Najlacnejšie a najdrahšie kraje na Slovensku

  • 11. apríla 2023
  • 11 minút čítania
  • Read Icon168 prečítaní

Slovensko je veľmi zaujímavou krajinou s viacerými regiónmi, ktoré sa od seba odlišujú vo viacerých ohľadoch. Sú v nich rozdielne životné náklady, mzdové štruktúry, úroveň zamestnanosti, ceny prenájmov, ako aj ceny nehnuteľností.

Na základe týchto odlišností sme sa rozhodli zostaviť rebríček 4 najlacnejších a 4 najdrahších regiónov na základe cien nehnuteľností na bývanie.

V tomto článku sa budeme zameriavať na kraje, pretože sú najvýznamnejšie administratívne celky na Slovensku a ich hospodárska situácia môže mať významný vplyv na kvalitu života obyvateľov.

Zaujímať nás budú údaje ako sú ceny nehnuteľností na bývanie a priemerné ceny za m2 podnájmu v jednotlivých krajoch. Tieto údaje zároveň porovnáme s priemernými mzdami.

Najlacnejšie kraje na Slovensku

Na základe cien nehnuteľností určených na bývanie sú najlacnejšími krajmi Nitriansky, Trenčiansky, Banskobystrický a Trnavský kraj. Paradoxne, ak by sme vzali do úvahy priemerný nájom za m2, tak by Nitriansky kraj bol najdrahší a Trnavský kraj druhý najdrahší.

Trnavský kraj má zároveň druhú najvyššiu priemernú mzdu na Slovensku a Trenčianskemu kraju patrí z hľadiska priemernej mzdy štvrtá priečka. Ide teda o kraje, kde sú nižšie ceny nehnuteľností, ale zároveň relatívne vysoké mzdy, čo je pre ich obyvateľov nesporná výhoda.

1. Nitriansky kraj

Nitra
Zdroj: slovakia.travel

Nitriansky kraj sa nachádza na strednom Slovensku a má mnoho historických miest a kultúrnych pamiatok, ako sú Nitriansky hrad, samotné mesto Nitra a Bojnice. Aj prírodné krásy Nitrianskeho kraja sú pestré a ponúkajú návštevníkom množstvo možností na prechádzky a výlety.

Najznámejšie prírodné pamiatky sú chránené oblasti Považský Inovec a Ponitrie, ktoré sú ideálne pre turistov a cyklistov.

Z hľadiska cien nehnuteľností sa považuje za najlacnejší kraj na Slovensku. Priemerná cena nehnuteľností na bývanie bola v Nitrianskom kraji 1 401 € za m2. Slovenský priemer je pritom 2 639 € za m2.

Ak by bol náš rebríček postavený na priemernej cene prenájmu na Slovensku, patrila by Nitre spoločne s Bratislavou prvá priečka, teda 12 € za m2. Dôvodom vysokej ceny môže byť veľmi hustá koncentrácia automotive firiem v okolí Nitry, ktoré poskytujú dostatok pracovných miest.

Netreba zabudnúť aj na fakt, že v Nitre sídlia aj dve významné slovenské univerzity, čo ceny nájmov v tomto meste taktiež drží vysoko. Priemerná mzda v Nitrianskom kraji podľa portálu platy.sk za uplynulý rok bola 1 629 €, čo je štvrtá najvyššia priemerná mzda na Slovensku.

2. Trenčiansky kraj

Trenčín
Zdroj: slovakia.travel

Trenčiansky kraj ponúka svojim návštevníkom množstvo krásnych miest a pamiatok. Jednou z najnavštevovanejších pamiatok v Trenčianskom kraji je určite hrad Trenčín, ktorý sa nachádza v centre mesta Trenčín.

Okrem turistiky a pamiatok ponúka Trenčiansky kraj aj rôzne podnikateľské príležitosti. Nachádza sa tu niekoľko priemyselných zón, ktoré ponúkajú priestory pre podnikateľov a výrobné spoločnosti.

Z hľadiska priemernej ceny za nehnuteľnosť na bývanie je Trenčiansky kraj druhý najlacnejší na Slovensku s cenou 1 629 € za m2. Druhým najlacnejším krajom by bol aj v prípade, že by sme vzali do úvahy priemernú cenu nájomného. Za meter štvorcový v priemere zaplatíte 8,7 €.

Na to, že ide o najlacnejší kraj na Slovensku je pozitívnou informáciou výška priemernej mzdy. V Trenčianskom kraji bola uplynulý rok priemerná mzda 1 637 €, teda tretia najvyššia priemerná mzda na Slovensku.

3. Banskobystrický kraj

Banská Bystrica
Zdroj: slovakia.travel

Banskobystrický kraj je obklopený krásnou prírodou, ako sú Nízke Tatry, Veľká Fatra a Slovenský kras. Tento kraj má tiež bohatú kultúru a históriu. Jednou z najznámejších pamiatok v kraji je hrad v Banskej Štiavnici, ktorý bol postavený v 13. storočí a je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO.

Zároveň ide o tretí najlacnejší región na Slovensku podľa priemernej ceny nehnuteľností na bývanie. Tá bola v tomto kraji minulý rok 1 757 € za m2. Tretím najlacnejším krajom by bol aj v prípade, keby bol náš rebríček zostavený na základe priemernej ceny nájomného. Za m2 si v tomto kraji zaplatíte 8,9 €.

Priemerná mzda v Banskobystrickom kraji bola uplynulom roku 1 570 €. Z hľadiska priemernej mzdy ide o piatu najvyššiu priemernú mzdu na Slovensku.

4. Trnavský kraj

Trnava
Zdroj: slovakia.travel

Trnavský kraj sa nachádza na západe Slovenska. Tento kraj je známy svojou vinárskou tradíciou a má mnoho krásnych miest ako sú Trnava alebo Modra.

Trnava je zároveň centrom tohto regiónu a je známa ako „slovenský Rím“ vďaka svojim mnohým kostolom, katedrálam a historickým pamiatkam. Medzi najvýznamnejšie z nich patrí Bazilika sv. Mikuláša, kostol sv. Jakuba, Kapitulský palác a kláštor Jezuitov.

Z hľadiska cien nehnuteľností je Trnavský kraj štvrtým najlacnejším na Slovensku s 1 842 € za m2. Ak vezmeme do úvahy priemernú výšku nájomného je už Trnavský kraj spolu s Košickým druhý najdrahší kraj na Slovensku s nájomným 10,5 € za m2.

Ak však vezmeme do úvahy výšku priemernej mzdy, má Trnavský kraj druhú najvyššiu priemernú mzdu na Slovensku, a to 1 637 €. Kraj ťaží predovšetkým zo svojej polohy a blízkosti k hlavnému mestu. Vďaka dobre vybudovanej infraštruktúre sídli v Trnavskom kraji viacero medzinárodných firiem.

Najdrahšie kraje na Slovensku

Nie je náhodou je v krajoch s najvyššími cenami nehnuteľností na bývanie nájdete kraje s dvoma najväčšími mestami na Slovensku. Samozrejme ide o Bratislavský a Košický kraj.

V Prešovskom a Žilinskom kraji tlačí ceny nehnuteľností nahor najmä výhodná poloha v blízkosti najvýznamnejších slovenských rekreačných lokalít.

1. Bratislavský kraj

Bratislava
Zdroj: slovakia.travel

Bratislavský kraj je najmenším krajom na Slovensku, ale zároveň aj najvyspelejším. Nachádza sa tu hlavné mesto Slovenska, Bratislava, ktoré je známe svojou historickou a kultúrnou hodnotou.

V centre mesta sa nachádza množstvo historických pamiatok, ako napríklad Bratislavský hrad, Michalská brána, Hviezdoslavovo námestie a mnohé ďalšie. V Bratislave sa nachádza aj množstvo múzeí, galérií a divadiel, ktoré pravidelne organizujú rôzne kultúrne podujatia.

Bratislavskému kraju patrí prvá priečka z hľadiska najvyšších cien nehnuteľností na bývanie s 3 357 € za m2. Pripomíname, že priemerná cena nehnuteľností na bývanie na Slovensku bola v uplynulom roku 2 639 € za m2.

Nie je žiadnym prekvapením, že Bratislavský kraj by bol najdrahší aj v prípade, že by sme vzali do úvahy priemernú cenu za m2 prenájmu, a to s 12 € za m2. V tomto kraji je samozrejme aj najvyššia priemerná mzda na Slovensku, teda 1 931 €.

2. Košický kraj

Košice
Zdroj: slovakia.travel

Košický kraj sa nachádza na východe Slovenska a je domovom mnohých turistických atrakcií, ako je napríklad Tokajský vinárský región, Dobšinská ľadová jaskyňa, ale aj hrady ako Krásna Hôrka alebo Betliar.

Centrom regiónu je mesto Košice. Mesto je známe svojimi historickými pamiatkami, najmä katedrálou sv. Alžbety, ktorá je najväčšou gotickou katedrálou na Slovensku. Okrem toho, v Košiciach sa nachádza množstvo ďalších historických budov, ako napríklad Mestská radnica a Kapitulská ulica.

Košickému kraju patrí druhá priečka z hľadiska najvyšších cien nehnuteľností na bývanie s 2 335 € za m2. Aj v prípade, keby sme brali do úvahy priemerné ceny prenájmov, by bol Košický kraj stále na druhom mieste, a to s 10,5 € za m2.

Nie už také pozitívne je umiestnenie Košického kraja čo sa týka priemernej mzdy. Tá bola v uplynulom roku v Košickom kraji 1 549 €, pričom nižšiu priemernú mzdu má už len Prešovský kraj.

3. Prešovský kraj

Prešov
Zdroj: slovakia.travel

Prešovský kraj je najväčším krajom na Slovensku a má mnoho krásnych miest a turistických atrakcií, ako sú Vysoké Tatry, Spišský hrad a Bardejovské kúpele.

Centrom kraja je mesto Prešov, ktoré sa nachádza v údolí rieky Torysa a je druhým najväčším mestom v kraji. Mesto je známe svojimi historickými pamiatkami, ako napríklad kostol sv. Mikuláša, ktorý je známy svojou unikátnou architektúrou a freskami z 15. storočia.

Pre mnohých je určite prekvapením, že Prešovský kraj je tretí najdrahší kraj na Slovensku, pričom za m2 nehnuteľnosti určenej na bývanie v Prešovskom kraji zaplatíte 2 062 €. Dôvodom tejto vysokej priemernej ceny môžu byť najmä nehnuteľnosti situované v blízkosti Vysokých Tatier.

Naopak ak by sme vzali do úvahy priemernú cenu za m2 prenájmu, bol by Prešovský kraj najlacnejší región na Slovensku s 8,6 € za m2. V Prešovskom kraji je zároveň aj najnižšia priemerná mzda na Slovensku, teda 1 488 €.

4. Žilinský kraj

Žilina
Zdroj: slovakia.travel

Žilinský kraj sa nachádza na severe Slovenska a je známy svojimi krásnymi prírodnými scenériami, ako sú Vysoké Tatry a Roháče. Žilina, ktorá je centrom kraja, je známa svojou historickou a architektonickou hodnotou.

Najvýznamnejšou pamiatkou mesta je katedrála sv. Štefana, ktorá je považovaná za jeden z najvýznamnejších kostolov na Slovensku. Okrem toho, v meste sa nachádza aj barokový kaštieľ Budatín a množstvo ďalších pamiatok.

Štvrtý najdrahší kraj na Slovensku je Žilinský kraj s priemernou cenou nehnuteľností na bývanie vo výške 2 021 € za m2.

Ak by sme brali do úvahy priemerné ceny prenájmov, patrila by Žilinskému kraju tretia priečka z hľadiska najdrahších krajov.

Priemerná mzda v Žilinskom kraji je 1 560 €, čo je šiesta najvyššia priemerná mzda na Slovensku.

Záver

Bolo veľmi zaujímavé analyzovať priemerné ceny nehnuteľností na bývanie v jednotlivých krajoch na Slovensku a porovnať ich s priemernými cenami za prenájom.

S výnimkou Bratislavského kraja sme dospeli k zisteniu, že výška nákladov na bývanie častokrát nezodpovedá priemernému platu v danej oblasti.

Ideálny prípad pre mnohých Slovákov by bol bývať v Nitrianskom alebo Trenčianskom kraji a pracovať v Bratislavskom alebo Trnavskom kraji.

Na záver vám ešte prinášame prehľadnú tabuľku so všetkými skúmanými dátami.

KrajPriemerná cena nehnuteľnosti za m2Priemerná cena nájmu za m2Výška priemernej mzdy v danom kraji
Bratislavský3 357 €12 €1 931 €
Košický2 335 €10,5 €1 549 €
Prešovský2 062 €8,6 €1 488 €
Žilinský2 021 €9,7 €1 560 €
Trnavský1 842 €10,5 €1 687 €
Banskobystrický1 757 €8,9 €1 570 €
Trenčiansky1 629 €8,7 €1 637 €
Nitriansky1 401 €12 €1 629 €

Ak vás táto problematika zaujala neváhajte a prečítajte si aj naše ďalšie články:

Pomohol vám tento článok?

Zanechajte nám spätnú väzbu

Zdroje

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Read Icon168 prečítaní

Objavte viac článkov

Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac