P2P pôžičky na Slovensku v roku 2019

Pôžičky od ľudí, alebo tiež P2P pôžičky umožňujú požičať si bez prítomnosti banky až 10 000 EUR.

P2P pôžičky na Slovensku

 • Pôžička od 50 do 500 EUR
 • Splatnosť 15 až 30 dní
 • Ročná úroková sadzba od 19%
 • Bez registra a dokladovania príjmu
Efektívna úroková sadzba pre ⅔ dlžníkov
24,50%
Žiadosť

Vybrané 8056 krát

Reprezentatívny príklad: Pôžička 500 € s úrokovou sadzbou 24% ročne, dobou splatnosti 30 dní, predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 32,8% so zahrnutým aukčným poplatkom v celkovej výške 154 € pri mesačnej splátke úveru vo výške 510 €. Celková suma, ktorú klient uhradí je 664 €.
 • Pôžička od 500 do 10 000 EUR
 • Splatnosť od 1 do 5 rokov
 • Ročná úroková sadzba od 4,4%
 • Predčasné splatenie kedykoľvek
Efektívna úroková sadzba pre ⅔ dlžníkov
10,32%
Žiadosť

Vybrané 709 krát

Reprezentatívny príklad: Pôžička 2000 € s úrokovou sadzbou 5,9% ročne, dobou splatnosti 60 mesiacov predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 8,53% pri mesačnej splátke úveru vo výške 40,53 €. Celková suma, ktorú klient uhradí je 2432,20 €.
 • Pôžička od 50 do 2000 EUR
 • Splatnosť od 1 mesiaca do 2 rokov
 • Ročná úroková sadzba od 11%
 • Celý proces vyriešite online
Efektívna úroková sadzba pre ⅔ dlžníkov
13,57%
Žiadosť

Vybrané 244 krát

Reprezentatívny príklad: Pôžička 1000 € s úrokovou sadzbou 25% ročne, dobou splatnosti 24 mesiacov predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 30,79% pri mesačnej splátke úveru vo výške 53,37 €. Celková suma, ktorú klient uhradí je 1300,92 €.
 • Pôžička od 100 do 700 EUR
 • Splatnosť 6 mesiacov až 2 roky
 • Ročná úroková sadzba od 25%
 • Bez registra a dokladovania príjmu
Efektívna úroková sadzba pre ⅔ dlžníkov
29,00%
Žiadosť

Vybrané 636 krát

Reprezentatívny príklad: Pôžička 500 € s úrokovou sadzbou 25% ročne, dobou splatnosti 24 mesiacov, predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 28,112% pri mesačnej splátke úveru vo výške 26,69 €. Celková suma, ktorú klient uhradí je 640,56 €.
 • Pôžička od 1000 do 5000 EUR
 • Splatnosť 1 až 5 rokov
 • Ročná úroková sadzba od 6,9%
 • Celý proces vyriešite online
Efektívna úroková sadzba pre ⅔ dlžníkov
8,30%
Žiadosť

Vybrané 409 krát

Reprezentatívny príklad: Pôžička 2000 € s úrokovou sadzbou 8,9% ročne, dobou splatnosti 24 mesiacov, predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 8,9% pri mesačnej splátke úveru vo výške 91 €. Celková suma, ktorú klient uhradí je 2184 €.

Najčastejšie kladené otázky - Pôžičky od ľudí

Čo je to pôžička od ľudí?

Pôžička od ľudí, často nazývaná aj P2P (peer-to-peer) pôžička je v poslednom období čoraz obľúbenejšou formou pôžičky, kedy si peniaze medzi sebou požičiavajú priamo ľudia bez prítomnosti banky, len cez sprostredkovateľa. Základný princíp je v požičiavaní peňazí od investorov, ktorí ich majú navyše, k dlžníkom, ktorým peniaze naopak chýbajú. Investor pritom požičiava peniaze naraz niekoľkým dlžníkom, čím výrazne diverzifikuje riziko nesplatenia úveru. Jeden investor zo svojou investovanou čiastkou vstupuje do vzťahu s rôznymi žiadateľmi o pôžičku, ktorí môžu cez kolektívne pôžičky dostať výrazne lepší úrok, než aký im je ponúknutý v banke.

Mám istotu, že dostanem pôžičku?

Nie. Kvôli dosiahnutiu vysokej kvality žiadateľov sú všetky žiadosti podrobne kontrolované priamo sprostredkovateľom. Iba približne 25% žiadostí je v konečnom dôsledku schválených a úspešných.

Aké sú úrokové sadzby?

Po úverovej kontrole žiadateľa sa navrhuje úroková sadzba. Platformy poskytujúce P2p pôžičky klasifikujú každú žiadosť do samostatnej hodnotiacej triedy, podobne ako v banke.. V závislosti od rizika, ktoré predstavujete pre potenciálnych investorov sa úroková sadzba pohybuje medzi 3,5% až 20% ročne.

Kedy požiadať o pôžičku od ľudí?

Odporúčame tak urobiť vtedy, ak sú vaše šance na získanie úveru v banke takmer nulové. Je síce pravda, že pôžičky od ľudí môžu mať v konečnom dôsledku mierne vyšší úrok, no získanými peniazmi môžete vyriešiť vaše finančné problémy alebo financovať rekonštrukciu bývania či nákup auta.

Na čo si dať pozor?

V prípade pôžičiek od ľudí, rovnako ako pri bežných bankových úveroch, by ste mali venovať pozornosť samotných podmienkam úveru. Zistite si čo najviac informácií o celkových nákladoch (poplatky sprostredkovateľovi, úroky), termínoch, či špeciálnych predčasných splátkach.

Pôžičky od ľudí, tiež známe ako aj P2P (peer-to-peer) pôžičky sú také úvery, ktoré nie sú financované bankou alebo nebankovou spoločnosťou, ale súkromnými investormi. Táto forma požičiavania si od ľudí je na Slovensku čoraz populárnejšou a to najmä z toho dôvodu, že pôžičky od ľudí pre ľudí môžu získať aj takí žiadatelia, ktorým banka žiadosť o úver zamietla.

P2P pôžičky sa pri hodnotení bonity klientov zameriavajú zvyčajne na iné kritériá ako klasické banky a pravdepodobnosť získania pôžičky je tak omnoho vyššia. Fungovanie kolektívnych pôžičiek je vo svojom princípe jednoduché. Pre lepšie pochopenie sme pre vás pripravili prehľadnú grafiku.

Aby mohol takýto typ pôžičiek fungovať, je potrebná platforma, ktorá spája investorov z radov bežných ľudí s tými, ktorí si potrebujú požičať peniaze. Samotné požičiavanie a investovanie prebieha online, mimo finančné inštitúcie ako banky, alebo nebankové spoločnosti. K správnemu fungovaniu sú tak potrební iba sprostredkovateľ, ktorý prevádzkuje online platformu, ľudia so záujmom o investovanie a samozrejme žiadatelia o pôžičku.

Ako tento systém funguje?

 1. Sprostredkovateľ si zoberie pár percent z každej zrealizovanej pôžičky
 2. Investor získa vyššie zhodnotenie svojich úspor
 3. Žiadateľ získa úver s výhodnejšími podmienkami, ako v banke

wageModely kolektívnych pôžičiek

Súčasné platformy pre sprostredkovanie pôžičiek od ľudí fungujú dvojako.

Prvý model je taký, v ktorom platforma určí žiadateľovi o pôžičku bonitu na základe podkladov, ktoré žiadateľ zadáva pri žiadosti o pôžičku. Každá z platforiem uprednostňuje pri hodnotení klientov iné kritériá. Na základe bonity je potom určená kategória. Tej zodpovedá úroková miera, za ktorú si môže žiadateľ požičať a akceptovať ju, inak nedostane pôžičku.

Investor si následne vyberá, do ktorej z kategórií vloží svoje peniaze. Platí, že čím je kategória z pohľadu splatnosti rizikovejšia, tým vyššie zhodnotenie svojich peňazí investor dosiahne a naopak. Čím menšie riziko, tým menšie zhodnotenie.

Sprostredkovateľ následne peniaze od investora rovnomerne rozdelí medzi viacerých dlžníkov, čím diverzifikuje jeho investičné portfólio a výrazne zníži mieru rizika nesplácania pôžičky, ktorá by bola vyššia, ak by investor vložil svoje peniaze iba do pôžičky pre jedného žiadateľa. Tí žiadatelia, ktorí úver dostanú, ho začnú splácať v pravidelných mesačných splátkach rovnako, ako keby dostali úver v banke.

Druhý model funguje ako aukciaŽiadateľ o pôžičku jednoducho zadá v systéme svoju požiadavku. Investori na druhej strane túto požiadavku zaregistrujú, preskúmajú bližšie informácie o žiadateľovi a ak ich presvedčí, investujú menšie čiastky peňazí. Následne prichádza na rad ponuka dlžníkom. Tí si vyberú, ktoré z ponúk sú ochotní akceptovať, je im pridelená pôžička a začínajú pravidelne splácať. Tento princíp je charakteristický napríklad pre estónsku spoločnosť Finzo alebo slovenský PORT System.

Úver v banke alebo P2P pôžička?

Isto si kladiete otázku, kedy je výhodnejší úver priamo z banky a kedy pôžička od ľudí. Ktorý finančný produkt je výhodnejší? Predstavte si nasledujúcu situáciu. V banke dostanete úver s úrokovou sadzbou 6% ročne. Váš skutočný úrok je približne 2%, zvyšok je marža banky. Bankové úvery sú iba čiastočne financované inými investormi, čím banka zarába peniaze.

 • Úver financovaný priamo bankou, ktorá na vás zarába
 • Prísne úverové hodnotenie v neprospech žiadateľa

Teraz si predstavte P2P pôžičku s rovnakou úrokovou sadzbou 6% ročne. Platforma, ktorá vám pôžičku sprostredkuje si stiahne províziu vo výške 2% a vám tak ostávajú 4%. Vy, ako dlžník, platíte tieto percentá priamo investorom.

O skutočnosti, či dostanete alebo nedostanete pôžičku nerozhoduje banka, ale priamo súkromní investori. Pôžičky od ľudí pre ľudí tak predstavujú príležitosť, ako si požičať peniaze aj keď vám banka zamietla úver.

 • Na vašu P2P pôžičku sa skladajú viacerí investori
 • Vaša finančná minulosť nie je hodnotená tak prísne, ako v banke

Segment kolektívnych pôžičiek nie je na Slovensku rozvinutý tak, ako v iných štátoch západnej Európy a dovolíme si tvrdiť, že v porovnaní s ostatnými sa stále nachádza iba v plienkach, hoci je čoraz populárnejší a vyhľadávanejší. Základy kolektívneho požičiavania na Slovensku položila dnes už nefungujúca spoločnosť Bondora. Následne vznikol slovenský projekt s príznačným názvom Žltý melón.

Druhou alternatívou je spoločnosť PORT System, ponúkajúca podobne ako Finzo, rýchle P2P pôžičky do 500 EUR prostredníctvom aukcie. Detailnejšie sme sa jej venovali v tomto článku.

Treťou spoločnosťou s odlišným modelom financovania je spoločnosť Finzo, ktorá má svoje korene v Estónsku, kde patrí medzi najvyhľadávanejších poskytovateľov. Cez Finzo, ktoré funguje na aukčnom princípe si môžete požičať až 2000 €.

Štvrtou alternatívou je slovenský projekt Zinc Euro, fungujúci na podobnom princípe ako Žltý melón. Do boja o zákazníka vyrukujú úrokmi na úrovni od 6,9%. Porovnaniu výhod požičiavania si u slovenských P2P platforiem sme sa venovali v tomto článku.

Piatym a najnovším príspevkom na poli slovenských P2P platforiem je Maják, ktorý sa v porovnaní s ostatnými spoločnosťami vyznačuje pomerne vysokými úrokmi a možnosťou požičať si maximálne 700 EUR. Nevýhodou je skutočnosť, že Maják je u nás ešte neznámy a nemá vytvorené dostatočné meno.

P2P pôžičky na Slovensku

 • Pôžička od 50 do 500 EUR
 • Splatnosť 15 až 30 dní
 • Ročná úroková sadzba od 19%
 • Bez registra a dokladovania príjmu
 • Pôžička od 500 do 10 000 EUR
 • Splatnosť od 1 do 5 rokov
 • Ročná úroková sadzba od 4,4%
 • Predčasné splatenie kedykoľvek
 • Pôžička od 50 do 2000 EUR
 • Splatnosť od 1 mesiaca do 2 rokov
 • Ročná úroková sadzba od 11%
 • Celý proces vyriešite online
 • Pôžička od 1000 do 5000 EUR
 • Splatnosť 1 až 5 rokov
 • Ročná úroková sadzba od 6,9%
 • Celý proces vyriešite online
 • Pôžička od 100 do 700 EUR
 • Splatnosť 6 mesiacov až 2 roky
 • Ročná úroková sadzba od 25%
 • Bez registra a dokladovania príjmu

Poplatky – porovnanie

Samotná registrácia a žiadosť o pôžičku je u oboch dostupných platforiem bezplatná. Ako úspešní dlžníci ale musíte pravidelne na mesačnej báze splácať dohodnutý úrok a dodržiavať dátum splatnosti. Prinášame vám hrubý prehľad všetkých poplatkov spojených s kolektívnymi pôžičkami.

Na platforme Žltý melón závisí vaša úroková sadzba a výška provízie v prospech platformy od úverovej kategórie, do ktorej vás zaradia. V prípade spoločnosti Finzo sú výšky poplatkov posudzované rovnako. Spoločnosti Zinc Euro priamo províziu neplatíte, zarábajú na rozdieloch medzi prijatými a vyplatenými úrokmi.

P2P platforma Úroky Provízia pre platformu Poplatok do záručného fondu
Žltý melón 4.4% až 10% 2,90% až 6,40% z výšky pôžičky x
Finzo 11% až 50% 20% z výšky pôžičky 5% z výšky pôžičky
Zinc Euro 6,9 až 16% Rozdiel medzi prijatými a vyplatenými úrokmi 1% z každej splátky
Maják 25% až 35% Rozdiel medzi prijatými a vyplatenými úrokmi x
PORT System od 24% Závisí od výšky požičanej sumy x

Ako požiadať o pôžičku?

Ak chcete požiadať o pôžičky od súkromných osôb, je to veľmi jednoduché.

 1. Prihlásite sa na  Žltý melón alebo PORT System alebo Finzo alebo Zinc Euro alebo Maják
 2. Platformy ohodnotia vašu požiadavku
 3. Potom dostanete rozhodnutie o tom, či vám žiadosť schválili, alebo nie
 4. Predložíte kópie niektorých dokumentov, pripravte si kópiu občianskeho preukazu.
 5. Vaša žiadosť bude definitívne prijatá, alebo zamietnutá.
 6. Po prijatí sa navrhujú rámcové podmienky zo strany investorov.
 7. Investori teraz majú určitý čas (najčastejšie 14 dní) na financovanie vašej požiadavky.
 8. Ak je financovanie vašej požiadavky zabezpečené investormi, obdržíte klasickú zmluvu o úvere. Uzavretú zmluvu podpisujete online alebo ju musíte poslať späť na adresu P2P platformy poštou. Peniaze dorazia na váš účet v priebehu niekoľkých dní.

Výhody P2P pôžičiek

P2P pôžičky – skúsenosti

Ako sme už spomínali, segment kolektívnych pôžičiek od ľudí nie je na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami taký využívaný, no dostáva sa čoraz viac do popredia. Opýtali sme sa našich zákazníkov, ktorí túto alternatívnu formu požičiavania a investovania vyskúšali a dostali sme zopár opakujúcich sa odpovedí.

Medzi najväčšie výhody býva radená skutočnosť, že pri požičiavaní je obchádzaná banka a ľudia si požičiavajú priamo cez platformu medzi sebou, čím zaniká jeden zbytočný článok a ľudia sa tak vedia dostať k potrebným peniazom za lepšie úroky.

Za nevýhodu ľudia označovali predovšetkým dlhé trvanie schvaľovacieho procesu. To platí najmä pri aukčnom modeli platformy, pretože určitý čas trvá, kým vám investori vyzbierajú vami požadovanú čiastku.

P2P pôžičky sú na slovenskom trhu pomernou novinkou, no sú rovnako bezpečné ako iná, klasická forma úveru. My vo Financer.com spolupracujeme iba s overenými a spoľahlivými platformami. Môžete tak očakávať férový prístup každej zo strán.

Do úvahy však treba brať, že pôžičky od ľudí (investorov) priamo pre ľudí (žiadateľov) nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. Ani investori a ani P2P platforma nedisponujú povolením na činnosť zo strany NBS. Z toho vyplýva, že poskytovanie takýchto úverov nie je regulované Zákonom o spotrebiteľských úveroch a ani inými predpismi.

Dovolíme si vás upozorniť na riziká spojené s požičiavaním prostredníctvom vyššie spomínaných platforiem, pretože v týchto právnych vzťahoch nebudete ako dlžník v konečnom dôsledku vystupovať v pozícii spotrebiteľa.

Zhrnutie

P2P pôžičky sú skvelou voľbou, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby a podnikateľov, ktorých banka zamietla. Ak je vaša žiadosť schválená na platformách P2P, váš projekt bude financovaný mnohými investormi.

Existuje predpoklad, že sociálny aspekt kolektívnych pôžičiek pomáha k lepšej splatnosti dlhov vtedy, ak sa na nich zúčastňuje viacero, od seba nezávislých, investorov. Riziko, že dlžník nesplatí dlh súkromným osobám síce stále musíme brať do úvahy, no je menšie ako pri úveroch z banky.

Dúfame, že sme vám poskytli dobrý prehľad. Ak máte záujem požiadať o P2P pôžičku, použite naše porovnanie P2P platforiem v súčasnosti pôsobiacich na Slovensku, aby ste sami zistili príležitosti a riziká tohto typu pôžičky.

O autorovi

Výber zákazníkov

Na základe recenzií zákazníkov sme zvýraznili týchto veriteľov. Medzi našimi zákazníkmi patria k najlepšie hodnoteným a najčastejšie používaným

(8 hodnotení)

(12 hodnotení)

(17 hodnotení)

Zobraziť všetkých poskytovateľov

Ostaňte s nami v kontakte

Sledujte nás na Facebooku