tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa – kto dostanie pomoc, ile i na jakich zasadach?

 • 2 czerwca, 2020
 • 5 min read
 • 207 przeczytane

Aktualizacja: 2 kwietnia 2020 r.

Człowiek czy państwo? Zdrowie czy gospodarka? Co ratować? Przed takimi dylematami stoi obecnie większość rządzących. Kryzys wywołany pandemią już jest odczuwalny, tarcza ma złagodzić jego skutki. Kto i na jakich zasadach może skorzystać ze wsparcia?

Wraz z uchwalenie ustawy o tarczy antykryzysowej, dostaliśmy szczegóły pomocy, na jaka mogą liczyć polscy przedsiębiorcy.

Zwolnienie z ZUS marzec – maj

Ze zwolnienia mogą skorzystać prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą bądź osoby zatrudniające do 9 pracowników (mikroprzedsiębiorstwa).

 • Okres zwolnienia od 1 marca do 31 maja 2020 roku. Nie płacisz ZUS (ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych) przez trzy miesiące.
 • Warunkiem skorzystania: prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020. Osoby, które w grudniu 2019 roku znajdowały się w trudnej sytuacji i nie regulowały ZUS nie mogą skorzystać z anulowania składek marzec – maj.
 • W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych przychód za pierwszy składany miesiąc nie może przekroczyć 15 681 zł.
 • Wniosek (RDZ) oraz dokumenty rozliczeniowe (chyba że przedsiębiorca jest zwolniony z przedstawiania ich) należy złożyć do 30 czerwca 2020 roku, zrobisz to online bądź wrzucając do skrzynki pocztowej w placówce ZUS, bądź wysyłając pocztą.
 • Decyzja podejmowana jest po przesłaniu dokumentów rozliczeniowych.

Link do złożenia wniosku o zwolnienie z ZUS:
Złóż wniosek

Świadczenie postojowe dla prowadzących działalność

Wypłacane w kwocie 2080 zł bądź 1300 zł. Świadczenie ma na celu rekompensatę utraconych przychodów.

O wyższe świadczenie wnioskować mogą:

 • prowadzący działalność, zarejestrowaną przed 1 lutego 2019 roku,
 • posiadający polskie obywatelstwo i zamieszkali na terenie Polski,
 • nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • osiągnęli przychód o 15% niższy w poprzednim miesiącu, nie wyższy niż 15 681 zł.

Do świadczenia w kwocie 1300 zł mają prawo:

 • prowadzący działalność, zarejestrowaną przed 1 lutego 2019 roku,
 • rozliczający podatek kartą podatkową i zwolnieni z VAT,
 • posiadający polskie obywatelstwo i zamieszkali na terenie Polski.

Wniosek RSP-D należy złożyć do ZUS, maksymalnie do 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii.
Złóż wniosek

Świadczenie postojowe dla pracujących na umowach cywilnoprawnych

Świadczenie postojowe przysługuje również osobom zatrudnionym na umowach zlecenie i o dzieło. Warunki:

 • zawarcie umowy przed 1 lutego 2020 roku,
 • przychód z miesiąca przed złożeniem wniosku nie był wyższy niż 300% średniego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
 • niewykonywanie pracy w całości bądź części ze względu na przestój zleceniodawcy.

Jeśli dochód z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym nie przekroczył kwoty 1299 zł, to pracownikowi przysługuje świadczenie w kwocie wynagrodzenia z poprzedniego miesiąca. Wniosek do ZUS złożyć musi zleceniodawca bądź zamawiający. W przypadku kilku umów cywilnoprawnych każdy ze zlecających składa odrębny wniosek.

Dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń pracowników, w tym składek ZUS

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania części kosztów pensji pracowników i należnych składek ZUS. Dokumenty dostępne będą na stronie urzędu pracy i tam też należy je złożyć. Dofinansowanie ma być wypłacane każdego miesiąca, po złożeniu przez przedsiębiorcę dokumentów. Wypłacane przez trzy miesiące.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od spadku obrotów, i tak:

 • spadek o co najmniej 30% – dofinansowanie w wysokości do 50% sumy wynagrodzeń plus składki na ubezpieczenie pracowników objętych wnioskiem, ale nie kwota wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę odnosząc się do każdego pracownika i wliczając składki ZUS po stronie pracodawcy;
 • spadek o co najmniej 50% – dofinansowanie w wysokości do 70% sumy wynagrodzeń plus składek na ubezpieczenie pracowników objętych wnioskiem, ale nie kwota wyższa niż 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę odnosząc się do każdego pracownika i wliczając składki ZUS po stronie pracodawcy;
 • spadek o co najmniej 80% – dofinansowanie w wysokości do 90% sumy wynagrodzeń plus składek na ubezpieczenie pracowników objętych wnioskiem, ale nie kwota wyższa niż 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę odnosząc się do każdego pracownika i wliczając składki ZUS po stronie pracodawcy.

