Podstawy inwestowania - od czego zacząć

Chcesz zacząć inwestować? Zacznij od podstaw, przeczytaj nasz poradnik.

Nie zakopuj swoich talentów, tylko je zainwestuj

inwestowanie

W przypowieści o talentach pochodzącej z Ewangelii według św. Mateusza czytamy, iż pan dał swoim sługom różne kwoty pieniężne zwane talentami i wyjechał. Dwójka z nich zainwestowała je tak, że podwoiła ich wartość, trzeci natomiast zakopał swój talent w ziemi. Gdy pan wrócił, rozliczył sługi z działań w czasie jego nieobecności,dwóch pierwszych pochwalił, a trzeciego kazał wygnać za gnuśność.

Przypowieści mają to do siebie, że ich symbolika może być różnie interpretowana. Przekaz ekonomiczny jest tu jednak całkiem jasny – jeśli dysponujesz kapitałem, nie ma sensu „zakopywać” pieniędzy na koncie w banku czy w domu. Aby je mnożyć, potrzebne jest inwestowanie kapitału.

Obrót własnymi funduszami pozwala na zysk. Zwykle jednak podwojenie kapitału, tak jak w przypadku mądrych sług z przypowieści, wymaga dużo czasu. Jedna z podstaw inwestowania mów bowiem, że trzeba być cierpliwym. Druga dość uniwersalna zasada inwestowania kapitału wskazuje zaś na to, że im większy potencjalny zysk, tym także większe ryzyko. Obecnie inwestowanie kapitału może przyjmować takie formy jak:

  • inwestowanie na giełdzie, obrót akcjami
  • rynek walutowy
  • fundusze inwestycyjne
  • lokaty
  • rachunki oszczędnościowe

Tak naprawdę jednak możliwości inwestycyjne w dzisiejszych czasach mogą przyjmować wręcz nieograniczone formy.

Inwestowanie kapitału, a ryzyko

Znawcy giełdy i spekulanci twierdzą, że znajomość zagadnień ekonomicznych pozwala osiągnąć większy zysk. Jednocześnie jednak są także zgodni,iż wszelki obrót pieniędzmi na giełdzie, rynku akcji, papierów wartościowych, walut czy lokowanie środków w fundusze obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości kapitału.

Do najbardziej ryzykownych operacji należy operowanie pieniędzmi na giełdzie, na rynku akcji i walut – tu bowiem wiele zależy od ogólnej sytuacji ekonomicznej na rynku.

Fundusze inwestycyjne są również produktami obarczonymi ryzykiem utraty własnych środków, zwykle jednak dotyczy to części włożonego kapitału. Wiele zależy od umowy, jaką podpisujemy z bankiem czy instytucją pozabankową – może ona zabezpieczać np. połowę naszego wkładu, aby osadzić ryzyko utraty oszczędności na poziomie 50%.

Z drugiej strony fundusz inwestycyjny daje możliwość szybszego pomnożenia pieniędzy o większą kwotę, niż np. lokata. De facto, w czasach rekordowo niskich stóp procentowych, lokaty pozwalają jedynie osiągnąć zysk zrównoważający inflację. Z drugiej jednak strony ryzyko utraty środków na lokacie jest praktycznie zerowe.

Stopniowe wzbogacanie się jest bezpieczniejsze

inwestowanieLokaty i specjalne konta oszczędnościowe to produkty, które umożliwiają stopniowy wzrost środków finansowych. Takie inwestowanie kapitału jest procesem powolnym i długotrwałym, należy natomiast do bezpiecznych inwestycji w Polsce. Wszystkie depozyty na kontach, czyli lokaty właśnie, zabezpieczone są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny [BFG].

Tym samym wkład, który mógłby zostać utracony w przypadku, gdyby nasz bank zbankrutował, zostanie uregulowany przez inne banki. Zabezpieczenie przez BFG zwiększa poczucie bezpieczeństwa potencjalnych inwestorów, przy czym warto zwrócić uwagę na to, do jakiej kwoty udzielona jest gwarancja.

Podwójne inwestowanie jako alternatywa

Mały zysk, ale pewny czy możliwość dużego zysku z jednoczesnym zagrożeniem utraty środków? Decyzja należy do samego inwestora, jego sytuacji finansowej i poziomu awersji do ryzyka.Podstawy inwestowania zawierają zaś zasadę dywersyfikacji ryzyka. Oznacza to, że dobrym pomysłem jest inwestowanie kapitału na więcej niż jeden sposób.

Wielu inwestorów wybiera więc model inwestycji podwójnych:

  1. Grają na giełdzie, lokują pieniądze w fundusze inwestycyjne częścią środków, w wysokości np. 33% kapitału.
  2. Pozostałe finanse przeznaczają na bezpieczne lokaty ze stałym oprocentowaniem

Takie rozwiązanie powoduje, że 2/3 kapitału jest bezpieczne i dodatkowo zaowocuje pewnym, choć niewielkim zyskiem w stosunku do innych możliwości inwestowania. Jednocześnie jednak 1/3 tego kapitału bierze udział w operacjach finansowych, które mogą przynieść znaczne korzyści i pomnożyć „talenty” nawet i trzykrotnie.

O autorze

Bądź w kontakcie z Financer.com

Obserwuj nas na Facebooku