Page Icon

Porovnanie slovenských P2P pôžičiek 2023

Aké sú možnosti P2P investícií na slovenských platformách?

Page Icon

Slovenské P2P platformy

OdporúčanéVybrané 1528 krát
 • Priemerný ročný výnos až 24,33% p.a.
 • Minimálny vklad 500 €
 • Doba spaltnosti investície 1 - 3 mesiace
 • Garancia spätného odkupu
24,50%Priemerný ročný výnos pre ⅔ investorov
4.3
Čítať viac 9 recenzií
OdporúčanéVybrané 3052 krát
 • Investície do rôznych typov pôžičiek
 • Priemerný ročný výnos 11,74%
 • Minimálny vklad 25 EUR
 • Zhodnotenie od 1 do 60 mesiacov
8,32%Priemerný ročný výnos pre ⅔ investorov
2.8
Čítať viac 8 recenzií

Dôležité

Upozorňujeme, že výška úveru, ako aj úroková sadzba a iné úverové podmienky závisia od vášho úverového ratingu.

P2P pôžičky (Pôžičky od ľudí)

Pôžičky od ľudí (tiež nazývané aj kolektívne pôžičky, alebo P2P pôžičky) sa na Slovensku stávajú čoraz populárnejšími. Ľudia tento alternatívny zdroj požičiavania od iných súkromných osôb v podobe investorov vyhľadávajú najmä kvôli pomerne vysokým úrokom na bežných spotrebných úveroch v bankách a skutočnosti, že banky im jednoducho odmietajú požičať.

P2P platformy spájajú súkromných investorov rozhodnutých investovať svoj voľný kapitál so žiadateľmi o pôžičku a sprostredkovane tak pomáhajú obom zúčastneným stranám. Investor dostane vyšší výnos než na bežnom sporiacom účte v banke, žiadateľ o pôžičku zas nižší úrok a vyššiu pravdepodobnosť, že úver dostane.

P2P-lending-min

 

Klasické banky nie sú v tomto smere dostatočne flexibilné a ich podmienky pre získanie úveru sú príliš prísne, čo do veľkej miery zužuje úzku skupinu ľudí, ktorí sa napokon dostanú ku pôžičke od banky. Práve kvôli tejto situácii sa vo svete rozmohlo kolektívne požičiavanie a teší sa veľkej obľube najmä v USA a štátoch Škandinávie či v Estónsku.

 

Našťastie, aj Slovensko zaregistrovalo tento rozmáhajúci sa trend alternatívnych pôžičiek a netrvalo dlho, kým u nás začali vznikať prvé P2P platformy.

Hoci ich činnosť ide mimo dohľad Národnej banky Slovenska, sú bezpečné. NBS k P2P pôžičkám vydala toto vyhlásenieV súčasnosti poznáme dva už etablované slovenské projekty, prostredníctvom ktorých môžete investovať.

Každá z nich má mierne iný spôsob fungovania, orientáciu, podmienky a portfólio služieb. Predstavíme si ich, vysvetlíme prečo je dobré ich využívať a ako ich využiť čo najlepšie. V závere zhodnotíme, ktorá možnosť je pre vás lepšia.

Slovenské P2P platformy

Pýtate sa, prečo si požičiavať práve cez slovenské platformy? Odpoveď je jednoduchá. Ľudia sú nedôverčiví a ťažko by ste ich presvedčili, aby investovali alebo si požičiavali peniaze od cudzích ľudí zo zahraničia prostredníctvom zahraničných platforiem so sídlom v cudzej krajine.

Slovenské platformy umožňujú investovať a požičiavať si priamo slovenské peniaze Slovákom, čo do určitej miery aj posilňuje našu ekonomiku. Každá minca má v tomto prípade 2 strany. Slovenskí investori sa dočkajú vyššieho výnosu a slovenskí žiadatelia o pôžičku dostanú často ešte lepší úrok, než v banke.

Čo je dôležité?

