Mladomanželská pôžička v roku 2020

Aké sú podmienky mladomanželskej pôžičky?

Featured Image

Ako získať mladomanželskú pôžičku?

Mladomanželská pôžička znova naberá na popularite. Dozviete sa:

 • Kto a kedy ju môže získať?
 • Za akých podmienok o ňu môžete požiadať?
 • Čo musí spĺňať vaša nehnuteľnosť?
 • O koľko peňazí môžete požiadať?
hypoteka-alebo-prenajom-min
home-min

Keď sa dvaja mladí ľudia rozhodnú povedať si áno, pravdepodobne majú jasno v tom, že chcú žiť spolu aspoň do konca života. Ideálne by bolo, keby mali jasno aj v tom, kde budú spolu žiť.  Pri riešení tejto otázky po novom vstupuje do hry štát so staronovým prostriedkom, ktorým je Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) a jeho mladomanželská pôžička.

Fungovanie tohto fondu, na ktorý sa od 90. rokov minulého storočia takmer zabudlo, získalo svoju najnovšiu podobu od 1. júla 2019. Od tohto dátumu novela zákona rozširuje druhy financovania ponúkaného ŠFRB o niekoľko bodov, pre ktoré sa ujal súhrnný názov mladomanželská pôžička. 

Čo to je mladomanželská pôžička?

Táto pôžička je určená na financovanie obstarania bytu, rodinného domu a stavebných úprav bytu pre manželov. V minulom režime sa pod týmto názvom skrýval úver pre mladomanželov vo veku do 30 rokov vo výške až do 50 tisíc korún československých. 

Bola poskytnutá s výhodným úrokom a za tieto peniaze si žiadatelia mohli zaobstarať bývanie či zariadenie domácnosti. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako vyzerá novomanželská pôžička poskytovaná Štátnym fondom rozvoja bývania po novele zákona.

Do konca júna 2019 sa podporný program Štátneho fondu rozvoja bývania zakladal na piatich pilieroch, ktorými boli

 1. Financovanie obstarania bytu a rodinného domu pre fyzické osoby
 2. Financovanie obnovy bytovej budovy (najmä bytové a rodinné domy)
 3. Financovanie výstavby a kúpy nájomných bytov
 4. Financovanie výstavby a obnovy zariadenia sociálnych služieb
 5. Financovanie technickej vybavenosti a kúpy a pozemku k nájomným bytom

Novela zákona toto znenie doplnila o šiesty bod, ktorým je financovanie stavebných úprav bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome. Novinkou je aj možnosť financovať kúpu bytu/bytu v rodinnom dome staršieho ako tri roky a zavedenie miernejších úverových podmienok pre mladomanželov.

Ako vidíte, novomanželská pôžička nie je pôžičkou v pravom zmysle slova, ale iba určitým zvýhodnením kritérií pri jej poskytovaní. Úľavu dostanete pri obstaraní (t.j. kúpe, stavbe) nehnuteľnosti v podobe bytu alebo rodinného domu a taktiež pri jej rekonštrukcii. Finančná podpora zo Štátneho fondu vám však bude poskytnutá len jednorazovo.

Kto môže žiadať o mladomanželskú pôžičku?

Požiadať o mladomanželskú pôžičku môžu mladomanželia, ktorí v deň podania žiadosti majú obaja menej ako 35 rokov a žiadosť podávajú do roka od uzavretia manželstva.

Popri týchto podmienkach sa taktiež predpokladá, že ste občan Slovenskej republiky, máte minimálne osemnásť rokov, nemáte nedoplatky na daňovom úrade, sociálnej poisťovni a podobne. Dôležitý je taktiež stabilný príjem, respektíve jeho výška.

Ak chcete žiadať o novomanželskú pôžičku, celkový čistý príjem žiadateľa, resp. žiadateľov nesmie za uplynulý kalendárny rok presiahnuť štvornásobok životného minima na domácnosť. 

Príklad

Pre príklad – životné minimum pre dve plnoleté osoby na domácnosť je 356,84 EUR mesačne. Táto suma je platná do 30. júna 2020, čo v tomto prípade znamená, že príjem dvoch žiadateľov o mladomanželskú pôžičku nesmie byť dohromady vyšší ako 1437,36 EUR.

Kedy a ako žiadať o pôžičku?

Podľa zákona môžete žiadosť podať od 1. apríla do 31. októbra (pričom lehota pre rok 2019 bola od 1.7. do 31.10). Ak ste sa rozhodli požiadať o tento príspevok, zájdite na mestský úrad príslušného okresného mesta s vyplneným potrebným formulárom, ktorého vzor nájdete na stránke Štátneho fondu rozvoja bývania (www.sfrb.sk). 

Vaša žiadosť bude najprv overená a do 10 dní zaslaná na schválenie ŠFBR, ktorý ju posúdi a oznámi vám jej schválenie/zamietnutie v danej lehote. Pripravte sa však na byrokraciu a buďte trpezliví – schvaľovací proces môže trvať celé týždne.

Mladomanželská pôžička – podmienky

V prípade, že ste sa po svadbe rozhodli postaviť si vlastné bývanie, máte nárok žiadať od ŠFRB o podporu vo forme úveru. Jeho výška by mala dosahovať 75% z obstarávacej ceny, najviac však 75 000 eur za byt.

Ak ste si zvolili kúpu nehnuteľnosti, kritériá sa líšia v závislosti od jej veku. Pri kúpe bytu do troch rokov od kolaudácie, máte nárok na pôžičku vo výške 75% z ceny, najviac 75 000 eur. Pri byte staršom ako tri roky máte rovnako nárok na 75% z celkovej ceny, vrchný strop úveru však klesá na 50 000 eur.

Ak už vlastné bývanie máte a radi by ste ho zrekonštruovali, môžete žiadať o úver pokrývajúci 100% nákladov na rekonštrukciu, najviac však 30 000 eur.

Vaše bývanie pre udelenie tohto príspevku musí spĺňať dve základné podmienky:

 1. Kolaudačné rozhodnutie ako dôkaz, že bytová budova sa v čase podania žiadosti minimálne desať rokov užíva
 2. Na adrese daného bytu nie je zapísané sídlo žiadnej obchodnej spoločnosti ani prevádzkovateľ živnosti

Úrokové podmienky sú vo všetkých prípadoch rovnaké a pomerne výhodné. Časť úveru do 15 000 eur vám bude poskytnutých so splatnosťou maximálne 15 rokov s ročný úrokom 1%. Čiastku úveru nad 15 000 môžete získať najdlhšie na 20 rokov s ročným úrokom 2%. Máte teda možnosť si úver rozložiť na dlhšiu dobu s menšími splátkami. Pamätajte však, že čím dlhšie budete splácať, tým viac preplatíte na úrokoch.

Pozor: Ak plánujete využiť finančnú podporu ŠFRB na stavbu bytu či vlastného domu, nezabúdajte dodržiavať limity týkajúce sa rozlohy.

Podlahová plocha bytu nesmie presiahnuť 80 m2, pri rodinnom dome rátajte maximálne so 120 m2. O tom, čo všetko môžete alebo nemôžete rátať do tejto plochy sa môžete informovať priamo na stránke alebo infolinke ŠFRB.

Pokiaľ sa chystáte rekonštruovať, dodržiavajte podmienky čerpania poskytnutého úveru. Prvých 30 percent môžete použiť s tým, že do šiestich mesiacov vydokladujete použitie peňazí prostredníctvom faktúr.

Až po ich doložení môžete čerpať zvyšných 70% úveru. slúži ideálne na to, aby ste zaplatili a zakúpili najnevyhnutnejšie veci k rekonštrukcii. Na ich dokladovanie máte šesť mesiacov od poskytnutia peňazí, no určite si bločky a faktúry odložte, aby ste mohli čerpať aj zvyšných 70% úveru.

Upozornenie

Tak ako bežná hypotéka, aj tento úver musí byť zaručený. Konkrétne nehnuteľnosťou poistenou proti živelným pohromám (táto nehnuteľnosť musí mať o 30% vyššiu hodnotu ako úver samotný). Preštudujte si preto podmienky ručenia nehnuteľnosťou, prípadne sa informujte v banke.

Štátny fond rozvoja bývania okrem slušných úrokových sadzieb ponúka aj ďalšiu výhodu. Je ním, podobne ako za minulého režimu, odpustenie časti úveru za každé narodené dieťa. V tomto prípade ide o 2 000 eur, túto čiastku vám však môžu spustiť najviac na narodenie troch potomkov. 

Záver

Ako vidíme, štát sa prostredníctvom takzvaných mladomanželských pôžičiek venuje podpore mladých rodín a snaží sa riešiť otázku bývania v čase, keď banky sprísňujú kritériá pre poskytovanie hypoték. Avšak stále nie je jasné, aký objem finančných prostriedkov bude pre tento účel uvoľnený, respektíve koľko žiadateľov podporu reálne získa. 

Ich počet sa bude odvíjať nielen od rozpočtu Štátneho fondu pre rozvoj bývania, ale aj od priemernej sumy poskytovanej jednému žiadateľovi. Prekážkou môže byť taktiež zdĺhavý proces schvaľovania a množstvo kladených podmienok.

To, že o takýto finančný príspevok požiadate automaticky neznamená, že ho aj získate. Určite však odporúčame to aspoň skúsiť a zabojovať za vlastné bývanie do budúcnosti.

Kto môže žiadať o mladomanželskú pôžičku?

O mladomanželskú pôžičku môžu požiadať manželia, ktorí majú v deň podania žiadosti menej ako 35 rokov a pritom je ich žiadosť podávaná do roka od uzavretia manželstva.

Čo je Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)?

Je to fond, ktorého hlavným cieľom je financovanie výstavby a obnovy bytového fondu prostredníctvom štátnej podpory. Prostredníctvom tohto fondu môžete žiadať o mladomanželskú pôžičku.

Ako požiadať o mladomanželskú pôžičku?

Stačí zájsť na mestský úrad vo vašom okresnom meste aj s vyplneným formulárom, ktorý nájdete aj na webstránke Štátneho fondu rozvoja bývania.

Kedy požiadať o mladomanželskú pôžičku?

Termíny na podávanie žiadostí o mladomanželskú pôžičku sú od 1. apríla do 31. októbra 2020.

Čo je Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)?

Je to fond, ktorého hlavným cieľom je financovanie výstavby a obnovy bytového fondu prostredníctvom štátnej podpory. Prostredníctvom tohto fondu môžete žiadať o mladomanželskú pôžičku.

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na