Odsetki Ustawowe

Kompendium wiedzy o odsetkach ustawowych

Ile wynoszą odsetki ustawowe 2019, 2020 – jak je samodzielnie obliczyć?

Odsetki są nieodłącznym elementem kredytu. I pół biedy, jeśli chodzi o odsetki kapitałowe, bo te płacić musi każdy, kto zaciąga kredyt czy pożyczkę online. Gorzej, gdy przyjdzie płacić odsetki za opóźnienia w spłacie.

odsetki ustawowe

Stanowią one swego rodzaju rekompensatę dla wierzyciela, za czas, gdy nie może on dysponować swoimi pieniędzmi. I choć każdy wie czym są odsetki, to już znacznie trudniej przychodzi odpowiedź na pytanie, w jaki sposób je obliczyć? Skąd wzięła się kwota odsetek przy kredycie albo w jaki sposób wierzyciel naliczył odsetki za opóźnienie?

Z pomocą przychodzi internet i kalkulator odsetek, który odpowie na te pytania. Nie zaspokoi jednak ciekawości, jak ta kwota została obliczona.

Ile wynoszą odsetki ustawowe?

W zależności od rodzaju. Kapitałowe maksymalne odsetki ustawowe 2019 wynosiły 10%, w 2020 roku 8%. Odsetki za opóźnienie w 2019 roku 14%, w 2020 roku 12%. Odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych 2019 roku 9,5%.

Ile wynoszą maksymalne odsetki naliczane przez bank przy kredycie?

W 2020 roku maksymalne odsetki kapitałowe wynoszą 8%. Dla porównania w 2019 roku wynosiły 10%.

Jak obliczyć wysokość odsetek za opóźnienie?

Wystarczy pomnożyć: kwotę zaległości, liczbę dni, jaka upłynęła od terminu i wartość odsetek ustawowych. Liczbę podzielić przez 365 dni.

Rodzaje odsetek

W styczniu 2016 roku weszły w życie nowe przepisy, które były wynikiem przeniesienia na polski grunt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Ich wysokość zależy od tego, jakiego rodzaju są to odsetki.

Rodzaje odsetek:

 • należne od sumy pieniężnej,
 • za opóźnienie,
 • za opóźnienie w transakcji handlowej.

Odsetki kapitałowe

Odsetki kapitałowe naliczane są przy:

 • kredytach,
 • pożyczkach pozabankowych,
 • kartach kredytowych,
 • debetach,
 • innych produktach finansowych, które wiążą się z pożyczeniem pieniędzy od banku bądź firmy pozabankowej.

Jeśli odsetki nie zostały ustalone, naliczane są ustawowe odsetki. Dokładnie mówiąc, jak przeczytasz w art. 359 Kodeksu cywilnego, odsetki ustawowe należą się, gdy wynika to z czynności prawnej, ustawy, orzeczenia sądu bądź innego uprawnionego do tego organu.

odsetki kapitałowe

Najprościej mówiąc, są one wynagrodzeniem za pożyczony kapitał. I o ile banki rezygnują z prowizji, chcąc skusić klientów atrakcyjną ofertą, to póki co, żaden nie zrezygnował z naliczania odsetek. Inaczej sytuacja wygląda na rynku pożyczek pozabankowych, gdzie duża część firm oferuje pierwszą darmową pożyczkę, bez odsetek i bez prowizji.

Jeśli jednak spóźnisz się ze spłatą, to musisz liczyć się nie tylko z naliczeniem odsetek karnych, ale i standardowych kosztów pożyczki. Większość firm pozabankowych zastrzega, iż pożyczka jest darmowa tylko pod warunkiem terminowej spłaty, ewentualnie przedłużenia okresu spłaty bądź refinansowania pożyczki, ale tylko, gdy złożysz o to wniosek przed terminem płatności.

Niektóre firmy akceptują niewielki poślizg spłacie, ale są w zdecydowanej mniejszości, dlatego warto pilnować terminu, by firma nie naliczyła standardowych kosztów, w tym odsetek.

