Allianz cestovné poistenie

Cestovné poistenie Allianz ponúka možnosť poistiť sa do celého sveta online.

Cestovné poistenie od Allianz

Vybrané 91 krát
 • Online cestovné poistenie do celého sveta
 • Poistenie nákladov na horskú službu
 • Aj pre ľudí nad 70 rokov
 • Asistenčná služba Allianz Assistance 24/7
1.5
Čítať viac 8 recenzií

Dôležité

Upozorňujeme, že výška úveru, ako aj úroková sadzba a iné úverové podmienky závisia od vášho úverového ratingu.

Allianz cestovné poistenie je možné uzavrieť do celého sveta aj online z pohodlia domova. Dozviete sa:

 • Aké je poistné plnenie Allianz
 • Aké sú pripoistenia
 • Základné výhody a nevýhody
 • Skúsenosti s poistením Allianz
 • Často kladené otázky
online-cestovne-poistenie

Cestovné poistenie je dlhodobo jedným z najvyužívanejších poistení na slovenskom trhu u všetkých vekových skupín obyvateľstva. V portfóliu ho má aj poisťovňa Allianz.

Môžete ho uzavrieť buď na vaše krátkodobé cesty s pôsobnosťou v rámci Európskej únie, Európy alebo celého sveta. Okrem toho môžete uzatvoriť aj celoročné cestovné poistenie.

Je dostupné v troch základných verziách: EU Plus, Limit a celosvetové poistenie. Rozdiely medzi verziami EU Plus a Limit sú v územnej pôsobnosti poistenia.

Zatiaľ čo verzia EU Plus platí iba v členských štátoch EÚ, verzia Limit platí vo všetkých európskych štátoch. Z hľadiska výšky poistného plnenia sú tieto poistenia rovnaké.

Porovnaniu týchto troch verzií sa venujeme v samostatnej časti nášho článku.

Cestovné poistenie Allianz online

Pre uzavretie turistického poistenia Allianz nemusíte chodiť na pobočku. Môžete ho uzavrieť pohodlne online už od 0,58 EUR na osobu na deň. Pripravte sa na tieto kroky:

 1. Na začiatok potrebujete poznať dátum a destináciu vašej cesty a počet osôb (deti do 16 rokov, dospelí od 16 rokov a seniori od 71 a viac rokov), pre ktoré plánujete uzavrieť cestovné poistenie. Okrem poistenia konkrétnych osôb môžete poistiť aj celú skupinu osôb alebo firmu.
 2. Následne si vyberiete cieľ vašej cesty. Na výber máte oblasť Európskej únie, Európy s Tureckom, celý svet okrem USA a Kanady alebo celý svet zahrňajúci všetky štáty sveta.
 3. Ďalším krokom je individuálny výber poistného krytia. Rozdiely medzi jednotlivými verziami online cestovného poistenia Allianz preberáme nižšie v článku.
 4. V poslednom bode pri uzatváraní cestovného poistenia zvolíte, či uzatvárate poistenie ako osoba, alebo ako firma. Vyplníte základné osobné údaje ako meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, e-mail a telefonický kontakt.
 5. Po vyplnení osobných údajov prejdete k platbe. Odporúčame si ešte raz skontrolovať vami zadávaný e-mail, pretože po zaplatení vám naň prídu uzavreté zmluvy, doplňujúce informácie k rozsahu poistenia a samozrejme asistenčná kartička, ktorú budete musieť nosiť počas pobytu v zahraničí pri sebe.

Poistné plnenie

Jednotlivé verzie cestovného poistenia Allianz sa líšia vo výške poistného krytia a dostupnosti konkrétnych poistných plnení. Ide o tieto plnenia:

 • Poistenie liečebných nákladov
 • Úrazové poistenie
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie batožiny
 • Poistenie storno poplatkov
 • Poistenie nákladov na záchrannú činnosť
 • Doplnkové asistenčné služby

Poistenie liečebných nákladov

Ide o základnú zložku cestovného poistenia Allianz. Toto poistné plnenie za vás uhradí nevyhnutné liečebné náklady spojené s ambulantnou zdravotnou starostlivosťou, prepravu do nemocnice, nevyhnutnú operáciu či zubné ošetrenie. Celkový limit poistenia liečebných nákladov vo verzii celosvetového poistenia je 120 000 EUR.

KritériumCestovné poistenie Allianz / SvetCestovné poistenie Allianz / LimitCestovné poistenie Allianz / EU Plus
Celkový limit120 000 EUR33 500 EUR33 500 EUR
Zuby170 EUR170 EUR170 EUR
Ubytovanie a preprava osoby v prípade hospitalizácie1200 EUR335 EUR335 EUR
Preprava osôb mladších ako 15 rokov v prípade hospitalizácie1000 EUR
Náklady spojené so zabezpečením dioptrických, ortopedických alebo protetických pomôcok170 EUR170 EUR170 EUR
Poistenie rizík súvisiacich s terorizmomdo 50 000 EUR

Úrazové poistenie

Prichádza na rad vtedy, ak v dôsledku úrazu zomriete, alebo vám úraz zanechá trvalé následky. V porovnaní s ostatnými cestovnými poisteniami sú poistné plnenia v prípade úrazové poistenia pomerne nízke.

KritériumCestovné poistenie Allianz / SvetCestovné poistenie Allianz / LimitCestovné poistenie Allianz / EU Plus
Smrť v dôsledku úrazu3350 EUR1700 EUR1700 EUR
Trvalé následky v dôsledku úrazu6650 EUR1700 EUR1700 EUR
Denné odškodné za hospitalizáciu poisteného počas poistenej cesty
10 EUR / deň, max. 15 dní

Poistenie zodpovednosti za škodu

Uplatňuje sa v prípade, ak počas vášho pobytu v zahraničí spôsobíte tretej strane škodu na zdraví alebo majetku. Ste tak chránení napríklad v prípade spôsobenia autonehody alebo poškodenia zdravia iných účastníkov nehody a to v prípade celoročného poistenia s pôsobnosťou na celom svete až do výšky 100 000 EUR.

KritériumCestovné poistenie Allianz / SvetCestovné poistenie Allianz / LimitCestovné poistenie Allianz / EU Plus
Poistenie zodpovednosti za škodu100 000 EUR7000 EUR7000 EUR

Poistenie batožiny

Poistenie batožiny chráni počas cestovania váš majetok zbalený v batožine. K dispozícii máte aj doplnkové pripoistenie asistenčných služieb pri oneskorenom dodaní batožiny napríklad v prípade cestovania lietadlom.

KritériumCestovné poistenie Allianz / SvetCestovné poistenie Allianz / LimitCestovné poistenie Allianz / EU Plus
Krádež osobných vecí poisteného vlámaním sa do motorového vozidla, prípadne odcudzením celého motorového vozidla 335 EUR
Poškodenie osobných vecí odovzdaných dopravcovi pri ich preprave170 EUR

Poistenie storno poplatkov

Využijete ho najmä vtedy, ak sa chystáte cestovať s cestovnou kanceláriou a z akéhokoľvek dôvodu ste nútení zrušiť vašu cestu napríklad kvôli akútnemu ochoreniu. Poisťovňa Allianz vám zároveň pribalí k poisteniu storno poplatkov ako bonus aj poistenie nevyužitej cesty.

KritériumCestovné poistenie Allianz / SvetCestovné poistenie Allianz / LimitCestovné poistenie Allianz / EU Plus
Poistenie storno poplatkov3600 EUR

Poistenie nákladov na záchrannú činnosť

Veľmi dôležité poistenie, ak sa chystáte napríklad na hory do zahraničia. Kryje totiž náklady, ktoré vám vzniknú s výjazdom záchrannej alebo horskej služby. Poistenie do hôr v rámci Slovenskej republiky si môžete uzavrieť samostatne.

KritériumCestovné poistenie Allianz / SvetCestovné poistenie Allianz / LimitCestovné poistenie Allianz / EU Plus
Záchranná činnosť záchrannej služby16 600 EUR16 600 EUR16 600 EUR
Záchranná činnosť horskej služby16 600 EUR

Doplnkové asistenčné služby

K doplnkovým asistenčným službám Allianz Assistance, ktoré patria k základnému balíku cestovného poistenia patrí právna pomoc, pomoc v prípade straty dokladov, technická asistencia počas cesty alebo odškodnenie v prípade meškania dopravného prostriedku. Tieto doplnkové asistenčné služby nie sú dostupné v základnom balíku poistení Limit a EU Plus.

KritériumCestovné poistenie Allianz / SvetCestovné poistenie Allianz / LimitCestovné poistenie Allianz / EU Plus
Právna pomoc1200 EUR
Strata dokladov335 EUR
Zmena cesty a asistenciaOrganizácia a reálne náklady
Technická asistencia170 EUR
Meškanie dopravného prostriedku170 EUR

Výhody a nevýhody

 • Malý rozsah poistení Limit a EU Plus
 • Nízke plnenie pri smrteľnom úraze

Cestovné poistenie Allianz – skúsenosti

Pre uľahčenie predstavy o tom, ako funguje uzatváranie cestovného poistenia Allianz online, sme to vyskúšali namiesto vás. Zvolili sme jednoduché týždňové poistenie pre jednotlivca v rámci Európy. Najskôr si zvolíme dĺžku trvania nášho poistenia.

cestovne-poistenie-allianz-1-min

V ďalšom kroku musíme zvoliť územnú pôsobnosť nášho poistenia. V našom prípade máme na výber varianty poistenia v rámci Slovenskej republiky, Európy a Turecka, alebo celého sveta bez USA a Kanady. My sme si vybrali možnosť poistenia v Európe a Turecku.

Nasleduje krok, v ktorom si jednoducho navolíte počet poistených osôb. Môžete poistiť deti (0-16 rokov), dospelých (17-70 rokov) alebo seniorov (71 a viac rokov) My uzatvárame poistenie pre bežného dospelého človeka.

cestovne-poistenie-allianz-3-min

Vo štvrtom kroku si môžete vybrať jednotlivé balíky poistenia a taktiež sa viete pozrieť na to, aké poistné plnenia sa v jednotlivých ponúknutých možnostiach nachádzajú. Pre viac informácií stačí kliknúť na otáznik pri vami vybranom druhu poistenia. V našom prípade sme zvolili najdrahšie poistné plnenie, ktoré nás na týždeň pobytu v zahraničí bude stáť 15,97 EUR.

cestovne-poistenie-allianz-4-min

V poslednom kroku stačí vyplniť požadované osobné údaje. Po ich vyplnení prejdete k platbe. Sumu za cestovné poistenie môžete pohodlne uhradiť cez internet banking. Dajte si však pozor na správne zadaný e-mail, pretože práve na tento e-mail vám prídu všetky potrebné dokumenty súvisiace s cestovným poistením a aj asistenčná kartička.

Často kladené otázky

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Poistné plnenie na vybrané náklady je obmedzené maximálnou možnou poistnou sumou, alebo limitom poistného plnenia. Detaily nájdete v našom článku.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

Krytie cestovného poistenia sa na vás vzťahuje vo všetkých štátoch, ktoré sú uvedené vo vašej poistnej zmluve. V podstate máte na výber zónu A, kde patrí Európa a Turecko a následné cestovné poistenie pre celý svet okrem USA a Kanady alebo aj s nimi.

Kedy začína a končí krytie?

Začína a končí dňami, ktoré sú takisto uvedený v poistnej zmluve, nevzniká však skôr, ako okamihom zaplatenia poistného.

Kedy a ako uhradiť platbu za poistenie?

Za poistenie ste povinní zaplatiť pri uzatváraní poistnej zmluvy, platiť môžete bankovým prevodom alebo peňažným poukazom.

Záver

Ako sme už spomínali, cestovné poistenie je nevyhnutnou súčasťou príprav na vašu cestu a pobyt v zahraničí. Nikdy si totiž nemôžete byť stopercentne istí, že sa vám nič nestane.

S cestovným poistením od Allianz získate poistné krytie ktoré ponúka širokú mieru ochrany najmä v najdrahšej verzii poistenia. Ostatné balíky vám taktiež umožňujú užiť si pobyt v zahraničí bez strachu a starostí, no ich krytie je značne obmedzené.

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac