splatkova_kalkulacka_financer
Ako na to

Ako požiadať o zvýšenie platu?

Ste neustále zaneprázdnení a pracujete tvrdo, no stále sa vám zdá, že váš plat nie je adekvátny vašej práci? Najmä v prípadoch, keď už viacero rokov pracujete v tej istej spoločnosti je dôležité nezabudnúť na to, že si za vašu prácu zaslúžite adekvátnu odmenu.

S rastúcou infláciou totiž neustále rastú aj náklady na život, preto je prirodzené, že by mal rásť aj váš plat. Ak vaša firma pravidelne platy nezvyšuje, bude musieť iniciatíva prísť z vašej strany.

V tomto článku vám predstavíme osvedčené postupy a tipy, ako sa pripraviť na požiadanie o zvýšenie platu a ako úspešne viesť rozhovor s vaším nadriadeným.

Získate tiež podrobný prehľad o tom, ako zhodnotiť svoju prácu, vykonať prieskum trhu ohľadom platov a pripraviť sa na rozhovor o zvýšení platu.

Prečo je dôležité požiadať o zvýšenie platu?

Mnoho ľudí sa cíti nekomfortne, keď musia požiadať o zvýšenie platu. Môže to byť preto, že sa boja zamietnutia alebo sa obávajú, že sa stretnú s negatívnou reakciou od ich nadriadených. Napriek tomu je dôležité si uvedomiť, že požiadanie o zvýšenie platu so sebou prináša množstvo výhod.

V prvom rade vám zvýšenie platu môže pomôcť dosiahnuť lepší životný štandard. Väčšina zamestnancov si svoje pracovné miesto nevyberá len preto, aby sa uživili, ale aj preto, aby mohli žiť pohodlne. Zvýšenie platu vám tak môže poskytnúť finančné zdroje na splnenie vašich potrieb a želaní.

Okrem toho, zvýšenie platu môže mať pozitívny vplyv na vaše sebavedomie. Ak požiadate o zvýšenie platu, a aj ho dostanete, môže to viesť k zvýšeniu vášho sebavedomia v práci, ale aj v živote.

Zvýšenie platu môže tiež ukázať, že ste lojálny voči svojmu zamestnávateľovi. Ak požiadate o zvýšenie platu, ukazujete, že ste spokojní s prácou a chcete zostať dlhodobo. Taktiež to môže byť znakom toho, že ste schopní prebrať zodpovednosť a zaujať iniciatívu v záujme vašej kariéry.

V neposlednom rade môže byť požiadanie o zvýšenie platu aj dobrým krokom v zmysle kariéry. Ak sa vám podarí získať zvýšenie platu, zvýšia sa aj vaše finančné zdroje a umožní vám to investovať do svojej kariéry. Napríklad sa môžete zapojiť do odborných kurzov alebo dokonca absolvovať nové vzdelávacie programy.

Príprava na požiadanie o zvýšenie platu

Požiadať o zvýšenie platu nie je jednoduchá vec a vyžaduje si určitú prípravu a stratégiu. V prvom rade by ste mali vedieť argumentovať, prečo si zvýšenie platu podľa vás zaslúžite. Vo Financer.com sme pre vás zhrnuli niektoré tipy, ktoré vám môžu pomôcť pripraviť sa na rozhovor s vašim nadriadeným.

Kroky

1. Väčšia zodpovednosť v práci
2. Mimoriadne odborné znalosti
3. Väčšia zodpovednosť z vlastnej iniciatívy
4. Znalosti získané prácou
5. Porovnanie platov s kolegami
6. Skúmanie trhových cien
7. Prezentovanie svojich cieľov
8. Príprava na rozhovor
Krok 1

Väčšia zodpovednosť v práci

Dostávate viac úloh, prípadne máte väčšiu zodpovednosť, než za akú ste platení?
 
Častokrát sa totiž stáva, že ľudia dostanú úlohy, či dokonca ďalšie oblasti zodpovednosti, ktoré sú vlastne nad rámec toho, na čo boli zamestnaní, a to je určite argument pre zvýšenie platu.
Krok 2

Mimoriadne odborné znalosti

Ste mimoriadne kompetentný a skúsený vo svojej oblasti práce?
 
Ak ste presvedčený, že odvádzate naozaj dobrú prácu, či dokonca patríte medzi najlepších na pracovisku, aj to je dobrý argument pre zvýšenie platu. Pri vyjednávaní o plate by ste sa však nemali porovnávať so svojimi kolegami, ale namiesto toho uviesť konkrétne príklady toho, akých výsledkov ste dosiahli.
Krok 3

Väčšia zodpovednosť z vlastnej iniciatívy

Prevzali ste dobrovoľne viac zodpovednosti, ako vám bolo pôvodne dané a váš šéf to ocenil?
 
Ak áno, môžete to spomenúť vo vašej diskusii, ale nemali by ste to používať ako hlavný argument, pretože ste to vlastne vy, kto prevzal iniciatívu. Vo všeobecnosti platí, že podobné iniciatívy sa zvyčajne vo firmách oceňujú a sú dostatočným dôvodom pre zvýšenie platu.
Krok 4

Znalosti získané prácou

Boli ste spoločnosťou odborne vyškolení a počas práce ste rozvíjali svoje zručnosti? V niektorých prípadoch je to viac-menej zahrnuté v pracovnej náplni a nie je to dostatočný dôvod na zvýšenie platu, ale niekedy to môže byť. Za skúšku nič nedáte. 

Krok 5

Porovnanie platov s kolegami

Ako vo všeobecnosti nazerá spoločnosť na platy zamestnancov? V prípade, že sa vám zdá, že máte nižší plat ako väčšina kolegov, je to jasný argument pre zvýšenie platu.

Krok 6

Skúmanie trhových cien

Predtým, ako požiadate o zvýšenie platu, je dôležité vedieť, aká je aktuálna cena za vašu prácu na trhu práce. Skúmajte podobné pozície v iných spoločnostiach a zistite, aký plat ponúkajú. Týmto spôsobom získate lepšiu predstavu o tom, aký plat by ste mali požadovať.

Krok 7

Prezentovanie svojich cieľov

Pred stretnutím si premyslite, aké ciele máte v práci a ako by vám zvýšenie platu pomohlo ich dosiahnuť. Ak máte konkrétne ciele, ktoré by ste chceli dosiahnuť, prezentujte ich svojmu nadriadenému a ukážte, ako by vám zvýšenie platu pomohlo dosiahnuť tieto ciele.

Krok 8

Príprava na rozhovor

Pri rozhovore o zvýšení platu je dôležité mať prípravenú stratégiu. Predtým, ako začnete, určte si minimálnu sumu, ktorú chcete dosiahnuť a nebojte sa vyjadriť svoje požiadavky. Zároveň buďte otvorení pre návrhy vášho nadriadeného a pripravení prispôsobiť sa.

Žiadosť o zvýšenie platu – kompletný sprievodca

Po tom, čo ste sa riadne pripravili a zhrnuli všetky argumenty pre zvýšenie platu, je čas začať na samotný rozhovor o plate. Opäť sme pre vás zhrnuli niekoľko tipov, na čo treba myslieť pri samotnom pohovore.

Kroky

1. Začnite pozitívne
2. Buďte zdvorilí a profesionálni
3. Ukážte konkrétne príklady
4. Nehanbite sa
5. Neporovnávajte sa príliš s kolegami
6. Dávajte si pozor na to, čo sľubujete
7. Nesťažujte sa na svoj aktuálny plat
8. Používajte iba argumenty súvisiace s prácou
9. Počúvajte a reagujte na návrhy
10. Buďte trpezliví
11. Ukážte vďačnosť
Krok 1

Začnite pozitívne

Pri rozhovore s nadriadeným začnite pozitívnymi slovami o vašom pôsobení v spoločnosti a zdôraznite svoju lojalitu a oddanosť k firme. Ukážte, že váš cieľ nie je ohroziť svoje pracovné miesto, ale zlepšiť svoju finančnú situáciu v súlade s vašou hodnotou pre spoločnosť.

Krok 2

Buďte zdvorilí a profesionálni

V každom prípade hovorte s vašim nadriadeným zdvorilým a profesionálnym spôsobom. Vyhýbajte sa  kritizovaniu nadriadeného, prípadne spoločnosti ako celku. Akýkoľvek náznak negativizmu môže rozhovor zhoršiť a zvýšiť napätie medzi vami a vašim nadriadeným.

Krok 3

Ukážte konkrétne príklady

Uveďte konkrétne príklady, ktoré ukážu, prečo si zaslúžite vyšší plat namiesto toho, aby ste len hovorili „viete, že som ambiciózny“, „viete, že pracujem dobre“ a „viete, že som talentovaný“.

Krok 4

Nehanbite sa

Nebuďte príliš opatrní a skromní. Mnohí možno až príliš rešpektujú svojho šéfa a cítia, že sú v nevýhode, pretože šéf je v pozícii moci. Manažér však závisí od svojich zamestnancov. A personál, ktorý je nespokojný, neodvádza dobrú prácu, a to váš šéf to samozrejme vie.
Krok 5

Neporovnávajte sa príliš s kolegami

Neporovnávajte sa s kolegami. Povedať, že ste lepší ako všetci ostatní vo firme alebo že ostatní neodvádzajú veľmi dobrú prácu, je ako povedať, že váš zamestnávateľ nemal dobrý úsudok, keď ich zamestnával, takže sa tomu radšej vyhnite.

Krok 6

Dávajte si pozor na to, čo sľubujete

Nedávajte sľuby, ktoré možno nebudete schopní dodržať. Je lepšie zamerať sa na to, čo ste vo firme skutočne dosiahli, ako povedať, čo budete robiť, ak dostanete vyšší plat.

Krok 7

Nesťažujte sa na svoj aktuálny plat

Nesťažujte sa na svoj súčasný plat, ale namiesto toho vysvetlite, prečo je pre vás dôležitý vyšší plat. Keď svojmu šéfovi preukážete vďaku, zvýšite svoje šance na získanie požadovaného platu.

Krok 8

Používajte iba argumenty súvisiace s prácou

Používajte iba argumenty, ktoré sú relevantné pre vašu prácu. Nemali by ste teda povedať, že potrebujete vyšší plat, pretože sa zvýšilo nájomné, že sa vám predražila hypotéka alebo že sa váš partner stal nezamestnaným.

Krok 9

Počúvajte a reagujte na návrhy

V prípade, že váš nadriadený ponúkne inú sumu alebo vám navrhne alternatívne spôsoby odmeny, počúvajte a buďte otvorení diskutovať. Zvažte ich návrhy, no nezabudnite tiež vyjadriť svoje očakávania a ciele. Snažte sa nájsť spoločné riešenie, ktoré bude výhodné pre obe strany.

Krok 10

Buďte trpezliví

Ak váš nadriadený nemá hneď pozitívnu odpoveď, nebuďte netrpezliví alebo agresívni. Ak je potrebné, požiadajte o zopakovanie rozhovoru v určitom čase, aby si mohol premyslieť vaše požiadavky a návrhy. Môže trvať určitý čas, kým sa tak stane, ale buďte trpezliví.

Krok 11

Ukážte vďačnosť

Ak sa vám podarí získať zvýšenie platu, nezabudnite vyjadriť svoju vďačnosť voči svojmu nadriadenému a spoločnosti ako celku. Ukážte, že si vážite ich dôveru a podporu, ktoré vám preukázali.

Ako vykonať online prieskum trhu práce?

Vykonať online prieskum trhu práce je pomerne jednoduché. Dnes už existuje rovno niekoľko online portálov, ktoré poskytujú informácie o aktuálnych platových normách v rôznych oblastiach a odvetviach.

Tu sme zhrnuli niekoľko krokov, na ktoré sa môžete zamerať pri vašom online prieskume:

  1. Vyberte si relevantný portál. Existuje mnoho portálov, ktoré poskytujú informácie o platových normách. Vyberte si portál, ktorý je relevantný pre oblasť, v ktorej pracujete. Niektoré z týchto portálov sú napríklad Platy.sk, Jobs.cz, Profesia.sk, ale existuje aj mnoho iných.
  2. Zadajte svoje kritériá. Keď ste si vybrali portál, ktorý chcete použiť, vyplňte svoje kritériá, ktoré zodpovedajú vašej práci. Zadajte svoje miesto práce, pozíciu, skúsenosti a akékoľvek ďalšie kritériá, ktoré sú pre vás relevantné.
  3. Analyzujte výsledky. Po zadaní kritérií vám portál zobrazí relevantné výsledky. Analyzujte tieto výsledky a porovnajte svoju mzdu s priemernou mzdou v danej oblasti alebo pre danú pozíciu. Tieto informácie vám môžu pomôcť posúdiť, či by ste mohli mať nárok na zvýšenie platu.
  4. Porovnajte viacero portálov. Porovnajte informácie, ktoré ste získali z rôznych portálov, aby ste mohli mať lepší prehľad o aktuálnych platových normách v oblasti, v ktorej pracujete.

Pamätajte si, že sa jedná len o orientačné informácie. Každá spoločnosť môže mať odlišné platové normy, takže je dôležité zohľadniť aj faktory, ako sú veľkosť spoločnosti, sektor, kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov a podobne.

Záverečný tip

Ako sme videli v tomto článku, požiadať o zvýšenie platu môže byť náročné, ale aj dôležité pre vaše finančné zabezpečenie a spokojnosť v práci. Predtým, ako sa rozhodnete požiadať o zvýšenie platu, je dôležité pripraviť sa na rozhovor s vašim nadriadeným.

Vyzdvihnite svoje úspechy a prínos pre spoločnosť, a dokážte tak, že si zaslúžite zvýšenie platu. Buďte sebavedomí, ale aj zdvorilí a pripravení na diskusiu. Ak sa budete riadiť spomenutými krokmi, môžete mať väčšiu šancu na úspech a získanie zaslúženého zvýšenia platu.

Pamätajte si ale, že každá situácia je jedinečná, a to, čo funguje pre iných, nemusí fungovať pre vás. Dôležité je mať jasný a konštruktívny prístup, a byť pripravený o svojich platových očakávaniach diskutovať.

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Read Icon29 prečítaní
Naposledy aktualizované: 28. júna 2023

Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac