prieskum-koronavirus-prijem

Koronavírus a jeho ekonomické dopady na obyvateľov

  • 30. mája 2022
  • 6 minút čítania
  • Read Icon908 prečítaní

Financer.com realizoval v dňoch od 16. do 26. marca online anonymný prieskum, do ktorého sa mohol zapojiť ktokoľvek navštevujúci náš web. Hlavným cieľom bolo monitorovanie ekonomických dopadov v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu COVID-19 na dobrovoľne zapojené obyvateľstvo.

Vyzbierali sme 715 odpovedí. Pozrite sa na vyhodnotenie nami zistených skutočností.

Odpovedali prevažne muži

V prvých troch otázkach prieskumu sme zisťovali pohlavie, vek a kraj trvalého bydliska respondentov. Na prieskum dobrovoľne reagovalo spomínaných 715 osôb, z toho 59,30% mužov a 40,70% žien.

prieskum-koronavirus-pohlavie

Najviac bolo ľudí od 26 do 40 rokov

Z hľadiska vekovej štuktúry respondentov bola najpočetnejšie zastúpená skupina obyvateľstva od 26 do 40 rokov, pričom najmenej, len 2,5% opýtaných, tvorili ľudia nad 60 rokov. Značnú časť respondentov tvorili mladí ľudia vo veku od 18 do 25 rokov. Odpovede osôb mladších ako 18 rokov neboli do výsledkov prieskumu zahrnuté.

prieskum-koronavirus-vek

Najväčšie zastúpenie mal Žilinský kraj

Z hľadiska geografického rozmiestnenia obyvateľov a ich trvalého bydliska bolo najviac zapojených ľudí zo Žilinského kraja, ktorý získal 22,2%. Naopak, najmenej respondentov sa zapojilo z Bratislavského kraja, čo stačilo na 6,2%.

Pri pohľade na mapu krajov Slovenskej republiky musíme konštatovať, že o nami realizovaný dobrovoľný prieskum prejavilo záujem viac obyvateľov z východného Slovenska.

prieskum-koronavirus-bydlisko

Takmer 30% opýtaných chodí normálne do práce

Zaujímalo nás, ako sa starou, ale aj novou vládou schválené opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu COVID-19 premietli do pracovného života opýtaných.

Takmer 30% z nich chodieva normálne do práce, pričom ďalších 21,30% ostalo kvôli opatreniam doma. Ďalších skoro 12% opýtaných pracuje formou home office.

Až 17,7% opýtaných tvorili podnikatelia, ktorí museli zavrieť svoje prevádzky, pretože ju zastavil ich hlavný dodávateľ. Pomerne nízke percento opýtaných, len 2,1%, tvorili podnikatelia so zavretou prevádzkou bez zavinenia ukončenia prevádzky hlavným dodávateľom. 3,2% vo svojom podnikaní pociťuje mierne alebo žiadne negatívne vplyvy.

prieskum-koronavirus-dopad

Bez príjmu vydržíme maximálne 1 mesiac

Ďalšou otázkou sme sledovali schopnosť plnohodnotne fungovať s obmedzeným, prípadne žiadnym príjmom. Najviac ľudí, až 35% vydrží bez príjmu maximálne 1 mesiac. 31% opýtaných vydrží menej ako 2 týždne. Každý štvrtý opýtaný však vydrží bez príjmu, prípadne s obmedzeným príjmom aj dlhšie ako 2 mesiace.

Bude preto zaujímavé sledovať, do akej miery súčasné obmedzenia zasiahnu slovenskú ekonomiku. Aj po dnešnom miernom zvoľnení v podobe otvorenia viacerých prevádzok s prísnymi opatreniami odborníci očakávajú recesiu a prepad.

prieskum-koronavirus-prijem

Ľudia si najviac želajú odklad splátok

Ešte 16. marca 2020 zverejnila vtedajšia vláda na čele s premiérom Petrom Pellegrinim 13 ekonomických opatrení, ktorými chcela zmierniť negatívne dopady krízy na obyvateľstvo. Pýtali sme sa, ktoré z nich by naši respondenti najradšej privítali. Odpovedajúci mohli v tomto prípade zvoliť viac ako 1 odpoveď.

Skoro 62% ľudí by privítalo odklad splátok hypoték a spotrebných úverov bez negatívneho záznamu v registri dlžníkov. Druhou najčastejšou odpoveďou s viac ako 30% bola podpora diskusie na európskej úrovni, s cieľom uvoľniť nevyčerpané finančné prostriedky z eurofondov na vykrytie strát spôsobených koronavírusom.

Ďalších, takmer 29% ľudí si želá odklad povinnosti podať daňové priznanie pre všetky fyzické osoby z 31. marca na 30. júna.

prieskum-koronavirus-opatrenia

95% ľudí nosí pravidelne rúško

Posledná otázka nebola zameraná na ekonomické dopady. Chceli sme zistiť, ktoré z odporúčaných opatrení ľudia dodržiavajú a ak áno, tak v akej miere. Respondenti mohli zvoliť viacero odpovedí.

Zistili sme, že 95,10% opýtaných nosí pravidelne rúško a 87,80% si pravidelne umýva ruky a dbá o zvýšenú hygienu. Najmenej, 31,70% sa snaží vyhýbať kontaktu s divými a hospodárskymi zvieratami.

Odborníci očakávajú recesiu a prepad

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vydala ešte 12. marca 2020 správu, v ktorej predpovedala pokles výkonnosti slovenskej ekonomiky spôsobený práve šírením nového koronavírusu COVID-19.

Aktuálny vývoj v súvislosti s koronavírusom COVID-19 prinesie ďalšie negatívne vplyvy. Okrem priamych nákladov na riešenie akútnych prípadov budú výrazne vyššie náklady spojené s karanténnymi opatreniam zameranými na predchádzanie rozširovania nákazy. Revidované prognózy obchodných partnerov SR a vývoja globálneho obchodu indikujú, že v roku 2020 slovenská ekonomika nemusí rásť, pričom nie je vylúčený ani medziročný pokles jej výkonnosti.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

O prácu môže prísť až 130 tisíc ľudí

Ďalšie prognózy ekonomického vývoja ukazujú, že je potrebné očakávať celkový pokles dopytu a produkcie, čo by znamenalo zníženie maloobchodných tržieb až o 30%.

Okrem toho, Národná banka Slovenska uvádza, že vplyvom koronavírusu by mohlo o prácu dočasne prísť takmer 135 tisíc Slovákov. Dopady krízy spôsobenej koronavírusom uvádza v krátkom videu.

 
Národná banka očakáva prepad slovenskej ekonomiky v rozmedzí 4,5 až 9,6%. Predpokladá sa, že tento prepad vystrieda v budúcom roku výraznejšie oživenie ekonomiky a návrat teraz utlmenej spotreby.

Čo je najdôležitejšie?

  • Koronavírus má negatívne dopady na Slovákov
  • 35% opýtaných vydrží bez príjmu maximálne 1 mesiac
  • Až 61% opýtaných chce využiť odklad splátok
  • V prvej vlne nosilo rúško viac ako 95% opýtaných

Pomohol vám tento článok?

Zanechajte nám spätnú väzbu

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Read Icon908 prečítaní

Objavte viac článkov

Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac