Ubezpieczenie dla firm - kiedy może uchronić Twoją firmę

W jaki sposób ubezpieczenie dla firm może pomóc Twojej firmie? Co musisz mieć na uwadze?

Polecane ubezpieczenia dla firm

 • Oferty ubezpieczeń grupowych i indywidualnych w jednym miejscu
 • Sprawdzona i bezpieczna firma
 • Całkowicie online

Ubezpieczenia dla firm ograniczają ryzyko związane z prowadzeniem działalności

Ubezpieczenie dla firmOtwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej, choć staje się coraz mniej skomplikowane, to ryzyko związane z wyrządzeniem szkody osobie trzeciej i utratą płynności finansowej, się nie zmniejszyło. Jedna chwila może zabrać przedsiębiorcy wszystko, nad czym ciężko pracował przez kilka czy nawet kilkanaście lat.

Oczywiście nie da się zabezpieczyć przed wszystkim, ale dzięki odpowiednio dobranej polisie, przedsiębiorca może znacznie obniżyć ryzyko związane z prowadzeniem biznesu. Dlatego warto o niej pomyśleć, bez względu czy dopiero startujesz z działalnością, czy prowadzisz ją z powodzeniem długie lata.

Obowiązkowe ubezpieczenie w niektórych profesjach

Większość przedsiębiorców nie ma obowiązku kupowania OC. W niektórych zawodach OC jest konieczne ze względu na znacznie większe ryzyko wyrządzenia szkody osobom trzecim. Obowiązkowo ubezpieczenie muszą wykupić m. in. osoby, które prowadzą biura rachunkowe, radcy prawni, agenci ubezpieczeniowi, notariusze, detektywi, związani ze służbą zdrowia, inżynierowie budownictwa, rzecznicy patentowi.

Pozostali przedsiębiorcy nie są zobowiązani do zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej, ale ubezpieczenie stanowi ochronę na wypadek wyrządzenia szkody osobie trzeciej, co zdarza się w różnych profesjach, nie tylko tych wymienionych powyżej. Równie dobrze fryzjer może źle zrozumieć klienta, czy też zniszczyć włosy podczas farbowania.

W przypadku małych przedsiębiorstw konieczność wypłacenia odszkodowania nie tylko wiąże się z utratą płynności finansowej, ale może prowadzić do upadku i konieczności zamknięcia biznesu. Dlatego o OC w takim samym stopniu powinien myśleć mały, lokalny przedsiębiorca, jak i duża firma o znacznie większym zasięgu.

Podstawowe OC – podstawowa ochrona

polisa OC dla firmyPodobnie jak w przypadku ubezpieczeń prywatnych, polisę OC dla firmy można dostosować do rodzaju działalności. Podstawowe OC chroni na wypadek wyrządzenia komuś szkody przez przedsiębiorcę, firmę. Szkoda nie może powstać w wyniku umyślnego działania, by ubezpieczyciel pokrył koszty z nią związane. Podstawowy zakres polisy OC można rozszerzyć o dodatkową ochronę:

 • OC za szkody w nieruchomościach – polisa dla przedsiębiorców prowadzących działalność w wynajmowanych, dzierżawionych lokalach. W przypadku powstania szkody w nieruchomości, ubezpieczyciel pokryje jej koszt.
 • OC za produkt – ubezpieczenie dla przedsiębiorców, którzy chcą chronić się na wypadek, gdyby wprowadzony przez nich na rynek produkt/usługa wyrządziły szkodę osobie trzeciej bądź jej mieniu. Gdyby doszło do takiej sytuacji, odszkodowanie bierze na siebie ubezpieczyciel.
 • OC pracodawcy – polisa praktycznie niezbędna w zakładach pracy, gdzie pracownicy są w większym stopniu narażeniu na wypadek przy pracy, czyli w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych, firmach budowlanych itp. Polisa obejmuje szkody rzeczowe oraz osobowe powstałe na skutek wypadku przy pracy.

Poza powyższymi, ubezpieczenie OC można rozszerzyć na szkody powstałe:

 • poza Polską,
 • w ruchomościach, w trakcie serwisu, czyszczenia, naprawy, pakowania, w trakcie, gdy pojazdy znajdują się poza kontrolą ubezpieczonego,
 • na skutek niewłaściwego działania podwykonawców, pracujących na zlecenie ubezpieczonego,
 • w wyniku zanieczyszczenia środowiska,
 • na skutek awarii centralnego ogrzewania, urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych,
 • przez wykonywane roboty budowlano – montażowe.

A także w innych sytuacjach. Wszystko zależy od rodzaju działalności gospodarczej. A ubezpieczyciele są na tyle elastyczni, że polisę OC dla firmy można dostosować do jej działalności, tak by zabezpieczyć ją na skutek różnych zdarzeń.

Szukasz kredytu dla firm? Sprawdź nasz poradnik.

Polisy dedykowane określonym grupom przedsiębiorców

specjalne ubezpieczenia OC dla firmNa rynku ubezpieczeń dla firm znaleźć można polisy dedykowane poszczególnym przedsiębiorcom. Przykładowo prowadzącym ośrodki wypoczynkowe, hotele czy pensjonaty. OC obejmuje wówczas również szkody wyrządzone gościom. Są również specjalne ubezpieczenia OC dla firm osiągających określone dochody roczne.

Polisy dedykowane konkretnym przedsiębiorcom stanowią rozszerzoną ochronę, dopasowaną do działalności firmy. Za tego typu polisę trzeba zapłacić więcej niż za podstawowe OC, natomiast przedsiębiorca jest zabezpieczony na wypadek sytuacji, które częściej dotyczą jego branży.

Co można ubezpieczyć w firmie?

Poza ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, przedsiębiorcy mogą skorzystać z całej gamy produktów ubezpieczeniowych dla firm. Ubezpieczenie może obejmować:

 • nieruchomości, budowle,
 • urządzenia, maszyny,
 • wyposażenie,
 • mienie pracownicze,
 • wartości pieniężne,
 • środki obrotowe.

Są to podstawowe rzeczy, które może obejmować polisa. Natomiast ubezpieczyciele cały czas rozszerzają zakres ochrony i oferowanych ubezpieczeń.

Od czego można ubezpieczyć firmę?

Utrata majątku firmy w razie nieprzewidzianych zdarzeń może być równoznaczna z koniecznością zamknięcia działalności. Przedsiębiorca może ubezpieczyć mienie na wypadek:

 • ognia oraz innych zdarzeń losowy takich jak: powódź, zalanie, wybuch,
 • od kradzieży z włamaniem, dodatkowo jest opcja rozszerzenia polisy na wandalizm,
 • szkód elektrycznych.

Opcją idealną jest polisa all risk, czyli od wszystkich ryzyk. Szeroka ochrona tego typu ubezpieczenia to nie wszystko, co zyskuje przedsiębiorca. Z polisy tego typu łatwiej jest otrzymać odszkodowanie, gdyż to na barkach ubezpieczyciela spoczywa tzw. ciężar dowodu. A więc jeśli ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania, musi konkretnie wskazać na podpunkt w wyłączeniach, który odnosi się do szkody.

Przedsiębiorca, który ma tę polisę, zgłasza wyłącznie szkodę, a resztą musi zająć się ubezpieczyciel. Jest to na pewno wygoda i komfort dla przedsiębiorcy, ale co mniej przyjemne, trzeba liczyć się z wyższymi składkami.

Inne rodzaje ubezpieczeń dla firm

polisa all riskW całej rzeszy ubezpieczeń skierowanych dla firm, duże znaczenie mają jeszcze:

 • ubezpieczenie od utraty zysku – w przypadku nagłych strat i konieczności uruchomienia większych środków, ubezpieczenie pomaga firmie wrócić na właściwe tory;
 • ubezpieczenie pracowników – niezbędne, gdy praca wiąże się z większym ryzykiem wypadku w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Ubezpieczenie chronić może nie tylko, gdy pracownik jest w pracy, ale również w trakcie dojazdów do pracy, powrotów oraz w czasie wolnym. Może obejmować również delegacje zagraniczne;
 • ubezpieczenie samochodów firmowych – nie tylko ważne jest OC, ale też NNW komunikacyjne oraz pakiet assistance. Polisą można objąć również przewożony ładunek, bagaże.

Szkody, których nie obejmują polisy

Żaden ubezpieczyciel nie podejmie się zaoferowania polisy chroniącej przed wszystkim. Najważniejszym zapisem w umowie są wyłączenia, a także początkowe zapisy, w których ubezpieczyciel jasno definiuje, co należy rozumieć pod poszczególnymi pojęciami. Na to należy szczególnie uważać, zarówno przy ubezpieczeniach dla firm jak i osób prywatnych. Bo jak się okazuje, to samo pojęcie może być różnie rozumiane.

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania m. in. jeśli szkoda powstała na skutek:

 • umyślnego działania,
 • zaniedbania ze strony przedsiębiorcy, pracowników,
 • naturalnego zużycia sprzętu,
 • naruszenia prawa patentowego, autorskiego, znaków towarowych,
 • ataku terrorystycznego, zamieszek, strajków,
 • użycia środków wybuchowych, niebezpiecznych substancji.

Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez firmę. Ich konsekwencją bywa wysokie odszkodowanie dla poszkodowanego klienta, bądź w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, renta. Dlatego warto zadbać o dobre OC i pomyśleć również o ubezpieczeniu majątku firmy.

Nie da się zabezpieczyć na każdą sytuację, ale ubezpieczenia dla firm zdecydowanie zmniejszają ryzyko prowadzenia działalności i ściągają z barków przedsiębiorcy duży ciężar.

Bądź w kontakcie z Financer.com

Obserwuj nas na Facebooku

Ustawienia prywatności Financer

Korzystając z witryny financer.com zgadzasz się na nasze warunki użytkowania oraz politykę prywatności. Korzystamy z plików cookies (ciasteczek) w celu analizy i śledzenia korzystania z naszej strony, aby poprawiać i polepszyć oferowane przez nas usługi. Stosowanie przez nas plików cookies wymaga od ciebie zgody na ich gromadzenie. W każdym momencie możesz uzyskać dostęp do informacji, z jakich usług firm zewnętrznych korzystamy oraz cofnąć zgodę na wykorzystywanie plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Facebook Marketing

SEO Solutions Ltd. (my) jako operator strony financer.com korzysta z usługi Facebook-Pixel do promocji naszych treści i usług wsród naszych użytkowników na Facebooku, jak również do analizy wyników naszych działań marketingowych. Dane gromadzone przy pomocy Facebook Pixel są dla nas anonimowe. Używamy tych danych tylko w celach statystycznych. Jednakże, dane są połączone przez Facebooka do Twojego konta Facebook (Imię, Email, itp.) oraz mogą być wykorzystane przez Facebooka do ich celów reklamowych. W ustawieniach Facebooka możesz ograniczyć różne kategorie danych, gromadzonych przez firmę Facebook