AXA cestovné poistenie

Cestovné poistenie AXA ponúka možnosť poistiť sa online s 50% zľavou.

Cestovné poistenie od AXA

Vybrané 567 krát
 • Zľava 50% pri uzavretí online
 • Neobmedzené krytie liečebných nákladov
 • Poistenie cestovania lietadlom
 • Asistenčná služba 24/7
5.0
Čítať viac 4 recenzií

Dôležité

Upozorňujeme, že výška úveru, ako aj úroková sadzba a iné úverové podmienky závisia od vášho úverového ratingu.

AXA cestovné poistenie je možné uzavrieť aj online s 50% zľavou do celého sveta. Dozviete sa:

 • Aké je poistné plnenie AXA
 • Aké sú možnosti pripoistenia
 • Základné výhody a nevýhody
 • Skúsenosti s poistením AXA
 • Často kladené otázky
online-cestovne-poistenie

Jedným z najčastejšie využívaných poistení je cestovné poistenie, ktoré má vo svojom produktovom portfóliu aj AXA poisťovňa. V závislosti od vami požadovanej dĺžky poistenia si môžete uzavrieť poistenie na 1 deň, viac dní alebo aj celý rok. Cestovné poistenie AXA môžete jednoducho uzavrieť aj online.

Toto cestovné poistenie je dostupné v troch základných balíčkoch s názvami Reference, Komfort a Excelent. Tie sa navzájom odlišujú v limitoch a rôznych druhoch poistného plnenia. Ich rozsah a rozdiely medzi nimi nájdete v pokračovaní článku.

Chcem sa poistiť

Cestovné poistenie AXA online

Uzavretie cestovného poistenia je nevyhnutnou súčasťou každej prípravy na cestu a dovolenku nielen do zahraničia, ale aj v rámci Slovenska. AXA poisťovňa má vo svojom portfóliu cestovné poistenie už od 0,63 EUR na osobu za deň poistenia, ktoré môžete uzavrieť aj jednoducho online.

 1. Platí, že ak si poistenie uzavriete online, získate 50% zľavu z celkovej ceny poistenia. Online uzavretie poistenia je rýchle, intuitívne a nezaberie vám viac ako 10 minút. Začína pritom platiť už 4 hodiny od uzavretia.
 2. K uzavretiu poistenia prostredníctvom internetu či už pre vás, alebo vašu rodinu a blízkych budete potrebovať iba základné osobné údaje pozostávajúce z veku, mena, priezviska, dátumu narodenia a funkčného e-mailu.
 3. Okrem toho potrebujete uviesť dátumy začiatku a konca vašej cesty a destináciu, pričom si môžete zvoliť konkrétny štát, do ktorého sa chystáte vycestovať, alebo jednoducho oblasti Európa a Svet.
 4. Pri uzatváraní AXA cestovného poistenia online môžete jednoducho platiť kartou, klasickým bankovým prevodom alebo cez Google Pay a Trust Pay. Na vami uvedený e-mail vám po zaplatení príde potvrdenie o vykonaní platby a potvrdenie o uzatvorení poistenia.
 5. V prílohách e-mailu nájdete zmluvu, stručné informácie o poistení a asistenčnú kartičku, ktorú je potrebné si vytlačiť a počas pobytu v zahraničí ju nosiť pre prípad potreby pri sebe.

Poistné plnenie

Každé z poistení jednotlivých poisťovní má v sebe zahrnuté základné poistné plnenia. AXA poisťovňa ponúka predovšetkým tieto:

 • Poistenie liečebných nákladov
 • Úrazové poistenie
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie batožiny
 • Poistenie cestovania lietadlom
 • Poistenie asistenčných služieb

Tieto poistné plnenia sú dostupné v každom z troch základných balíkov. Líši sa však rozsah a prítomnosť jednotlivých plnení v rámci balíčkov.

Pripravili sme pre vás detailný prehľad rozsahu jednotlivých balíčkov pri jednotlivých poistných plneniach. Prvým je poistenie liečebných nákladov, ktoré je kryté v balíčku Excelent až do výšky 20 000 000 EUR.

Poistenie liečebných nákladov

Poistenie liečebných nákladov sa uplatňuje predovšetkým vtedy, ak počas svojho zahraničného pobytu ochoriete alebo sa zraníte. Týmto poistením sa poisťovňa postará o všetky naklády na ošetrenie, liečbu, lieky alebo nutné prevozy.

Poisťovňa AXA myslela aj na to, že úraz sa môže stať aj deťom a preto je k dispozícii poistenie dopravy a ubytovania sprevádzajúcej osoby. Vzhľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu ponúkajú balíky Excelent a Komfort aj poistenie rizík spojených s terorizmom.

KritériumCestovné poistenie AXA ExcelentCestovné poistenie AXA KomfortCestovné poistenie AXA Reference
Celkový limit20 000 000 EUR200 000 EUR100 000 EUR
Zásah horskej služby pri poistnej udalostiskutočné náklady do limitu PLNskutočné náklady do limitu PLNskutočné náklady do limitu PLN
Ubytovanie sprevádzajúcej osoby200 EUR / noc, maximálne 10 nocí150 EUR / noc, maximálne 10 nocí100 EUR / noc, maximálne 10 nocí
Zuby500 EUR400 EUR200 EUR
Poistenie rizík súvisiacich s terorizmom200 000 EUR100 000 EUR

Chcem sa poistiť

Úrazové poistenie

Súčasťou balíkov Excelent a Komfort je aj úrazové poistenie. To sa uplatňuje v prípade, že na následky vášho zranenia alebo úrazu zomriete, respektíve budete nútení znášať trvalé následky.

Vyššie balíky poistenia AXA, v ktorých je toto poistné plnenie dostupné odporúčame uzatvárať najmä vtedy ak viete, že sa počas vašej dovolenky chystáte na vysokohorskú turistiku alebo aktivity, pri ktorých je zvýšená pravdepodobnosť úrazu končiaceho smrťou alebo trvalými následkami.

KritériumCestovné poistenie AXA ExcelentCestovné poistenie AXA KomfortCestovné poistenie AXA Reference
Smrť následkom úrazu20 000 EUR10 000 EUR
Trvalé následky úrazu40 000 EUR20 000 EUR

Chcem sa poistiť

Poistenie zodpovednosti za škodu

Toto poistné plnenie sa uplatňuje v prípade, že následkom svojej bežnej činnosti (šport, rekreácia, zábava) spôsobíte škodu na zdraví alebo majetku tretej osobe. Kryje tak nároky tretích strán alebo cudzích poisťovní, ktoré sa domáhajú náhrady škody do výšky 250 000 EUR.

Podobne ako úrazové poistenie je toto plnenie dostupné len vo vyšších balíčkoch Excelent a Komfort. Je však veľmi ťažké predpokladať, pri akej činnosti a či vôbec spôsobíte počas svojho pobytu v zahraničí škodu tretím stranám. Odporúčame uzatvárať konzervatívnym klientom, ktorým nevadí mierny príplatok výmenou za istotu počas pobytu.

KritériumCestovné poistenie AXA ExcelentCestovné poistenie AXA KomfortCestovné poistenie AXA Reference
Zodpovednosť za škodu – zdravie250 000 EUR40 000 EUR
Zodpovednosť za škodu – majetok125 000 EUR20 000 EUR
Zodpovednosť za škodu – následné finančné škody35 000 EUR
Spoluúčasť na škodách nad 200 EURbez spoluúčastibez spoluúčasti
Spoluúčasť pri škodách do 200 EUR100%100%

Chcem sa poistiť

Poistenie batožiny

Uplatňuje sa v prípade, že počas vášho pobytu v zahraničí dôjde k poškodeniu alebo zničeniu vašej batožiny a jej obsahu. Poškodenia sa pritom vzťahujú na živelnú údalosť, krádež vlámaním sa do dopravného prostriedku a podobné situácie.

V balíčkoch Excelent a Komfort poistenie pokrýva aj stratu a odcudzenie dokladov, elektroniky, či športové a obchodné vybavenie. Odporúčame uzatvárať v prípade, že do zahraničia cestujete s drahou elektronikou alebo vzácnou batožinou.

KritériumCestovné poistenie AXA ExcelentCestovné poistenie AXA KomfortCestovné poistenie AXA Reference
Poistenie batožiny – celkový limit1500 EUR750 EUR
Poistenie batožiny – limit na vec750 EUR375 EUR
Strata dokladov160 EUR160 EUR
Elektronika / športové vybavenie750 EUR375 EUR
Poistenie obchodného vybavenia1500 EUR

Chcem sa poistiť

Poistenie cestovania lietadlom

Poistenie cestovania lietadlom, ktoré je dostupné len v najdrahšom balíčku AXA Excelent odporúčame uzatvárať vtedy, ak absolvujete leteckú cestu do a zo zahraničia. Uplatňuje sa v prípade zrušenia alebo oneskorenia letu.

Poistenie sa takisto vzťahuje aj na batožinu, napríklad v prípade že dôjde k oneskoreniu doručenia vašej batožiny. V takom prípade poistenie pokryje náklady na nákup občerstvenia a ďalšie súvisiace výdavky do doby doručenia vašej batožiny.

KritériumCestovné poistenie AXA ExcelentCestovné poistenie AXA KomfortCestovné poistenie AXA Reference
Poistenie omeškania batožiny200 EUR
Poistenie oneskorenia a zrušenia letu20 EUR za každú hodinu, maximálne 360 EUR

Chcem sa poistiť

Poistenie asistenčných služieb

Poistenie AXA Assistance znamená poistenie asistenčných služieb dostupných 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Je dostupné v každom z troch ponúkaných balíkov. Špecialisti poisťovne AXA sú pripravení pomôcť vám v každej z nižšie spomenutých situácií, napríklad pri súdnom alebo exekučnom konaní v zahraničí.

Poistenie Lifestyle Assitance dostupné v balíčku Excelent zas zaručuje napríklad rezervácie cestovných lístkov, vstupenky na kultúrne akcie alebo nájdenie vhodného ubytovania.

KritériumCestovné poistenie AXA ExcelentCestovné poistenie AXA KomfortCestovné poistenie AXA Reference
Turistické a lekárske informácieánoánoáno
Telefonická pomoc v núdziánoánoáno
Tlmočenie a prekladyánoánoáno
Poistenie právnej ochrany4000 EUR800 EUR
Lifestyle assistanceáno

Chcem sa poistiť

Pripoistenia

Okrem hlavných poistných plnení je k dispozícii široké spektrum pripoistení,  vďaka ktorým je cestovné poistenie od poisťovne AXA jedným z najkomplexnejších cestovných poistení na našom trhu. V súčasnosti máte na výber tieto pripoistenia:

 1. Rodinné poistenie opakovaných výjazdov: Ideálne dlhodobé riešenie pre viacčlenné rodiny pri opakovaných návštevách zahraničia, cenovo výhodnejšie než krátkodobé poistenie.
 2. Bezpečný domov: Predstavuje ochranu vašej domácnosti počas pobytu v zahraničí a zahŕňa poistenie technickej asistencie domácnosti (inštalatér, elektrikár atď.) a náklady na výjazd technickej služby.
 3. Bezstarostní rodičia: V prípade hospitalizácie vášho dietaťa v zahraničí je pre rodičov zaistený prevoz a pobyt v nemocnici a náklady spojené s týmto pobytom pre oboch rodičov vrátane denného odškodného pri hospitalizácii.
 4. Dovolenka bez starostí: Zahŕňa poistenie zdravotnej asistencie, domáceho maznáčika a technickej asistencie, čo znamená napríklad poistenie vozidla s opravou na mieste alebo odtiahnutím do najbližšíeho servisu a dočasné ubytovanie.
 5. Pripoistenie storna cesty: Ide o ochranu proti neočakávanému zrušeniu cesty z vašej strany. Pokrýva stornovacie poplatky vyžadované cestovnou kanceláriou alebo dopravcom pri zrušení vašej cesty ešte pred vycestovaním.
 6. Pripoistenie chronických ochorení: Zíde sa predovšetkým v prípade ak viete, že trpíte dlhodobo liečeným chronickým ochorením, ktorého stav sa môže počas vášho pobytu v zahraničí rapídne zhoršiť. Zahŕňa úhradu akútnej a neodkladnej liečby pre stabilizáciu vášho zdravotného stavu.
 7. Pripoistenie pracovných manuálnych ciest: Nie je možné uzavrieť ho pre deti a seniorov, no využíva sa najmä v prípadoch pracovných zahraničných ciest spojených s manuálnou činnosťou iného, než administratívneho charakteru.
 8. Pripoistenie rizikových športov: Vypláca sa najmä vtedy, ak viete, že počas vašej dovolenky budete vykonávať športy, pri ktorých by mohlo dôjsť k zraneniu s trvalými následkami alebo k smrti. Predstavuje účinnú ochranu pri aktívnej dovolenke.

Pripravte sa na to, že akékoľvek z vyššie uvedených pripoistení zdvihne celkovú cenu vášho poistenia. Tieto pripoistenia vám zaručia komfort počas vášho pobytu v zahraničí bez zbytočných starostí o domácnosť.

Jednotlivé pripoistenia odporúčame uzatvárať najmä rodinám s deťmi, aktívnym športovcom alebo ľuďom cestujúcim do zahraničia za manuálnou prácou.

Výhody a nevýhody

 • Malý rozsah poistenia Reference
 • Vyššia cena prémiových balíčkov

Cestovné poistenie AXA – skúsenosti

Pre lepšiu predstavu fungovania online AXA cestovného poistenia sme uzavreli modelové cestovné poistenie pre jednotlivca na týždňový pobyt v Taliansku s poistným plnením najširšieho balíčka Excelent. V prvom kroku ste povinní zadať, či máte záujem o jednorázové alebo celoročné poistenie pre seba, pre rodinu, pre skupinu alebo pre niekoho iného.

Okrem toho zvolíte svoju vekovú kategóriu, cieľovú destináciu a dátum vášho príchodu a odchodu.

V ďalšom kroku si zvolíte jeden z troch ponúkaných balíčkov Excelent, Komfort alebo Reference v závislosti od vašich potrieb a požiadaviek. Spolu s výslednou sumou poistenia po uplatnení 50% zľavy uvidíte rozsah poistného plnenia jednotlivých balíčkov.

V ďalších krokoch máte na výber vyššie spomínané pripoistenia. Rátajte s tým, že každé zvolené poistenie síce rozšíri rozsah vášho poistného plnenia, no zdvihne sa aj celková suma za poistenie. V poslednom kroku pred vypĺňaním osobných údajov máte možnosť zvoliť si poistenie storna cesty, ktoré sme v našom prípade vynechali.

Následne pristúpite k vypĺňaniu osobných údajov. V závislosti od počtu osôb vyplníte osobné údaje pre každú poistenú osobu individuálne. Nakoľko sme v našom prípade zvolili poistenie pre jedného človeka, stačí zadať jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého bydliska, funkčný e-mail a telefonický kontakt. Po vyplnení údajov nasleduje posledný krok, ktorým je platba za poistenie.

V poslednom kroku zvolíte vami preferovaný spôsob platby. Po prijatí platby vám na vami zadaný e-mail prídu všetky potrebné dokumenty – zmluva o cestovnom poistení, stručné detaily uzavretého poistenia a takisto asistenčná kartička, ktorú je potrebné si pred vycestovaním vytlačiť a nosiť ju v zahraničí neustále pri sebe.

Chcem sa poistiť

Často kladené otázky

Aké poistenie si môžem uzatvoriť?

V podstate máte na výber dve možnosti. Buď si uzatvoríte jednorázové cestovné poistenie na presne určený dátum, počas ktorého plánujete vycestovať a budete ho musieť opätovne uzatvárať pred každou novou cestou. Alebo si uzatvoríte poistenie viacerých ciest, ktoré je platné pre neobmedzený počet ciest do zahraničia.

Odkedy som poistený/á?

Platí, že poisťovňa AXA poskytuje svojim klientom ochranu už 4 hodiny po uzavretí poistenia online. Neodporúčame nechávať si poistenie na poslednú chvíľu a poistiť sa minimálne 4 hodiny pred začiatkom vašje cesty.

Kam sa môžem poistiť?

Môžete sa poistiť kamkoľvek cestujete. Poisťovňa AXA rozlišuje dve základné zóny. Zónu Európa, do ktorej patria všetky európske štáty a Egypt, Izrael, Turecko, Tunisko, Gruzínsko a Kanárske ostrovy a zónu Svet, kam patria všetky ostatné destinácie.

Potrebujem pomoc, kam sa obrátiť?

V prípade, že potrebujete pomoc s uzavretím AXA cestovného poistenia, môžete sa v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 17:00 obrátiť na zákaznícku linky poisťovne AXA prostredníctvom telefónneho hovoru alebo e-mailu.

Koho môžem poistiť?

Online cestovné poistenie AXA môže uzavrieť každý, bez rodielu veku. Poisťovňa rozlišuje poistenie pre deti (0 až 17 rokov) dospelé osoby (18-69 rokov) a seniorov (70 rokov a viac.)

Záver

Ako sme už spomínali, cestovné poistenie je nevyhnutnou súčasťou príprav na vašu cestu a pobyt v zahraničí. Nikdy si totiž nemôžete byť stopercentne istí, že sa vám nič nestane.

S cestovným poistením od AXA, ktoré je jedno z najširších na slovenskom trhu získate široké poistné krytie, ktoré vám umožní užiť si pobyt v zahraničí bez strachu a starostí. Pri uzatvorení poistenia prostredníctvom internetu navyše získate výraznú zľavu 50%.

Chcem sa poistiť

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac