WIKI

Inwestowanie w spółki dywidendowe

Sprawdź, na jakie spółki dywidendowe warto zwrócić uwagę:

 • polskie spółki dywidendowe na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie
 • amerykańskie spółki dywidendowe na nowojorskiej giełdzie (NYSE)
 • brytyjskie spółki dywidendowe na giełdzie londyńskiej (LSE)
 • niemieckie spółki dywidendowe na giełdzie we Frankfurcie (XETR)

GPW w Warszawie oferuje różne możliwości inwestowania nadwyżek finansowych domowego budżetu. Jednym z atrakcyjnych pod wieloma względami sposobów jest inwestycja w akcje spółek, które wypłacają coroczną dywidendę.

Spółki dywidendowe to spółki akcyjne bądź komandytowo-akcyjne. Firma emituje akcje w celu pozyskania środków na rozwój i kolejne inwestycje, dzięki którym zakłada, że osiągnie wyższe zyski. W zamian za to, że kupisz jej akcję, co rok (lub częściej) podzieli się z Tobą zyskiem, czyli właśnie dywidendą.

Inwestycje w polskie spółki dywidendowe są stosunkowo proste. Wymagana jest analiza spółki pod kilkoma względami, by nie ‘utopić’ oszczędności. Tu z pomocą przychodzą liczne analizy różnych spółek i rankingi. Poza tym dzięki platformom inwestycyjnym, które dają dostęp do światowych rynków, możesz inwestować w zagraniczne spółki dywidendowe, amerykańskie, niemieckie czy brytyjskie.

Jeśli zastanawiasz się, jak kupić akcje dywidendowe, to nasz prosty poradnik przybliży Cię do realizacji celu. Najpierw zapoznajmy się z podstawowymi pojęciami, związanymi z inwestowaniem w spółki dywidendowe:

Czym jest dywidenda?

Dywidenda to wypłata części zysku przedsiębiorstwa akcjonariuszom (właścicielom akcji dywidendowych). Jest to jedna z form zwrotu z inwestycji w akcje. Dywidenda jest wypłacana w formie gotówki lub akcji, w zależności od decyzji rady nadzorczej i zarządu spółki. Wypłata dywidendy jest uzależniona od wyniku finansowego spółki i jej polityki dywidendowej. Warto pamiętać, że wypłata dywidendy nie jest obowiązkowa i nie wszystkie spółki ją wypłacają.

Czym jest stopa dywidendy?

Stopa dywidendy na rynku akcyjnym obliczana jest jako stosunek wartości wypłaconych dywidend do ceny akcji. Jest to wskaźnik mierzący procentowy zwrot z dywidendy, który inwestor otrzymuje w stosunku do ceny, jaką zapłacił za daną akcję.

Przykład: wartość jednej akcji spółki X wynosi 50 zł. Dywidenda z jednej akcji wynosi 7 zł. A więc stopa dywidendy akcji spółki X wynosi 14%. 

7 zł / 50 zł = 0.14

Ważne!

Pamiętaj, że zysk z dywidendy jest obarczony tzw. „podatkiem Belki”, a więc od zysku musisz odjąć 19%. Ostateczny zysk z dywidendy z jednej akcji spółki X wyniesie: 7 zł minus 19% = 5.67 zł

Pamiętaj również, że ważniejsza jest wysokość stopy dywidendy, a nie wartość jednostkowa dywidendy na akcję.

Stopa dywidendy (ang. dividend yield) jest ważniejsza od kwoty dywidendy na akcję, ponieważ bierze pod uwagę zarówno kwotę dywidendy, jak i cenę akcji na rynku. Oznacza to, że stopa dywidendy mierzy, jaką część wartości akcji stanowi roczna dywidenda. Jest to bardzo przydatna metryka, ponieważ pozwala na porównanie rentowności różnych akcji niezależnie od ich ceny.

Dla przykładu, akcja firmy A może wypłacać roczną dywidendę w wysokości 2 złote na akcję, podczas gdy akcja firmy B wypłaca roczną dywidendę w wysokości 3 złote na akcję. Jednak, jeśli cena akcji firmy A wynosi 20 złotych, a cena akcji firmy B wynosi 100 złotych, to stopa dywidendy dla firmy A wynosi 10%, podczas gdy stopa dywidendy dla firmy B wynosi tylko 3%.

Wartość stopy dywidendy pomaga inwestorom ocenić, czy inwestycja w daną spółkę jest opłacalna z punktu widzenia dywidendy. Dla wielu inwestorów, szczególnie tych, którzy poszukują stabilnego i regularnego dochodu z inwestycji, wysoka stopa dywidendy może być bardziej atrakcyjna niż tylko wysoka kwota dywidendy na akcję.

