Čo robiť, ak pošlete peniaze na zlý účet?

  • 23. januára 2023
  • 7 minút čítania
  • Read Icon3739 prečítaní
Náš záväzok k transparentnosti
Vo Financer.com sme odhodlaní vám pomáhať s financiami. Všetok náš obsah dodržiava naše Redakčné zásady. Sme transparentní ohľadom toho, ako hodnotíme produkty a služby v našom Recenznom procese a ako zarábame peniaze v našom Zverejnení inzerentov.

Platby kartou, bankovým prevodom cez internetbanking či zadávaním platobných príkazov priamo na pobočke nie sú pre nás ničím výnimočným. Rozličné spôsoby bezhotovostných platieb využívame v podstate každodenne pri nákupoch v e-shopoch, inkasných platbách napríklad za energie a podobne.

Nech však ide o akúkoľvek platbu, s určitosťou sa nevyhnete zadávaniu čísla účtu vo formáte IBAN (International Bank Account Number). Pri jeho zadávaní musíte byť opatrní, pretože sa skladá z 24 znakov a na prvý pohľad sa v ňom dá jednoducho stratiť.

Čo však robiť ak sa pri zadávaní čísla účtu skutočne pomýlite a odošlete peniaze na cudzí účet? Poradíme vám, ako v takejto situácii postupovať a ako môžete dostať svoje peniaze späť.

Zaslanie peňazí na nesprávny účet

Pri nesprávne zadanom IBANe môže nastať niekoľko situácii. Prvou z nich je, že bankový softvér spozoruje chybu  a platbu vám vráti na účet. Urobiť chybu v IBAN kóde nie je také ľahké ako sa zdá, pretože čísla účtov nie sú vytvárané na základe náhody a prípadnú nulu naviac systém nájde. 

Či už ste zadávali platobný príkaz na pobočke banky alebo cez internetbanking, systém odhalí omyl a buď vám nedovolí platbu zrealizovať, alebo vám do niekoľkých dní vráti peniaze späť aj s upozornením.

Pamätajte, že zodpovednosť za nesprávne vyplnenie údajov v platobnom príkaze nesie vždy platiteľ, a nie banka, resp. poskytovateľ platobných služieb.

Ďalšou možnosťou je, že ste platbu zaslali nejestvujúcemu príjemcovi. Ak sa pomýlite v samotnom čísle účtu (posledných 10 číslic), nemusí to automaticky znamenať, že účet s takýmto číslom existuje. V takomto prípade vám platba bude taktiež vrátená do niekoľkých dní.

Zaslanie peňazí na existujúci účet

Poslednou možnosťou je, že ste peniaze odoslali na existujúci účet nesprávnemu príjemcovi. Ponúkame vám niekoľko rád, ako riešiť aj takúto situáciu:

  • Skontrolujte, či sa platba uskutočnila
  • Vrátenie peňazi
  • Hroziace poplatky

Skontrolujte, či sa platba uskutočnila

Ak zistíte, že ste sa zmýlili pri zadávaní čísla účtu po potvrdení platobného príkazu, nepanikárte. Prvé, čo v takejto situácii musíte urobiť, je skontrolovať, či zadávaná platba bola spracovaná alebo sa ešte nachádza v kolónke „ čakajúce na spracovanie“. 

Ak áno, môžete platbu priamo cez internetbanking stornovať, či zavolať na pobočku vašej banky a požiadať o storno, v najlepšom prípade ešte pred dátumom splatnosti.

Pokiaľ ste posielali platbu v rámci jednej banky, je možné že platba už bola pripísaná na účet príjemcu. Takéto prevody sa zvyčajne uskutočňujú do niekoľkých hodín, maximálne jedného dňa.

Pokiaľ však šlo o medzibankový prevod, teoreticky máte viac času na zrušenie platobného príkazu. Takéto platby sa vykonávajú hromadne raz denne a vyžadujú si dlhší čas na uskutočnenie. Skúste teda kontaktovať vašu banku a požiadajte o storno platby. 

To, či sa vám príkaz napokon podarí stornovať závisí aj od toho, kedy si váš omyl všimnete. Čím skôr, tým lepšie.

Kontaktujte banku so žiadosťou o vrátenie platby

Ak sa vám kvôli omylu predsa len podarilo odoslať platbu neznámemu človeku na nesprávne, no existujúce číslo účtu, požiadajte banku o vrátenie neoprávnene prijatých peňažných prostriedkov. 

Na pobočke alebo na webovej stránke bankovej inštitúcie nájdete potrebné tlačivo, ktoré vyplníte a pošlete/zanesiete do banky. V tomto tlačive musíte vyplniť vaše číslo účtu, číslo účtu príjemcu, ktorému ste peniaze nedopatrením poslali.

Ďalšími potrebnými údajmi sú suma a mena, v ktorej platba prebehla, a trojica symbolov – variabilný, konštantný a špecifický. K žiadosti o vrátenie peňazí môžete pripojiť aj doklad, ktorý dokazuje, že platobný príkaz bol zadaný omylom (napríklad výpis účtu s opakujúcimi sa platbami či faktúra a pod.).

Vaša banka na základe tejto žiadosti kontaktuje banku, kam vaše peniaze prišli, a tá sa spojí s príjemcom. Majte na pamäti, že banka v tomto prípade vystupuje len ako sprostredkovateľ a negarantuje vám vrátenie peňazí. 

Rátajte s tým, že táto služba nie je bezplatná. Pri domácej, resp. SEPA platbe si za ňu zaplatíte zvyčajne okolo 10 eur, v závislosti od cenníka konkrétnej banky.

Pri stornovaní prípadného cezhraničného prevodu si banky účtujú o niečo vyšší poplatok. Môžete sa taktiež stretnúť s dodatočnými poplatkami účtovanými bankou v zahraničí. 

Skôr než sa rozhodnete tento proces absolvovať, odporúčame zvážiť, či suma poplatkov neprekoná výšku platby. V takom prípade by pre vás storno takejto platby nebolo veľmi výhodné.

Ako postupovať pri problémoch s vrátením peňazí?

Pokiaľ neoprávnený príjemca platby nebude do siedmich dní reagovať na výzvu banky na vrátenie finančných prostriedkov, banka vám na základe Zákona o bankách, §92, odsek 1 môže poskytnúť identifikačné údaje príjemcu.

Žiadosť o vrátenie omylom zaslaných peňazí v skratke:

  1. Požiadajte svoju banku o sprostredkovanie vrátenia platby
  2. Vaša banka následne odošle túto žiadosť banke príjemcu
  3. Banka príjemcu svojho klienta požiada o vrátenie platby
  4. V prípade, že by to príjemca odmietol, môžete vymáhať platbu na súde

S týmito údajmi môžete na príjemcu podať trestné oznámenie a vymáhať peniaze súdnou cestou. Tento krok je pre váš vhodný, pokiaľ šlo o vyššiu sumu pohybujúcu sa v stovkách až tisíckach eur. 

Ešte pred podaním trestného oznámenia či žaloby za bezdôvodné obohatenie môžete príjemcu kontaktovať a pokúsiť sa dosiahnuť vrátenie neoprávnene prijatej platby mimosúdnou cestou. Takéto riešenie by vám mohlo ušetriť čas a takisto poplatky týkajúce sa súdneho konania.

Hroziace poplatky

Poplatky súdu za vymáhanie omylom zaslanej platby predstavujú zvyčajne 6 % z celkovej sumy. Ak teda chcete vymáhať späť platbu vo výške 1000 eur, 60 eur zaplatíte ako poplatok súdu. 

Nezabúdajte ani na poplatky za služby advokáta, ktorý si môže určiť hodinovú  sadzbu, paušálnu odmenu alebo sa výška odmeny za právne služby môže odvíjať od výšky vymáhanej sumy. 

Čím dlhšie bude súdne konanie trvať, tým vyššiu sumu zaplatíte za služby advokáta. Majte na pamäti, že vyriešenie takéhoto sporu môže trvať aj niekoľko mesiacov a poplatky nebudú lacnou záležitosťou.

V prípade, že v konaní uspejete, súd vám môže priznať aj náhradu trov konania a trov právneho zastúpenia. Neoprávnený príjemca vám teda okrem pôvodnej sumy zaplatí aj všetky náklady spojené so súdnym konaním.

Záver

Každý človek, aj ten najzodpovednejší, už za svoj život urobil niekoľko chýb. V prípade bankových prevodov a platieb môže ísť niekedy o poriadne drahý omyl, stále však máte šancu situáciu riešiť a získať svoje peniaze späť.

Prevenciou je venovať zadávaniu platobných príkazov dostatočnú pozornosť a skontrolovať platobné údaje pred odoslaním. Vhodnou voľbou je taktiež uprednostniť použitie platobnej karty pred bankovým prevodom, kedy môžete transakcie reklamovať vďaka službe chargeback.

Ak sa už dopustíte podobného omylu, veríme, že vašu situáciu s našimi radami úspešne vyriešite a poučíte sa na vlastných chybách.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Čo je to SWIFT kód?

Čo je to RPMN?

Čo robiť, ak vás okradnú v zahraničí

Tipy ako používať kreditnú kartu

Ako zlepšiť svoju finančnú gramotnosť

Často kladené otázky

Ako predísť omylu pri zadávaní platby?

Predovšetkým venujte zadávaniu platobných príkazov plnú pozornosť. Vyhnite sa časovej tiesni a posielaniu platieb na poslednú chvíľu. Náhlenie sa zvyšuje šancu, že sa pomýlite.

Čo je to IBAN?

IBAN (Internationan Bank Account Number) je medzinárodný formát čísla účtu, ktorý začiatkom roka 2016 na Slovensku nahradil pôvodný formát BBAN (Basic Bank Account Number).

Čo urobiť ako prvé, keď som poslal/a peniaze inému príjemcovi?

Najskôr skontrolujte, či platba už bola pripísaná na účet príjemcu. Ak nie, čo najrýchlejšie požiadajte o storno. Ak áno, kontaktujte svoju banku so žiadosťou o vrátenie neoprávnene prijatých finančných prostriedkov.

Ako môžem vymáhať peniaze späť?

Ak príjemca nereagoval na výzvu na vrátenie peňazí, môžete situáciu riešiť podaním trestného oznámenia a začatím súdneho konania, alebo mimosúdnou dohodou s príjemcom.

Aké sú poplatky za stornovanie platby?

Za stornovanie platby pred jej pripísaním na účet príjemcu si banky nezvyknú účtovať poplatky. Pokiaľ platba už bola pripísaná na účet a vy žiadate o jej vrátenie, výška poplatkov sa pohybuje od 10 do 20 EUR v závislosti od typu platby.

Pomohol vám tento článok?

1 ľudí z 1 to považujú za užitočné

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Read Icon3739 prečítaní

Objavte viac článkov

Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac