Ubezpieczenie dla firm - kiedy może uchronić Twoją firmę

W jaki sposób ubezpieczenie dla firm może pomóc Twojej firmie? Co musisz mieć na uwadze?

Ubezpieczenie dla firm

Ubezpieczenia dla firm ograniczają ryzyko związane z prowadzeniem działalności

Ubezpieczenie dla firm

Otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej, choć staje się coraz mniej skomplikowane, to ryzyko związane z wyrządzeniem szkody osobie trzeciej i utratą płynności finansowej, się nie zmniejszyło. Jedna chwila może zabrać przedsiębiorcy wszystko, nad czym ciężko pracował przez kilka czy nawet kilkanaście lat.

Oczywiście nie da się zabezpieczyć przed wszystkim, ale dzięki odpowiednio dobranej polisie, przedsiębiorca może znacznie obniżyć ryzyko związane z prowadzeniem biznesu. Dlatego warto o niej pomyśleć, bez względu czy dopiero startujesz z działalnością, czy prowadzisz ją z powodzeniem długie lata.

Obowiązkowe ubezpieczenie w niektórych profesjach

Większość przedsiębiorców nie ma obowiązku kupowania OC. W niektórych zawodach OC jest konieczne ze względu na znacznie większe ryzyko wyrządzenia szkody osobom trzecim. Obowiązkowo ubezpieczenie muszą wykupić m. in. osoby, które prowadzą biura rachunkowe, radcy prawni, agenci ubezpieczeniowi, notariusze, detektywi, związani ze służbą zdrowia, inżynierowie budownictwa, rzecznicy patentowi.

Pozostali przedsiębiorcy nie są zobowiązani do zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej, ale ubezpieczenie stanowi ochronę na wypadek wyrządzenia szkody osobie trzeciej, co zdarza się w różnych profesjach, nie tylko tych wymienionych powyżej. Równie dobrze fryzjer może źle zrozumieć klienta, czy też zniszczyć włosy podczas farbowania.

W przypadku małych przedsiębiorstw konieczność wypłacenia odszkodowania nie tylko wiąże się z utratą płynności finansowej, ale może prowadzić do upadku i konieczności zamknięcia biznesu. Dlatego o OC w takim samym stopniu powinien myśleć mały, lokalny przedsiębiorca, jak i duża firma o znacznie większym zasięgu.

Podstawowe OC – podstawowa ochrona

Podobnie jak w przypadku ubezpieczeń prywatnych, polisę OC dla firmy można dostosować do rodzaju działalności. Podstawowe OC chroni na wypadek wyrządzenia komuś szkody przez przedsiębiorcę, firmę. Szkoda nie może powstać w wyniku umyślnego działania, by ubezpieczyciel pokrył koszty z nią związane. Podstawowy zakres polisy OC można rozszerzyć o dodatkową ochronę:

 • OC za szkody w nieruchomościach – polisa dla przedsiębiorców prowadzących działalność w wynajmowanych, dzierżawionych lokalach. W przypadku powstania szkody w nieruchomości, ubezpieczyciel pokryje jej koszt.
 • OC za produkt – ubezpieczenie dla przedsiębiorców, którzy chcą chronić się na wypadek, gdyby wprowadzony przez nich na rynek produkt/usługa wyrządziły szkodę osobie trzeciej bądź jej mieniu. Gdyby doszło do takiej sytuacji, odszkodowanie bierze na siebie ubezpieczyciel.
 • OC pracodawcy – polisa praktycznie niezbędna w zakładach pracy, gdzie pracownicy są w większym stopniu narażeniu na wypadek przy pracy, czyli w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych, firmach budowlanych itp. Polisa obejmuje szkody rzeczowe oraz osobowe powstałe na skutek wypadku przy pracy.
polisa OC dla firmy

Poza powyższymi, ubezpieczenie OC można rozszerzyć na szkody powstałe:

 • poza Polską,
 • w ruchomościach, w trakcie serwisu, czyszczenia, naprawy, pakowania, w trakcie, gdy pojazdy znajdują się poza kontrolą ubezpieczonego,
 • na skutek niewłaściwego działania podwykonawców, pracujących na zlecenie ubezpieczonego,
 • w wyniku zanieczyszczenia środowiska,
 • na skutek awarii centralnego ogrzewania, urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych,
 • przez wykonywane roboty budowlano – montażowe.

A także w innych sytuacjach. Wszystko zależy od rodzaju działalności gospodarczej. A ubezpieczyciele są na tyle elastyczni, że polisę OC dla firmy można dostosować do jej działalności, tak by zabezpieczyć ją na skutek różnych zdarzeń.

Szukasz kredytu dla firm? Sprawdź nasz poradnik.

Polisy dedykowane określonym grupom przedsiębiorców

Na rynku ubezpieczeń dla firm znaleźć można polisy dedykowane poszczególnym przedsiębiorcom. Przykładowo prowadzącym ośrodki wypoczynkowe, hotele czy pensjonaty. OC obejmuje wówczas również szkody wyrządzone gościom. Są również specjalne ubezpieczenia OC dla firm osiągających określone dochody roczne.

Polisy dedykowane konkretnym przedsiębiorcom stanowią rozszerzoną ochronę, dopasowaną do działalności firmy. Za tego typu polisę trzeba zapłacić więcej niż za podstawowe OC, natomiast przedsiębiorca jest zabezpieczony na wypadek sytuacji, które częściej dotyczą jego branży.

Co można ubezpieczyć w firmie?

Poza ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, przedsiębiorcy mogą skorzystać z całej gamy produktów ubezpieczeniowych dla firm. Ubezpieczenie może obejmować:

 • nieruchomości, budowle,
 • urządzenia, maszyny,
 • wyposażenie,
 • mienie pracownicze,
 • wartości pieniężne,
 • środki obrotowe.

Są to podstawowe rzeczy, które może obejmować polisa. Natomiast ubezpieczyciele cały czas rozszerzają zakres ochrony i oferowanych ubezpieczeń.

Od czego można ubezpieczyć firmę?

specjalne ubezpieczenia OC dla firm

Utrata majątku firmy w razie nieprzewidzianych zdarzeń może być równoznaczna z koniecznością zamknięcia działalności. Przedsiębiorca może ubezpieczyć mienie na wypadek:

 • ognia oraz innych zdarzeń losowy takich jak: powódź, zalanie, wybuch,
 • od kradzieży z włamaniem, dodatkowo jest opcja rozszerzenia polisy na wandalizm,
 • szkód elektrycznych.

Opcją idealną jest polisa all risk, czyli od wszystkich ryzyk. Szeroka ochrona tego typu ubezpieczenia to nie wszystko, co zyskuje przedsiębiorca. Z polisy tego typu łatwiej jest otrzymać odszkodowanie, gdyż to na barkach ubezpieczyciela spoczywa tzw. ciężar dowodu. A więc jeśli ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania, musi konkretnie wskazać na podpunkt w wyłączeniach, który odnosi się do szkody.

Przedsiębiorca, który ma tę polisę, zgłasza wyłącznie szkodę, a resztą musi zająć się ubezpieczyciel. Jest to na pewno wygoda i komfort dla przedsiębiorcy, ale co mniej przyjemne, trzeba liczyć się z wyższymi składkami.

Szkody, których nie obejmują polisy

Żaden ubezpieczyciel nie podejmie się zaoferowania polisy chroniącej przed wszystkim. Najważniejszym zapisem w umowie są wyłączenia, a także początkowe zapisy, w których ubezpieczyciel jasno definiuje, co należy rozumieć pod poszczególnymi pojęciami. Na to należy szczególnie uważać, zarówno przy ubezpieczeniach dla firm jak i osób prywatnych. Bo jak się okazuje, to samo pojęcie może być różnie rozumiane.

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania m. in. jeśli szkoda powstała na skutek:

 • umyślnego działania,
 • zaniedbania ze strony przedsiębiorcy, pracowników,
 • naturalnego zużycia sprzętu,
 • naruszenia prawa patentowego, autorskiego, znaków towarowych,
 • ataku terrorystycznego, zamieszek, strajków,
 • użycia środków wybuchowych, niebezpiecznych substancji.

Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez firmę. Ich konsekwencją bywa wysokie odszkodowanie dla poszkodowanego klienta, bądź w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, renta. Dlatego warto zadbać o dobre OC i pomyśleć również o ubezpieczeniu majątku firmy.

Nie da się zabezpieczyć na każdą sytuację, ale ubezpieczenia dla firm zdecydowanie zmniejszają ryzyko prowadzenia działalności i ściągają z barków przedsiębiorcy duży ciężar.

Jak płacić mniej za OC i AC w firmie?

Statycznie rzecz ujmując,pojazdy mechaniczne dość często doprowadzają do szkód finansowych, z tego powodu ubezpieczenie samochodów firmowych jest ważne, ale także i kosztowne. Wiele firm posiada kilka, kilkanaście, a nawet i więcej pojazdów tego typu. Największy wpływ na cenę tych ubezpieczeń mają zniżki bonus malus, czyli te przyznawane za bezszkodową jazdę. Dzięki nim cena OC i AC może być niższa o 60% albo wyższa o nawet kilkaset procent w porównaniu do stawki bazowej.

W Polsce standardowo zniżki przypisywane są pod konkretną osobę lub podmiot, czyli pod numer PESEL lub REGON. Jeżeli więc prowadzi się jednoosobową działalność gospodarczą i wykorzystuje np. 10 pojazdów, to szkoda na jednym z nich rzutuje przez kilka lat na wysokość zniżek na wszystkie pojazdy.Jedna mała stłuczka może więc doprowadzić do konieczności płacenia znacznie wyższych ubezpieczeń komunikacyjnych.

Rozwiązaniem tego kłopotu są tzw. ubezpieczenia floty. Wtedy to towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca uwagę nie tylko na ilość szkód, ale także na to ile pojazdów jest zarejestrowanych na dany numer PESEL. Dzięki temu jedna szkoda w dużo mniejszym stopniu rzutuje na wysokość składek, a więc i na kwotę przeznaczoną na ubezpieczenia w skali roku.

Jakie korzyści przynosi ubezpieczenie pracowników?

Mimo nieprawdopodobnie szybkiego rozwoju technologii wciąż to kapitał ludzki jest najważniejszym zasobem w gospodarce, a bez ludzi nie przetrwałaby żadna firma. W coraz większej ilości branż pojawia się także rynek pracownika, a chcąc zatrudniać specjalistów, trzeba ich kusić benefitami pozapłacowymi. Jednym z nich są ubezpieczenia na życie pracowników, zwane też grupami zamkniętymi.

Jeśli w firmie pracuje duża liczba ludzi, to można liczyć na to, że warunki finansowe takiego ubezpieczenia będą preferencyjne. Oznacza to, że przy relatywnie niewysokim koszcie firma będzie w stanie zapewnić swoim pracownikom szeroką ochronę ubezpieczeniową od skutków zdarzeń losowych. To zaś może wzmocnić ich przywiązanie i motywację do pracy.

W dzisiejszych czasach firmy coraz częściej zapewniają także swoim pracownikom ubezpieczenia medyczne. Dzięki nim pracownicy mogą korzystać z błyskawicznej i profesjonalnej opieki prywatnych lekarzy, co jest bardzo pomocne zważywszy na kondycję NFZ i długość kolejek do lekarzy specjalistów.

Ubezpieczenia medyczne przynoszą też wymierne korzyści pracodawcy. Dzięki nim można liczyć na to, że ogólny stan zdrowia personelu się poprawi, a liczba absencji chorobowych zmaleje. To zaś może istotnie zwiększyć efektywność całego przedsiębiorstwa.

Inne rodzaje ubezpieczeń dla firm

polisa all risk

W całej rzeszy ubezpieczeń skierowanych dla firm, duże znaczenie mają jeszcze:

 • ubezpieczenie od utraty zysku – w przypadku nagłych strat i konieczności uruchomienia większych środków, ubezpieczenie pomaga firmie wrócić na właściwe tory;
 • ubezpieczenia turystyczne – zapewnia ochronę pracownikom w czasie delegacji. Ma ono ogromne znaczenie szczególnie w przypadku zagranicznych podróży do krajów spoza UE. Wtedy to koszty leczenia, czy też transportu medycznego mogą być astronomiczne, a dobre ubezpieczenie pozwala ich uniknąć i zapewnić sprawną pomoc poszkodowanym pracownikom.
 • ubezpieczenia cybernetyczne – wirusy komputerowe, zorganizowane ataki hackerskie, wykradzenie poufnych informacji z serwerów to coraz większe zagrożenia, jakie czyhają na przedsiębiorców. Jeden precyzyjny atak może uniemożliwić pracę firmy na wiele dni lub też narazić na kłopoty związane np. z wykradzeniem danych osobowych klientów. To zaś naturalnie kończy się stratami finansowymi. Na szczęście i od tego rodzaju ryzyk można się ubezpieczyć.

Jak zawrzeć dobre ubezpieczenie dla firm?

Konkurencja na polskim rynku ubezpieczeniowym jest silna. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych ma zaś dobrą ofertę ubezpieczeń dla firm. Warto więc porównać wszystkie dostępne możliwości, ponieważ może to przynieść ogromne oszczędności.

Przed zawarciem ubezpieczenia dla firm należy dokładnie sprawdzić umowę i wszystkie jej załączniki. Kluczowe znaczenie ma tutaj to, aby polisa była skrojona na miarę. Oznacza to, że sumy ubezpieczenia powinny wynosić dokładnie tyle, ile wynosi wartość danych ruchomości i nieruchomości.

Przed złożeniem podpisu na polisie koniecznie trzeba sprawdzić dokumenty ubezpieczeniowe, w tym OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Ten dokument zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jak i kiedy działa dane ubezpieczenie. OWU zwykle liczy kilkadziesiąt, a nawet kilkaset stron. Niezmiernie ważne jest, aby dokładnie zapoznać się przynajmniej z paragrafami dotyczącymi wykluczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Należy też pamiętać, że zakres działalności oraz wielkość i struktura majątku firmy często ulega dynamicznym zmianom. Możliwe więc, że dana firma w ciągu roku stanie się dwa razy większa. Z tego powodu przed każdym zawarciem nowej polisy ubezpieczeniowej należy się upewnić, że zakres ubezpieczenie koresponduje z aktualnym stanem przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy powinni też pamiętać o tym, że ubezpieczenie dla firm nie zwalnia ich z obowiązku minimalizowania ryzyka wystąpienia szkód. W przypadkach tzw. rażącego niedbalstwa towarzystwa ubezpieczeniowe mają bowiem prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Fanatyk nowych rozwiązań i technologii, mol książkowy. Zarządza stroną Financer.com Polska od 2016 roku.

Udostępnij na

Czy ten artykuł był przydatny?

Bądź pierwszą osobą, która podzieliła się opinią

Jak możemy ulepszyć ten tekst?Twoja opinia jest prywatna.

Korzystając z Financer.com robisz różnicę.  Dowiedz się więcej