Najważniejsze aspekty inwestowania w spółki dywidendowe GPW

Polskie spółki dywidendowe realizują najczęściej strategię wypłat właśnie raz do roku. W terminologii inwestowania w spółki dywidendowe, spotkasz się z dwoma pojęciami:

 • dzień dywidendy – jeśli w tym dniu nie posiadasz akcji spółki, nie masz prawa do wypłaty dywidendy (gdy zamierzasz kupić akcje spółki i chcesz otrzymać część zysku, akcje musisz kupić przynajmniej na dwa dni przed dniem dywidendy),
 • dzień wypłaty dywidendy – dzień, w którym firma realizuje przelewy właścicielom akcji, upoważnionym do wypłaty dywidendy.

W co inwestować? Sprawdź 28 pomysłów na inwestowanie.

Sprawdź

Inwestowanie w spółki dywidendowe

Tego typu inwestycja ma wiele zalet, inwestor wybiera spółki, kupuje akcje i czeka na wynik finansowy firmy. Dywidenda wypłacana jest, gdy sprawozdanie finansowe firmy za poprzedni rok leży już zatwierdzone na stole. Termin i wysokość dywidendy uchwala zgromadzenie wspólników bądź walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Co musisz wiedzieć o inwestowaniu dywidendowym?

 • Jest to strategia długoterminowa.
 • Pasywny dochód. Dzięki inwestycjom w akcje dywidendowe wypracujesz pasywny dochód (pod warunkiem, że spółki będą trafione = generują zyski).
 • Dywidendę możesz reinwestować kupując kolejne akcje tej samej spółki, co oznacza z dużym prawdopodobieństwem wyższą dywidendę w kolejnych latach.
 • Cena akcji dywidendowych nie rośnie tak szybko jak w przypadku akcji wzrostowych – inwestor jest nastawiony na zysk z dywidendy.
 • Spółka, jeśli za poprzedni rok wykazała stratę, może nie wypłacić dywidendy.
 • W przypadku likwidacji spółki, akcjonariusz ma prawo do udziału w podziale jej majątku.
 • Nie ma określonego schematu obliczania dywidendy, o tym decyduje spółka biorąc pod uwagę zysk za ubiegły rok. Kodeks spółek handlowych określa maksymalną wartość dywidendy.
 • Od wypłacanej dywidendy musisz odprowadzić podatek, ale i tu jest furtka. W kilku przypadkach jesteś z niego zwolniony, m.in. jeśli inwestujesz w emeryturę (IKE, IKZE) i spełnisz dodatkowe warunki.

Inwestycja w polskie bądź amerykańskie czy niemieckie spółki dywidendowe może być sposobem na inflację. Spółki o ugruntowanej pozycji mają większą szansę na przetrwanie makroekonomicznej burzy.

Dzięki wypłacie dywidendy, inwestor jest również bardziej odporny na spadki wartości akcji, bo widzi przed sobą światełko, czyli dzień wypłaty dywidendy.

Jakie jest ryzyko?

Każda inwestycja jest obarczona ryzykiem i nie inaczej jest w przypadku spółek dywidendowych. Choć tu ryzyko oceniane jest jako umiarkowane. Akcje spółek dywidendowych postrzegane są jako raczej stabilne, nieczęsto notują mocne upadki, ale też nie idą mocno w górę. Ubiegły rok (2022) pomimo wielu zawirowań przyniósł wielu spółkom pozytywne wyniki.

Inwestycje dywidendowe należą do strategii długoterminowych. Natomiast nie jest to ich wadą. Inwestujesz i czekasz na zyski. Nie musisz notorycznie śledzić notowań giełdowych. Zdecydowanie jest to opcja dla inwestorów, którzy nie chcą poświęcać dużo czasu na ciągłe analizy giełdowe.

Jak inwestować w spółki dywidendowe?

Jest to proste i nie wymaga skomplikowanych formalności. Oczywiście pierwszym krokiem jest znalezienie brokera, czyli domu maklerskiego.

 • Wybierz dom maklerski (koniecznie zapoznaj się z ich prowizjami) i otwórz rachunek maklerski. Zazwyczaj jest to możliwe online. Konto maklerskie jest w ofercie części banków, bo mają one swoje domy maklerskie.
 • Załóż rachunek maklerski i przelej środki, które pokryją koszt zakupu akcji dywidendowych oraz prowizji/opłat związanych z transakcją.
 • Złóż dyspozycję kupna akcji u brokera, przez internet, a później dochodzi do transakcji. Jesteś akcjonariuszem spółki dywidendowej.

Chcesz inwestować w akcje? Sprawdź nasze porównanie 12 kont maklerskich.

Porównanie kont maklerskich

Najlepsze spółki dywidendowe

Kluczowe pytanie brzmi: jak inwestować w spółki dywidendowe. Kupić jak najtaniej akcje, a uzyskiwać wysoką dywidendę? To tak samo jak przy akcjach wzrostowych, chodzi o kupienie ich za jak najniższą cenę i sprzedaż, gdy ich cena poszybuje.

Jak wybrać polskie akcje dywidendowe?

W zasadzie tych kilku zasad najlepiej jest się trzymać przy różnych akcjach dywidendowych, nie ma znaczenia czy są to amerykańskie spółki dywidendowe, czy brytyjskie, czy jakiekolwiek inne zagraniczne spółki dywidendowe.

Na rynku giełdowych graczy wyróżnia się arystokratów dywidendowych. To najlepsze spółki dywidendowe do inwestycji? Patrząc na USA śmiało można rzec, że tak. To u nich pojawiło się określenie dywidendowych arystokratów. Pod tym pojęciem znajdują się spółki, które nie od kilku lat, lecz od dekad wypłacają dywidendy, o tendencji wzrostowej.

W polskich warunkach nie jest to realne, ze względu na ‘wiek’ naszej giełdy. GPW powstała w 1991 roku, a amerykańska ma blisko dwuwiekową przewagę. Natomiast przy analizie spółek dywidendowych bierze się pod uwagę te same parametry. Jak rozpoznać wartościową spółkę dywidendową?

 • Spółka wypłacająca regularne dywidendy od przynajmniej 5 lat – oznacza to jej stabilność i umiejętność pomnażania środków akcjonariuszy.
 • Rosnąca wartość dywidendy – to kolejny aspekt, który może świadczyć o tym, że spółka się rozwija i osiąga coraz wyższe zyski.
 • Sprawozdanie finansowe – możesz sprawdzić sprawozdanie finansowe każdej spółki dywidendowej.

Które akcje dywidendowe na GPW są najlepsze?

Ważną wskazówką dla początkujących inwestorów jest wskaźnik WIG-DIV. Wprowadzony w 2011 roku, skupia spółki, które regularnie (co roku) wypłacają dywidendy. Na początku były to wyłącznie spółki, które wypłacały akcjonariuszom najwyższe dywidendy. Było ich 30.

W 2016 roku zostały wprowadzone zmiany. Obecnie, by spółka przynależała do tej grupy musi wypłacać dywidendy regularnie przynajmniej przez 5 lat. Jeśli choć przez rok jej nie wypłaci, a znajduje się na liście, to zostaje usunięta. Gdy chce wrócić, to musi przez kolejne 5 lat wypłacać dywidendy.

Do spółek, które regularnie wypłacają dywidendy należą:

 • XTB
 • PKNORLEN
 • LIVECHAT
 • COMARCH
 • BUDIMEX
 • ASECO SEE

Dywidenda wybranych polskich spółek w 2022 r.

SpółkaStopa dywidendyData wypłaty dywidendyDywidenda na akcję
XTB DM SA7.18%16.05.20221.50 PLN
PKN Orlen SA4.58%03.10.20223.50 PLN
Kruk SA4.13%28.04.202213.00 PLN
PCC Rokita SA12.65%05.05.202213.23 PLN
Budimex SA10.41%14.06.202223.47 PLN
Stalprodukt SA4.52%14.07.202212.00 PLN
Bank Handlowy SA8.61%11.07.20225.47 PLN

O takich spółkach jak Asseco Poland mówi się, że trudno szukać bardziej pewnej spółki dywidendowej na GPW w Warszawie. Kolejnym czarnym koniem, który ma wypłacać w 2023 roku wysokie dywidendy jest BUDIMEX (7%).

Oczywiście dziś trudno opierać się tylko o arystokratów wśród dywidend. Przez pandemię liczne bardzo dobrze znane spółki jak: CCC, KRUK, Eurocash, Pekao wypadły z listy. Swój portfel warto dywersyfikować w oparciu o bieżącą sytuację spółek na rynku i biorąc pod uwagę jej perspektywy rozwoju.

Wypłatami niemałych dywidend kuszą spółki z branży nowoczesnych technologii oraz gier. Warto również sprawdzić tą drogę. Zwłaszcza że takie spółki jak LiveChat są w WIG-DIV.

Zagraniczne spółki dywidendowe

Polscy inwestorzy chętnie kierują inwestycje na niemiecki, brytyjski i bardzo atrakcyjnym rynek amerykański. Kupienie akcji zagranicznych spółek dywidendowych wcale nie jest skomplikowane. Opcji, jak kupić akcje dywidendowe na zagranicznych rynkach jest kilka.

Możesz zdecydować się na zagranicznego brokera bądź takie platformy jak XTB. Oczywiście koszt może być wyższy niż w przypadku GPW, ale nie musi, to już zależy od cennika platformy/brokera.

Arystokratyczne amerykańskie akcje dywidendowe

Na amerykańskim rynku wybór masz spory. Od bardzo dobrze znanych marek, takich jak  Exxon Mobil, McDonald’s czy Johnson & Johnson po mniej znane. Wspomniana trójka wypłaca rosnące dywidendy przez ćwierć wieku!

Które spółki kuszą atrakcyjną dywidendą?

 • Altria Group. To producent wyrobów tytoniowych (właściciel marki Malboro).
 • Verizon Communications – spółka z branży komunikacyjnej.
 • MPLX LP. To spółka z branży naftowej.
 • Chevron Corporation. Działają w branży energetycznej.
 • ONEOK Inc. Działają w obszarze gazu ziemnego.

Dywidenda wybranych amerykańskich spółek za rok 2022

SpółkaStopa dywidendyDywidenda na akcję
Altria Group, Inc8.05%3.68 USD
Verizon Communications Inc6.56%2.58 USD
MPLX LP8.80%2.89 USD
Chevron Corporation3.16%5.68 USD
Exxon Mobil Corporation3.22%3.55 USD
ONEOK, Inc5.69%3.74 USD
AT&T Inc6.03%1.11 USD

Spółki dywidendowe w Wielkiej Brytanii i w Niemczech

Nie tylko akcje amerykańskich spółek dywidendowych są atrakcyjne. Wybierz się również na rynek brytyjski i niemiecki.

W Wielkiej Brytanii sprawdź na przykład te brytyjskie spółki dywidendowe:

 • GlaxoSmithKline
 • Rio Tinto
 • Phoenix Group Holdings
 • Legal & General

Wybrane brytyjskie spółki dywidendowe – dywidenda za rok 2022

SpółkaStopa dywidendyDywidenda na akcję
GlaxoSmithKline4.26%0.61 GBP
Rio Tinto7.02%4.07 GBP
Phoenix Group Holdings8.35%0.51 GBP
Legal & General7.76%0.19 GBP
Glencore PLC6.46%0.36 GBP
Aviva ORD7.00%0.31 GBP
Bellway5.72%1.40 GBP

Natomiast jeśli chodzi o rynek niemiecki, to do spółek, które warto przeanalizować należą:

 • BASF
 • Bayer
 • Deutsche Post

Wybrane niemieckie spółki dywidendowe – dywidenda za rok 2022

SpółkaStopa dywidendyDywidenda na akcję
BASF SE7.33%3.40 EUR
Bayer AG4.97%2.40 EUR
Deutsche Post AG5.26%1.85 EUR
BAWAG Group AG7.43%3.70 EUR
BMW AG10.19%8.50 EUR
MBG AG8.47%5.20 EUR
Strabag SE5.46%2.00 EUR

Dlaczego zainwestować właśnie w akcje dywidendowe?

Spółki dywidendowe są raczej stabilne, nie zaskakują wysokimi wahaniami kursów akcji, co nie przekłada się na stres. Nie ma też konieczności codziennego śledzenia słupków na GPW bądź innych giełdach. Po prostu kupujesz i otrzymujesz dochód pasywny. Może się to jawić jako nudne inwestowanie, pozbawione wyrzutów adrenaliny, ale czy każdy ich potrzebuje?

Szukasz możliwości inwestowania w spółki dywidendowe? Sprawdź nasze porównanie kont maklerskich:

Inwestowanie w polskie i zagraniczne spółki dywidendowe jest proste i nie wymaga skomplikowanej strategii. Kolejna korzyść to pasywny dochód, który co 12 miesięcy, w przypadku GPW, wpływa na konto.

Inwestycja w akcje dywidendowe jest prosta, w związku z czym jest też opcją na początek przygody z giełdą. Jest również sposobem na urozmaicenie portfela inwestycyjnego.

Czy ten artykuł był przydatny?

Bądź pierwszą osobą, która podzieliła się opinią

Źródła

Fanatyk nowych rozwiązań i technologii, mol książkowy. Zarządza stroną Financer.com Polska od 2016 roku.

Udostępnij na
Read Icon665 osób przeczytało
Ostatnia Aktualizacja: 31 marca, 2023

TK
Tomek Kwiatkowski
Super artykuł, zawiera dużo przydatnych informacji. Prezentacja przedstawiona jest w sposób czytelny i zrozumiały.
Odpowiedz
Korzystając z Financer.com robisz różnicę.  Dowiedz się więcej