Poistenie

Nájdite si poistenie, ktoré najviac vyhovuje vašim potrebám

Vyberte si z týchto poisťovní

Vybrané 336 krát
 • Cestovné poistenie online s 50% zľavou
 • Havarijné poistenie osobného vozidla
 • Kompletné portfólio služieb
 • Bezproblémový zákaznícky servis
Vybrané 55 krát
 • Cestovné poistenie aj cez SMS
 • Havarijné poistenie vozidla nad 3,5 tony
 • Kompletné portfólio služieb
 • Stabilná medzinárodná poisťovňa
Vybrané 17 krát
 • Cestovné poistenie už od 1 dňa
 • Havarijné poistenie s GAP 2 roky zadarmo
 • Kompletné portfólio služieb
 • Stabilná medzinárodná poisťovňa

Dôležité

Upozorňujeme, že výška úveru, ako aj úroková sadzba a iné úverové podmienky závisia od vášho úverového ratingu.

Poistenie je komplexným finančným produktom. Čo sa dozviete?

 • Aké sú najobľúbenejšie druhy poistenia na Slovensku
 • Čo je pre tieto druhy poistenia charakteristické
 • Aké sú najväčšie výhody jednotlivých poistení
 • Tipy, ako si správne vybrať poistenie podľa potreby
poistenie-min

Poistenie je medzi nami Slovákmi dlhodobo obľúbené. V súčasnosti slovenský trh ponúka rôzne druhy poistenia pre viaceré životné situácie. Čoraz viac sa do popredia dostáva online poistenie, ktoré môžete uzavrieť z pohodlia domova bez toho, aby ste museli navštíviť kamennú pobočku poisťovne. Medzi najvyužívanejšie poistenia patria cestovné poistenie, havarijné poistenie, zdravotné poistenie či poistenie nehnuteľnosti a domácnosti.

Naše porovnanie a vysvetlenie základných rozdielov medzi jednotlivými druhmi poistenia vám ušetrí čas a peniaze pri hľadaní toho najlepšieho poistenia pre vašu konkrétnu situáciu. V nasledujúcich riadkoch vám predstavíme najvyužívanejšie druhy poistenia.

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie je jedno z najvyužívanejších krátkodobých poistení vôbec. Zväčša ho uzatvárame na obdobie maximálne jedného roka s opätovným predlžovaním, ide teda o celoročné cestovné poistenie. Zároveň platí, že toto poistenie si Slováci zvyknú uzatvárať online, priamo prostredníctvom internetu.

Je určené pre tých z nás, ktorí chcú cestovať za hranice Slovenska a poistiť sa pre prípad neočakávaných udalostí, ako napríklad náhle ochorenie na dovolenke, úraz, či strata batožiny.

Skladá sa z viacerých dôležitých zložiek. Pri výbere správneho poistenia do zahraničia je potrebné brať do úvahy najmä jeho účel. Viacerí odborníci odporúčajú nezabudnúť na poistenie liečebných nákladov, ktoré tvorí jeho najdôležitejšiu časť. Okrem toho sa odporúča nezabudnúť na poistenie straty batožiny a poistenie škôd sposobených tretím osobám.

Samostatnú časť tohto druhu zabezpečenia tvorí poistenie na hory. Je využívané predovšetkým pre prípady úrazov, ku ktorým dôjde počas vysokohorskej turistiky. Zásah horskej záchranárskej služby totiž nie je bezplatný a pokiaľ utrpí turista bez poistenia do hôr akýkoľvek úraz vyžadujúci si prítomnosť horských záchranárov, musí ho platiť z vlastného vrecka.

Pri výbere cestovného poistenia odporúčame ešte pred samotným vycestovaním zvážiť využitie komplexného cestovného poistenia, ktoré zahŕňa všetky najčastejšie sa opakujúce dôvody poistného plnenia zapríčineného udalosťami počas vašej cesty alebo dovolenky.

Naše porovnanie cestovného poistenia online vám rýchlo, jednoducho a bezplatne ukáže najlacnejšie cestovné poistenie v roku 2019. Ak radi a veľa cestujete, okrem správne zvoleného poistenia odporúčame siahnuť po platobnej karte Revolut. Kartu vhodnú najmä pre častých cestovateľov môžete získať úplne zadarmo a následne ňou platiť v zahraničí v najvýhodnejších kurzoch.

Bezplatná platobná karta Revolut

Radi a veľa cestujete? Potom je karta Revolut, ktorú môžete získať úplne bezplatne to pravé na cesty. S Revolut kartou platíte v zahraničí v najvýhodnejších kurzoch a z bankomatu môžete vyberať až 600 EUR mesačne bez poplatku.

Chcem kartu Revolut

Cestovné poistenie online – výhody

Havarijné poistenie

autoschaden-minĎalším vyhľávaným druhom poistenia je havarijné poistenie. Okrem povinného zmluvného poistenia, niekedy tiež skrátene nazývaného PZP poistenie, ktoré musí mať podľa zákona uzavreté každé motorové vozidlo, si väčšina vodičov pripláca aj za dodatkové havarijné poistenie, ktoré kryje škody spôsobené na vozidle v dôsledku dopravnej nehody alebo inej škodovej udalosti.

Pod dopravnou nehodou a inou škodovou udalosťou rozumieme také situácie, ktoré základné PZP určené zákonom nekryje. Čo všetko kryje havarijné poistenie? Samotnú dopravnú nehodu, náraz do plotu alebo stromu, nepríjemné stretnutie s divou zverou, či zničenie vášho vozidla vandalmi a poškodenie kabeláže vozidla hlodavcami. Samostatnú časť tvorí poistenie pred živelnými katastrofami ako sú krupobitie, víchrica, pád stromu alebo požiar.

Rozsah poistnej ochrany je rovnaký, ako hodnota vášho vozidla, ktorú malo v čase škodovej udalosti. Napríklad, ak v čase nárazu do stromu malo vaše auto hodnotu 12 000 EUR, výška poistnej ochrany je rovnaká.

V súčasnosti existujú na slovenskom trhu poistenia, pri ktorých si sami viete zvoliť výšku spoluúčasti. Havarijné poistenie so spolúčasťou znamená, že v prípade nahlásenia škodovej udalosti sa na poistnom plnení budete podieľať spolu s poisťovňou vami vybranou sumou.

Obľúbenejšou možnosťou je havarijné poistenie bez spoluúčasti, kedy pri škodovej udalosti hradí všetky vzniknuté náklady vaša poisťovňa. Poistenie auta odporúčame neignorovať a pre každý prípad si priplatiť. Veľmi dobre viete, že cesty sú často nevyspytateľné a účastníkom nehody sa môžete stať aj vtedy, ak neurobíte žiadnu chybu a ste len v zlom čase na zlom mieste.

Porovnanie havarijného poistenia vám pomôže nájsť nielen najlacnejšie havarijné poistenie, ale aj GAP poistenie či poistenie auta na dovolenku.

Havarijné poistenie online – výhody

Zdravotné poistenie

zdravotne-poisteniePodľa Ústavy SR, zdravotné poistenie predstavuje pre občanov Slovenskej republiky právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky. Zdravotné poistenie v roku 2019 rozlišujeme na verejné a individuálne.

Verejné zdravotné poistenie

Ďalej sa delí na povinné a dobrovoľné. Povinne verejne zdravotne poistenými osobami sú všetci obyvatelia Slovenskej republiky, ktorým táto povinnosť vznikla podľa osobitných predpisov. Dobrovoľné verejné poistenie býva využívané osobami, ktoré chcú mať prístup k bezplatnej zdravotnej starostlivosti a zároveň im nevznikla povinnosť byť povinne poistení. Označujú sa tiež ako dobrovoľní platcovia zdravotného poistenia, pretože sú dobrovoľne nezamestnaní a neprihlásili sa na príslušnom Úrade práce.

Verejné poistenie je dostupné všetkým obyvateľom bez ohľadu na ich zdravotnú poisťovňu. Rozdiel medzi jednotlivými zdravotnými poisťovňami sa prejavuje najmä v rozdieloch medzi zmluvnými vzťahmi partnerských lekárov a nemocníc, individuálnom prístupe ku klientom a v rôznych výhodách a bonusoch.

Individuálne zdravotné poistenie

Tiež niekedy označované ako komerčné poistenie sa uzatvára na základe poistnej zmluvy a podľa zákona ide o nepovinné, respektíve dobrovoľné poistenie. Využívajú ho predovšetkým cudzinci zdržiavajúci sa na území Slovenskej republiky, ktorí u nás nemajú nárok na verejné zdravotné poistenie.

Samostatnou kategóriou zdravotného poistenia je poistenie SZČO. Podnikatelia a živnostníci sú povinní za seba odvádzať zdravotné poistenie v mesačných intervaloch minimálne v sume 66,78 EUR. V roku 2020 však zdravotné poistenie v tomto smere čakajú zmeny, minimálne mesačné poistné sa od 1. januára budúceho roku zmení zo súčasnej sumy na 70,91 EUR.

Zdravotné poistenie – výhody

Životné poistenie

money-pngŽivotné poistenie, ako už jeho názov hovorí, predstavuje dobrovoľné finančné zabezpečenie, ktoré kryje predovšetkým smrť poisteného. Ak dôjde následkom krytých udalostí k smrti poisteného, pozostalá rodina dostane plnú výšku nasporených peňazí. Pri životnom poistení rozlišujeme dva základné druhy poistenia – investičné a rizikové. Odlišujú sa vo viacerých ohľadoch, ktoré postupne podrobnejšie rozoberieme.

Investičné životné poistenie

Ide o životné poistenie, pri ktorom neplatíte výlučne len za poistenie, ale zahŕňa aj samostatnú sporiacu časť, v ktorej sa vaše vložené prostriedky zhodnocujú. Je ideálnym riešením, ak chcete okrem poistenia v prípade smrti seba a svoju rodinu aj zabezpečiť alebo si postupne vytvárať finančnú rezervu. Na rozdiel od rizikového životného poistenia v závislosti od vybranej poisťovne ponúka široké možnosti dodatočného poistenia rizík. Môže byť využívané aj ako forma sporenia pre deti.

Rizikové životné poistenie

Pri rizikovom životnom poistení platíte výlučne len za poistenie. V tejto službe nie sú zahrnuté žiadne dodatočné sporenia a poplatky. Vypláca sa v prípade, že vaším cieľom nie je vytvárať si finančnú rezervu, ale primárne kryť seba a svoju rodinu a najbližších. Niektoré poisťovne pri rizikovom poistení ponúkajú možnosť v rámci jednej zmluvy poistiť viacero ľudí a zároveň uplatniť zľavy na ročnom poistnom až do výšky 30%.

Bez ohľadu na to, pre aký variant životného poistenia sa rozhodnete, odporúčame ešte pred definitívnym výberom porovnanie životného poistenia. Životné poistenie je pomerne zložitý finančný produkt, ktorého správny výber a nastavenie zistíte väčšinou až v prípade, že je zle.

Životné poistenie online – výhody

Poistenie nehnuteľnosti

home-minIde o komplexné poistenie súkromného majetku. Prostredníctvom poistenia nehnuteľnosti viete chrániť váš dom alebo byt pred rôznymi druhmi škodových udalostí. Toto poistenie je súčasťou portfólia väčšiny popredných slovenských poisťovní. Porovnaním poistenia nehnuteľnosti a domácnosti zistíte základné rozdiely medzi jednotlivými balíčkami poistenia, od čoho sa samozrejme bude odvíjať aj výsledná cena poistenia.

Pod toto poistenie spadá pomerne široký výber nehnuteľností. Okrem klasického domu či bytu si môžete nechať poistiť chatu, garáž, hospodárske budovy alebo iné špeciálne stavby. Dnes prakticky neexistuje nehnuteľný majetok, ktorý by ste si nevedeli poistiť. Poistenie nehnuteľnosti tak patrí k finančným produktom s najširším záberom vôbec.

Medzi základné situácie, na ktoré sa vzťahuje poistenie nehnuteľnosti patria predovšetkým vlámanie, vandalizmus, živelná udalosť, škody spôsobené zvieratami, povodeň a záplava alebo škody na vodovodnom potrubí a inžinierskych sieťach.

Poistenie nehnuteľnosti online – výhody

9 tipov ako si vybrať správne poistenie

Pred definitívnym uzatvorením poistenia by ste si mali dôkladne premyslieť, na čo sa toto poistenie vzťahuje. Náš výber nasledujúcich 9 bodov vám pomôže správne definovať požiadavky na poistenie. Výsledok vám pomôže zjednodušiť hľadanie správnej poistnej zmluvy a zároveň ušetriť vaše náklady.

Často kladené otázky

Čo zahŕňa cestovné poistenie?

Všetko závisí od druhu cestovného poistenia, ktoré si vyberiete. Odporúčame nechať si poistiť predovšetkým liečebné náklady v prípade ochorenia alebo úrazu a ak cestujete do zahraničia, tak aj poistenie straty batožiny.

Ako vybrať cestovné poistenie?

Cestovné poistenie patrí k najvyhľadávanejším druhom poistenia na slovenskom trhu. Ponúk je veľa, preto môže pomôcť najmä kvalitné porovnanie a vaše vlastné určenie toho, čo si vlastne plánujete poistiť.

Koľko stojí havarijné poistenie auta?

Táto otázka je príliš individuálna. Konečná cena poistenia v zásade závisí od dvoch hlavných faktorov. Prvým je vybraná poisťovňa, pretože každá z nich ponúka iné balíčky poistenia v iných cenových reláciách. Druhým faktorom je rozsah poistenia auta. Platí, že čím viac situácií je zahrnutých vo vašom poistení, tým je vaša splátka vyššia.

Čo všetko kryje havarijné poistenie?

Opäť, výška krytia závisí primárne od hodnoty vášho vozidla v čase nehodovej udalosti a takisto od situácií, ktoré máte zahrnuté vo svojom poistení. Každé dobré poistenie zvyčajne zahŕňa dopravnú nehodu, náraz do plotu alebo stromu, nepríjemné stretnutie s divou zverou, či zničenie vášho vozidla vandalmi a poškodenie kabeláže vozidla hlodavcami.

Ako platiť zdravotné poistenie vo VŠZP?

Zdravotné poistenie vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni zaplatíte úplne jednoducho prostredníctvom vášho internetového bankovníctva odoslaním klasickej SEPA platby na účet VŠZP. Druhou možnosťou je platba šekom na pobočke Slovenskej Pošty alebo priamo v pobočkách VŠZP.

Koľko sa platí zdravotné poistenie mesačne?

Súčasná výška minimálneho zdravotného poistenia je 66,78 EUR. Od 1. januára 2019 sa bude platiť minimálne zdravotné poistenie vo výške 70,91 EUR.

Záver

Samotné poistenie je komplexnou finančnou témou. Existujúce druhy poistenia sú vybudované tak, aby vás a vašu rodinu dokázali ochrániť bez ohľadu na to, v akej životnej situácii sa nachádzate. Či ste na dovolenke v zahraničí, cestujete autom do práce alebo ste doma. Práve kvôli komplexnosti pojmu odporúčame pred samotným výberom vhodného poistenia čo najdetailnejšie porovnať dostupné ponuky slovenských poisťovní.

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac