Umorzenie kredytu studenckiego
Poradniki

Umorzenie kredytu studenckiego

Umorzenie kredytu studenckiego – zasady

Umorzenie kredytu studenckiego

Kredyt studencki wielu osobom umożliwia kontynuowanie edukacji. I choć często rozpatrywane jest branie tak dużego zobowiązania na barki w młodym wieku w czarnych barwach, to bez niego wiele osób nie mogłoby się dalej uczyć. Kredyt studencki może zostać umorzony, jeśli pojawią się określone okoliczności.

W jakich sytuacjach następuje umorzenie kredytu studenckiego? Jaka kwota jest darowana? I jakie dokumenty są niezbędne do złożenia, by tak się stało? Zapoznaj się z zasadami darowania spłaty kredytów studenckich, być może nie będziesz go spłacać w części albo nawet w całości.

Czołówka studentów na roku – nawet 50% kredytu

Chcesz, by kredyt został umorzony w połowie? Ucz się dobrze.

Umorzenie kredytu studenckiego ma miejsce gdy:

 • znajdziesz się wśród 1% najlepszych na roku – 50% kredytu darowane,
 • znajdziesz się wśród 5% najlepszych na roku – 35% kredytu nie musisz spłacać,
 • znajdziesz się wśród 10% najlepszych na roku – 20% kredytu mniej do spłaty.

Aby kredyt został umorzony, w banku, w którym otrzymałeś kredyt, złóż odpowiednie dokumenty. Są to:

 • wniosek o umorzenie (do pobrania ze strony rządowej),
 • zaświadczenie od rektora uczelni albo dyrektora jednostki edukacyjnej o znalezieniu się w czołówce najlepszych studentów na roku.

Umorzenie kredytu studenckiego przez ministra

Umorzenie kredytu studenckiego przez ministra

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, art. 14 ust. 1 pkt 1, daje możliwość kredytobiorcy wnioskowania do ministra o umorzenie kredytu studenckiego.

Wymienione w ustawie sytuacje:

 • utrata źródła dochodu przez kredytobiorcę bądź małżonka, przez co wystąpiła konieczność korzystania z pomocy socjalnej,
 • zdarzenie losowe, w wyniku którego kredytobiorca traci zdolność do pracy,
 • choroba kredytobiorcy bądź członka rodziny,
 • niepełnosprawność kredytobiorcy bądź członka rodziny,
 • konieczność opiekowania się niepełnosprawnym bądź chorym członkiem rodziny,
 • szkoda spowodowana przez pożar, klęskę żywiołową, inną katastrofę.

Wszystkie te sytuacje mogą wpływać na pogorszenie sytuacji kredytobiorcy i należy jak najszybciej wystąpić o umorzenie kredytu. Kredyt studencki w całości może zostać umorzony, gdy kredytobiorca stracił zdolność do pracy nieodwracalnie i całkowicie.

Dokumenty, które należy złożyć:

 • wniosek o umorzenie kredytu,
 • opis uzasadniający wniosek, swoją sytuację życiową,
 • kopię umowy kredytu studenckiego
 • zaświadczenie od banku o wysokości zadłużenia albo harmonogram rat,
 • potwierdzenie ukończenia studiów – kopia dyplomu,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z wymaganym wzorem.

Konieczne jest również udokumentowanie sytuacji finansowej. W tym celu należy przedstawić następujące dokumenty, w zależności od rodzaju zdarzeń, które wpłynęły na złą sytuację finansową:

 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach z ostatnich trzech miesięcy,
 • osoby bezrobotne muszą dostarczyć kopię uznania przez UP za osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku bądź z prawem do zasiłku (również członka rodziny, jeśli to np. żona straciła pracę),
 • dokumenty potwierdzające otrzymywanie zasiłków z pomocy społecznej,
 • zaświadczenie z MOPS o tym, że kredytobiorca kwalifikuje się do otrzymywania świadczeń socjalnych,
 • informacje dotyczące otrzymywania dochodów z innych źródeł: renta rodzinna, socjalna, alimenty, renta z tytułu niezdolności do pracy, różnego rodzaju zasiłki, stypendia, inne świadczenia, dochody pochodzące z pozarolniczej działalności,
 • kopia orzeczenia o niezdolności do pracy kredytobiorcy bądź członka rodziny,
 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności kredytobiorcy bądź członka rodziny,
 • dokumenty, które określają stan zdrowia kredytobiorcy bądź członka rodziny,
 • dokumenty, które potwierdzają pożar, klęskę żywiołową czy inne zdarzenie.
Komplet dokumentów należy wysłać na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

Kiedy można złożyć wniosek u umorzenie?

Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie spłaty kredytu. Jeśli jeszcze nie rozpocząłeś spłaty, to wniosek z pozostałymi wymaganymi dokumentami, złóż nie wcześniej niż dwa miesiące przed planowaną spłatą.

Śmierć kredytobiorcy a kredyt

W przypadku śmierci kredytobiorcy, zgodnie z art.15 ust. 1 pkt. 1 wspomnianego wcześniej rozporządzenia, kredyt może zostać w całości umorzony. Podstawą umorzenia jest akt zgonu. Kredyt zostanie również umorzony, jeśli wyczerpano wszystkie możliwości odzyskania zadłużenia.

Wnioski i wszystkie niezbędne formularze znajdziesz na stronie serwisu rządowego.

W jakich sytuacja kredyt studencki może zostać umorzony?

Kredyt studencki może być umorzony w kilku sytuacjach: gdy znajdziesz się wśród najlepszych studentów, jeśli po studiach znajdziesz się trudnej sytuacji finansowej. Zostaje również umorzony w przypadku śmierci kredytobiorcy.

Czy kredyt może zostać umorzony w całości?

W niektórych sytuacjach kredyt studencki może zostać w całości darowany. Jedną z takich sytuacji jest całkowita utrata zdolności do pracy.

Umorzenie kredytu studenckiego za dobre wyniki w nauce – jakie?

Wystarczy, że znajdziesz się wśród 10% najlepszych na roku, a Twój kredyt zmniejszy się o 20%. Na anulowanie połowy kredytu mogą liczyć osoby, które znalazły się wśród 1% najlepszych studentów na roku.

Wniosek o umorzenie kredytu – gdzie złożyć?

W zależności od powodu, jest to bank (jeśli jesteś wśród najlepszych studentów) bądź minister (gdy znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej). Wniosek do pobrania i inne dokumenty znajdziesz na portalu rządowym.

Źródło:

www.gov.pl

Czy ten artykuł był przydatny?

Bądź pierwszą osobą, która podzieliła się opinią

Fanatyk nowych rozwiązań i technologii, mol książkowy. Zarządza stroną Financer.com Polska od 2016 roku.

Udostępnij na
Read Icon495 osób przeczytało
Ostatnia Aktualizacja: 25 maja, 2022