Materský a rodičovský príspevok v roku 2023

  • 31. januára 2023
  • 7 min čítania
  • Read Icon12092 prečítaní

Byť rodičom je krásne, no náročné poslanie. Každodenná starostlivosť o naše ratolesti prináša mnoho dôvodov na úsmev a radosť, ale vyskytnú sa aj menej príjemné veci. Obzvlášť rodičia na materskej dovolenke by potvrdili, že slovo dovolenka v tomto slovnom spojení nie je úplne významovo presné.

Materská dovolenka neznamená vylihovanie pred televízorom a kávičky s kamarátkami. Je to zamestnanie na 24 hodín denne, 7 dní v týždni, kedy si vaše dieťatko vyžaduje úplnú dávku vašej pozornosti.

Z finančného hľadiska to predovšetkým v prípade slobodných mamičiek predstavuje skok z blata do kaluže. Vynúteným odchodom zo zamestnania sa ich finančná situácia v niektorých prípadoch rapídne zhorší. 

Financovanie základných potrieb dieťaťa môže byť veľkým problémom, pri ktorom štátne príspevky jednoducho nestačia a rodinný rozpočet je tak v ohrození.

Od januára 2023 sa pri materskej dovolenke a materských príspevkoch udiali viaceré dôležité zmeny a novinky, ktoré sa vás, pokiaľ ste rodič, bezprostredne týkajú. Financer.com pripravil ich veľký a zrozumiteľný prehľad.

Čo je materská dovolenka?

Na úvod si vysvetlíme, čo to vlastne materská dovolenka vlastne je. Ide v podstate o dobu, počas ktorej môže matka po pôrode alebo adopcii poberať materský príspevok. Cieľom materskej dovolenky je poskytnúť matke čas na starostlivosť o novorodenca a prispôsobenie sa novým rodinným povinnostiam.

To, že je materská dovolenka platená, umožňuje matke, aby si mohla dovoliť nechať svoju prácu a venovať sa starostlivosti o dieťa. Dĺžka materskej dovolenky sa môže líšiť v závislosti od krajiny, ale väčšina krajín poskytuje matkám aspoň 14 týždňov materskej dovolenky. Niektoré krajiny poskytujú matkám až rok alebo viac materskej dovolenky.

Materská dovolenka tiež môže byť príležitosťou pre otca alebo inú osobu, ktorá sa stará o dieťa, aby si mohli vziať otcovskú dovolenku alebo inú formu rodičovskej dovolenky. Týmto spôsobom sa zvyšuje rovnosť rodičov v starostlivosti o dieťa a umožňuje rodičom viac času na prispôsobenie sa novej rodinnej roli.

Vyššie maximálne materské

Podpora zo strany štátu v čase materstva je zastúpená viacerými príspevkami. Je na každom z nás, či ich výšku považuje ako formu finančnej podpory za dostatočnú. Výška jednotlivých príspevkov v porovnaní s minulým rokom stúpla, a to najmä z dôvodu stále rastúcej inflácie.

Zvýšil sa aj maximálny denný materský príspevok. Kým v minulom roku bola jeho výška 53,85 EUR na deň, v roku 2023 je to už 59,72 EUR.

Výsledkom tohto zvýšenia je vyššia celková výška materského príspevku. Pri 31-dňovom mesiaci môže mamička dostať maximálne materské až vo výške 1851,40 EUR.

Okrem celkovej výšky materského príspevku sa zmeny dotkli aj iných príspevkov, ktorých prehľad vám prinášame v tejto tabuľke. Všetky údaje v nej uvedené predstavujú výšku príspevkov už po zmenách od 1. januára 2023.

PríspevokVýška príspevkuVyplácanie
Materské75% z denného vymeriavacieho základu, alebo z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Maximálne 1791,70 €, alebo 1851,40 €.Mesačne (za kalendárne dni)
Príspevok pri narodení dieťaťa829,86 € – Prvé až tretie dieťa, ktoré sa dožilo 28 dní
151,37 € – Dieťa zo štvrtého a ďalšieho pôrodu, alebo dieťa, ktoré sa nedožilo 28 dní.
Možné zvýšenie o 75,69 € ak sa súčasne narodilo 2 a viac detí.
Jednorazovo
Príspevok na viac súčasne narodených detí110,36 €raz ročne
Prídavok na dieťa60 €mesačne
Príplatok k prídavku na dieťa30 €mesačne
Rodičovský príspevok301 € / 412,60 €mesačne (za kalendárny mesiac)
Príspevok na starostlivosť o dieťa280 € (ak je dieťa v starostlivosti zariadenia alebo inej právnickej / fyzickej osoby na živnosť.
80 € (ak je dieťa v starostlivosti štátnej materskej školy)
41,10 € (ak je dieťa v starostlivosti inej fyzickej osoby)
mesačne
Daňový bonus na dieťa od 1.1 do 30.6. 202146,44 € mesačne (na dieťa do 6 rokov)
23,22 € mesačne (na dieťa nad 6 rokov)
mesačne/ročne
Daňový bonus na dieťa od 1.7. do 31.12. 202146,44 € mesačne (na dieťa do 6 rokov)
39,47 € mesačne (na dieťa od 6 do 15 rokov)
23,22 € mesačne (na dieťa nad 15 rokov)
mesačne/ročne
Rekreačný poukaz (respektíve príspevok na rekreáciu a športový poukaz)55% z výdavkov na rekreáciu, maximálne 275 € v jednom kalendárnom rokupodľa frekvencie do maximálnej sumy za rok
Tehotenské (od 1.1. 2023)15% z denného vymeriavacieho základu
Minimálne 215,50 € / 222,60 €
Maximálne 358,40 € / 370,30 €
mesačne (za kalendárne dni)

Čo platí v roku 2023?

(Platné už aj v rokoch 2019, 2020, 2021 a 2022)

  1. Súbežná materská dovolenka
  2. Zvýhodnenie žien s reťazovým pôrodom
  3. Vyšší daňový bonus na deti do 6 rokov
  4. Obedy pre predškolákov a školákov zadarmo

Súbežná materská dovolenka

Ešte v minulom roku nebolo možné, aby boli súčasne na materskej dovolenke obaja rodičia. Vždy to mohol byť iba jeden rodič bez ohľadu na počet detí. Po zmene z januára 2019 to už neplatí a v súčasnosti je možné súbežné poberanie materského príspevku naraz mamičkou aj oteckom v rovnakom čase.

Táto novinka platí za predpokladu, že každý z rodičov sa bude starať o iné dieťa. Napríklad mamička o mladšie a otecko o staršie dieťa.

Zvýhodnenie žien s reťazovým pôrodom

Pýtate sa, aký je to reťazový pôrod? Ide o situáciu, kedy žena porodí mladšie dieťa skôr, než staršie dieťa dovŕši 3 roky. Od januára 2019 už neplatí, že výška dávky materského príspevku pri takomto pôrode je nižšia ako po prvom pôrode.

Doteraz sa pri reťazovom pôrode postupovalo tak, že celková výška dávky sa mamičke rátala z minimálneho vymeriavacieho základu. Výpočet dávky je výhodnejší a nebude mať žiadne negatívne dopady na finančnú situáciu ani v prípade, ak mamička bola v období potrebnom na výpočet materského napríklad práceneschopná.

Po zmenách sa výška materského po ďalšom pôrode určí z tzv. predpokladaného príjmu. Ten nesmie byť nižší ako príjem, ktorý bol priznaný pri predošlých materských príspevkoch vychádzajúcich z toho istého nemocenského poistenia.

Vyšší daňový bonus na deti

Daňový bonus na dieťa je výhodou, ktorú môžu využívať rodičia na úhradu nákladov spojených s výchovou svojich detí. Tento bonus sa poskytuje formou zníženia dane z príjmu fyzických osôb a je možné ho uplatniť na každé dieťa, ktoré má rodič pod starostlivosťou.

Výška daňového bonusu sa líši v závislosti od veku dieťaťa a počtu detí, na ktoré rodič uplatňuje daňový bonus.

Pre deti do 6 rokov veku je výška daňového bonusu stanovená na 1 080 eur ročne, pre deti vo veku od 6 do 18 rokov je výška daňového bonusu stanovená na 540 eur ročne a pre deti staršie ako 18 rokov, ktoré študujú alebo sú v dlhodobom zdravotnom stave, je výška daňového bonusu stanovená na 1 080 eur ročne.

Daňový bonus na dieťa sa uplatňuje na daňovom priznaní za kalendárny rok, v ktorom dieťa dosiahlo daný vekový limit. Rodič môže uplatniť daňový bonus na všetky deti, ktoré sú pod jeho starostlivosťou a splnia podmienky stanovené pre daný vekový limit.

Obedy pre predškolákov a školákov zadarmo

Veľmi často diskutované, jednou stranou spoločnosti kritizované a druhou stranou vítané opatrenie bývalej vlády, ktoré zaviedla od januára 2019 tzv. obedy zadarmo pre predškolákov v materskej škôlke s tým, že od septembra 2019 sa k nim pridali aj žiaci základných škôl.

Štát prispieva dotáciou vo výške 1,20 EUR na každé dieťa za každý deň, počas ktorého bolo v škole a na obede. Aj v tomto prípade však máme výnimky.

Príspevok na stravovanie sa netýka rodičov tých škôlkarov, ktorí nie sú v predškolskom veku a rovnako ani rodičov stredoškolákov. Ak sa vaše školopovinné dieťa stravuje doma, taktiež nedostanete žiadny príspevok.

Často kladené otázky

Kedy začína materská dovolenka?

Materská dovolenka začína v deň, keď žena porodí dieťa, alebo v prípade adopcie, v deň adopcie.

Koľko je materská dovolenka?

Materská dovolenka sa vypočítava na základe priemernej mesačnej mzdy za posledných 12 mesiacov pred nástupom na materskú dovolenku.

Koľko trvá materská dovolenka?

Materská dovolenka trvá 28 týždňov, z toho prvých 14 týždňov patrí matke a zvyšných 14 týždňov sa môže rozdeliť medzi rodičmi podľa ich predstáv.

Aký je maximálny denný materský príspevok v roku 2023?

Maximálny denný materský príspevok sa tento rok zvýšil. Kým v minulom roku bola jeho výška 53,85 EUR na deň, v roku 2023 je to už 59,72 EUR.

Pomohol vám tento článok?

Zanechajte nám spätnú väzbu

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Read Icon12092 prečítaní

Objavte viac článkov

Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac