osobny-bankrot-1

Viete, koľko ľudí vyhlásilo v roku 2019 osobný bankrot?

  • 29. októbra 2020
  • 3 min čítania
  • Read Icon308 prečítaní

Správca úverových registrov bánk a nebankoviek, spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau analyzovala počet osobných bankrotov vyhlásených v roku 2019.

Osobný bankrot predstavuje zákonom upravený a riadený proces, počas ktorého sa fyzická osoba vyhlasujúca bankrot môže postupne zbaviť svojich dlhov. Niekedy sa používa aj pojem oddĺženie.

Viac ako 12 000 ľudí

Stal sa dostupnejším najmä po legislatívnej úprave z roku 2017, ktorá ho výrazne zjednodušila a sprístupnila ho tak širšej verejnosti. Ministerstvo spravodlivosti vtedy tvrdilo, že dôvodom zmien je najmä efektívnejšia pomoc tým, ktorí sa ocitli v dlhoch a nevedia sa z nich dostať von.

Správa spoločnosti CRIF uvádza, že za prvých 9 mesiacov roka 2019 zbankrotovalo každý mesiac viac ako 1400 ľudí. To znamená minimálne 12 600 ľudí.

Táto správa ďalej uvádza, že k poklesu došlo až v mesiacoch október a november. Neodvôdňuje to zlepšením finančnej situácie ľudí, ale skôr vyčerpaním finančných prostriedkov určených na riešenie tejto agendy.

Ministerstvo spravodlivosti ale požiadalo rezort financií o navýšenie pôvodne plánovaného rozpočtu vyčleneného na osobné bankroty. Pôvodne schválených 5 miliónov EUR sa minulo už do septembra.

Inštitút osobného bankrotu sa osvedčil a výrazne pomohol mnohým dlžníkom dostať sa zo začarovaného kruhu dlhov a exekúcií, preto bolo našou prioritou získať nevyhnutné financie na zabezpečenie plynulého procesu vybavovania osobných bankrotov pre občanov v núdzi. Zároveň sme pripravili zmeny, ktoré pomôžu v rámci fungovania tohto inštitútu vyselektovať nepoctivých dlžníkov od tých, pre ktorých je skutočne osobný bankrot novým začiatkom života.
Gábor Gál, vtedajší minister spravodlivosti

Po tom, čo boli znova vyčlenené peniaze, počet bankrotov sa zvýšil a za november bolo napokon podaných až 2292 návrhov.

Pokles v počte vyhlásených bankrotov nastal v minulom roku predovšetkým v Bratislavskom kraji. Tam je ich v porovnaní s minulým rokom menej až o 90%. Naopak, najväčší nárast zaznamenal Prešovský a Nitriansky kraj. V druhom menovanom medziročne stúpol počet bankrotov až o 190,24%.

Zmeny v roku 2020

Osobný bankrot bol v minulom roku dostupnejší. Od 1. januára 2020 ale platia zmeny, ktoré sú namierené najmä voči špekulantom. Doteraz platilo, že osobný bankrot ste mohli vyhlásiť v prípade, že voči vám bolo vedené exekučné konanie.

Od nového roka platí, že táto exekúcia musí trvať minimálne 1 kalendárny rok. Je to opatrenie, ktorým chce Ministerstvo spravodlivosti predchádzať nepoctivým vyhláseniam osobných bankrotov.

Podľa starých podmienok totiž stačilo, aby bol voči vám uznaný dlh, čím ste veľmi rýchlo splnili podmienky pre vyhlásenie bankrotu.

Okrem tejto zmeny sa podľa novely zákona spresňuje úloha a povinnosti správcu v celom procese. Po novom je jednoznačné, že správca má oprávnenie preskúmať odporovateľné úkony dĺžníka alebo jeho nepoctivý zámer.

 

Rovnako sa zavádza, že rozhodnutie o zrušení osobného bankrotu sa má publikovať za rovnakých podmienok ako rozhodnutie o oddĺžení žiadateľa. Veritelia tak nebudú musieť využívať na zistenie zrušených bankrotov len register diskvalifikácií.

Čo robiť, ak chcete vyhlásiť bankrot?

Odporúčame obrátiť sa na spoločnosť Bonato, oddlžovaciu spoločnosť, ktorá vás prevedie celým procesom. V jej prospech hovorí viac ako 5700 úspešne oddĺžených klientov v posledných rokoch. Bonato zároveň predstavuje vaše zastúpenie na Centre právnej pomoci.

Ako vyhlásiť osobný bankrot krok za krokom?

Samozrejme, najlepšie je, ak nad vyhlásením osobného bankrotu ani nemusíte rozmýšľať. Preto je na mieste sa preventívne chrániť pred vznikom akýchkoľvek dlhov.

Nevytvárajte si zbytočne nové dlhy

Jednoducho sa to napíše, no ťažšie je toto jednoduché pravidlo dodržiavať. Ak sa už nachádzate v uzavretom kruhu dlhov, vaše možnosti na ďalšiu pôžičku sa znižujú. Pokúste sa odolávať kreditným kartám alebo nevýhodným rýchlym pôžičkám.

Refinancujte

Pokiaľ už splácate úvery, vaším riešením môže byť refinancovanie úverov. Čo to znamená? Nahradenie vašich doterajších nevýhodných úverov iba jedným úverovým produktom s výhodnejším úrokom a dlhšou dobou splatnosti.

Znížte svoje životné náklady

Cestou, ako sa vyhnúť dlhom, je prehodnotenie vlastných výdavkov a nákladov na život. Skúšali ste už zaznamenávať svoje príjmy a výdavky? Určite to skúste. Prídete totiž na to, že v určitých oblastiach svojho života míňate zbytočné peniaze.

Skvelým nástrojom sú aplikácie pre správu vášho rozpočtu.

Pozrite sa na 10 tipov, ako sa rýchlo a efektívne zbaviť dlhov.

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Read Icon308 prečítaní

Objavte viac článkov

Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac