WIKI

Contract de împrumut – ce informații trebuie să conțină acesta

Contractul de împrumut este actul prin care un creditor transmite unui beneficiar proprietatea unor sume de bani, cu obligația celui din urmă de a restitui la o dată scadentă sumele îndatorate, în schimbul unei dobânzi.

Există numeroase legi care reglementează aceste documente, dar ce trebuie să reții este că:

 • Toate contractele trebuie scrise citeț, cu aceleași caractere, fără litere mai mici și trebuie să vină cu completări dacă beneficiarul le solicită
 • Se vor regăsi informații cu privire la sumele ce trebuie înapoiate, datele scadente ale ratelor, DAE, dobânzi penalizatoare etc.
 • Legal, ai dreptul de a te retrage din orice contract de împrumut în termen de 14 zile de la data semnării actelor

Vezi mai multe detalii în continuarea articolului.

Contract de împrumut

contract de imprumut

Mare parte a analiștilor monetari sunt de părere că a înțelege un contract de împrumut înainte de a-l semna este esențial pentru un viitor financiar liniștit.

Motivul este unul simplu: de cele mai multe ori, astfel de documente vin cu obligații care se vor întinde pe parcursul a mai multor luni sau ani, însemnând că vor avea un impact destul de semnificativ asupra stilului nostru de trai.

Pentru a fi siguri că vizitatorii paginii noastre vor lua, pe viitor, niște decizii financiare înțelepte, ne dorim să îi ajutăm cât de mult putem în înțelegerea mai bună a lumii financiare.

Tocmai de aceea ne-am gândit să scriem și articolul de față, în care ne-am propus să discutăm, în detaliu, despre astfel de contracte de împrumut.

Aici vei putea găsi toate informațiile pe care ar fi bine să le știi, în legătură cu astfel de documente.

De la ce sunt acestea din punct de vedere legal, obligațiile pe care le are beneficiarul, dar și creditorul și până la punctele pe care un astfel de contract nu ar trebui să le conțină.

Ce este un contract de împrumut?

Contractul de împrumut este actul juridic prin care o instituție financiară numită împrumutător sau creditor (fie ea bancă sau IFN), transmite unei alte părți intitulată împrumutat sau beneficiar folosința sau proprietatea unor sume de bani.

Persoana care este împrumutată are obligația de a restitui la data scadentă sumele îndatorate, respectând în totalitate condițiile impuse în contract (termen de rambursare, achitarea de comisioane, dobânzi și așa mai departe).

Ce trebuie să conțină un astfel de contract

Conform OUG nr. 50/2010, un contract de împrumut trebuie să conțină obligatoriu câteva informații ce vor fi prezentate în continuare, care să fie clar stipulate și foarte ușor de înțeles de către toți potențialii clienți.

Totodată, contractul de credit trebuie să fie redactat în scris, vizibil, simplu de citit, folosindu-se fontul Times New Roman, mărimea de minimum 12 p.

Toate informațiile trebuie să apară tipărite pe hârtie sau pe un alt suport durabil, fără să existe bucăți de text scrise cu font mai mic.

Toate datele trebuie să fie complete, scrise în limba română și detaliate clientului.

În cazul în care acesta solicită informații suplimentare, creditorul este obligat să vină cu explicații suplimentare, eventual sub forma unor note la subsolul contractului sau a unor anexe la contract.

Așadar, iată ce informații trebuie să conțină un contract de împrumut:

Tipul de credit

Înainte de toate trebuie să se definească tipul de credit ce urmează să fie încheiat între cele două părți. Se va stipula dacă se discută despre un contract de împrumut firmă sau persoană fizică. Iată câteva dintre variantele disponibile:

… și altele.

Identitatea instituției financiare

Indiferent la ce instituție financiară te decizi să apelezi pentru a lua un credit, în contractul de împrumut trebuie să se regăsească informații complete legate de identitatea acesteia:

 • Adresa sediului social și a punctului de lucru

 • Adresa de email și număr de telefon

 • Numele persoanei care s-a ocupat de dosarul tău etc.

Identitatea beneficiarului

Mai jos de identitatea instituției financiare va exista un sector ce va trebui completat de tine, cu toate datele tale de identificare: nume, prenume, serie și număr buletin, CNP, posibil și job-ul actual, angajator, ani de vechime în muncă, venitul minim lunar ș.a.

Durata totală a contractului

Va trebui să vezi foarte clar care este perioada pe care se va desfășura un contract de credit.

Va exista atât o rubrică ce va prezenta data scadentă a acestuia, dar și una în care vor fi trecute exact numărul de luni de contract.

Valoarea totală a creditului

Aici va trebui să fie trecută suma pe care o împrumuți și cea care va trebui plătită la final de contract de împrumut.

Condițiile care reglementează tragerea creditului

O serie de condiții legale, prin care beneficiarul creditului se angajează să achite la o dată fixă, ori la anumite date lunare ratele aferente împrumutului.

Informații despre dobândă

Vei găsi informații despre rata dobânzii – cât este aceasta și dacă este fixă sau variabilă.

Condițiile de aplicare a dobânzii

Poate că una dintre cele mai importante informații care se vor regăsi într-un contract de credit sunt cele legate de condițiile de aplicare a dobânzii.

La acest capitol vei găsi formula de calcul a ratei dobânzii, termenele de plată, procedura în cazul modificării ratei dobânzii aferente creditului etc.

Dobânda anuală efectivă

Așa cum s-a mai prezentat pe site-ul nostru, dobânda anuală efectivă sau DAE este unul dintre cei mai importanți factori dintr-un contract împrumut.

DAE reprezintă costul total cu care un credit va veni, adunând toate taxele și comisioanele, care apoi sunt împărțite la întreaga perioadă contractuală.

În funcție de valoarea acestui indicator, consumatorii vor putea compara împrumuturi între ele și vor știi care dintre variantele existente pe piață este mai avantajoasă pentru ei.

Suma, numărul și frecvența plăților

Dacă te uiți la un model contract de împrumut, în acesta va trebui să se regăsească foarte clar informații cu privire la numărul, frecvența cu care vor fi achitate și valoarea exactă a ratelor.

Valoarea totală plătibilă de către beneficiarul împrumutului

Pe baza valorii DAE se va face un calcul și se va vedea care este suma totală pe care împrumutatul o va avea de achitat la finalul creditului.

Dacă împrumutul este unul în Euro, simularea se va face la cursul de schimb valutar din ziua în care se redactează contractul, cu toate că această valoare se poate modifica de la o lună la alta în funcție de cursul real.

Trebuie stipulate clar toate ipotezele ce au fost folosite în calcularea sumei de plată.

Stipularea dreptului de a vedea soldul creditului

Pentru creditele ce sunt luate pe mai multe luni, trebuie să se regăsească stipulat în contractul de împrumut faptul că beneficiarul poate primi la cerere, gratuit, un sold al creditului.

Acesta este în general de forma unui tabel unde trebuie să se regăsească sumele datorate lunar, ce procent reprezintă dobândă și ce sumă mai rămâne de achitat după fiecare rată în parte.

Costurile de administrare

Creditele ce se desfășoară pe mai multe luni vor veni cu anumite costuri de administrare, de analiză, de aprobare și așa mai departe. Toate acestea trebuie trecute separat într-un contract de împrumut.

Valoarea dobânzilor în cazul plăților restante

În cazul în care se observă întârzierea cu un număr de X zile/ săptămâni a plății ratelor, creditorul poate aplica așa-numitele dobânzi penalizatoare.

Valoarea acestora, precum și condițiile exacte pentru aplicarea lor (numărul de zile de întârziere, spre exemplu) se vor regăsi în contractul de credit.

Avertizare cu privire la întârzierea plăților

În contract se va găsi o prevedere prin care consumatorul este anunțat de faptul că acesta va fi raportat la Biroul de Credit și la Centrala Riscurilor de Credit în cazul în care întârzie achitarea ratelor datorate.

Garanții și asigurări

În cazul în care creditul accesat necesită anumite garanții sau asigurări (de locuință, de sănătate etc.), acestea vor trebui stipulate în contractul de credit.

Dreptul de retragere

Se va prezenta dacă există dreptul de retragere din contractul de credit, termenul în care acel drept poate fi exercitat de către beneficiar și toate condițiile de exercitare și aplicare a acestuia, inclusiv sumele datorate, tranșele în care se vor plăti datoriile, dobânzile aplicate etc.

Rambursarea anticipată

Toate creditele trebuie să ofere șansa împrumutaților de a rambursa anticipat sumele datorate. Se vor stipula procedura de rambursare, dreptul la compensație a clientului și modul în care se va aplica această compensație.

Încetarea unui contract de împrumut

Dacă se poate și care este procedura necesară pentru a solicita încetarea unui contract de împrumut model care este în desfășurare.

Alte condiții și clauze contractuale specifice

În funcție de tipul de credit, se mai pot regăsi și alte condiții și clauze specifice.

Contact ANPC

Vor fi trecute în contract numărul de telefon și adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului.

Clauze contractuale interzise

Prin reglementările realizate de către OUG nr.50/2010, s-au emis o serie de clauze care sunt catalogate drept interzise și nu trebuie să se găsească pe un contract de împrumut.

Iată care ar fi acestea:

Sunt interzise clauzele care îi dau dreptul creditorului de a modifica unilateral condițiile contractuale, fără completarea unui act adițional care să fie acceptat de către client.

În cazul în care au loc schimbări de ordin legislativ, nesemnarea de către client a actelor adiționale este considerată drept acceptare tacită a noilor condiții.

Notificările ce țin de modificarea clauzelor contractuale trebuie trimise către client cu cel puțin 30 de zile înainte de aplicarea lor.

Beneficiarul are dreptul ca în termen de maxim 15 zile de la primirea notificării să refuze sau să accepte noile clauze.

Toate notificările trimise de către instituția creditoare trebuie să fie datate, semnate și să aibă număr de înregistrare, altminteri putând fi considerate drept nule.

Neprimirea unui răspuns din partea clientului nu poate fi privită ca o acceptare tacită, iar contractul de împrumut bani rămâne neschimbat, aplicându-se condițiile inițiale.

Totodată, este interzisă introducerea în contractele de împrumut a următoarelor clauze:

 • Obligația consumatorului de a păstra confidențialitatea prevederilor și a condițiilor contractuale

 • Penalizarea beneficiarului de către creditor în cazul afectării reputației acestuia

 • Posibilitatea creditorului de a declara scadent anticipat un împrumut în cazul în care beneficiarul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale încheiate cu alți creditori

 • Impunerea unei societăți agreate de creditor pentru încheierea de contracte de asigurare

Cum se pot retrage clienții dintr-un contract de împrumut?

Toți clienții au dreptul de a se retrage dintr-un contract de împrumut în termen de maxim 14 zile calendaristice, fără să invoce motivul pentru care au făcut acest lucru.

Termenul de retragere se calculează începând cu următoarele date:

 • Data la care a fost încheiat contractul de împrumut

 • Data la care clientului i-au fost aduse la cunoștință clauzele contractuale, în cazul în care ziua respectivă este una ulterioară celei în care s-a încheiat contractul de credit

În caz de retragere, clientul are obligația de a returna instituției financiare suma împrumutată și dobânda aferentă perioadei în care acesta a deținut banii.

Dobânda se va calcula de la data în care creditul a fost tras și până la data la care banii au fost înapoiați, pe baza ratei stabilite în contract.

Returnarea banilor trebuie să se efectueze în maxim 30 de zile calendaristice de la data expedierii notificării de retragere către creditor.

Concluzii

Chiar dacă la o primă vedere, acest articol poate părea unul destul de stufos, toate punctele prezentate aici sunt extrem de importante și trebuie tratate cu maximă seriozitate de către toți potențialii beneficiari ai unui credit, fie ei clienți ai unei bănci ori ai unui IFN.

Sperăm că nu te-am plictisit prea tare cu detaliile tehnice și că vei reuși să fii atent la toate informațiile amintite, înainte de a semna un contract de împrumut.

Și nu uita moto-ul pagii noastre: Împrumută-te responsabil!

Consideri că acest articol a fost util?

1 persoane din 1 au considerat articolul util

Sursele articolului

Andrei este managerul general al Financer România. Expert în finanțe personale, pasionat de investiții și fan al domeniului FinTech, și-a dezvoltat în ultimii ani o carieră în marketing-ul digital. Prin cele peste 200 postări de pe site, dorește să ofere sfaturi tuturor cititorilor, astfel încât aceștia să poată deveni independenți din punct de vedere financiar cât mai repede .

Share pe
Read IconVizualizări: 28174
Utimul update octombrie 9, 2022