Odsetki ustawowe 2019 i 2020

Wysokość odsetek ustawowych określona jest przez prawo. Odsetki kapitałowe nie mogą być wyższe niż ustalone limity. Wysokość odsetek ustala bank. Odsetki ustawowe 2019 kapitałowe wynosiły 5%, gdyż stopa referencyjna NBP wynosiła 1,5%. Maksymalna stawka odsetek ustawowych w 2019 roku wynosiła 10%.

Odsetki ustawowe 2019 zmieniły się w 2020 roku, ze względu na pandemię. I wynoszą:

 • odsetki ustawowe 4%,
 • maksymalne odsetki ustawowe 8%.

Szukasz pożyczki? Sprawdź ofertę  pożyczek online do 25000 PLN:

Wybrane oferty pożyczek online

Wybrane 1 307 razy
 • pożyczki od 500 do 15 000 PLN
 • okres spłaty pożyczki 30 dni
 • minimum formalności
 • pierwsza pożyczka do 5000 zł
Reprezentatywny przykład: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 513,89%; całkowita kwota pożyczki: 1300 zł; oprocentowanie zmienne w skali roku: 7,2%; całkowity koszt pożyczki: 209,10 zł , w tym: Prowizja 201,41 zł, Odsetki 7,69 zł; okres obowiązywania umowy: 30 dni; całkowita kwota do spłaty: 1509,10 zł. Kalkulacja na dzień 29.05.2020.
Wybrane 4 459 razy
 • szybka decyzja pożyczkowa
 • długi okres spłaty do 24 miesięcy
 • wysoka kwota pożyczki do 15 tys. PLN
 • sprawdzona i solidna marka
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 81,83 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3.200,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 4.364,82 zł, oprocentowanie stałe 7,20 %, całkowity koszt kredytu 1 164 ,82 zł (w tym: prowizja 774,72 zł, odsetki 131,86 zł, opłata przygotowawcza 258,24 zł), 12 miesięcznych rat: 11 pierwsze miesięczne równe raty w wysokości po 363,74 zł, ostatnia 12 miesięczna rata w wysokości 363,68 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 16.07.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie Pożyczki ratalnej.
Wybrane 3 798 razy
 • pierwsza pożyczka do 3000 zł dla nowych klientów
 • masymalna kwota pożyczki do 5000 PLN
 • okres spłaty 30 dni
 • szybki proces przyznania pożyczki
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 523,31% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 800,00 zł; całkowita kwota do spłaty 929,84 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 9%; całkowity koszt pożyczki 129,84 zł (w tym: prowizja 123,92 zł, odsetki 5,92 zł); jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 1,00 zł (zwracana); umowa na 30 dni. Kalkulacja na dzień 31.03.2020r.
Wybrane 8 715 razy
 • szybka pożyczka bez zabezpieczeń
 • bezproblemowa rejestracja i szybka weryfikacja
 • maksymalna kwota pożyczki 5000 PLN
 • pierwsza darmowa pożyczka do 500 zł
Dla przykładowej pożyczki 1000 zł na 30 dni (Standardowe Warunki Spłaty): RRSO wynosi 522,66% (obliczone na dzień 01.04.2020); całkowita kwota pożyczki: 1000 zł; oprocentowanie zmienne w skali roku: 9%; całkowity koszt pożyczki: 162,20 zł, w tym: Prowizja 154,90 zł, Odsetki 7,30 zł; okres obowiązywania umowy: 30 dni; całkowita kwota do spłaty: 1162,20 zł.
Wybrane 4 616 razy
 • maksymalna pożyczka do 6000 PLN
 • prosty i szybki proces rejestracji
 • jasne informacje o całkowitych kosztach pożyczki
Opłata rejestracyjna 0,01 PLN (zwracana pożyczkobiorcy); całkowita kwota pożyczki 1500 PLN; czas obowiązywania umowy 30 dni; oprocentowanie zmienne w skali roku 9% (odsetki maksymalne); opłata przygotowawcza 0 PLN; prowizja 232,35 PLN; odsetki kapitałowe 11,10 PLN; całkowity koszt pożyczki 243,45 PLN; całkowita kwota do zapłaty 1743,45 PLN; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 523,31%. Stan na dzień 1.04.2020 r.
Wybrane 4 051 razy
 • pożyczki do 15 000 PLN
 • długi termin spłaty
 • maksymalny okres spłaty 36 miesięcy
 • koszt pierwszej pożyczki do 1000 zł to 0 zł
Przykład reprezentatywny dla pożyczki Pożyczki Krótkoterminowej: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 474,89%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 200 zł, całkowita kwota do zapłaty 230,92 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 30,92 zł (w tym: prowizja 30,92 zł, odsetki 0 zł), pożyczka spłacana jednorazowo, okres kredytowania 30 dni. Dane aktualne na dzień 09.04.2020 r.

