WIKI

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka 2023 – zmiany

Zastanawiasz się, jak ogłosić upadłość konsumencką? Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Czy osoby, które świadomie przyczyniły się do nadmiernego zadłużenia, poprzez zaciąganie kolejnych kredytów, wiedząc, że nie są w stanie ich spłacać, mogą ogłosić upadłość konsumencką? Czy jest to dobre rozwiązanie dla każdego, kto nie radzi sobie z długami? W końcu, czy mieszkanie, dom zostaną spieniężone, a dłużnik pozostanie bez dachu nad głową? Upadłość konsumencka 2023 przyniosła duże zmiany, o których w dalszej części.

Nadmierne zadłużenie, pętla kredytowa, problemy finansowe mają różne przyczyny. Począwszy od życia ponad stan, przez niespodziewane zdarzenia losowe, po nieumiejętne zarządzanie finansami.

Problemy finansowe mogą mieć różne źródła. Często dłużnik pomimo chęci regularnej spłaty nie jest w stanie dłużej wywiązywać się ze swoich obowiązków. Przyczyną może być choroba, czasowa utrata zdolności do pracy czy utrata majątku w wyniku pożaru, powodzi.

Szukasz ubezpieczenia? Przeczytaj więcej o ubezpieczeniach tutaj

Upadłość konsumencka ma na celu przywrócenie dłużnika do życia. W przenośni i dosłownie. Osoba zadłużona często wycofuje się z życia społecznego, pracuje zawodowo, tyle ile jest to konieczne. Nierzadko boryka się z depresją.

Oddłużenie daje szansę na rozpoczęcie nowego etapu w życiu, pożegnanie się z telefonami od wierzycieli, odzyskanie spokoju i kontroli nad finansami. A to przekłada się na powolne odzyskiwanie kontroli nad własnym życiem.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka uzupełniła przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego w 2008 roku. Jednak wymagania były na tyle wysokie, że ciężko było je spełnić.

Przez pierwsze lata upadłość konsumencka była martwą literą prawa. W pierwszych trzech latach tylko 36 dłużników ogłosiło upadłość konsumencką. Pierwsza nowelizacja, niezbędna, by faktycznie przepisy były dla ludzi, miała miejsce pod koniec 2014 roku.

Upadłość konsumencka polega na przekazaniu swojego majątku syndykowi, który go spienięża i spłaca wierzycieli. Zazwyczaj jeszcze brakuje do spłaty i sąd ustala plan spłaty, a ten zależy od przyczyny zadłużenia, czy było to celowe działanie, czy też do problemów finansowych doprowadziły nieprzewidziane zdarzenia.

Upadłość konsumencka 2023to zmiany na korzyść dłużników. W założeniu, ma być prościej i szybciej.

Cechy upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencką cechuje:

 • postępowanie przed sądem dla osób, które stały się niewypłacalne- nie mają możliwości regulowania swoich długów (pożyczek, kredytów, ale też rachunków za media itd.),
 • nie ma określonej wysokości zadłużenia,
 • celem oddłużenie – możliwe częściowe bądź całkowite umorzenia długu,
 • wiąże się z utratą majątku – wszystkiego co może zostać spieniężone (w skład masy upadłościowej wchodzą najczęściej: mieszkania, domy, działki rekreacyjne, samochody, jachty, czyli wszystko co ma wartość).

Upadłość konsumencka w liczbach

 • 2016 rok – 4,5 tysiąca upadłości (prawie dwa razy tyle wniosków).
 • 2017 rok – 5,5 tysiąca upadłości (ponad dwa razy tyle wniosków).
 • 2018 rok – 6,5 tysiąca upadłości (ponad dwa razy tyle wniosków).
 • 2019 rok – prawie 8 tysięcy upadłości.

Około 2 mln Polaków nie radzi sobie z problemami finansowymi. Według ekspertów rok 2020 przyniesie przyspieszenie w ilości złożonych wniosków. Do tego przyczynią się uproszczone przepisy, objęcie nimi osób, które świadomie doprowadziły do takiej sytuacji oraz pandemia koronawirusa.

Upadłość konsumencka 2020 również dla świadomie nadmiernie zadłużających się

Jedną ze zmian na korzyść dłużników jest możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez osobę, która swoim zachowaniem doprowadziła do nadmiernego zadłużenia. Z premedytacją zaciągała kredyty, pożyczki, nie płaciła rachunków. Wcześniej wnioski od takich dłużników najczęściej były odrzucane, obecnie przyczyna zadłużenia ustalana jest na ostatnim etapie postępowania.

Choć dłużnicy, którzy sami swoim zachowaniem przyczynili się do powstania długów nie mogą liczyć na łagodność sądów, to upadłość konsumencką mogą ogłosić.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek złożyć może osoba, która nie prowadzi działalności. Ale może złożyć go dnia następnego po wyrejestrowaniu firmy z CEIDG. Dotyczy to działalności jednoosobowych. Wniosek o upadłość konsumencką można złożyć bez względu na to, czy wniosek o upadłość firmy został złożony w terminie.

Poza powyższym o ogłoszenie upadłości konsumenckiej starać się może każda osoba, która nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań. Jest wpisana do rejestru dłużników, ale oczywiście nie musi być. Długi powinny być przeterminowane o 3 miesiące.

Mieszkanie a upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka wiąże się z oddaniem swojego majątku. To on służy zaspokojeniu wierzycieli. Oddłużenie oznacza spieniężenie majątku przez syndyka i spłatę wierzycieli.

Wiele osób zastanawia się co w takiej sytuacji, czy zostanę bez dachu nad głową? Czy jeśli w rodzinie są małe dzieci, to nieruchomość również idzie pod młotek?

Nieruchomość jest podstawową składową majątku wielu ludzi i to ona w największym stopniu zaspokaja wierzycieli. Dlatego decydując się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dłużnik musi liczyć się z utratą domu czy mieszkania.

Tylko w nielicznych przypadkach nieruchomość nie jest włączana do masy upadłościowej. Takim przykładem może być współwłasność i problem ze sprzedażą części należącej dłużnika. Jeśli syndyk nie sprzeda tej części, może zwrócić się do sądu o wyłączenie nieruchomości z masy upadłościowej.

Sąd nie pozostawia dłużnika i jego rodziny bez dachu nad głową. Może zostać wyznaczona kwota w wysokości czynszu (zgodnie ze stawkami w konkretnej miejscowości bądź w mieście ościennym), na okres nawet dwóch lat. I choć dłużnik nie pozostanie bez dachu nad głową, to zaczyna od zera.

Upadłość konsumencka 2020 zmiany

Zmieniło się wiele, a przepisy w większości weszły w życie 24 marca 2020 roku.

 • Mali przedsiębiorcy, osoby fizyczne prowadzące działalność bez problemu będą mogły ogłosić upadłość konsumencką.
 • Będzie prościej. Wcześniej sąd badał przyczynę niewypłacalności, a po zmianach w pierwszej kolejności sąd jedynie sprawdza, czy faktycznie osoba składająca wniosek jest niewypłacalna.
 • Źródło niewypłacalności badane jest w ostatnim etapie, już po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Zatem nie ma znaczenia, co przyczyniło się do problemów finansowych przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej.
 • Szybsze rozpatrywanie spraw upadłościowych – dwie powyższe kwestie wpłyną na szybsze decyzje sądów.
 • Plan spłaty 1-3 lat dla osób, które wpadły w problemy finansowe nie z własnej winy. Przyczyną może być utrata pracy, choroba, wypadek czy koronawirus. Jeśli sąd zakwalifikuje Cię do dłużników, którzy nie doprowadzili do problemów świadomie, plan spłaty ustalony zostanie maksymalnie na trzy lata. Po tym czasie będziesz wolnym człowiekiem.
 • Plan spłaty 3-7 lat – jeśli sąd stwierdzi, że Twoja sytuacja jest wynikiem rażącego niedbalstwa bądź umyślnego działania, to wolność odzyskasz znacznie później niż inni dłużnicy ogłaszający upadłość konsumencką. Spłata może być rozłożona nawet na 7 lat.
 • Upadłość konsumencka bez planu spłaty – w sytuacji, gdy sąd ustali, że kredyty były zaciągane z zamiarem niespłacania ich, a pieniądze były wydawane na prawo i lewo może odmówić oddłużenia. Ogłosisz upadłość konsumencką, ale nie będzie się to wiązało z planem spłaty i umorzeniem długu. W wyjątkowych sytuacjach sąd może umorzyć długi, również gdy doprowadziło do nich celowe działanie.
 • Warunkowe umorzenie zobowiązań na czas pięciu lat bez ustalania planu spłaty. W sytuacji, gdy dłużnik nie jest w stanie płacić miesięcznie wierzycielom, sąd może warunkowo zawiesić spłatę na okres pięciu lat. Gdy sytuacja finansowa dłużnika się poprawi, taki plan zostanie stworzony.
 • Całkowite umorzenie długów możliwe jedynie, gdy dłużnik nie ma majątku i trwale utracił zdolność do wykonywania pracy zarobkowej.
 • Wierzytelności przedstawiane są syndykowi. Przed nowelizacją były w sądzie. I to też ma przyspieszyć cały proces.
 • Dłużnik może złożyć skargę na syndyka.
 • Kolejna zmiana to możliwość złożenia wniosku o sprzedaż przykładowo nieruchomości określonej osobie.

Wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o upadłość konsumencką powinien zawierać następujące elementy:

 • dane osobowe, pesel, adres zamieszkania,
 • składowe majątku z wyceną (można wspomóc się uśrednionymi cenami na portalach aukcyjnych),
 • adres, pod którym znajduje się majątek,
 • spis wierzycieli – kwoty, terminy,
 • zabezpieczenia ustanowione na majątku,
 • oświadczenie o prawdziwości danych.

Wniosek o upadłość konsumencką w różnych formatach znajdziesz na stronie Gov.

Etapy postępowania

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Pierwszym etapem jest wypełnienie wniosku bądź znalezienie kancelarii prawnej, która zajmie się sprawą. Korzystniejszą opcją może być ta druga droga, gdy sami przyłożyliśmy rękę do naszej sytuacji. Przyda się wówczas wiedza i doświadczenie eksperta.

 • Pierwszym etapem jest złożenie wniosku o upadłość. Na podstawie złożonych dokumentów, sąd dzieli majątek, a jeśli go nie ma, etap ten kończy się zatwierdzeniem listy wierzycieli.
 • Drugi etap to plan spłaty. A z nim wiąże się ustalenie przyczyny zadłużenia.

Zastanawiając się nad tym, jak ogłosić upadłość konsumencką, w pierwszej kolejności musimy zająć się swoją sytuacją finansową, majątkiem i długami.

Upadłość konsumencka – wady i zalety

Upadłość konsumencka nie jest lekarstwem na każdą finansową chorobę. Ma swoje wady i zalety.

ZaletyWady
Nowe życie bez długówNowe życie od zera – bez majątku, na który często pracowaliśmy latami
Odzyskanie kontroli nad finansami, życiemCzęść dochodów wchodzi w skład masy upadłościowej
Koniec z telefonami od wierzycieliPostępowanie może rozciągać się w czasie

Koniec z naliczaniem odsetek, postępowanie upadłościowe wstrzymuje ich naliczanie
Ulga, odzyskanie spokoju
Uwolnienie od komorników

Upadłość konsumencka ma konsekwencje dla małżeństwa. Jest równoznaczna z rozdzielnością majątkową. Ponadto, małżonkowie nie mogą złożyć wniosku razem, każde z osobna musi złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Sama wiedza dotycząca tego, jak ogłosić o upadłość konsumencką, to zdecydowanie za mało, by zdecydować się na tego typu posunięcie. Procedura nie jest prosta, wymaga poświęcenia czasu, a długi darowane są niewielu.

Dlatego upadłość konsumencka powinna być traktowana jako ostateczność. Długi, problemy finansowe można rozwiązać również inaczej.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, mającym na celu oddłużenie. Wiąże się z oddaniem swojego majątku syndykowi. On spienięża majątek i spłaca wierzycieli.

Jakie zmiany w upadłości konsumenckiej w 2020 roku?

Jedną z głównym zmian jest możliwość ogłoszenia upadłości przez drobnych przedsiębiorców oraz osoby, które celowo doprowadziły do takiej sytuacji. Inne zmiany dotyczą etapów postępowania oraz planów spłaty.

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Z pewnością ma ona swoje zalety, pomaga wrócić człowiekowi do normalnego życia. Jednak ma też wady. Dłużnik zaczyna życie od zera.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Pierwszym krokiem jest wypełnienie i złożenie wniosku. A w nim należy zawrzeć szereg informacji dotyczących majątku i długów. Po złożeniu wniosku, sąd decyduje o podziale masy upadłościowej, a w kolejnym etapie ustala plan spłaty.

Źródło:

www.gov.pl

www.infor.pl

www.serwisy.gazetaprawna.pl

Czy ten artykuł był przydatny?

Bądź pierwszą osobą, która podzieliła się opinią

Fanatyk nowych rozwiązań i technologii, mol książkowy. Zarządza stroną Financer.com Polska od 2016 roku.

Udostępnij na
Read Icon117 osób przeczytało
Ostatnia Aktualizacja: 25 maja, 2022