Istotne jest utrzymanie pracowników, których obejmuje dofinansowanie przez okres, w którym jest wypłacane wsparcie oraz później przez liczbę miesięcy, w których obowiązywało dofinansowanie.
Złóż wniosek

Dofinansowanie pensji pracowników

O dofinansowanie można się starać w dwóch przypadkach: przestój ekonomiczny bądź zmniejszenie wymiaru pracy.

Maksymalna kwota na pracownika:

 • 1 533,09 zł netto w przypadku przestoju (do kwoty tej wliczone są składki na ubezpieczenie leżące po stronie pracodawcy),
 • 2 452,27 zł w przypadku mniejszego wymiaru czasu pracy (do kwoty tej wliczone są składki na ubezpieczenie leżące po stronie pracodawcy).

Kwoty te mogą się zmienić, wyliczane są na dzień złożenia wniosku. Przysługują na trzy miesiące. O pomoc mogą starać się przedsiębiorcy bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.

Kryterium przyznania świadczenia jest spadek obrotów:

 • różnica minimum 15% w obrotach dwóch miesięcy w 2020 roku w porównaniu z tym samym okresem w 2019 roku,
 • minimum 25% mniejsze obroty w dowolnym miesiącu w 2020 roku, w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Dokumenty należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Złóż wniosek

Dofinansowanie części kosztów dla jednoosobowych działalności

Aby skorzystać z dofinansowania, konieczne jest prowadzenie działalności przez przynajmniej rok od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest możliwość porównania analogicznych dwóch miesięcy w 2019 i 2020 roku, by ocenić spadek obrotów.

Kto i na jakich zasadach może skorzystać ze wsparcia?

Spadek obrotów Wysokość dofinansowania
Co najmniej 30% 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
Co najmniej 50% 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
Co najmniej 80% 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku wynosi 2600 zł.

Przedsiębiorca musi prowadzić firmę przez okres, gdy otrzymuje dofinansowanie oraz przez liczbę miesięcy po otrzymaniu świadczenia, która równa jest liczbie miesięcy, przez jakie było wypłacane wsparcie.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Mikroprzedsiębiorcy mogą otrzymać pożyczkę do 5 tys. zł, wypłacaną ze środków Funduszu Pracy. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05%. Inne rodzaje pożyczek:

 • obrotowa na pokrycie wynagrodzeń,
 • obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.

Złóż wniosek

Rozwiązania dla młodych przedsiębiorców

Nikt nie przewidział tak poważnego kryzysu. W tarczy antykryzysowej znalazły się również rozwiązania skierowane do osób, które od niedawna prowadzą firmę:

 • ZUS – zapłać później bądź rozłóż na raty – nie ma znaczenia od kiedy prowadzisz działalność (wniosek RDU do ZUS),
 • zapłać podatek później (dla wszystkich, nie tylko dla nowych przedsiębiorców) – dokumenty należy złożyć w Krajowej Administracji Skarbowej,
 • możesz wnioskować o umorzenie zaległości podatkowych, dzięki czemu nie stracisz płynności finansowej.

Polski Fundusz Rozwoju opracował „Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców”. Znajdziesz w nim praktyczne informacje, jak skorzystać z pomocy. A także zawiera wiele cennych wskazówek, jak prowadzić firmę w czasie pandemii. Możesz go pobrać tutaj.

Wszystkie szczegóły dotyczące zaplanowanych rozwiązań tarczy antykryzysowej znajdziesz tutaj.

 

Źródło:

www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

www.biznes.radiozet.pl

www.biznes.gazetaprawna.pl

www.pfr.pl

 

 

Autor Grzegorz P.

Fanatyk nowych rozwiązań i technologii, mol książkowy.

Udostępnij na
207 przeczytane
Ostatnia aktualizacja: 2 czerwca, 2020

Przejrzyj nasze tematy