Havarijné poistenie

Ochráňte svoje auto a peňaženku výberom vhodného havarijného poistenia podľa vašich predstáv.

Dostupné havarijné poistenia

Vybrané 402 krát
 • Široká škála doplnkových zliav
 • Zľava 50% za bezškodový priebeh
 • Výmena pneumatík 2x ročne do 120 EUR
 • Asistenčné služby 24/7
Vybrané 66 krát
 • Poistenie pre vozidlo nad 3,5 tony
 • Široká škála pripoistení
 • Široká škála spoluúčasti
 • Asistenčné služby 24/7
Vybrané 19 krát
 • GAP pre nové autá 2 roky zadarmo
 • Zľava 50% ak jazdíte bez nehody
 • Zľava podľa okresu registrácie vozidla
 • Asistenčné služby 24/7

Dôležité

Upozorňujeme, že výška úveru, ako aj úroková sadzba a iné úverové podmienky závisia od vášho úverového ratingu.

havarijna-poistka


Havarijné poistenie, niekedy tiež známe ako Kasko poistenie sa líši od povinného zmluvného poistenia vozidla (PZP) predovšetkým tým, že je dobrovoľné. Na rozdiel od PZP, kryje havarijné poistenie prakticky všetky druhy škôd, ktoré môžu vzniknúť na vašom aute. Nie všetci majitelia motorových vozidiel majú uzavreté havarijné poistenie. Odrádza ich predovšetkým vyššia cena a neprehľadnosť trhu.

Ak si však chcete kúpiť auto na lízing, väčšina lízingových spoločností vyžaduje povinné uzatvorenie havarijného poistenia a bez neho prakticky auto na lízing nedostanete.

Ale ak vznikne na vašom vozidle škoda, ktorú poistka kryje, ušetríte vlastné finančné prostriedky na jeho opravu alebo v tom horšom prípade, na kúpu nového auta. Neviete, ako vybrať správne havarijné poistenie? Kľúčom je porovnanie ponúk, pri výpočte havarijnej poistky môže pomôcť aj kalkulačka havarijného poistenia.

Pozor! Pokiaľ zvažujete poistiť vaše auto, odporúčame nezamerať sa na vyslovene najlacnejšie havarijné poistenie. V prípade ochrany vášho auta pred neočakávanými udalosťami sa šetriť nevypláca.

Čo je to havarijné poistenie?

Ako sme už spomínali, havarijné poistenie predstavuje dobrovoľné poistenie vášho motorového vozidla pred škodami spôsobenými v dôsledku havárie, alebo nepredvídateľnej udalosti, ktorá môže poškodiť vaše auto. Sem poisťovne zvyčajne zaradzujú živelné pohromy ako krupobitie, požiar, záplavy alebo pád stromu. Okrem toho chráni vaše auto pred prípadnou krádežou, alebo vandalizmom.

Toto sú základné poistné krytia, ktoré ponúka takmer každá poisťovňa na Slovensku. Rozdiely medzi jednotlivými poisteniami vznikajú v rôznom rozsahu pripoistení. Tie síce poskytujú ešte komplexnejšiu ochranu auta, no cenu poistenia navyšujú. Medzi najvyhľadávanejšie patria tieto:

 1. GAP poistenie. GAP poistenie zaručí, že počas trvania zmluvy o havarijnom poistení bude v prípade škodovej udalosti braná do úvahy nie aktuálna trhová cena vozidla, ale jeho kúpna cena.

 2. Pripoistenie čelného skla. Problematické čelné sklo poisťovne neradi preplácajú v rámci základnej havarijnej poistky. Preto existuje špeciálne pripoistenie čelného skla.

 3. Pripoistenie zvláštnej výbavy vozidla. Odporúčame pripoistiť v prípade, že vaše vozidlo má zvláštnu, príplatkovú výbavu, na ktorú sa nevzťahujú bežné druhy poistného krytia a vy by ste v prípade jej poškodenia nedostali plnenie.

 4. Pripoistenie nákladov na zapožičanie náhradného vozidla. V prípade, že ste účastníkom nehody a vaše auto je momentálne nepojazdné, s týmto pripoistením získate istotu zapožičania náhradného vozidla.

 5. Pripoistenie trvalých následkov po havárii. Toto pripoistenie sa zíde v prípade, že je vaša nehoda alebo škodová udalosť vážna a zanechá na vás trvalé následky, napríklad ostanete pripútaní na vozík.

Uzavretie havarijného poistenia online

V súčasnosti môžete uzavrieť havarijnú poistku aj online z pohodlia domova bez toho, aby ste museli osobne navštíviť kamennú pobočku poisťovne. Všetky potrebné dokumenty a informácie viete poisťovni poskytnúť aj prostredníctvom internetu. Pred samotným uzavretím poistenia sa odporúčame zamyslieť nad týmito otázkami.

Čo potrebujem k uzavretiu havarijného poistenia?

K tomu, aby ste mohli uzavrieť havarijné poistenie, musíte byť oprávnený vlastník vozidla uvedený v osvedčení o evidencii vozidla. Výnimka platí, keď uzatvárate havarijné poistenie na auto na lízing.  Vtedy vystupujete v zmluve ako nájomca vozidla.

Pri uzatváraní online havarijného poistenia potrebujete niekoľko základných údajov:

 • Typ vozidla

 • Rok výroby vozidla

 • Značka a model vozidla

 • Najvyššia prípustná hmotnosť

 • EČV vozidla

 • Právna forma držiteľa vozidla

 • Osobné údaje držiteľa vozidla

Aký je rozsah poistného krytia?

Zamyslite sa nad tým, aký rozsah plnenia potrebujete. Nevýhodou je, že nikdy presne neviete, čo sa stane a či by sa vám práve nehodilo pripoistenie čelného skla alebo poistenie proti krupobitiu.

Niektoré z poisťovní ponúkajú takzvané all-risk poistenia, v ktorých sú zahrnuté všetky druhy škodových a nehodových udalostí. Tieto poistenia bývajú najdrahšie.

Rozsah poistnej ochrany je rovnaký, ako hodnota vášho vozidla, ktorú malo v čase škodovej udalosti. Napríklad, ak v čase nárazu do stromu malo vaše auto hodnotu 12 000 EUR, výška poistnej ochrany je rovnaká.

Pri havarijnej poistke môžete poistné platiť ročne, v polročných alebo štvrťročných splátkach, v závislosti od poisťovne bez navýšenia ceny alebo s prirážkou za polročnú splátku.

Aká je územná platnosť poistenia?

Ak sa rozhodnete uzatvoriť havarijné poistenie, budete mať možnosť zvoliť si jeho územnú platnosť. V podstate rozlišujeme dva druhy. Vaša havarijná poistka môže platiť len na území Slovenskej republiky, alebo v rámci celej Európy. Poistenia s územnou platnosťou v celej Európe sú drahšie a vyplácajú sa predovšetkým vtedy, ak svojím autom často cestujete za hranice.

Aká je spoluúčasť v havarijnom poistení?

Spolúčasť predstavuje čiastku, ktorou sa vy ako klient podieľate na škode. V súčasnosti máte na výber viaceré možnosti. Platí, že čím nižšia miera spoluúčasti, tým drahšie havarijné poistenie, pretože v prípade nízkej spoluúčasti na seba preberá vyššiu mieru zodpovednosti poisťovňa.

Aktuálne si môžete vybrať spoluúčasti v percentuálnej výške 5% (minimálne 165 EUR), 5% (minimálne 100 EUR), 2% (minimálne  66 EUR), alebo 10% (minimálne 333 EUR). Okrem toho existujú aj poistenia so spolúčasťou 99 EUR, 199 EUR, 299 EUR alebo havarijné poistenie bez spolúčasti.

Uzatvoriť poistenie na novú alebo trhovú cenu?

Pred uzavretím havarijného poistenia máte možnosť uzavrieť ho buď na novú cenu vozidla, alebo na obstarávaciu (trhovú cenu). Niektoré, najmä staršie ojazdené vozidlá, je možné poistiť len na obstarávaciu cenu. Pri niektorých automobiloch je možné uzavrieť poistenie len na novú cenu vozidla, napríklad pri dovoze automobilov zo zahraničia.

  Nevýhody

 • Neprehľadnosť trhu

 • Nutnosť porovnať ponuky

Havarijné poistenie – porovnanie

Vybrali sme pre vás porovnanie najvyhľadávenejších havarijných poistení na slovenskom trhu pre nami vybrané konkrétne vozidlo. Vybrali sme vozidlo Škoda Octava, s rokom výroby 2017, s dieslovým motorom s obsahom 1,6 litra, výkonom 77 kw (105 koní) a automatickou, sedemstupňovou prevodovkou. Okrem toho sme vo výbave zahrnuli hliníkove disky, metalízu, GPS navigáciu, automatickú klimatizáciu a vyhrievanie predných sedadiel.

V prehľadnej tabuľke je popísaná dostupnosť možností jednotlivých poisťovní.

KritériumKooperativa havarijné poistenieKomunálna poisťovňa havarijné poistenieGroupama poisťovňa havarijné poistenie
Spoluúčasť5%, minimálne 150 EUR5%, minimálne 165 EUR5%, minimálne 15O EUR
Krytie Európaánoánoáno
Haváriaánoánoáno
Krádežánoánoáno
Živelánoánoáno
Vandalizmusánoánoáno
Asistenčné službyánoánoáno
Doplnkové poistenie skielnieánonie
Poistenie batožinynieánonie
Cena509,93 EUR629,51 EUR553,68 EUR

Často kladené otázky

Čo kryje havarijné poistenie?

Ide najmä o škodové udalosti, pri ktorých dochádza k poškodeniu alebo zničeniu vášho auta alebo jeho výbavy. Medzi najčastejšie krytia KASKO poistenia patria poškodenia v dôsledku havárie, pri ktorej dôjde k nárazu alebo stretu, taktiež poškodenie živelnou udalosťou ako krupobitie, požiar, pád stromu alebo záplavy. Zvyčajne havarijné poistenia kryjú aj krádež vozidla a vandalizmus či lúpežné prepadnutie.

Koľko stojí havarijné poistenie?

Cena havarijného poistenia je individuálna. Závisí nie len od typu vozidla, ale aj od krytého poistenia a rôznych doplnkových pripoistení, ktoré cenu navyšujú, no zároveň ponúkajú širšie spektrum ochrany vozidla a ďalšie výhody.

Kedy zaniká havarijné poistenie?

Havarijné poistenie sa uzatvára na dobu určitú, končí teda posledným dňom trvania zmluvy, ktorý býva uvedený v zmluve o havarijnom poistení. Pred samotným koncom trvania havarijného poistenia vás poisťovňa upozorní na jeho blížiaci sa koniec platnosti. Je na vás, či havarijné poistenie predĺžite, alebo nie. V prípade potreby môžete havarijné poistenie zrušiť aj počas samotného trvania zmluvy.

Ako zrušiť havarijné poistenie?

Väčšina slovenských poisťovní ponúka možnosť zrušiť havarijné poistenie jedenkrát ročne ešte pred uplynutím jeho platnosti, zvyčajne doručením tlačiva o zrušení havarijného poistenia písomnou formou minimálne 6 týždňov pred jeho vypršaním. Podmienky jednotlivých poisťovní sa môžu líšiť v závislosti od druhu a výšky rozsahu poistenia.

Ako funguje havarijné poistenie?

Pre preplatenie nákladov spojených s haváriou alebo škodovou udalosťou je potrebné priebeh udalosti písomne a fotograficky zdokumentovať, či už na miesto nehody privoláte, alebo nie. Poisťovňu bude zaujímať, či ste ako vodič nešli vedome do rizika, (napr. jazda pomedzi popadané stromy) a či vaše havarijné poistenie zahŕňa vašu škodovú udalosť. V prípade, že sa nepreukáže vedomé riziko vodiča a spôsobená škoda je zahrnutá v poistení, dochádza k plneniu.

Čo je to doplnkové poistenie GAP

Doplnkové poistenie GAP znamená, že vaše vozidlo v čase plynutia poistenia nestráca na hodnote. Vypláca sa najmä v prípade totálnej škody alebo ukradnutia motorového vozidla, kedy vám bude uhradený celý rozdiel medzi kúpnou cenou vozidla a zostatkovou cenou.

Záver

Problematika havarijnej poistky je veľmi komplexná. Na cestách totiž nikdy neviete, čo sa môže prihodiť a teda ani to, aké druhy poistenia sa vám môžu na cestách zísť. Pokiaľ nepatríte k sviatočným jazdcom a za volantom ste ako doma, rozhodne odporúčame nespoliehať sa iba na povinné zmluvné poistenie a radšej svojho štvorkolesového miláčika poistiť.

Pred samotným uzavretím havarijného poistenia odporúčame poriadne si premyslieť, čo vlastne potrebujete poistiť a pred akými situáciami sa chcete na cestách chrániť.

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na
Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac