienie, to niejedyne ich rodzaje. Kolejne to odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych. Odsetki te, jak sama ich nazwa na to wskazuje, odnoszą się do transakcji o charakterze handlowym. Szczegółowo określa je Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Przedmiotem transakcji może być dostawa towaru bądź odpłatne świadczenie usługi, jeśli umowa między stronami jest zawarta w związku z prowadzoną działalnością.

Ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych?

Zastanawiasz się, jaka jest wysokość odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych? Odsetki te oblicza się podobnie jak pozostałe odsetki ustawowe. Przedsiębiorca nie powinien mieć większych problemów z ich naliczeniem. Odsetki ustawowe 2019 za opóźnienie w transakcjach handlowych wynosiły 9,5%. A w 2020 roku w przypadku, gdy dłużnikiem jest publiczny podmiot leczniczy 9,5%, zaś pozostałych obowiązują odsetki w wysokości 11,5%.

Kalkulator odsetek

Kalkulator odsetekWygodnym nazrzędzeniem do obliczania odsetek jest kalkulator odsetek. Wystarczy zaznaczyć rodzaj odsetek, kwotę, dzień od którego naliczane są odsetki i ten, w którym zamierzasz uregulować zobowiązanie. Jeśli wysokość odsetek jest umowna, to również tę wartość należy podać. Kalkulator odsetek w krótką chwilę obliczy, ile musisz zapłacić.

Podsumowując, wysokość odsetek zależna jest od ich rodzaju, stopy referencyjnej NBP oraz liczby punktów procentowych określonych w Kodeksie cywilnym bądź Ustawie o terminach zapłaty.

Źródło:

www.nntfi.pl

www.infor.pl

www.infor.pl

www.bezprawnik.pl

 

O autorze

Bądź w kontakcie z Financer.com

Obserwuj nas na Facebooku

×

Oceń Odsetki Ustawowe