Ubezpieczenie kredytu - na co zwrócić uwagę

Ubezpieczenie kredytu to nie fanaberia – często to niezbędny element wzięcia kredytu. Nie zapominaj o tym.

ubezpieczenie kredytu

Najważniejsze elementy ubezpieczenia kredytu

Każde ubezpieczenie ma dwie strony, a w połączeniu z kredytem sięgasz po dwa skomplikowane produkty. I każdy z nich należy wziąć pod lupę. Ubezpieczenie szczególnie, bo to od formy zapisów w ogólnych warunkach zależy ochrona i Twoja sytuacja w przyszłości. Umowie zawieranej z ubezpieczycielem za pośrednictwem banku należy poświęcić tyle czasu, ile trwa jej przeczytanie z dokładnym zrozumieniem wszystkim zapisów. Należy również pamiętać, że banki współpracują z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, a co za tym idzie każdy zaproponuje inne warianty ubezpieczenia.

Nie ma jednej standardowej polisy do kredytu, bez względu czy jest to ubezpieczenie na życie, czy na wypadek utraty pracy. Jedne chronią w większym zakresie, inne tylko w podstawowym, a różnica w składce może być niewielka.

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowym produktem, który jest w pakiecie z kredytem. Żadne przepisy nie nakładają na klienta banku obowiązku zabezpieczenia kredytu ubezpieczeniem. Tyle prawo, bo w praktyce banki kierują się swoimi zasadami i skutecznie zachęcają do pakietu kredyt + ubezpieczenie. A kiedy się ono opłaca? Jakie są najczęstsze wyłączenia przy ubezpieczeniach kredytu? Jak działa ubezpieczenie kredytu? I na co zwrócić szczególną uwagę?

Rodzaje ubezpieczeń przy kredycie

 • Ubezpieczenie na życie – podstawowe ubezpieczenie oferowane przy kredytach hipotecznych oraz gotówkowych. Celem ubezpieczenia jest ochrona rodziny przed spłatą zadłużenia w przypadku śmierci kredytobiorcy. Ubezpieczenie pokrywa kwotę, która pozostała do spłaty. Wraz z upływem czasu kwota ta jest coraz niższa. I przy kredytach hipotecznych istnieje możliwość obniżenia składki bądź rezygnacji, bez zmiany warunków kredytowych, po kilku latach terminowej spłaty rat. Natomiast, jeśli kredytobiorców jest kilku, to w przypadku śmierci jednego z nich, ubezpieczyciel reguluje wyłącznie jego część.
 • Ubezpieczenie od utraty pracy – ten rodzaj ubezpieczenia chroni na wypadek utraty pracy, ale jest kilka haczyków. Po pierwsze, nie możesz stracić pracy z własnej winy, czyli w wyniku zwolnienia dyscyplinarnego bądź złożonego wypowiedzenia. Po drugie, ubezpieczenie od utraty pracy obejmuje najczęściej jedynie osoby zatrudnione na umowę o pracę, dlatego jeśli pracujesz na zlecenie nie przyda Ci się, bo z dużym prawdopodobieństwem nie będziesz mógł z niego skorzystać. Po trzecie, ubezpieczyciel pokrywa spłatę rat tylko przez określony czas. Najkorzystniejszą opcją jest okres 12 miesięcy. Oznacza to, że masz rok na znalezienie zatrudnienia, a to dużo czasu.
 • Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa – ubezpieczenie to jest ubezpieczeniem grupowym, stosowanym w kredytach hipotecznych i konsumpcyjnych. Jak sama nazwa wskazuje, jest to pomoc w spłacie pozostałej części kredytu w sytuacji, kiedy kredytobiorca dozna nieszczęśliwego wypadku, który uniemożliwi mu dalszą pracę. Pokrycie pozostałej części kredytu następuje na wniosek kredytobiorcy, który musi przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające trwale inwalidztwo, np. zaświadczenie ZUS.
 • Ubezpieczenie pomostowe – jest to ubezpieczenie zawierane przez bank na jego rzecz. Tego typu ubezpieczenie zawierane jest jedynie przy kredytach hipotecznych. Ubezpieczenie pomostowe jest zabezpieczaniem do momentu uzyskania przez bank wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Często występuje ono pod postacią wyższego oprocentowania. Klient płaci wyższe raty do momentu dostarczenia do banku odpisu księgi wieczystej z hipoteką bankową.
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – ten rodzaj polisy chroni na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, jak długotrwała choroba, czy wypadek, w wyniku którego stajesz się osobą niezdolną do pracy przez pewien czas. W przypadku określonych w warunkach ubezpieczenia zdarzeń, ubezpieczyciel przez okres kilku bądź kilkunastu miesięcy, w zależności od polisy, reguluje raty kredytu. Oczywiście, jak w każdym innym przypadku niezbędne jest okazanie się dokumentami potwierdzającymi tę sytuację np. zaświadczenie ZUS.
 • Ubezpieczenie nieruchomości – występuje przy kredytach hipotecznych, ponieważ banki wymagają zawarcia umowy ubezpieczenia od zdarzeń losowych. Tego typu ubezpieczenie może zostać zawarte na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest ubezpieczenie zawarte za pośrednictwem banku z ubezpieczycielem, na co dzień współpracującym z bankiem lub kredytobiorca może przedstawić bankowi samodzielnie zawartą polisę ubezpieczeniową z wybranym przez siebie towarzystwem ubezpieczeniowym. W tym ostatnim przypadku warunki polisy muszą być zgodne z wymaganiami banku. Ubezpieczenie nieruchomości zapewnia wypłatę odszkodowania za powstałe w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń szkody. Niemniej jednak sam kredytobiorca nie otrzymuje pieniędzy. Otrzymuje je bank na spłatę kredytu.
 • Ubezpieczenie niskiego lub całkowitego braku wkładu własnego – ubezpieczenie to dotyczy kredytów hipotecznych i jest, jak nazwa wskazuje stosowane w przypadku braku lub bardzo niskiego wkładu własnego kredytobiorcy. Co zapewnia tego typu ubezpieczenie? Oferuje spłatę na rzecz banku tej części kredytu, która odpowiada różnicy pomiędzy wymaganym przez bank wkładem własnym a wkładem wniesionym przez klienta.

Zasada ograniczonego zaufania

umowa ubezpieczenia

Ubezpieczenie jest specyficznym i trudnym produktem, a wielu klientów podpisuje umowę ubezpieczenia w ciemno, ufając zapewnieniom pracownika. Ale czy masz pewność, że doradca zna dobrze warunki każdej polisy? Czy bank od lat współpracuje tylko z jednym towarzystwem ubezpieczeniowym? W końcu jakie doświadczenie ma pracownik banku?

Produkt ubezpieczeniowy, bez względu na to, czy jest samodzielną polisą czy kupowaną w pakiecie z kredytem, by miał sens, musi być dogłębnie przeanalizowany. Dlatego, jeśli przy kredycie pada propozycja ubezpieczenia kredytu, a przez myśl przebiegnie Ci pozytywna odpowiedź, weź warunki ubezpieczenia i wróć po kredyt, gdy przestudiujesz umowę.

To nie pracownik banku, który powie, że jesteś zabezpieczony na wszystkie sytuacje, będzie borykał się z ubezpieczycielem w nieprzewidywanej sytuacji, lecz Ty i Twoja rodzina. Dlatego, przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej przy kredycie, zapoznaj się dokładnie z:

 • zakresem ochrony,
 • wyłączeniami,
 • okresem, przez jaki ubezpieczyciel zobowiązuje się do spłaty rat,
 • wysokością kwoty spłacanej w przypadku śmierci kredytobiorcy.

Trzeci z punktów, czyli okres przez jaki ubezpieczyciel będzie płacił raty jest zróżnicowany. W jednych TU otrzymasz polisę z okresem 12 miesięcy a w innym tylko 6, a składka wcale nie musi się bardzo różnić.

Wybrane oferty pożyczek online

Wybrane 4 387 razy
 • szybka decyzja pożyczkowa
 • długi okres spłaty do 24 miesięcy
 • wysoka kwota pożyczki do 15 tys. PLN
 • sprawdzona i solidna marka
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 81,83 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3.200,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 4.364,82 zł, oprocentowanie stałe 7,20 %, całkowity koszt kredytu 1 164 ,82 zł (w tym: prowizja 774,72 zł, odsetki 131,86 zł, opłata przygotowawcza 258,24 zł), 12 miesięcznych rat: 11 pierwsze miesięczne równe raty w wysokości po 363,74 zł, ostatnia 12 miesięczna rata w wysokości 363,68 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 16.07.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie Pożyczki ratalnej.
Wybrane 3 847 razy
 • pożyczki do 15 000 PLN
 • długi termin spłaty
 • maksymalny okres spłaty 36 miesięcy
 • koszt pierwszej pożyczki do 1000 zł to 0 zł
Przykład reprezentatywny dla pożyczki Pożyczki Krótkoterminowej: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 474,89%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 200 zł, całkowita kwota do zapłaty 230,92 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 30,92 zł (w tym: prowizja 30,92 zł, odsetki 0 zł), pożyczka spłacana jednorazowo, okres kredytowania 30 dni. Dane aktualne na dzień 09.04.2020 r.
Wybrane 8 498 razy
 • szybka pożyczka bez zabezpieczeń
 • bezproblemowa rejestracja i szybka weryfikacja
 • maksymalna kwota pożyczki 5000 PLN
 • pierwsza darmowa pożyczka do 500 zł
Dla przykładowej pożyczki 1000 zł na 30 dni (Standardowe Warunki Spłaty): RRSO wynosi 522,66% (obliczone na dzień 01.04.2020); całkowita kwota pożyczki: 1000 zł; oprocentowanie zmienne w skali roku: 9%; całkowity koszt pożyczki: 162,20 zł, w tym: Prowizja 154,90 zł, Odsetki 7,30 zł; okres obowiązywania umowy: 30 dni; całkowita kwota do spłaty: 1162,20 zł.
Wybrane 875 razy
 • maksymalna kwota pożyczki 7500 PLN
 • szybka decyzja pożyczkowa
 • minimum formalności
 • darmowa pierwsza pożyczka 3000 zł
Reprezentatywny przykład dla kolejnej pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 523,5% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1500 zł; całkowita kwota do zapłaty 1743,50 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 9%; całkowity koszt pożyczki 243,50 zł (prowizja 232,40 zł, odsetki 11,10 zł); umowa na 30 dni. Stan na 01.04.2020 r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Czy zakres ochrony jest adekwatny do wysokości składki? To kolejne pytanie, na które należy poszukać odpowiedzi. W tym celu z pomocą przychodzi nam internet i polisy od innych ubezpieczycieli. Nie jest większym problemem zapoznanie się z warunkami oferowanymi przez inne towarzystwa ubezpieczeniowe i wysokością składek. Polisa może być bardzo korzystna, ale równie dobrze możesz wyrzuć pieniądze w błoto. By w przyszłości nie mieć pretensji do siebie, banku i ubezpieczyciela, musisz zapoznać się z warunkami.

Najczęściej stosowane wyłączenia w umowach kredytowych

Są sytuacje, w których ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, a tym samym odmówi spłaty kredytu. Do najczęstszych należą:

 • zdarzenia, które mają miejsce z winy kredytobiorcy (przykładowo wspomniane wcześniej zwolnienie się z pracy czy zwolnienie dyscyplinarne),
 • sytuacje, w których doszło do zdarzenia, a kredytobiorca był pod wpływem alkoholu, narkotyków, czy innych substancji psychoaktywnych,
 • choroba, o której ubezpieczyciel nie został poinformowany, a kredytobiorca zmarł w jej wyniku już po zawarciu umowy- w takiej sytuacji rodzina nie otrzyma od ubezpieczyciela pomocy w postaci spłaty kredytu,
 • wiek powyżej 75 lat bądź wyższy określony w polisie.

Brak obowiązku ubezpieczenia przy kredycie a wymogi banku

rola rodziny przu ubezpieczeniu

Ubezpieczenie kredytu, jak wspomniano na samym początku, nie jest wymogiem obowiązkowym. Żadne przepisy w Polsce nie narzucają klientom obowiązku zabezpieczenia kredytu w postaci ubezpieczenia. Ale prawo swoje, a banki swoje. I często zwyczajnie klient nie ma wyjścia. Poniżej kilka sytuacji, które należy rozważyć.

 • Banki oferują niższe koszty kredytu, gdy zdecydujesz się na ubezpieczenie – ale czy opłaca Ci się płacić składkę?
 • Kupując ubezpieczenie bank jest skłonny zrezygnować z zabezpieczenia w postaci: żyranta, poręczyciela czy zastawu – co jest dla Ciebie korzystniejsze: brak dodatkowych formalności czy niższe koszty?
 • Ubezpieczenie nieruchomości przy kredycie hipotecznym jest konieczne – w innym razie bank będzie wymagał dodatkowego zabezpieczenia, co pokryje szkody, w razie nieprzewidzianych zdarzeń. Czy to Ci się opłaca?

Banki mają mocne argumenty, które często skłaniają do zawarcia umowy ubezpieczenia. I ma to sens, ale tylko gdy polisa jest korzystna dla klienta.

Wcześniejsza spłata kredytu – co ze składką ubezpieczenia?

Nagły przypływ gotówki to dla większości kredytobiorców możliwość pozbycia się balastu w postaci kredytów. Co w takiej sytuacji z ubezpieczeniem? Zazwyczaj klient może starać się o zwrot pobranej składki, co regulują przepisy kodeksu cywilnego, art. 813 k.c. Krótszy okres ochrony oznacza, że klientowi należy się proporcjonalny zwrot. Musisz jednak wiedzieć, że w większości przypadków o zwrot kwoty należy starać się od banku, bo to na jego konto ubezpieczyciel przeleje zwrot.

Wady i zalety ubezpieczenia kredytu

Być może one pomogą Ci podjąć ostateczną decyzję.

Być może one pomogą Ci podjąć ostateczną decyzję.

ZaletyWady
Ochrona na wypadek różnych zdarzeńWyższy koszt kredytu
Brak zmartwień w przypadku utraty pracy, choroby czy innego zdarzeniaPolisa z szeroką ochroną oznacza wysoką składkę
Czas (kilka, kilkanaście miesięcy) na rozwiązanie problemów, ubezpieczyciel spłaca ratyPolisa w podstawowym wariancie to podstawowa ochrona
Ochrona rodziny na wypadek śmierci kredytobiorcy, nie muszą martwić się spłatą kredytu
Spokojniejsze życie

Jeśli kredyt jest ubezpieczony, poinformuj o tym fakcie rodzinę. W każdym domu powinna być specjalna teczka, w której znajdują się wszystkie najważniejsze dokumenty. W przypadku śmierci, nie będą mieli problemów ze znalezieniem dokumentów i skorzystają z ochrony.

Źródło:

www.rf.gov.pl

www.bankier.pl

Autor Grzegorz P.

Fanatyk nowych rozwiązań i technologii, mol książkowy.

Udostępnij na
Ostatnia aktualizacja: 17 lipca, 2020