Platformy, ktoré sprostredkúvajú požičiavanie finančných prostriedkov sa zameriavajú predovšetkým na tri dôležité oblasti, ktorými sú diverzifikáciasystém na hodnotenie žiadateľov užívateľské rozhranie. Okrem toho je na mieste otázka bezpečnosti a poplatkov spojených s extra službami.

Diverzifikácia

Prvý bod je dôležitý predovšetkým pre investorov. Diverzifikácia v tomto prípade znamená, že jeden investor neinvestuje len do jednej pôžičky, ale jeho kapitál je rovnomerne rozmiestnený medzi viaceré pôžičky s rôznou výškou a rôznou dobou splatnosti.

Toto rozloženie kapitálu jednoznačne pomáha minimalizovať riziko zlyhania a straty investície, preto by tento bod nemal byť v žiadnom prípade podceňovaný.

Systém hodnotenia žiadateľov

Tento faktor rozhoduje, či pôžičku dostanete, alebo nie. Každá platforma hodnotí žiadateľov na základe iných kritérií. Niektorá k tomu pristupuje prísnejšie, iná benevolentnejšie.

Vo všeobecnosti ale platí, že dostať sa ku kolektívnej pôžičke by malo byť jednoduchšie, ako dostať úver od klasickej banky. Ak viete, že vaša finančná situácia je zlá a súrne potrebujete peniaze, uprednostnite platformu, ktorá hodnotí menej prísne.

Užívateľské rozhranie

Aj to hrá veľkú úlohu. Predpokladá sa totiž, že väčšina žiadateľov o pôžičku vyžaduje vlastný prehľadný profil s ľahko dostupnými najdôležitejšími informáciami, po ktorých nebudú nútení dlho pátrať.

Každá dobrá P2P platforma by vám mala vedieť poskytnúť čo najrýchlejší a najjednoduchší prístup k vášmu účtu a zobraziť detaily o výške pôžičky, najbližšej splátke, zvyšku nesplatenej sumy a podobne.

Na Slovensku v súčasnosti úspešne fungujú dve najznámejšie P2P platformy zamerané na pôžičky od ľudí. My sme sa im rozhodli venovať zvýšenú pozornosť a bližšie sa pozrieť na to, čo slovenskému trhu ponúkajú. Prvou spoločnosťou je Žltý melón.

Žltý melón

Žltý melón je slovenská P2P platforma, ktorá bola založená ešte v roku 2012. Ide o platformu slúžiacu na sprostredkovanie P2P pôžičiek. Spája ľudí, ktorí si chcú požičať, s ľudmi, ktorí chcú investovať svoje voľné finančné prostriedky do kolektívnych pôžičiek.

Viac o platforme Žltý melón sa dozviete v našej podrobnej recenzií.

Diverzifikácia

Žltý melón poskytuje svojim investorom diverzifikáciu rizika vyššie spomínaným spôsobom, kedy je ich investícia rozložená medzi viaceré pôžičky.

Týmto krokom si získal dôveru investorov a zabezpečí im tak, že sa ich investícia nestratí po prvej nesplatenej splátke. Na vašu P2P pôžičku sa tým pádom skladajú viacerí investori.

Príklad: 1000 EUR neinvestujeme do pôžičky jedného žiadateľa, ale peniaze sú rozložené na 40 investícií po 25 €.

Systém hodnotenia žiadateľov

Všetci žiadatelia o pôžičku sú v internom systéme Žltého melónu hodnotení na základe viacerých kritérií. Berú sa do úvahy rôzne nástroje riadenia rizika, overovanie údajov z externých zdrojov, automatizované analytické nástroje a napokon manuálne overovanie úverovým analytikom.

Výsledkom je vaše zaradenie do jednej z tried (AA, A,B,C,D,D-,HR), pričom trieda AA znamená pre investorov najmenšiu mieru rizika a pre vás naopak, najvyššiu šancu na definitívne získanie pôžičky.

Užívateľské rozhranie

Užívateľské rozhranie P2P platformy Žltý melón prešlo od jej začiatkov v roku 2012 obrovským vývojom smerom dopredu a dnes ponúka ako úspešným žiadateľom o pôžičku, tak aj investorom naozaj prehľadne a dôkladne spracované prostredie, v ktorom ľahko a rýchlo nájdu všetky potrebné informácie a budú sa v nich vedieť ľahko zorientovať.

PORT Invest

PORT Invest je novozaložená slovenská P2P platforma, ktorá sprostredkováva investície do P2P pôžičiek. Na Slovensko priniesla ojedinelý spôsob investovania prostredníctvom aukcie do krátkodobých pôžičiek.

Viac o platforme PORT Invest sa dozviete v našej podrobnej recenzií.

Diverzifikácia

Tak ako u vyššie spomenutých platforiem, aj PORT Invest poskytuje investorom možnosť slobodne sa rozhodnúť, kde a ako investujú svoje peniaze.

Navyše spomína aj vrátenie investovaných peňazí v prípade, že žiadateľ o pôžičku ju napokon nespláca a prebratie vymáhačskej zodpovednosti. Mínusom je neexistujúci garančný fond.

Systém hodnotenia žiadateľov

V tomto smere je PORT Invest na svojom webe veľmi zdržanlivý a okrem tvrdenia, že každý žiadateľ o pôžičku je hodnotený individuálne, tam žiadne podrobnosti o spôsobe hodnotenia a faktorov, ktoré berú do úvahy, nenájdeme. V porovnaní so Žltým Melónom to hodnotíme ako negatívum.

Užívateľské rozhranie

Prvá vec, ktorú sme si všimli po príchode na webové sídlo platformy PORT Invest, je chýbajúci bezpečnostný certifikát webu. Táto skutočnosť nás dostatočným spôsobom odradila od vyskúšania užívateľského rozhrania z pozície investora.

Ďalším záporným aspektom boli chýbajúce dôležité informácie počnúc celkovou sumou doteraz investovaných financií a mnohé ďalšie.

Poplatky

Upozorňujeme vás, dajte si pozor na poplatky! Práve tie sú totiž jedným so spôsobov, ako zarába samotná platforma a dokážu veľmi nepríjemne prekvapiť.

Vždy si dôkladne preštudujte všetky zmluvy ešte pred tým, než niečo podpíšete a dôkladne sa oboznámte s poplatkami v prípade, že by ste chceli pôžičku predčasne splatiť, alebo naopak, keby ste náhodou meškali so splátkou.

Pozrite si výšku poplatkov pre investorov a žiadateľov na platforme Žltý Melón. Žiaľ, platforma PORT Invest nemá zverejnené informácie o poplatkoch.

Poskynutie pôžičkyod 2,90 do 6,60% z výšky pôžičky
Predčasné splatenie pôžičky0,50 – 3%
Vyžiadaný výber z virtuálneho účtu0,20 €
Omeškaná splátka5 – 50 €
Zaslanie e-mail / sms upomienky6 €
Telefonická upomienka8 €
Zaslanie písomnej upomienky poštou30 €
Náklady na vymáhanie pohľadávky investora15% z dlžnej sumy v omeškaní

Pri posudzovaní výhodnosti pôžičky vždy berte do úvahy radšej ročnú percentuálnu mieru nákladov, než výšku ročnej úrokovej sadzby.

Tá totiž neberie do úvahy práve vyššie spomínané poplatky, zatiaľ čo v RPMN ich už máte zarátané a výsledná preplatená suma je tak dôveryhodnejšia.

P2P investovanie – porovnanie platforiem

KritériumPORT InvestŽltý Melón
Minimálny vklad500 EUR25 EUR
Typy úverov25
Štáty22
Poskytovatelia úverov11
Meny11
Výnosy20 % – 24 %5 % – 12 %
Doba splatnosti1 – 4 mesiace1 – 60 mesiacov
Buy-Back zárukaÁnoÁno

Zahraničné P2P investovanie

Možnosť, ako správne využiť P2P pôžičky nekončí u žiadateľov. Na druhej strane stoja investori, ktorí prostredníctvom kolektívneho investovania zhodnocujú časť svojich úspor.

Táto forma krátkodobého investovania zvaná aP2P lending prináša investorom percentuálne vyšší výnos, než aký by dostali na termínovaných vkladoch v komerčných bankách, pričom väčšina existujúcich slovenských platforiem im žiadnym spôsobom neobmedzuje výšku maximálneho investičného vkladu.

V praxi to znamená, že toto alternatívne investovanie berúc do úvahy percentuálnu mieru neplatičov je stále výnosnejšie, než termínované vklady obmedzené maximálnou možnou vloženou sumou.

 

Môžete skúsiť diverzifikovať svoje investície aj v rámci zahraničných P2P platforiem. Napríklad cez Mintos môžete investovať už od 1 eura. Viac o zahraničnom P2P investovaní si môžete prečítať v našom článku.

Záverečné hodnotenie

 1. Ak berieme do úvahy faktor diverzifikácie, ktorý je dôležitý najmä pre investorov, je na tom lepšie platforma Žltý melón, ktorá ponúka investície do viacerých druhov pôžičiek.
 2. Z hľadiska funkčnosti užívateľského rozhrania sú platformy vyrovnané a klientom ponúka intuitívnejší a prehľadnejší profil investora platforma PORT Invest.
 3. Tretí, z pohľadu žiadateľov o pôžičku aj najdôležitejší faktor v podobe systému hodnotenia žiadateľov vyznieva v prospech Žltého melónu, nakoľko ich systém hodnotenia je menej prísny a šancu dostať sa k pôžičke má širší okruh ľudí, čo považujeme za najdôležitejšie.
 4. Výnosy hovoria v prospech platformy PORT Invest, kde investori dosahujú ročné výnosy na úrovni viac ako 20%.

Napísali o nás

teraz-sk.jpg
trend-logo
dobre-noviny-logo
tyzden-logo.jpg
ta3-logo
pravda-logo

Často kladené otázky

Čo je to pôžička od ľudí?
Pôžička od ľudí, často nazývaná aj P2P (peer-to-peer) pôžička je v poslednom období čoraz obľúbenejšou formou pôžičky, kedy si peniaze medzi sebou požičiavajú priamo ľudia bez prítomnosti banky, len cez sprostredkovateľa. Základný princíp je v požičiavaní peňazí od investorov, ktorí ich majú navyše, k dlžníkom, ktorým peniaze naopak chýbajú. Investor pritom požičiava peniaze naraz niekoľkým dlžníkom, čím výrazne diverzifikuje riziko nesplatenia úveru. Jeden investor zo svojou investovanou čiastkou vstupuje do vzťahu s rôznymi žiadateľmi o pôžičku, ktorí môžu cez kolektívne pôžičky dostať výrazne lepší úrok, než aký im je ponúknutý v banke.
Mám 100% istotu, že dostanem P2P pôžičku?

Nie. Kvôli dosiahnutiu vysokej kvality žiadateľov sú všetky žiadosti podrobne kontrolované priamo sprostredkovateľom. Iba približne 25% žiadostí je v konečnom dôsledku schválených a úspešných.

Aké sú zvyčajné úrokové sadzby pri pôžičkách od ľudí?

Po úverovej kontrole žiadateľa sa navrhuje úroková sadzba. Platformy poskytujúce P2P pôžičky klasifikujú každú žiadosť do samostatnej hodnotiacej triedy, podobne ako v banke. V závislosti od rizika, ktoré predstavujete pre potenciálnych investorov sa úroková sadzba pohybuje medzi 3,5% až 20% ročne.

Kedy požiadať o pôžičku od ľudí?

Odporúčame tak urobiť vtedy, ak sú vaše šance na získanie úveru v banke takmer nulové. Je síce pravda, že pôžičky od ľudí môžu mať v konečnom dôsledku mierne vyšší úrok, no získanými peniazmi môžete vyriešiť vaše finančné problémy alebo financovať rekonštrukciu bývania či nákup auta.

Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac