Zła historia kredytowa to nie wyrok

Wszystko co musisz wiedzieć o złej historii kredytowej – jak jest ustalana, jaki ma wpływ na przyszłe operacje finansowe.

Zła historia kredytowa. Dożywotni wyrok? Niekoniecznie

W historii kredytowej każdego z nas mogą zdarzyć się „wpadki”. Bywa, że brakuje nam pieniędzy na zapłatę kolejnej raty, a w porę nie przyszło nam do głowy, by skorzystać z tak zwanych „wakacji kredytowych” (nie wszystkie banki oferują klientom taką opcję) lub też zwyczajnie zaskoczyła nas konieczność poniesienia innych, nieprzewidzianych wydatków.

Gdy informacja o naszych zaległościach płatniczych zostanie ujawniona w BIK, będziemy musieli liczyć się z trudnościami przy zaciąganiu kolejnych kredytów. Co zrobić, by pomimo złej historii kredytowej uzyskać potrzebne wsparcie finansowe? Poniżej omówimy trzy dostępne rozwiązania.

Oczekiwanie na „przedawnienie” wyroku

Bez względu na to, czy w chwili obecnej zamierzamy starać się o kolejny kredyt czy też nie, zawsze warto dążyć do tego, by w BIK znajdowały się na nasz temat wyłącznie pozytywne informacje. Najlepiej nie dopuszczać do jakichkolwiek zaległości względem instytucji kredytowych i na bieżąco regulować swoje zobowiązania finansowe.

historia kredytowaJeśli jednak jest już na to za późno, trzeba pamiętać, że dane o naszych feralnych zaległościach przechowywane są  w BIK przez okres 5 lat (gdy opóźnienie w spłacie wynosiło ponad 60 dni i jednocześnie upłynęło kolejnych 30 dni od chwili poinformowania przez instytucję kredytową o zamiarze przetwarzania tych informacji, a więc zgłoszenia ich do BIK). Dopiero po upływie tego okresu stają się niewidoczne dla kredytodawców.

Jak sprawdzić, czy jestem w BIK?

Obecnie nie istnieje żaden legalny sposób, w wyniku którego możliwe byłoby ich wcześniejsze usunięcie. Na przestrzeni ostatnich lat powstało wiele „firm”, które oferują, po uiszczeniu wysokich opłat, „czyszczenie” historii kredytowych ujawnionej w BIK.

Operacja ta dotyczyć może jednak tylko ewentualnych oczywistych omyłek (na przykład w brzmieniu naszego nazwiska rodowego czy dacie urodzenia) lub wykreślenia danych odnoszących się do terminowo spłaconych kredytów. Każdy z nas ma możliwość samodzielnego złożenia wniosków w tym zakresie, jednak żadna „rzetelna” firma nie może – za żadne pieniądze – wykreślić negatywnego wpisu na nasz temat przed upływem wspomnianych 5 lat.

Jeśli zatem już figurujemy w BIK, możemy czekać, aż obciążające nas informacje zostaną usunięte przez system w zgodzie z obowiązującymi przepisami, a więc po zakończeniu 5-letniego okresu. Wówczas ponownie uzyskamy „czystą kartę” w zakresie historii kredytowej.

Kredyt bankowy na gorszych warunkach

Kolejną możliwością jest staranie się o kredyt bankowy bez oczekiwania na usunięcie z BIK danych o naszych zaległościach. Zaznaczyć jednak trzeba, że banki na ogół bronią się zapamiętale przed zawieraniem jakichkolwiek umów (nawet opiewających na niskie kwoty i zawieranych na niedługie okresy czasu) z osobami legitymującymi się złą historią kredytową.

kredyt bankowyPowodem jest zwiększony stopień ryzyka, jakie musi ponieść bank decydując się na przyznanie kredytu takiej osobie. Skoro wcześniej nie wywiązywała się ona z obowiązujących ją terminów płatniczych, istnieje spora szansa, że uczyni to po raz kolejny, co jest postrzegane przez bank jako sytuacja dla niego bardzo niekorzystna. Nie może on bowiem swobodnie obracać należą mu gotówką, a nadto musi liczyć się z ewentualną trwałą niewypłacalnością dłużnika.

Jeśli jednak pomimo naszej niekorzystnej historii kredytowej któryś z banków zdecyduje się przyznać nam kredyt (sugerując się przy tym przede wszystkim wysokim poziomem naszej zdolności kredytowej, a więc stałymi dochodami, posiadanym majątkiem itd.), musimy liczyć się z faktem, że umowa, jaka zostanie nam zaproponowana, odbiegała będzie od standardów przewidzianych dla tego typu kontraktów.

Bank będzie starał się zabezpieczyć swoje roszczenia niejako „na wyrost”, zmuszając nas do ponoszenia wysokich opłat związanych z udzielanym kredytem. W grę wchodzić może zarówno wyższa od zazwyczaj stosowanych marża, jak i zawyżona wysokość oprocentowania kapitału. Za kredyt zapłacimy zatem znacznie więcej niż ma to miejsce w przypadku klientów, których dane w kontekście zaległych zobowiązań nigdy nie figurowały w BIK.

Pożyczka bez BIK

Pożyczki dla osób ze złą historią kredytową

Jeszcze inną możliwością jest staranie się o uzyskanie pożyczki w firmach prywatnych niebędących bankami, które dedykują niektóre swoje usługi finansowe właśnie osobom posiadającym niekorzystną historię kredytową. Coraz częściej reklamują się one za pośrednictwem mediów, gwarantując brak skomplikowanych procedur, szybką decyzję odnośnie przyznania lub odmowy przyznania pożyczki, a przede wszystkim – nieweryfikowanie potencjalnego klienta w BIK. Opcja ta wydawać się może bardzo kusząca, istnieje jednak szereg jej minusów:

  • pożyczki udzielane przez firmy prywatne najczęściej z góry mają określone kwoty, jakie mogą zostać przyznane klientom. Najczęściej nie są to kwoty duże (przeważnie od 1.000 zł do 25.000 zł), choć oczywiście zależy, na co chcemy przeznaczyć pieniądze i ile ich aktualnie potrzebujemy;
  • pożyczki adresowane do osób ze złą historią kredytową są zdecydowanie droższe niż standardowe kredyty bankowe. Zdarzyć się może jednak, że w porównaniu do warunków oferowanych takim osobom przez banki wypadną korzystniej i z perspektywy klienta ich zaciągnięcie okazuje się bardziej opłacalne;
  • firmy prywatne nie posiadają prawnego statusu banków, a więc w razie ich nieuczciwości czy nierzetelności nie korzystamy z ochrony przewidzianej dla klientów banków w ustawie Prawo bankowe. W takiej sytuacji wystąpić możemy jednak na drogę postępowania cywilnego na zasadach ogólnych, a także złożyć zawiadomienie o przestępstwie do prokuratury lub innego organu powołanego do ścigania przestępstw.

Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na pytanie, co warto zrobić, gdy w zaciągnięciu kredytu przeszkadza nam zła historia kredytowa widniejąca w BIK. Każda sytuacja jest inna i każdy zainteresowany powinien dogłębnie rozważyć wszystkie za i przeciw. Najistotniejsze jest to, że posiadając negatywną historię kredytową nie jesteśmy skazani na dożywotni brak dostępu do kredytów czy pożyczek. Uświadomienie sobie tego faktu otwiera nam pole do działania.

O autorze

Bądź w kontakcie z Financer.com

Obserwuj nas na Facebooku