Odsetki za opóźnienie w spłacie

Naliczane, gdy dłużnik nie reguluje w terminie swoich należności. Z jednej strony jest to wynagrodzenie dla wierzyciela, który w dalszym ciągu nie może dysponować swoimi pieniędzmi. A z drugiej odsetki za opóźnienie w spłacie mają mobilizować dłużnika do spłaty zobowiązania.

Ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie? To pytanie zadaje sobie codziennie dłużnik.

Każdy dzień zwłoki powiększa dług, a zatem to dłużnikowi powinno zależeć, by jak najszybciej spłacić zobowiązanie bądź też porozumieć się z wierzycielem. W umowie kredytowej bądź pożyczkowej bank lub firma określają wysokość odsetek za opóźnienia w spłacie. Jeśli ich wysokość nie została określona w umowie, wówczas pod uwagę brana jest wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie.

Ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie?

Podstawę prawną obliczania odsetek za opóźnienie stanowi art. 481 Kodeksu cywilnego. Jest to suma stopy referencyjnej NBP i 5,5 pkt. proc. Odsetki ustawowe 2019 za opóźnienie wynosiły 7% w skali roku. Natomiast w 2020 roku jest to 6%. Zastanawiasz się jak obliczyć odsetki karne? Wykorzystaj prosty wzór: kwota zaległości x liczba dni x ustawowa wartość odsetek i podziel przez 365 dni. Otrzymasz gotową kwotę.

Podobnie jak w przypadku odsetek kapitałowych, ustalona jest maksymalna wartość odsetek za opóźnienie w spłacie. I tak samo jest to pomnożenie odsetek ustawowych razy dwa, czyli maksymalne odsetki ustawowe 2019 za opóźnienia nie mogły wynieść więcej niż 14%, a w 2020 roku więcej niż 12%.

Jeśli w umowie podana jest wyższa wartość, wówczas odsetki muszą być zredukowane do maksymalnego ustawowego poziomu.

Odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych

Znane większości odsetki kapitałowe i za opóźnienie, to niejedyne ich rodzaje. Kolejne to odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych. Odsetki te, jak sama ich nazwa na to wskazuje, odnoszą się do transakcji o charakterze handlowym. Szczegółowo określa je Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Przedmiotem transakcji może być dostawa towaru bądź odpłatne świadczenie usługi, jeśli umowa między stronami jest zawarta w związku z prowadzoną działalnością.

Ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych?

Zastanawiasz się, jaka jest wysokość odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych? Odsetki te oblicza się podobnie jak pozostałe odsetki ustawowe. Przedsiębiorca nie powinien mieć większych problemów z ich naliczeniem. Odsetki ustawowe 2019 za opóźnienie w transakcjach handlowych wynosiły 9,5%. A w 2020 roku w przypadku, gdy dłużnikiem jest publiczny podmiot leczniczy 9,5%, zaś pozostałych obowiązują odsetki w wysokości 11,5%.

Kalkulator odsetek

Wygodnym nazrzędzeniem do obliczania odsetek jest kalkulator odsetek. Wystarczy zaznaczyć rodzaj odsetek, kwotę, dzień od którego naliczane są odsetki i ten, w którym zamierzasz uregulować zobowiązanie. Jeśli wysokość odsetek jest umowna, to również tę wartość należy podać. Kalkulator odsetek w krótką chwilę obliczy, ile musisz zapłacić.

Podsumowując, wysokość odsetek zależna jest od ich rodzaju, stopy referencyjnej NBP oraz liczby punktów procentowych określonych w Kodeksie cywilnym bądź Ustawie o terminach zapłaty.

Źródło:

www.nntfi.pl

www.infor.pl

www.infor.pl

www.bezprawnik.pl

Autor Grzegorz P.

Fanatyk nowych rozwiązań i technologii, mol książkowy.

Udostępnij na