Ubezpieczenie kredytu - na co zwrócić uwagę

Ubezpieczenie kredytu to nie fanaberia – często to niezbędny element wzięcia kredytu. Nie zapominaj o tym.

ubezpieczenie kredytu

Kiedy ubezpieczenie kredytu jest warte rozważenia, a kiedy jest nieopłacalne? Czy bank może wymagać od klienta wykupienia ubezpieczenia do kredytu? Na jakie sytuacje losowe zabezpiecza kredyt? Czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego a śmierć kredytobiorcy oznacza pełną spłatę pozostałej kwoty?

Ubezpieczenie kredytu często rodzi więcej pytań niż sama pożyczka. Pierwszym, które się nasuwa, to o ile wyższa będzie rata. A to niekoniecznie o pieniądze powinno chodzić. Dobre ubezpieczenie chroni w przypadku różnych sytuacji losowych i jest zabezpieczeniem. Dlatego jak przy każdej polisie konieczne jest sprawdzenie zakresu ochrony oraz wyłączeń.

Rodzaje ubezpieczeń przy kredycie

 • Ubezpieczenie na życie – podstawowe ubezpieczenie oferowane przy kredytach hipotecznych oraz gotówkowych. Celem ubezpieczenia jest ochrona rodziny przed spłatą zadłużenia w przypadku śmierci kredytobiorcy. Ubezpieczenie pokrywa kwotę, która pozostała do spłaty. Wraz z upływem czasu kwota ta jest coraz niższa. I przy kredytach hipotecznych istnieje możliwość obniżenia składki bądź rezygnacji, bez zmiany warunków kredytowych, po kilku latach terminowej spłaty rat. Natomiast, jeśli kredytobiorców jest kilku, to w przypadku śmierci jednego z nich, ubezpieczyciel reguluje wyłącznie jego część.
 • Ubezpieczenie od utraty pracy – ten rodzaj ubezpieczenia chroni na wypadek utraty pracy, ale jest kilka haczyków. Po pierwsze, nie możesz stracić pracy z własnej winy, czyli w wyniku zwolnienia dyscyplinarnego bądź złożonego wypowiedzenia. Po drugie, ubezpieczenie od utraty pracy obejmuje najczęściej jedynie osoby zatrudnione na umowę o pracę, dlatego jeśli pracujesz na zlecenie nie przyda Ci się, bo z dużym prawdopodobieństwem nie będziesz mógł z niego skorzystać. Po trzecie, ubezpieczyciel pokrywa spłatę rat tylko przez określony czas. Najkorzystniejszą opcją jest okres 12 miesięcy. Oznacza to, że masz rok na znalezienie zatrudnienia, a to dużo czasu.
 • Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa – ubezpieczenie to jest ubezpieczeniem grupowym, stosowanym w kredytach hipotecznych i konsumpcyjnych. Jak sama nazwa wskazuje, jest to pomoc w spłacie pozostałej części kredytu w sytuacji, kiedy kredytobiorca dozna nieszczęśliwego wypadku, który uniemożliwi mu dalszą pracę. Pokrycie pozostałej części kredytu następuje na wniosek kredytobiorcy, który musi przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające trwale inwalidztwo, np. zaświadczenie ZUS.
 • Ubezpieczenie pomostowe – jest to ubezpieczenie zawierane przez bank na jego rzecz. Tego typu ubezpieczenie zawierane jest jedynie przy kredytach hipotecznych. Ubezpieczenie pomostowe jest zabezpieczaniem do momentu uzyskania przez bank wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Często występuje ono pod postacią wyższego oprocentowania. Klient płaci wyższe raty do momentu dostarczenia do banku odpisu księgi wieczystej z hipoteką bankową.
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – ten rodzaj polisy chroni na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, jak długotrwała choroba, czy wypadek, w wyniku którego stajesz się osobą niezdolną do pracy przez pewien czas. W przypadku określonych w warunkach ubezpieczenia zdarzeń, ubezpieczyciel przez okres kilku bądź kilkunastu miesięcy, w zależności od polisy, reguluje raty kredytu. Oczywiście, jak w każdym innym przypadku niezbędne jest okazanie się dokumentami potwierdzającymi tę sytuację np. zaświadczenie ZUS.
 • Ubezpieczenie nieruchomości (ubezpieczenie kredytu hipotecznego)– występuje przy kredytach hipotecznych, ponieważ banki wymagają zawarcia umowy ubezpieczenia od zdarzeń losowych. Tego typu ubezpieczenie może zostać zawarte na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest ubezpieczenie zawarte za pośrednictwem banku z ubezpieczycielem, na co dzień współpracującym z bankiem lub kredytobiorca może przedstawić bankowi samodzielnie zawartą polisę ubezpieczeniową z wybranym przez siebie towarzystwem ubezpieczeniowym. W tym ostatnim przypadku warunki polisy muszą być zgodne z wymaganiami banku. Ubezpieczenie nieruchomości zapewnia wypłatę odszkodowania za powstałe w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń szkody. Niemniej jednak sam kredytobiorca nie otrzymuje pieniędzy. Otrzymuje je bank na spłatę kredytu.
 • Ubezpieczenie niskiego lub całkowitego braku wkładu własnego – ubezpieczenie to dotyczy kredytów hipotecznych i jest, jak nazwa wskazuje stosowane w przypadku braku lub bardzo niskiego wkładu własnego kredytobiorcy. Co zapewnia tego typu ubezpieczenie? Oferuje spłatę na rzecz banku tej części kredytu, która odpowiada różnicy pomiędzy wymaganym przez bank wkładem własnym a wkładem wniesionym przez klienta.
 • Ubezpieczenie wierzytelności handlowych – jest to ubezpieczenie kredytu kupieckiego. O czym szerzej w dalszej części.

Ubezpieczenie przy kredycie hipotecznym

Co daje ubezpieczenie kredytu hipotecznego? Które jest konieczne? W zasadzie żadne, choć bez ubezpieczenia nieruchomości żaden bank nie będzie skłonny udzielić kredytu. Mało tego, spotkasz się z koniecznością cesji – przeniesieniem prawa do odszkodowania na bank. Kto otrzyma odszkodowanie? To zależy od kilku czynników:

 • ile rat zostało spłaconych,
 • jakiej wielkości jest to szkoda,
 • jak skonstruowana jest umowa.

Jeśli szkoda nie jest duża, bank może zdecydować, że odszkodowanie zostanie wypłacone kredytobiorcy, by ją samodzielnie usunął. Gdy kredyt jest już w końcowej fazie spłaty, wówczas bank otrzyma proporcjonalnie obliczoną kwotę, a reszta trafi do kieszeni właściciela nieruchomości.

Co daje ubezpieczenie kredytu hipotecznego? Jest to najczęściej polisa na życie. Nie musimy korzystać z oferty banku, o czym warto wiedzieć. Nawet jeśli bank postawi warunek, że klient musi posiadać polisę na życie, masz prawo wyboru:

 • oferta banku – możesz skorzystać z oferty ubezpieczenia oferowanego przez bank, najczęściej kuszą one innymi profitami w postaci choćby niższej marży,
 • oferta samodzielnie znaleziona – nic nie stoi na przeszkodzie, by ubezpieczenie kredytu zostało zawarte z dowolnym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Bank z racji tego, że współpracuje z określonymi firmami, oferuje konkretne warianty. Niekoniecznie pasujące do trybu życia i warunków kredytobiorcy. Dlatego logiczne jest poszukiwanie polisy na własną rękę, takiej która spełni oczekiwania kredytobiorcy.

Czy możliwy jest kredyt hipoteczny bez ubezpieczenia?

Zastanawiasz się, co daje ubezpieczenie kredytu hipotecznego i czy faktycznie go potrzebujesz? I czy bez problemu znajdziesz ofertę bez niego? Nie bez przyczyny wyżej wskazaliśmy dwie opcje wyboru. Ubezpieczenie przy kredycie hipotecznym:

 • zmniejsza ryzyko banku,
 • zabezpiecza kredytobiorcę.

Jest korzystne dla każdej strony, choć z pewnością doliczając kolejny wydatek do domowego budżetu, stwierdzisz inaczej.

Co jednak, gdy po kilku latach spłaty doznasz wypadku, poważnie zachorujesz, stracisz pracę bądź zdarzy się inna sytuacja losowa, która diametralnie zmieni Twoją sytuację finansową? Mając ubezpieczenie, zyskujesz czas na działanie. A bank regularnie otrzymuje ratę.

Podstawowe ubezpieczenie przy kredycie hipotecznym to polisa na życie. Choć z pewnością bank zaproponuje cały pakiet, w tym od utraty pracy czy od następstw nieszczęśliwych wypadków. Oczywiście nie da się zabezpieczyć na każdą okoliczność, natomiast polisa na życie zabezpiecza nas i bliskich w przypadku naszej śmierci.

Ubezpieczenie spłaty kredytu

Nie jest to odrębny rodzaj polisy, do nich zalicza się:

 • ubezpieczenie na życie,
 • ubezpieczenie na wypadek utraty pracy.

Ubezpieczenie spłaty kredytu zabezpiecza na wypadek trudnych sytuacji życiowym. Banki przy kredytach długoterminowych wskazują tą opcję jako konieczność. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co wydarzy się za kilka lat. I faktycznie ubezpieczenie kredytu przy długoterminowych zobowiązaniach może się przydać.

Im krótszy okres spłaty i niższa kwota kredytu, tym mniejsze ryzyko i ubezpieczenie nie jest potrzebne.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Kredyt kupiecki to nic innego jak odroczona płatność, która obecnie stosowana jest przez wielu przedsiębiorców. Możliwość opłacenia faktury po terminie dostawy bądź zrealizowanej usłudze wpływa na konkurencyjność firmy.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego zabezpiecza na wypadek dużej zwłoki w płatnościach bądź w przypadku niewypłacalności kontrahenta.

Zalety ubezpieczenia kredytu kupieckiego:

 • mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej,
 • ryzyko niewypłacalności zostaje przeniesione na firmę ubezpieczeniową,
 • większa wiarygodność przed bankiem podczas starania o kredyt,
 • mniej czasu poświęcone na sprawdzanie kontrahentów.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego ma wiele zalet, ale obecnie w czasach pandemii nabiera zupełnie nowego znaczenia. Wielu przedsiębiorców może mieć problem z regulowaniem faktur, a co za tym idzie szybko możesz stracić płynność finansową.

Ubezpieczenie kredytu – nie ufaj na słowo

Ubezpieczenie jest specyficznym i trudnym produktem, a wielu klientów podpisuje umowę ubezpieczenia w ciemno, ufając zapewnieniom pracownika. Ale czy masz pewność, że doradca zna dobrze warunki każdej polisy? Czy bank od lat współpracuje tylko z jednym towarzystwem ubezpieczeniowym? W końcu jakie doświadczenie ma pracownik banku?

Produkt ubezpieczeniowy, bez względu na to, czy jest samodzielną polisą czy kupowaną w pakiecie z kredytem, by miał sens, musi być dogłębnie przeanalizowany. Dlatego, jeśli przy kredycie pada propozycja ubezpieczenia kredytu, a przez myśl przebiegnie Ci pozytywna odpowiedź, weź warunki ubezpieczenia i wróć po kredyt, gdy przestudiujesz umowę.

To nie pracownik banku, który powie, że jesteś zabezpieczony na wszystkie sytuacje, będzie borykał się z ubezpieczycielem w nieprzewidywanej sytuacji, lecz Ty i Twoja rodzina. Dlatego, przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej przy kredycie, zapoznaj się dokładnie z:

 • zakresem ochrony,
 • wyłączeniami,
 • okresem, przez jaki ubezpieczyciel zobowiązuje się do spłaty rat,
 • wysokością kwoty spłacanej w przypadku śmierci kredytobiorcy.

Trzeci z punktów, czyli okres przez jaki ubezpieczyciel będzie płacił raty jest zróżnicowany. W jednych TU otrzymasz polisę z okresem 12 miesięcy a w innym tylko 6, a składka wcale nie musi się bardzo różnić.

Wybrane oferty pożyczek online

Wybrane 4 476 razy
 • szybka decyzja pożyczkowa
 • długi okres spłaty do 24 miesięcy
 • wysoka kwota pożyczki do 15 tys. PLN
 • sprawdzona i solidna marka
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 81,83 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3.200,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 4.364,82 zł, oprocentowanie stałe 7,20 %, całkowity koszt kredytu 1 164 ,82 zł (w tym: prowizja 774,72 zł, odsetki 131,86 zł, opłata przygotowawcza 258,24 zł), 12 miesięcznych rat: 11 pierwsze miesięczne równe raty w wysokości po 363,74 zł, ostatnia 12 miesięczna rata w wysokości 363,68 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 16.07.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie Pożyczki ratalnej.
Wybrane 4 176 razy
 • pierwsza pożyczka za 0 zł
 • pożyczka do 15 tys. zł
 • do uzyskania pożyczki wystarczy dowód osobisty
 • opcja podpisania umowy elektronicznie
Przykład reprezentatywny dla pożyczki Pożyczki Krótkoterminowej: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 474,89%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 200 zł, całkowita kwota do zapłaty 230,92 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 30,92 zł (w tym: prowizja 30,92 zł, odsetki 0 zł), pożyczka spłacana jednorazowo, okres kredytowania 30 dni. Dane aktualne na dzień 09.04.2020 r.
Wybrane 8 744 razy
 • pierwsza pożyczka do 1000 zł za darmo
 • maksymalna kwota pożyczki 5000 zł
 • pożyczka na dowód
 • weryfikacja przelewem
Dla przykładowej pożyczki 1000 zł na 30 dni (Standardowe Warunki Spłaty): RRSO wynosi 522,66% (obliczone na dzień 01.04.2020); całkowita kwota pożyczki: 1000 zł; oprocentowanie zmienne w skali roku: 9%; całkowity koszt pożyczki: 162,20 zł, w tym: Prowizja 154,90 zł, Odsetki 7,30 zł; okres obowiązywania umowy: 30 dni; całkowita kwota do spłaty: 1162,20 zł.
Wybrane 981 razy
 • maksymalna kwota pożyczki 7500 PLN
 • szybka decyzja pożyczkowa
 • minimum formalności
 • darmowa pierwsza pożyczka 3000 zł
Reprezentatywny przykład dla kolejnej pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 523,5% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1500 zł; całkowita kwota do zapłaty 1743,50 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 9%; całkowity koszt pożyczki 243,50 zł (prowizja 232,40 zł, odsetki 11,10 zł); umowa na 30 dni. Stan na 01.04.2020 r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Czy zakres ochrony jest adekwatny do wysokości składki? To kolejne pytanie, na które należy poszukać odpowiedzi. W tym celu z pomocą przychodzi nam internet i polisy od innych ubezpieczycieli.

Nie jest większym problemem zapoznanie się z warunkami oferowanymi przez inne towarzystwa ubezpieczeniowe i wysokością składek. Polisa może być bardzo korzystna, ale równie dobrze możesz wyrzucić pieniądze w błoto. By w przyszłości nie mieć pretensji do siebie, banku i ubezpieczyciela, musisz zapoznać się z warunkami.

Najczęściej stosowane wyłączenia w umowach kredytowych

Są sytuacje, w których ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, a tym samym odmówi spłaty kredytu. Do najczęstszych należą:

 • zdarzenia, które mają miejsce z winy kredytobiorcy (przykładowo wspomniane wcześniej zwolnienie się z pracy czy zwolnienie dyscyplinarne),
 • sytuacje, w których doszło do zdarzenia, a kredytobiorca był pod wpływem alkoholu, narkotyków, czy innych substancji psychoaktywnych,
 • choroba, o której ubezpieczyciel nie został poinformowany, a kredytobiorca zmarł w jej wyniku już po zawarciu umowy- w takiej sytuacji rodzina nie otrzyma od ubezpieczyciela pomocy w postaci spłaty kredytu,
 • wiek powyżej 75 lat bądź wyższy określony w polisie.

Nagły przypływ gotówki to dla większości kredytobiorców możliwość pozbycia się balastu w postaci kredytów. Co w takiej sytuacji z ubezpieczeniem? Zazwyczaj klient może starać się o zwrot pobranej składki, co regulują przepisy kodeksu cywilnego, art. 813 k.c. Krótszy okres ochrony oznacza, że klientowi należy się proporcjonalny zwrot. Musisz jednak wiedzieć, że w większości przypadków o zwrot kwoty należy starać się od banku, bo to na jego konto ubezpieczyciel przeleje zwrot.

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego a śmierć kredytobiorcy

Odejście bliskiej osoby nie powoduje, że wszelkie zobowiązania bądź pozostawione sprawy znikają. Na barkach rodziny pozostaje zamknięcie wszelkich niedomkniętych spraw oraz spłata kredytów. Niestety nie rozpływają się one w powietrzu i przyjmując spadek, spadkobierca otrzymuje pakiet: majątek plus zobowiązania.

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego a śmierć kredytobiorcy to temat, który zazwyczaj pojawia się, gdy emocje po odejściu bliskiego trochę opadną.

I o ile kredyt był ubezpieczony, rodzina może odetchnąć. Choć to również zależy od warunków polisy: ubezpieczyciel może spłacić całą pozostałą kwotę bądź jej część. Jeśli rodzina nadal reguluje raty, to po spłacie kwoty przez ubezpieczyciela, powinna do niego wystąpić o zwrot wpłaconej kwoty.

Kiedy warto wykupić ubezpieczenie kredytu gotówkowego? Gdy:

 • opiewa na wysoką kwotę,
 • zaciągnięty został na długi okres,
 • kredytobiorca wykonuje zawód związany z ryzykiem.

Odstąpienie od ubezpieczenia w trakcie umowy kredytu?

Zdarza się, że kredytobiorca nie ma świadomości, że zaciągnął kredyt z ubezpieczeniem. Dopiero po powrocie do domu czyta umowę, przegląda otrzymane dokumenty.

Inna sytuacja to przyjrzenie się bliżej polisie, na spokojnie i dojście do wniosku, że jest ona nam niepotrzebna. Czy w takiej sytuacji można odstąpić od ubezpieczenia kredytu? Co na to bank?

W każdej chwili możesz odstąpić od ubezpieczenia kredytu. Ale oprócz tego, że zrobisz to szybko, to czekają zazwyczaj mało przyjemne konsekwencje. Bank zareaguje podwyższeniem oprocentowania, czyli zmianą warunków.

Często kredyty 0% prowizji oferowane są właśnie w pakiecie z ubezpieczeniem. Rezygnując z niego, promocja przestaje obowiązywać, zatem bank może zmienić warunki. Dlatego przed ostateczną decyzją zapoznaj się dokładnie z zapisami umowy. Co opłaca się bardziej? Pozostanie przy ubezpieczeniu czy wyższe oprocentowanie?

Co daje ubezpieczenie kredytu, jakie są wady?

Być może one pomogą Ci podjąć ostateczną decyzję.

ZaletyWady
Ochrona na wypadek różnych zdarzeńWyższy koszt kredytu
Brak zmartwień w przypadku utraty pracy, choroby czy innego zdarzeniaPolisa z szeroką ochroną oznacza wysoką składkę
Czas (kilka, kilkanaście miesięcy) na rozwiązanie problemów, ubezpieczyciel spłaca ratyPolisa w podstawowym wariancie to podstawowa ochrona
Ochrona rodziny na wypadek śmierci kredytobiorcy, nie muszą martwić się spłatą kredytu
Spokojniejsze życie

Jeśli kredyt jest ubezpieczony, poinformuj o tym fakcie rodzinę. W każdym domu powinna być specjalna teczka, w której znajdują się wszystkie najważniejsze dokumenty. W przypadku śmierci, nie będą mieli problemów ze znalezieniem dokumentów i skorzystają z ochrony.

FAQ – Ubezpieczenie kredytu

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?

Obowiązujące przepisy nie nakładają na kredytobiorców konieczności wykupienia ubezpieczania. Natomiast taki wymóg może postawić bank. Inną kwestią, że banki oferują niższą prowizję czy oprocentowanie przy kupieniu polisy.

Jakie ubezpieczenie kredytu w razie śmierci?

Polisa na życie jest często konieczna przy kredytach hipotecznych. W podobny sposób zabezpieczysz spłatę kredytu gotówkowego na wypadek śmierci. W zależności od polisy, ubezpieczyciel spłaci pozostałą kwotę bądź część.

Czy warto zapłacić za ubezpieczenie kredytu?

Są sytuacje, w których opłaca się zabezpieczyć kredyt, a w niektórych jest ono konieczne. Kredyt warto ubezpieczyć, gdy opiewa na wysoką kwotę bądź spłata rozłożona jest na długi okres. Ubezpieczenie może przeważyć o przyznaniu kredytu, stanowiąc dodatkowe zabezpieczenie.

Jakie ubezpieczenie przy kredycie hipotecznym?

Teoretycznie kredyt hipoteczny powinien być dostępny bez ubezpieczenia. W praktyce banki wymagają ubezpieczenia nieruchomości oraz polisy na życie. Można wybrać pomiędzy ofertą banku, a samodzielnie znalezioną.

Co daje ubezpieczenie kredytu?

To zależy od rodzaju polisy oraz zakresu ochrony. Dobrze wybrana polisa zabezpiecza na wypadek różnych sytuacji. Ubezpieczenie kredytu chroni bliskich na wypadek śmierci kredytobiorcy, a i samego kredytobiorcę w sytuacji utraty pracy, choroby czy nieszczęśliwego wypadku.

Źródło:

www.bankier.pl

www.axa.pl

www.ing.pl

www.ergohestia.pl

www.mojafirma.infor.pl

www.pl.kruk.eu

Fanatyk nowych rozwiązań i technologii, mol książkowy.

Udostępnij na