UNIQA havarijné poistenie

Uzatvorte si havarijné poistenie UNIQA a chráňte seba aj svoj automobil na cestách.

UNIQA havarijné poistenie

Vybrané 24 krát
 • Široká škála spoluúčasti
 • Pripoistenie pozáručného servisu
 • Zľava podľa okresu registrácie vozidla
 • Asistenčné služby 24/7

Dôležité

Upozorňujeme, že výška úveru, ako aj úroková sadzba a iné úverové podmienky závisia od vášho úverového ratingu.

havarijna-poistka

Uvažujete nad havarijným poistením pre svoje vozidlo, no pri širokej ponuke poistných produktov na trhu sa neviete rozhodnúť? Ako sa vám oplatí havarijná poistka od poisťovne UNIQA?

Havarijné poistenie v UNIQA vystupuje pod názvom Auto & Voľnosť KASKO a v porovnaní s väčšinou ostatných poisťovní na trhu, nedisponuje žiadnymi viacerými balíkmi či typmi. Pri založení zmluvy o havarijnom krytí pre vaše vozidlo získate základné pokrytie škôd, ku ktorému si môžete dojednať individuálne pripoistenia podľa vašich potrieb.

Vybrané 24 krát
 • Široká škála spoluúčasti
 • Pripoistenie pozáručného servisu
 • Zľava podľa okresu registrácie vozidla
 • Asistenčné služby 24/7

Poistný balík je univerzálnym variantom pre všetky osobné a ľahké úžitkové vozidlá s hmotnosťou neprekračujúcou 3,5 tony a s možnosťou širokej ponuky pripoistení ponúka pri uzatvorení veľkú flexibilitu. Pri dojednaní poistenia tak nebudete viazaní na konkrétne balíky služieb, vychádzať budete zo základného pokrytia a do zmluvy si zahrniete iba to, čo pre svoje auto naozaj potrebujete.

Základné pokrytie havarijného poistenia Auto & Voľnosť KASKO od UNIQA
Vlastné alebo cudzie zavinenie
Živelná pohroma a prírodné katastrofy
Vandalizmus
Stret so zverou
Krádež vozidla

Rozhodnutím sa pre základný balíček havarijného poistenia Auto & Voľnosť KASKO od UNIQA získate pre vaše vozidlo komplexnú ochranu, ktorá už v takejto forme môže byť pre väčšinu zákazníkov postačujúca.

Základné pokrytie vás ochráni pred tými najčastejšími príčinami vzniku nepríjemnej situácie, pričom budete platiť len vopred dohodnutú spoluúčasť, ktorá môže byť vo výške až 10 %, pri minimálnej sume od 65 do 1 000 EUR.

KASKO poistenie za vás pokryje škody, ktoré si na ceste spôsobíte nešťastnou udalosťou sami, alebo vám ich spôsobí niekto iný a vám sa vinníka nepodarí dohľadať.

Tento typ poistného krytia patrí medzi najčastejšie, kedy si napríklad nájdete vozidlo poškodené na parkovisku a vinník vám na seba nenechá žiadny kontakt. 

Ďalej sa nemusíte obávať financovania škôd, ktoré by vznikli pri náhodnom strete so zverou či živelnou pohromou, akou je napríklad zemetrasenie, pád stromu, úder blesku alebo krupobitie.

Základné krytie poistenia tiež zahŕňa ochranu pred vandalizmom ako napríklad poškriabanie laku či prepichnutie pneumatík, alebo dokonca krádežou vášho vozidla. Pri krádeži sa vyžaduje, aby vozidlo bolo zabezpečené potrebnými prostriedkami, čo však bude špecifikované pracovníkom poisťovne pri uzatvorení zmluvy.  

Aké pripoistenia si môžete dojednať?

Veľkou výhodou havarijného poistenia v UNIQA je maximálna flexibilita pri výbere špecifických pripoistení. V porovnaní s veľkou časťou konkurenčných poisťovní, pri uzatvorení havarijného krytia Auto & Voľnosť KASKO nie ste viazaní na žiadne vopred stanovené balíky služieb.

O výhodách takéhoto typu havarijnej poistky napovedá už samotný názov produktu od UNIQA, ktorý sa snaží poskytnúť čo najväčšiu mieru slobody pri dojednávaní zmluvných podmienok.

Zoznam možných pripoistení nad rámec základného pokrytia:

 • GAP poistenie finančnej straty

 • Pripoistenie čelného skla

 • Rozšírená asistencia

 • Pripoistenie pokrytia nákladov na zapožičanie náhradného vozidla

 • Pripoistenie zvláštne výbavy vozidla

 • Pripoistenie batožiny prepravovanej vo vozidle

 • Pripoistenie špeciálnej batožiny prepravovanej vo vozidle

 • Pripoistenie pre prípad smrti vo vozidle

 • Pripoistenie trvalých následkov vzniknutých v dôsledku havárie

 • Pripoistenie poruchy vozidla.

Možných pripoistení si viete dojednať aj viac a všetko závisí od konkrétneho prípadu, kedy by sa vám poisťovňa mala snažiť vyjsť v ústrety. Pri GAP poistení platia špecifické podmienky, po splnení ktorých vám poisťovňa v prípade krádeže alebo totálnej škody uhradí plnú sumu hodnoty vozidla.

Pripoistenie čelného skla zahŕňa iba čelné sklo, ostatné sklá na vozidle nie sú predmetom poistenia a pri výmene čelného skla budete povinní uhradiť aj dohodnutú spoluúčasť.

Veľmi užitočným pripoistením môže byť práve pripoistenie náhrady úrazov či smrti osôb prepravovaných vo vozidle, ktoré zaručí, že budú uhradené akékoľvek vzniknuté náklady pre každú osobu nachádzajúcu sa vo vozidle v čase havárie.

Tento typ pripoistenia vám dodá istotu, že nebudete finančne zodpovední za akékoľvek ujmy na zdraví, či už vozidlo šoférujete vy, alebo niekto iný.

Asistenčné služby havarijného poistenia

V rámci základného balíka poistného krytia sú samozrejmosťou aj služby asistencie na ceste. Asistenčné služby sú v UNIQA poisťovni rozdelené na základné a rozšírené. Pri základných asistenčných službách môžete počítať so servisom zo Slovenska, ale aj zahraničia a pokryté budú náklady ako príchod cestnej služby na miesto nehody, či prípadné odtiahnutie vozidla. 

Poistné plnenie vám uhradí aj náklady na prípadné ubytovanie, pokiaľ bude oprava vozidla trvať viac ako 8 hodín. To platí aj v prípade straty kľúčov, natankovania iného druhu paliva či krádeže vozidla, alebo ďalších porúch, akými môže byť napríklad aj defekt na pneumatike.

Za poplatok vo výške iba 1 EUR mesačne, máte možnosť doobjednania rozšírených asistenčných služieb k vozidlu. Tie vám zabezpečia ďalšie benefity, akými je napríklad zabezpečenie náhradného vozidla v prípade nehody, vybavenie formálnych úkonov a zošrotovania pri totálnej škode aj v zahraničí, či úhrada cestovných nákladov na návrat domov pri vážnejšej nehode v zahraničí.

  Nevýhody

 • Vyššia cena vybraných poistení

 • Neúplná platnosť vybraných pripoistení v zahraničí

Územná platnosť havarijného poistenia

Tak, ako väčšina produktov na trhu, aj havarijné poistenie od UNIQA má platnosť pri poistných udalostiach na Slovensku a celom geografickom území Európy.

Pri ceste do zahraničia alebo letnej dovolenke sa preto nemusíte obávať nepreplatenia vzniknutých škôd, no platnosť poistenia pre danú krajiny je odporúčané vždy overiť s pracovníkom poisťovne. Zvlášť platnosť niektorých pripoistení nemusí byť aktuálna vo všetkých krajinách Európy.

Pri uzatváraní zmluvy si dajte pozor aj na stanovené výluky z poistenia. Výlukami sa rozumejú špecifické podmienky, kedy sa poistné plnenie na vzniknuté udalosti nevzťahuje.

Okrem iných, to sú prípady ako hrubá nedbanlivosť šoféra, porušenie zákona a pravidiel cestnej premávky, jazda pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, či extrémne a neočakávané udalosti ako napríklad štrajky a demonštrácie.

Často kladené otázky

Aké typy havarijného poistenia nájdem v UNIQA?

Poisťovňa UNIQA ponúka na rozdiel od väčšiny konkurenčných poisťovní iba jeden základný balík havarijného poistenia. Ten disponuje relatívne širokým pokrytím a v mnohých prípadoch vám môže úplne stačiť. V prípade, že by ste chceli krytie rozšíriť, k dispozícii máte množstvo dostupných pripoistení, ktoré si dojednáte individuálne.

Čo patrí do základného krytia pri havarijnom poistení?

Balík základného krytia v poisťovni UNIQA zahŕňa situácie ako je poistná udalosť spôsobená vlastným a cudzím zavinením, živelnou pohromou, vandalizmom, krádežou a stretom so zverou. Ďalšie situácie sú predmetom pripoistení, ktoré si môžete do vašej zmluvy doplniť a rozšíriť tak poistné krytie vášho vozidla.

Aký je rozdiel medzi základnou a rozšírenou asistenčnou službou?

Základné asistenčné služby máte k dispozícii už v základnom krytí poistenia. Tie zahŕňajú služby ako odtiahnutie vozidla do najbližšieho servisu, alebo možnosť využiť asistenčnú telefonickú linku. Za poplatok 1 EUR mesačne si môžete dojednať služby rozšírenej asistencie, ktorá vám zabezpečí množstvo ďalších benefitov.

Platí poistenie UNIQA aj pri cestách do zahraničia?

Poistné plnenie sa vzťahuje na Slovenskú republiku a celé geografické územie Európy. Platnosť poistenia je ale odporúčané si vždy pred cestou overiť, pričom obmedzená nemusí byť platnosť celého poistenia, ale napríklad aj jednotlivých pripoistení.

Môžem havarijné poistenie UNIQA uzavrieť online?

V prípade záujmu si na webe poisťovne môžete nechať vypočítať cenu pre poistenie vášho vozidla na základe jeho parametrov a poistnú zmluvu môžete prostredníctvom internetu aj kompletne uzavrieť. Platbu za poistné je potrebné uhradiť čo najskôr, aby nadobudlo úplnú platnosť.

Záver

Havarijné poistenie Auto & Voľnosť KASKO od poisťovne UNIQA môže byť pre vás skvelou voľbou a to primárne z dôvodu, že má iba jeden základný balík poistného krytia. Ten disponuje  dostatočne širokým záberom, ktorý vo veľkej väčšine prípadov zákazníkom úplne postačuje. 

Poistenie-9-tipov

Pokiaľ by ste mali záujem o nadštandardné krytie vozidla, máte možnosť dojednať si jednotlivé pripoistenia presne podľa vašich potrieb. Tým vám havarijné poistenie poskytuje maximálnu flexibilitu a individuálny prístup počas uzatvárania poistnej zmluvy.

Autor Daniel Fekete

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na