Hypotéka pre mladých je dostupná aj v roku 2020

Prešla niekoľkými zmenami. Vyberte si najlepšiu hypotéku pre mladých aj s pomocou našej hypotekárnej kalkulačky.

Vyberte si hypotéku pre mladých

 • Ročná úroková sadzba od 1,29%
 • Doba fixácie úroku až na 10 rokov
 • Vyhotovenie hypotekárneho certifikátu
 • Poplatky za kataster až do výšky 150 € uhradia za vás
Žiadosť

Vybrané 563 krát

Reprezentatívny príklad: Pôžička 6000 € s úrokovou sadzbou 8,06% ročne, dobou splatnosti 96 mesiacov, predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 8,97% pri mesačnej splátke úveru vo výške 85,00 €. Celková suma, ktorú klient uhradí je 8280,00 €.
 • Ročná úroková sadzba 1%
 • Doba fixácie úroku až na 5 rokov
 • Bez poplatku za poskytnutie
 • Pre mladých do 35 rokov aj s daňovým bonusom
Žiadosť

Vybrané 6 314 krát

Reprezentatívny príklad: Pôžička 5000 € s úrokovou sadzbou 6,50% ročne, dobou splatnosti 96 mesiacov s poplatkom za poskytnutie úveru vo výške 100 € predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 7,30% pri mesačnej splátke úveru vo výške 66,78 €. Celková suma, ktorú klient uhradí je 6 554,58 €.
 • Ročná úroková sadzba od 1,19%
 • Doba fixácie úroku až na 10 rokov
 • Kataster vyriešia a zaplatia za vás
 • Pre mladých do 35 rokov aj s daňovým bonusom
Žiadosť

Vybrané 1 183 krát

Reprezentatívny príklad: Pôžička 12 100 € s úrokovou sadzbou 5,90% ročne, dobou splatnosti 78 mesiacov s poplatkom za poistenie k úveru vo výške 12,16 € predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 8,28% pri mesačnej splátke úveru vo výške 199,31 €. Celková suma, ktorú klient uhradí je 15 546,18 €.
 • Ročná úroková sadzba od 0,89%
 • Doba fixácie úroku až na 5 rokov
 • Mimoriadne splátky až do 20 % hypotéky rok zadarmo
 • Bez zbytočných poplatkov
Žiadosť

Vybrané 1 990 krát

Reprezentatívny príklad: Pôžička 5000 € s úrokovou sadzbou 6,90% ročne, dobou splatnosti 72 mesiacov predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 7,12% pri mesačnej splátke úveru vo výške 85,01 €. Celková suma, ktorú klient uhradí je 6 120,72 €.
 • Ročná úroková sadzba od 1,25%
 • Doba fixácie úroku na 7 rokov
 • Časť úveru možnosť použiť bez dokladovania účelu
 • Preplatenie nákladov za predčasné splatenie úveru v inej banke
Žiadosť

Vybrané 131 krát

Reprezentatívny príklad: Pôžička 4000 € s úrokovou sadzbou 5,90% ročne, dobou splatnosti 84 mesiacov s mesačným poistným 1,11 €, predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 6,76% pri mesačnej splátke úveru vo výške 58,40 €. Celková suma, ktorú klient uhradí je 4998,84 €.
 • Ročná úroková sadzba od 1,25%
 • Doba fixácie úroku na 5 rokov
 • Dĺžka splatnosti až 30 rokov
 • Pre mladých do 35 rokov aj s daňovým bonusom
Žiadosť

Vybrané 96 krát

Reprezentatívny príklad: Pôžička 5000 € s úrokovou sadzbou 6,90% ročne, dobou splatnosti 96 mesiacov, predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 9,75% pri mesačnej splátke úveru vo výške 67,92 €. Celková suma, ktorú klient uhradí je 7116,00 €.

Sme presvedčení, že každý mladý človek sníva o samostatnom bývaní bez rodičov a podľa vlastných pravidiel. Pokiaľ sa nenarodil pod šťastnou hviezdou, je pre neho nadobudnutie vlastného bývania bez pomoci hypotéky, alebo úveru na bývanie pomerne náročnou úlohou.

Pre mladých ľudí do 35 rokov existujú špeciálna hypotéka pre mladých, ktorá má v porovnaní s bežnou hypotékou viaceré výhody. Dnes si ich vysvetlíme a upozorníme vás, k akým zmenám došlo v poslednom období.

Znížená úroková sadzba

Počas roku 2017 sa hypotéky pre mladých vyznačovali zvýhodnenou úrokovou sadzbou vo výške 3%, pričom dve percentá „odtiahol“ štát a zvyšné jedno percento banka, čo bola v podstate forma štátneho príspevku pre mladých.

Od začiatku roku 2018 však hypotekárny úver pre mladých prešiel výraznými zmenami. Od 1. januára 2018 totiž Ministerstvo financií Slovenskej republiky zaviedlo namiesto zvýhodnenej úrokovej sadzby daňový bonus.

V súčasnosti je tak zavedená odpočítateľná položka od daňovej povinnosti. Ak mladý človek spĺňajúci podmienky vezme hypotéku v roku 2020, v daňovom priznaní za tento rok si môže pri hypotéke uplatniť spomínaný daňový bonus. Tým pádom môže byť bonus vyúčtovaný jednorázovo a výsledkom je menej administrácie. Určite sa ale pýtate, aká je výška momentálneho daňového bonusu.

Daňový bonus na úroky z hypotéky je možné uplatniť vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v určitom kalendárnom roku, najviac však vo výške 400 eur za jeden rok.

Od roku 2018 existovali dva systémy súčasne, pričom pôvodný systém pripisovania štátneho príspevku pre mladých pomaly končí a postupne nabieha uplatňovanie daňového bonusu. Od roku 2019 je v platnosti už len hypotéka pre mladých s daňovým bonusom.

Hypotéka pre mladých – podmienky

Na to, aby ste si mohli uplatniť novozavedený daňový bonus pri podávaní daňového priznania, musíte splniť niekoľko podmienok

 • Vek medzi 18 až 35 rokov
 • Príjem nesmie byť vyšší ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy
 • Bonus  len na výšku úveru do 50 000 eur
 • Výhody platia počas prvých 5 rokov splácania.

Pre tento účel 5 rokov znamená 60 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. Ak úver na bývanie začnete splácať počas roka, máte nárok na pomernú časť daňového bonusu za zaplatené úroky. Pre lepšie pochopenie fungovania daňového bonusu je dostupná aj hypotekárna kalkulačka, no my vám to vysvetlíme na dvoch príkladoch.

Príklad:

Ján má 28 rokov, je živnostník a v roku 2020 si vezme hypotekárny úver. Jeho mesačný príjem je 2 500 EUR. V daňovom priznaní si uplatní paušálne výdavky a výdavky na odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 2 000 EUR. Jeho základ dane bude 10 000 EUR (30 000 EUR ročné príjmy – 18 000 EUR paušálne výdavky – 2 000 EUR odvody.

Jánov priemerný mesačný príjem za rok 2020 je jedna dvanástina zo sumy 30 000 EUR, takže 2 500 EUR. Ak budeme vychádzať z predpokladu, že priemerná mesačná mzda za rok 2019 bude 950 EUR, jej 1,3 násobok je suma 1 235 EUR. Jánovi by tak nevznikol nárok na daňový bonus na úroky z hypotéky, nakoľko jeho priemerný mesačný príjem je vyšší ako 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy (1 235 EUR)

Nárok na pomernú časť daňového bonusu

Je viac než pravdepodobné, že svoju hypotéku si nevezmete presne 1. januára, ale ktorýkoľvek iný mesiac a deň v roku. V takomto prípade máte nárok na pomernú časť daňového bonusu, ktorej správne fungovanie si opäť vysvetlíme na jednoduchom príklade.

Ako sme už spomínali, nárok na daňový bonus vzniká počas piatich po sebe idúcich nasledujúcich rokov. Toto obdobie sa začína rátať od začiatku mesiaca, v ktorom sa začalo úročenie vašej hypotéky. Na pomernú časť daňového bonusu máte nárok nie len počas začiatočného roku splácania, ale aj v roku, v ktorom uplynie päťročná lehota pre uplatnenie nároku na daňový bonus.

Príklad:

Úročenie vašej hypotéky začne v októbri 2019. V roku 2019 si môžete uplatniť pomernú časť daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky pripadajúcu na 2 kalendárne mesiace (november až december), čo je maximálne 66,66 EUR. Rovnako tomu bude aj v roku 2024, pričom daňový bonus sa v tomto prípade uplatní za mesiace január až október.

Hypotéka pre manželov

Pomerne bežnou záležitosťou je hypotéka, ktorú si berie mladý manželský pár. Aj v takomto prípade je možné uplatniť si daňový bonus, podmienky v porovnaní s jednotlivcom sú však mierne odlišné.

Napríklad, daňový bonus si z dvojice spoludlžníkov môže uplatniť iba jeden. Druhý z manželskej alebo partnerskej dvojice si ho nemôže uplatniť. Obaja však musia spĺňať podmienku veku a podmienku príjmu. V prípade manželov a partnerov sa pri rátaní priemernej mzdy berie do úvahy nie 1,3-násobok, ako pri jednotlivcovi, ale 2-násobok. Predstavte si modelovú situáciu:

Jozef (27 rokov) a Eva (29 rokov) požiadali v roku 2018 o hypotéku na výstavbu domu. Ich banka hypotekárny úver schváli. Priemerný mesačný príjem Jozefa je 1 200 EUR a priemerný mesačný príjem Evy je 1 200 EUR.
Priemerná mesačná mzda v roku 2017 bola 950 EUR. Tú vynásobíme koeficientom 1,3, čo je 1235 EUR. Túto sumu ešte násobíme dvojkou a teda nám limit maximálneho príjmu dvojice vychádza na 2470 EUR. Súčet priemerných mesačných príjmov Jozefa a Evy je 2400 EUR (1200+1200), je nižší ako limit príjmu pre uplatnenie daňového bonusu na úroky z hypotéky. Môže si ho tak jeden z nich uplatniť.

Výhody a nevýhody

 • Viac byrokracie
 • Bez daňového bonusu ak nemáte oficiálny príjem

Ako si vybrať hypotéku?

Neexistuje všeobecne platná odpoveď na to, ako vo vašom prípade postupovať a či je daňový bonus výhodný, respektíve či si ho nakoniec budete môcť uplatniť. Je potrebné totiž zohľadniť veľa faktorov, ako napríklad celková výška hypotéky, hodnota nehnuteľnosti, aktuálna situácia na trhu s nehnuteľnosťami, na bankovom trhu a podobne. Netreba zabúdať na to, že hypotéka poznačí takmer váš celý ďalší život.

Pri výbere hypotéky odporúčame zameriavať sa na nasledovné body:

 • Zvoľte kvalitné porovnanie dostupných ponúk
 • Porovnávajte obdobie fixácie úroku
 • Porovnávajte ročnú výšku úroku
 • Hľadajte čo najjednoduchšie podmienky
 • Dbajte na čo najnižšiu mesačnú splátku
 • Na splácanie si vyberte bezplatný účet
 • Hľadajte hypotéku bez poplatku za schválenie
 • Pýtajte sa na preplácanie výdavkov

Ak si chcete byť istí, že ste si vybrali najvýhodnejšiu ponuku, využite naše porovnanie hypoték.

Hypotéka od VÚB

VÚB banka ponúka hypotéku pre mladých aj s daňovým bonusom s úrokom od 0,89% a fixáciou úroku na maximálne 10 rokov.

Chcem hypotéku od VÚB

Najčastejšie kladené otázky

Čo je to americká hypotéka?

Americká hypotéka v našich končinách nie je príliš rozšírenou možnosťou. Ide o produkt, ktorý je na rozdiel od klasickej hypotéky bezúčelový. Vyžaduje však ručenie nehnuteľnosťou bez nutnosti ďalšieho zabezpečenia. Ak si ho porovnáme s bežne dostupným spotrebným úverom, vyznačuje sa nižším úrokom, vyššou sumou, ktorú si môžete požičať a ponúka dlhšiu dobu splácania. Nevýhodami bývajú vyššie poplatky za vybavenie dokumentov, znalecký posudok atď.

Koľko vlastných peňazí potrebujem?

Zvyčajne pri hypotéke potrebujete 20-30% vlastných prostriedkov. Toto číslo je však veľmi individuálne a závisí od viacerých faktorov ako napríklad celková hodnota nehnuteľnosti, vaša bonita či výška príjmu.

Je hypotéka vo svojej banke najlepším riešením?

Existuje predpoklad, že vaša banka vám je schopná ponúknuť najlepšie podmienky, pretože vás po rokoch spolupráce dôverne pozná. Pre mnohých z nás je hypotéka vo vlastnej banke najprirodzenejším riešením. Banky to vedia a túto našu pohodlnosť plne využívajú. Niekedy však stačí otvoriť sa viacerým možnostiam, zvoliť porovnanie hypoték a vybrať si inú s lepšími podmienkami, hoci u inej banky.

Ako mi môže pomôcť hypotekárny poradca?

Hypotekárny poradca vám pomôže s výberom vhodnej možnosti čerpania hypotéky a takisto vám pomôže s otravným papierovaním. Hypotéka sa dá vyriešiť aj vlastnými silami, no každá pomoc pri procese vybavovania hypotéky sa vám môže hodiť. Nestranný finančný poradca s patričnými skúsenosťami vám dokáže vhodne odporúčať banku a previesť vás celým procesom až k podpisu konečnej zmluvy.

Čo je to LTV?

Nie, nie je to žiadny nový model televízie, ani nasledovník LCD. Ide o skratku loan-to-value. V preklade znamená, koľko si požičiavate vzhľadom na celkovú cenu nehnuteľnosti. Stopercentné hypotéky, kedy vám banka požičia celú čiastku potrebnú na získanie nehnuteľnosti dnes nie je možné poskytnúť. Bežne sa však požičiava 80-85 % LTV, zbytok hodnoty v podobe zostávajúcich percent budete musieť doložiť z vlastných našetrených peňazí, alebo z úveru stavebného sporenia.

Aká hypotéka je najvýhodnejšia?

Táto otázka je výsostne individuálna a nedá sa dopredu ani odhadnúť. Uznajte, že každý sa nachádza v inej životnej a finančnej situácii a každý bude mať na tú svoju hypotéku iné požiadavky. Prostredníctvom hypotekárnej kalkulačky sa ale môžete dopátrať k možnostiam, ktoré vám budú najviac vyhovovať.

Čo ovplyvňuje celkovú výšku úroku?

Najčastejšie sú to dĺžka splácania, celková výška hypotéky, vaša finančná situácia, ekonomická situácia na trhu a samotná marža banky. Platí, že najviac môžete ušetriť práve na marži banky. Tak, že si hypotéku vyberiete spomedzi čo najväčšieho počtu bánk. Poskytovanie hypotéky je vysoko konkurenčným prostredím. Čím viac bánk, tým viac ponúk a medzi nimi aj tá vaša.

Vývoj cien bytov

Realitný trh Slovenskej republiky zažil prvý výrazný nárast krátko po vstupe do Európskej únie. Tento nárast a ukončenie prvej realitnej bubliny sa skončil na prelome rokov 2008 a 2009, kedy ceny zrazila dolu svetová ekonomická kríza. Nasledovalo obdobie miernej stagnácie a ustálenia cien, pričom cenové dno bolo dosiahnuté približne v roku 2013.

Po tomto roku je na realitnom trhu badateľný postupný nárast cien. Súčasná priemerná cena za 1 m² sa pohybuje okolo 1400 €. Samozrejme, je potrebné brať do úvahy samotnú polohu nehnuteľnosti z hľadiska samosprávneho kraja, v ktorom sa nachádza.

O autorovi

Ostaňte s nami v kontakte

Sledujte nás na Facebooku

×

Ohodnotiť Hypotéka pre mladých