Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2017

5 minutes

Kwoty wolne od zajęcia komorniczego w 2017 roku

Kwota wolna od zajęcia komorniczegoOd tego roku w portfelach dłużników pozostają większe pieniądze po zajęciu komorniczym. A to dzięki podwyżce płacy minimalnej od stycznia do 2000 zł brutto, wzroście najniższej emerytury oraz renty, a także nowelizacji ustawy o rentach i emeryturach.

Nie zmieniła się sytuacja zatrudnionych na umowę o dzieło i zlecenie. Ich zarobki komornik zajmie w całości, ale dłużnik może, a nawet powinien się przed tym bronić, jeśli budżet domowy zasilają jedynie dochody z umów cywilnoprawnych.

Pensja minimalna, stawka godzinowa, renta i emerytura w górę

W tym roku wzrosła nie tylko pensja minimalna, ale też powody do zadowolenia mają osoby będące na rencie bądź emeryturze. Od 1 marca 2017 osoby na emeryturze bądź rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy bądź na rencie rodzinnej nie mogą dostawać mniej niż 1000 zł brutto. Zaś minimalna stawka dla osób pobierających rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca wynosi 750 zł brutto.

Wzrosła również stawka godzinowa przy umowie zlecenie, obecnie wynosi 13 zł. Przy pełnym etacie wynagrodzenie wynosi 1635 zł na rękę. Poniżej w tabeli przedstawiamy kwoty wolne od zajęcia komorniczego przy różnych źródłach dochodu.

Źródło dochoduNajniższe wynagrodzenie/ świadczenie (brutto)Najniższe wynagrodzenie/ świadczenie (netto)Kwota wolna od zajęcia komorniczego (netto)
Umowa o pracę2000 zł1459 zł1459 zł
Umowa zlecenie2246 zł1635 zł0 zł
Umowa o dzieło0 zł
Emerytura1000 zł853 zł750 zł
Renta rodzinna i z tytułu całkowitej niezdolności do pracy1000 zł853 zł750 zł
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy750 zł651 zł562 zł

 

Zajęcie komornicze na etacie

wynagrodzenieKomornik nie może zająć etatowemu pracownikowi najniższej krajowej. To oznacza że osoby, które pracują za najniższa krajową nie muszą obawiać się komornika. Obecnie jest to 2000 zł brutto, czyli 1459 zł netto. Taką kwotę komornik musi pozostawić dłużnikowi na życie. W porównaniu z ubiegłym rokiem budżet domowy dłużnika jest większy o ok 160 zł. Komornik zajmie wszystko powyżej minimalnej kwoty, oczywiście z uwzględnieniem górnej granicy.

Nie każdy pracuje na pełnym etacie. Niektórzy pracują u kilku pracodawców, mają umowy o pracę, zlecenie, o dzieło. Ile może zabrać komornik w takiej sytuacji?

  • Zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin na umowę o pracę, będzie oddawał komornikowi kwotę adekwatną do zarobków. Kwota wolna od zajęcia komorniczego jest zmniejszona proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
  • Zatrudniony w dwóch miejscach na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu, będzie miał z każdego stosunku pracy obliczaną kwotę wolną od zajęcia komorniczego.
  • Zatrudniony na umowę o pracę w niepełnym wymiarze godzin i mający dodatkowo dochody z umowy o dzieło i zlecenie, będzie miał zajęte wynagrodzenie w całości z umów cywilnoprawnych, a w przypadku umowy o pracę kwota wolna od zajęcia komorniczego obliczana jest proporcjonalnie do wysokości etatu.

Umowy cywilnoprawne – kiedy komornik nie zabierze całości?

Osoby będące w spirali zadłużenia, pracujące na umowę zlecenie bądź o dzieło, są w mało komfortowej sytuacji, bowiem komornik ma prawo zająć całe wynagrodzenie. Jeśli dochody z tytułu tych umów stanowią główne, jedyne źródło utrzymania, wówczas należy dostarczyć do komornika potwierdzające to dokumenty: zawierane umowy, rachunki. Wówczas komornik ma obowiązek stosować przepisy jak przy umowie o pracę, czyli wolną od zajęcia komorniczego kwotą jest 1459 zł.

Aby dochód został uznany za główny, umowa zawarta powinna być od dłuższego czasu, a wpływy na konto regularne. W innym przypadku, komornik zajmie całe wynagrodzenie.

Ile pozostanie emerytom i rencistom?

budżet domowyBudżet domowy osób na rencie i emeryturze nieco wzrósł od zeszłego roku. Dzięki temu w kieszeni pozostaje więcej również u osób starszych, które wpadły w spiralę zadłużenia. W ubiegłym roku, biorąc pod uwagę najniższą emeryturę, kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosiła ok 441 zł, było to 50% minimalnej emerytury. Od lipca tego roku jest to 75%, czyli kwota wolna wynosi przy najniższej rencie i emeryturze 750 zł. Na rękę emeryt otrzymuje 853 zł, czyli komornik może zająć niewielką część świadczenia.

W przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy kwota wolna wynosi nieco ponad 560 zł. Na rękę rencista otrzymuje ok 650 zł, czyli komornik nie weźmie ze świadczenia dużo.

Ile maksymalnie ma prawo zabrać komornik?

Oprócz kwoty wolnej od zajęcia komorniczego jest również wyznaczona górna granica. W tabeli przedstawiamy procentowo jaką część dochodu może zająć komornik.

 

Źródło dochoduGórna granica przy długach innych niż alimenty (%)Górna granica przy alimentach (%)
Umowa o pracę5060
Umowa zlecenie100100
Umowa o dzieło100100
Emerytura2560
Renta2560

 

Zajęcie z rachunku bankowego

We wrześniu 2016 roku zaszły duże zmiany w egzekucji z rachunku bankowego. Przed wejściem w życie tych przepisów, kwota wolna od zajęcia komorniczego na rachunku bankowym była równowartością trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Obecnie kwota jaką komornik musi pozostawić na rachunku osoby będącej w spirali zadłużenia wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia. Kwota taka musi pozostać na koncie dłużnika każdego miesiąca. Wcześniejszy limit był jednorazowy, nieodnawialny. Obecnie każdego miesiąca komornik musi pozostawić dłużnikowi kwotę 1500 zł.

Kwoty wolne od zajęcia komorniczego mają zapewnić dłużnikowi środki na przeżycie. O ile pracujący na etacie są w stanie przeżyć za najniższa krajową, o tyle emeryt czy rencista za kilkaset złotych bez wsparcia rodziny już sobie nie poradzi.

×

Oceń Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2017