Page Icon

Oplatí sa podnikať na živnosť alebo s.r.o.?

Ktorý spôsob je pre vás pri vykonávaní podnikateľskej činnosti efektívnejší a praktickejší? Poďme sa pozrieť na hlavné rozdiely v podnikaní na živnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným.

Pozrite sa na základné rozdiely medzi živnosťou a s.r.o

Page Icon

Založenie s.r.o. alebo živnosti online

Vybrané 292 krát
 • Založenie s.r.o. už od 237 EUR
 • Založenie živnosti od 19 EUR
 • Poskytnutie virtuálneho sídla
 • Celý proces kompletne online

Ktorý spôsob je pre vás pri vykonávaní podnikateľskej činnosti efektívnejší a praktickejší? Poďme sa pozrieť na hlavné rozdiely v podnikaní na živnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným. Pozrite sa na základné rozdiely medzi živnosťou a s.r.o.

Otázka, ktorú je potrebné zvážiť pred tým, ako sa vydáte na podnikateľskú dráhu. Každý podnikateľ musí byť zaregistrovaný v daňovom systéme a svoje nadobudnuté príjmy a faktúry riadne evidovať. Najčastejšími formami takejto registrácie je práve možnosť založiť si živnosť alebo s.r.o.

Viete ale, aké sú hlavné rozdiely medzi týmito dvoma druhmi? Oba majú svoje výhody aj nevýhody. Pred založením je dobré vedieť, za akým účelom podnikateľskú činnosť začínate, aký bude váš približný ročný obrat, prípadne, či podnikanie začínate sám alebo so spoločníkom. 

Čo je to živnosť?

Podnikanie prostredníctvom živnostenského listu môžete prevádzkovať iba ako fyzická osoba. To v praxi znamená, že obchodným meno bude vaše skutočné meno.

Založením živnosti sa stávate samostatne zárobkovo činnou osobou, skrátene označovanou ako SZČO. Môžete vykonávať jednu alebo viaceré činnosti, všetky ale musíte mať riadne zapísané a nahlásené.

Rozlišujeme viaceré druhy živnostenskej činnosti. V zásade sú to však dva typy, živnosť voľná a živnosť viazaná. Väčšina činností je voľných, môžete ich teda vykonávať bez akýchkoľvek ďalších skúšok odborných spôsobilostí. Viazaná živnosť, naopak, vyžaduje získanie kvalifikácie a preukázanie praxe. Pri založení nemusíte mať žiadne vstupné imanie.

  Nevýhody

 • Ručenie celým svojím majetkom

 • Povinnosť platenia odvodov

Čo je to s.r.o.?

Spoločnosť s ručením obmedzeným, skrátene najčastejšie referovaná ako s.r.o. Jedná sa o právnickú osobu, ktorá obchodnú činnosť vykonáva pod svojim vlastným obchodným menom. S.r.o. vo väčšine prípadov disponuje viacerými osobami zainteresovanými v jej činnosti, výnimkou však nie sú ani jednoosobové s.r.o.

Pokiaľ sa rozhodnete svoju činnosť prevádzkovať na s.r.o., vystupovať budete ako obchodná spoločnosť respektíve firma. Nie ako fyzická osoba.

V každej s.r.o. následne figurujú jednotlivé fyzické osoby, ktoré v spoločnosti zastávajú určité funkcie. Pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné disponovať základným imaním vo výške 5 000 eur.

  Nevýhody

 • Zložitejšie založenie a vedenie činnosti

 • Administratívne náročnejšie vyplácanie odmien zo zisku

 • Povinnosť vedenia podvojného účtovníctva

Založenie s.r.o a živnosti

Vybrané 292 krát
 • Založenie s.r.o. už od 237 EUR
 • Založenie živnosti od 19 EUR
 • Poskytnutie virtuálneho sídla
 • Celý proces kompletne online

Dnes si dokážete založiť živnosť aj s.r.o. z pohodlia domova. Veľmi obľúbenou službou je spoločnosť Firmáreň.sk, ktorá pre vás zabezpečí kompletnú starostlivosť a servis pri zakladaní oboch druhov podnikania.

Zistite viac o spoločnosti Firmáreň.sk

S.R.O. alebo Živnosť? Čo je výhodnejšie?

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným musíte prihliadať na vyžadované základné imanie.

Inými slovami, jedná sa o počiatočný vklad, ktorým spoločnosť bude disponovať a zároveň by mal v spoločnosti zostať počas celej doby jej fungovania. Živnostenské oprávnenie takýto vklad nevyžaduje.

Porovnanie živnosti a s.r.o.

Rozdiely sú aj v čiastkach, ktoré musíte za spracovanie žiadostí zaplatiť úradom. Zatiaľ, čo živnosť vás vyjde na pár desiatok eur, s.r.o. si vypýta z vašej peňaženky viac, a to približne 200 – 300 eur. Pri živnosti platíte za každú ďalšiu nahlásenú podnikateľskú činnosť daňovému úradu správny poplatok vo výške 5 eur.

Živnosť v tomto prípade nad s.r.o. vyhráva aj pri celkovom čase, ktoré vám založenie zaberie. Ako živnostník môžete začať podnikať už po 2 až 7 dňoch od založenia, pri s.r.o. si na schválenie počkáte približne 10 dní.

Ručenie majetkom

S podnikaním okrem úspechov prichádzajú aj možné riziká. Najčastejšie vo forme pokút, daňovej kontroly či platobnej neschopnosti. Podstatným rozdielom medzi podnikaním na živnosť a s.r.o. je fakt, do akej miery za prípadné pochybenia ručíme.

Ako už s názvu vyplýva, spoločnosť s ručením obmedzeným sa pod svoje podnikateľské aktivity nepodpisuje celým svojim majetkom. S.r.o. ručí iba do výšky svojho základného imania, ktoré môže byť rôzne, vždy to však minimálne 5 000 €. Reálne tak suma, o ktorú prídete napríklad v prípade krachu spoločnosti, nemusí prekročiť uvedenú čiastku.

Najväčším rizikom živnosti je práve skutočnosť, že za svoju činnosť pri takto prevádzkovanej činnosti ručíte celým svojim majetkom. Nie iba tým, ktorý máte na podnikateľskom účte, no celým finančným aj nehnuteľným. Za svoje podnikanie tak nesiete násobne vyššie riziko.

Vyplácanie odmien zo zisku

Pri oboch formách podnikania sa musíte pripraviť na to, že si budete musieť viesť účtovníctvo. Pri živnosti sa zaobídete s jednoduchým, pri s.r.o. máte povinnosť viesť účtovníctvo podvojné.

Vedenie účtovníctva predstavuje zvýšené náklady na prevádzku. Jednoduché účtovníctvo si častokrát zvládnete viesť aj sami, prípadne, ak ho postúpite účtovnej firme, vyjde vás na podstatne nižšiu čiastku, ako podvojné. 

S účtovníctvom sa spája aj vyplácanie odmien získaných za podnikateľskú činnosť na svoj účet. V tomto prípade má navrch živnosť. Vyfakturované zisky si jednoducho prevediete na osobný účet, s čím si účtovníctvo poradí. 

V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným však zisky zostávajú v majetku samotnej s.r.o. Reálne sa k nim môžete dostať tak, že si ich vyplatíte formou pravidelného platu, jednorázovej odmeny alebo dividendy. Vyplácanie však predstavuje zložitejší proces, ako v prípade podnikania na živnosť.

Odvodové a daňové zaťaženie

Každý živnostník je povinný svojej zdravotnej poisťovni platiť mesačný odvod. Ak si otvárate novú živnosť, počas prvého roka budete oslobodení od platenia sociálnych odvodov. Počas ďalšieho roku vás už ale v prípade dosahovania zisku neminie prinajmenšom v najnižšej hodnote, ktorá dohromady so zdravotným odvodom predstavuje niekoľko stoviek eur ročne. 

Ak zastupujete funkciu v s.r.o., existujú viaceré možnosti, ako si platenie odvodov optimalizujete. Keď si napríklad nevyplácate odmenu za vykonávanie funkcie konateľa, nemusíte sociálne odvody platiť vôbec. Takisto je možné znížiť si aj minimálny zdravotný odvod do príslušnej poisťovne.

Pri podnikaní na oba subjekty budete povinní odvádzať daň z príjmu. Pokiaľ neprekročíte hranicu obratu 100 000 € ročne, daňová sadzba bude vo výške 15 %. Ako živnostník si však môžete uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, alebo daňový bonus na dieťa, čo pri s.r.o. možné nie je.

Často kladené otázky

Aký je základný rozdiel medzi podnikaním na živnosť a s.r.o.?

Rozdielov je viacero. Živnostník vystupuje ako fyzická osoba, s.r.o. je osobou právnickou. Pri živnosti ručíte celým svojim majetkom, s.r.o ručí iba do výšky základného imania. Ďalšie rozdiely sú v odvodom, administratívnom a daňovom zaťažení.

 

Ako dlho trvá založenie živnosti, respektíve s.r.o.?

Pokiaľ máte k dispozícii všetky potrebné dokumenty, živnostenskú činnosť môžete vykonávať už po približne 2 až 7 dňoch po podaní žiadosti, pri s.r.o. je to približne 10 dní.

Aká je výška minimálneho základného imania pri založení s.r.o.?

Pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným, musí každá spoločnosť disponovať základným imaním vo výške 5 000 €. Základné imanie je možné rozdeliť medzi jednotlivých spoločníkov v rámci konkrétnej s.r.o.

Môžem byť živnostníkom a zároveň pôsobiť aj v s.r.o.?

Áno, je to možné. Ako živnostník budete svojim majetkom ručiť za činnosť, ktorú vykonávate pod svojim obchodným menom. Za následky podnikania s.r.o., v ktorej ste zapísaní, svojim osobným majetkom neručíte. 

Je z hľadiska odvodov výhodnejšie pôsobiť ako živnostník, alebo byť zamestnaný v s.r.o.?

Ako živnostník ste počas svojho prvého roka oslobodení od sociálnych odvodov, zdravotný odvod je povinný. Po prvom roku platíte sociálny odvod na základe dosiahnutého zisku. Pokiaľ zastávate funkciu v s.r.o., na optimalizáciu odvodov budete mať väčší priestor a znížiť si môžete aj minimálne odvody.

Záver

Vo všeobecnosti platí, že podnikanie na živnosť sa viac oplatí pri menších dosiahnutých príjmoch. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť naopak výhodnejším riešením pri vyšších obratoch, prípadne spoločnom podnikaní viacerých osôb.

Výhodou živnosti je uplatnenie nezdaniteľnej čiastky, rýchle vybavenie a jednoduché vedenie. Pri s.r.o. zase neručíte svojim osobným majetkom a v očiach potenciálnych zákazníkov môže pôsobiť dôveryhodnejšie ako živnostník.

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac