Cum funcționează Fondul de Garantare?

În acest articol vei găsi toate detaliile în legătură cu modul în care funcționează Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, care este plafonul maxim, ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a avea sumele asigurate, dar și multe alte date interesante.

fondul de garantare

Cum funcționează Fondul de Garantare?

fondul de garantare

Probabil că ai tot auzit în jurul tău vorbindu-se despre faptul că depozitele bancare sunt asigurate de către Fondul de Garantare.

Chiar și noi pe site, în pagina dedicată acestor instrumente financiare, am prezentat informații cu privire la sumele maxime pe care le poți deține într-un cont bancar, pentru a putea fi asigurate, chiar și în cazul în care instituția financiară cu care colaborezi dă faliment.

Articolul pe care tocmai te-ai apucat să îl citești este dedicat acestui fond de garantare.

Aici vei putea găsi informații utile, cu privire la când a luat el naștere, cu ce instituții bancare cooperează, cărui cadru legislativ i se supune și multe altele.

Ce este Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare?

fond de garantare

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare – FGDB – (cunoscut simplu ca Fondul de Garantare) este un sistem care oferă protecție depunerilor populației sub forma depozitelor la instituțiile de credit din țara noastră, în eventualitatea în care acestea din urmă se vor afla în imposibilitatea de a-și onora obligațiile față de clienții lor.

În România, FGDB este unica instituție care are ca misiune garantarea depozitelor constituite la oricare dintre instituțiile de credit participante la Fondul de Garantare.

Ei se obligă la plata unor compensații către deponenți atunci când depozitele devin indisponibile, în limita unui plafon de garantare ce este stabilit prin lege.

În același timp, tot acest fond de garantare este cel care va prelua temporar și funcția de administrator special, acționar și lichidator al unei instituții bancară aflată în dificultate.

Însă funcțiile temporare vor fi preluate numai în momentul în care Banca Națională a României decide implementarea măsurilor de stabilizare pentru banca respectivă.

Ce garantează FGDB și cum funcționează sistemul

ce este fondul de garantare

Fondul de Garantare garantează toate depozitele deschise atât de către persoane juridice, cât și fizice, la instituțiile de credit participante la Fond, în limitele impuse de către cadrul legislativ.

Există și excepții de la plata compensațiilor, conform legii 311/2015, cum ar fi depozite ale asiguratorilor, ale fondurilor de pensii și altele.

Participarea la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare este o cerință obligatorie pentru toate instituțiile de credit din România, autorizate de BNR, care doresc să primească depozite de la populație, inclusiv pentru depozitele atrase de sucursalele instituțiilor respective din străinătate.

În prezent, 28 de bănci sunt parte a acestui Fond.

Garantarea depozitelor deschise la bănci străine

fond garantare

Depozitele care sunt depuse la sucursale din țara noastră ale unor instituții de credit ce au sediul social în alte state membre ale Uniunii Europene, sunt garantate de către un fond de garantare din țara de origine, conform unei scheme și condițiilor legislative impuse de către statul respectiv.

Desigur că tot FGDB este cel care se va ocupa de dosare și de plata compensațiilor, în cazul în care apar probleme, conform instrucțiunilor venite din partea fondului țării în cauză.

La data de 24.06.2020, 8 astfel de instituții își derulau activitatea pe teritoriul României.

Produse asigurate prin acest fond de garantare

În continuare va fi prezentată o listă cu produsele garantate de către FGDB:

Conform cifrelor de la finalul anului trecut, peste 80 % din depozitele deschise în țara noastră sunt asigurate prin fondul de garantare.

Care este plafonul de garantare

fondul national de garantare

În ceea ce privește plafonul de garantare, cel general este de 100.000 Euro.

Cu alte cuvinte, banii fiecărui deponent la bancă vor fi garantați în această limită.

Astfel, în cazul în care instituția bancară se găsește în situația în care nu mai poate înapoia banii către clienți, Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare va plăti o compensație ce va fi de maximum 100.000 Euro/ persoană/ bancă.

Sumele vor fi achitate în lei, printr-un transfer bancar, la cursul BNR din data în care datoriile respective nu mai pot fi înapoiate clienților.

Nivelul compensației se calculează în felul următor: se adună toate sumele depozitelor garantate pe care o persoană le deține la instituția de credit în momentul în care această intră în imposibilitate de plată, din care se scad toate datoriile exigibile pe care le înregistrează la aceeași dată, către banca respectivă.

Plafon suplimentar

fondul de garantare a depozitelor

Conform legii 311/2015, Fondul de Garantare oferă și un plafon suplimentar de 100.000 Euro.

Acesta se cumulează cu plafonul general, pentru o perioadă de 12 luni de la data la care suma respectivă de bani a fost creditată în contul instituției bancare sau de la data la care depozitele pot fi transferate în mod legal către o altă bancă.

Plata sumelor suplimentare se realizează în aceleași condiții expuse puțin mai devreme.

Condițiile de aplicare a plafonului suplimentar sunt ca deponentul să fi obținut sumele ce depășesc plafonul general din:

 • Tranzacții imobiliare ce se referă la imobile cu destinație locativă
 • În urma unui eveniment precum pensionarea, disponibilizarea din funcție, din cauza unei invalidități sau a decesului deponentului
 • Încasarea anumitor indemnizații de asigurare sau a unor compensații pentru condamnări pe nedrept sau a unor daune rezultate din infracțiuni

Iată câteva exemple care sperăm noi că te vor ajuta să înțelegi mai bine cum stau lucrurile în ceea ce privește acest plafon suplimentar:

Exemplul A

 1. Un client are la Banca 1 un depozit de 50.000 Euro
 2. Acesta vinde un apartament cu suma de 160.000 Euro, bani pe care îi depune tot la Banca 1. Va rezulta că are în total 210.000 Euro în conturi la banca respectivă
 3. Pentru o perioadă de 12 luni, din această sumă, 200.000 Euro vor fi garantați
 4. Diferența de 10.000 Euro nu va fi asigurată dacă vor rămâne tot într-un cont la Banca 1, însă dacă deponentul îi retrage și îi depune la Banca 2, atunci și acești vor fi garantați de către Fondul de Garantare

Exemplul B

 1. Un client are o sumă de 100.000 Euro depuși într-un cont la Banca 1
 2. În urma unei condamnări pe nedrept, primește o compensație judecătorească de 210.000 Euro, pe care se decide să îi depună la Banca Y
 3. Cu toate că, în total, clientul are 310.000 Euro în conturi, el va avea garantată suma de 300.000 Euro de către Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (100.000 Euro la Banca 1 – plafon general și 200.000 Euro la Banca 2, plafon general + plafon suplimentar pentru 12 luni)
 4. 10.000 Euro nu vor fi garantați dacă rămân în conturile Băncii 2, dar pot fi transferați către o Bancă 3, pentru a fi și ei asigurați

Desigur, sumele ce au fost prezentate în exemplele de mai sus sunt unele pur fictive.

În realitate, pe lângă toate veniturile, se vor scădea și datoriile pe care clientul le are la instituția bancară respectivă, și abia după aceea se va aplica plafonul.

În cazul conturilor comune, plafonul va fi dublu. Astfel, depozitul respectiv va avea un plafon general asigurat de către FGDB de 200.000 Euro.

Au existat cazuri în care a fost necesară intervenția FGDB

De-a lungul istoriei, Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare a plătit compensații pentru 7 bănci românești:

Banca în falimentDată falimentNr. clienți garantațiNr compensațiiDepozite garantate (mil. lei)Depozite plătite (mil. lei)
Banca „Albina”25.09.199933.52824.46136.136
Bankcoop08.02.2000467.993197.252275.5273.23
Banca Religiilor10.07.2000284.121102.787187.7186.15
Banca Română de Scont16.04.20021.87122910.87
Banca Turco-Română03.07.200210.0262.7241815.88
Banca „Columna”18.03.200317120.10.02
Nova Bank09.11.2006108100.20.03
Total797.818327.465518.6512.24

Din cei 797.818 deponenți ce se regăseau pe listele de plată a compensațiilor, 470.353 nu au solicitat sumele cuvenite, echivalentul a 59 % din total, cu toate că fondul de garantare a transmis o mulțime de comunicate și a făcut anunțuri repetate prin intermediul mass-media și a site-ului propriu cu privire la termenul limită pentru plata compensațiilor.

Din totalul sumelor din conturile deponenților, cele nerevendicate se ridică la 6.4 mil. lei, echivalentul a 1.2 % din totalul compensațiilor din listele de plată.

În jur de 94 % din depozitele nerevendicate de către clienți aveau mai puțin de 10 lei.

În cât timp se face plata?

fonduri de garantare

Fondul de Garantare se obligă să facă transferul către clienți în cel mult 7 zile lucrătoare de la data în care depozitele au fost declarate indisponibile.

Dar atenție! Dreptul deponenților de a-și primi compensațiile cuvenite pentru banii aflați în contul unei bănci intrate în faliment se prescrie în termen de 5 ani de la data la care Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare a pus compensațiile la dispoziția clienților.

Ce este Fondul de Garantare?

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare este un sistem ce oferă protecție depunerilor populației. Altfel spus, acest fond are misiunea de a garanta depozitele și conturile de economii ale persoanelor ce au astfel de instrumente financiare deschise la oricare dintre instituțiile participante la Fond.

Cine participă la Fondul de Garantare?

Toate instituțiile de credit din România autorizate de către Banca Națională a României trebuie să participe la acest Fond pentru a putea funcționa pe teritoriul țării noastre. În prezent, 28 de bănci sunt parte a fondului.

Ce instrumente financiare sunt asigurate?

FGDB asigură toate depozitele deschise la instituțiile financiare participante la Fond. Astfel, peste 80 % din depozitele la termen, conturile curente, cele de economii, conturile de card sau comune din România sunt garantate prin FGDB.

Care este plafonul de garantare?

Orice persoană fizică are garantată o sumă de 100.000 Euro (sau echivalentă în lei sau alte valute) per fiecare bancă.

Se poate să îmi fie asigurată o sumă mai mică decât cea din cont?

Ei bine, da. Dacă tu ai în contul unei bănci 125.000 Euro în momentul în care respectiva instituție financiară dă faliment, Fondul îți va plăti înapoi doar 100.000 Euro, iar pe restul de 25.000 îi vei pierde.

Pe de altă parte, dacă ai în conturile mai multor bănci un total de 400.000 Euro, dar per fiecare bancă nu depășești echivalentul a 100.000 Euro, întregile sume îți vor fi garantate.

S-a întâmplat până acum să fie nevoie de intervenția FGDB?

Da, până acum Fondul de Garantare a fost implicat în plata despăgubirilor către clienții a 7 bănci din România, dintre ele cele mai cunoscute cazuri fiind cele ale Băncii „Albina”, Bankcoop și Banca Religiilor.

În cât timp după falimentul unei bănci îți vei primi banii?

În cazul în care o bancă dă faliment, FGDB se angajează să facă transferul sumelor datorate în termen de 7 zile lucrătoare de la data când depozitele au fost declarate indisponibile.

Ce trebuie să reținem

 • Orice deponent are un plafon general de garantare de 100.000 Euro și este eligibil pentru unul suplimentar pentru 12 luni de încă 100.000 Euro
 • Dacă ai mai multe conturi deschise la aceeași bancă, trebuie ca suma totală a banilor să nu depășească nivelul maxim de 100.000 Euro
 • Dacă ai mai multe conturi deschise la bănci diferite, fiecare dintre ele va fi garantat până la 100.000 Euro (orice client este garantat cu 100.000 Euro/ bancă)
 • Pentru cei care au sume mai mari de 100.000 Euro în conturi, diferența dintre sumele deținute și plafonul general nu va fi asigurată
 • Dacă ai datorii, acestea se scad din suma depozitelor, iar rezultatul, dacă este mai mic de plafonul impus, va fi asigurată
 • Dacă ai un cont comun cu cineva, atunci limita este dublă, de 200.000 Euro

Sperăm că acest articol te-a ajutat să înțelegi mai bine cu funcționează Fondul de Garantare. Dacă dorești să afli mai multe informații despre conturi de economii și depozite bancare, poți găsi tot ce ai nevoie aici.

Autor Andrei Bercea

Andrei este managerul general al Financer România. Expert în finanțe personale, pasionat de investiții și fan al domeniului FinTech, și-a dezvoltat în ultimii ani o carieră în marketing-ul digital. Prin cele peste 200 postări de pe site, dorește să ofere sfaturi tuturor cititorilor, astfel încât aceștia să poată deveni independenți din punct de vedere financiar cât mai repede .

Share pe