Študentská pôžička uľahčí vaše štúdium

Pomôcť môže štát aj banky

Dostupné študentské pôžičky

Vybrané 742 krát
 • Študentské pôžičky do výšky 5000 EUR od štátu
 • Splácanie až po ukončení VŠ do 10 rokov
 • Nízka úroková sadzba 3% ročne
 • Automatické poistenie pre každého študenta
Reprezentatívny príklad: Pôžička 2500 € s úrokovou sadzbou 2,07% ročne, dobou splatnosti 120 mesiacov, predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 1,51% pri mesačnej splátke úveru vo výške 24,01 €. Celková suma, ktorú klient uhradí je 2880,61 €.
Vybrané 1465 krát
 • Možnosť požiadať o pôžičku kedykoľvek
 • Čerpanie úveru až do výšky 8500 EUR.
 • Rovnaká úroková sadzba 8,8% ročne
 • Peniaze okamžite na účte
Reprezentatívny príklad: Pôžička 12 100 € s úrokovou sadzbou 5,90% ročne, dobou splatnosti 78 mesiacov s poplatkom za poistenie k úveru vo výške 12,16 € predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 8,28% pri mesačnej splátke úveru vo výške 199,31 €. Celková suma, ktorú klient uhradí je 15 546,18 €.

Dôležité

Upozorňujeme, že výška úveru, ako aj úroková sadzba a iné úverové podmienky závisia od vášho úverového ratingu.

pozicka-pre-studentov

Zvykne sa hovoriť, že investícia do seba samého je tou najlepšou možnou investíciou. A čo môže byť lepšie, ako investovať do svojho vlastného vzdelania? Pracujúci ľudia s odstupom času spomínajúci na svoj študentský život, si myslia, že je jednoduchý.

Opak je však často pravdou. Študentský život je nákladný. Študenti si musia zaplatiť ubytovanie, stravu, kupovať knihy a určite aj sociálne žiť. Po zrátaní všetkých výdavkov je veľmi ťažké zvládnuť študentské časy bez brigády, alebo podpory zo strany rodičov.

Možnosťou sú však aj výhodné študentské pôžičky zo strany štátu, ale aj verejných bánk. Financer.com Slovensko prináša veľký prehľad venovaný študentskej pôžičke a spôsobom, ako ju môžu študenti získať. Bližšie sa pozrieme na hlavné výhody a spôsoby čerpania, ukážeme postup ako na to a pomôžeme s výberom najvhodnejšej alternatívy.

V prvom rade by študenti mali zvažovať finančnú podporu zo strany štátu, prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania. Ten ponúka jednoduchú, dostupnú a lacnú študentskú pôžičku pre každého, bez byrokracie a vysokých poplatkov.

Koľko peňazí môžete dostať?

Študent Suma
Študent I. a II. stupňa maximálne 2500 EUR
Študent III. stupňa maximálne 5000 EUR

Fond na podporu vzdelávania prijíma žiadosti o študentskú pôžičku dvakrát do roka. Okrem týchto termínov nie je možné získať študentskú pôžičku dodatočne. V prvom kole do 15. septembra 2020, v druhom kole do 31. októbra 2020.

Po schválení žiadosti nastupuje trocha byrokracie, pretože študenti obdržia domov na adresu zmluvu o pôžičke, ktorú je potrebné podpísanú zaslať späť na adresu Fondu na podporu vzdelávania. Až po definitívnom obdržaní všetkých potrebných dokumentov môžu byť študentom pripísané financie na účet.

Celý tento proces je zvyčajne veľmi zdĺhavý. Ak študenti podajú žiadosť v septembrovom termíne, peňazí sa dočkajú v polovici novembra. Ak o pôžičku pre študentov požiadajú v októbrovom termíne, peňazí sa dočkajú v januári.

Študentská pôžička – výhody

Dobre vedieť, že:

Pokiaľ ukončíte bakalárske štúdium a plánujete pokračovať ďalej v magisterskom alebo inžinierskom štúdiu, musíte to oznámiť Fondu na podporu vzdelávania. Po ukončení štúdia na VŠ by ste totiž mali začať splácať pôžičku. Ak budete pokračovať v štúdiu ďalej, máte opätovne nárok na odklad splátok až do ukončenia celého štúdia.

Ak ste po ukončení VŠ nenastúpili ihneď do zamestnania, ale ste evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie, máte nárok na odklad splátok. Musíte to však znova oznámiť fondu a požiadať o odklad. Počas odkladu splátok by ste tak uhrádzali iba úroky z istiny.

 

Pôžička pre študentov – podmienky

Podmienky pre získanie finančnej podpory počas štúdia zo strany štátu sú veľmi jednoduché a dovolíme si povedať, že ich spĺňa takmer každý slovenský študent doma, ale i v zahraničí.

 • Študent dennej alebo externej formy štúdia na VŠ doma alebo v zahraničí
 • Trvalý pobyt na území SR alebo preukaz zahraničného Slováka
 • Zápis do ročníka v príslušnom akademickom roku
 • Ručiteľ (rodič, sestra, brat, kamarát)

Ručiteľ študentskej pôžičky

Ručiteľ študentskej pôžičky môže byť ktokoľvek z tvojho okolia, kto nie je starší ako 62 rokov a môže dokázať svoj príjem z trvalého pracovného pomeru, alebo obdobného pracovného vzťahu. Stačí aj, ak má iný preukázateľný pravidelný zdroj príjmu (napríklad dôchodok, alebo materská, či vdovský príspevok). Ak vaša žiadosť o študentskú pôžičku bude schválená, Fond na podporu vzdelávania si od vás vypýta potvrdenie o príjme vášho ručiteľa.

Ako podať žiadosť

Celý proces podania žiadosti má viacero častí. Tu sú krok za krokom, od podania žiadosti až po čerpanie financií.

 1. Je potrebné si stiahnuť a vytlačiť žiadosť o študentskú pôžičku
 2. Navštíviť študijné oddelenie svojej fakulty a potvrdiť údaje v sekcii 3
 3. Pripojiť k žiadosti všetky potrebné dokumenty podľa inštrukcií
 4. Vyplnenú žiadosť spolu s prílohami poslať najneskôr 13. septembra (prvé kolo) alebo 29. októbra (druhé kolo) na adresu Fondu na podporu vzdelávania, ktorý sídli na Panenskej 29, v Bratislave

Chcem študentskú pôžičku

Rebríček žiadateľov o študentskú pôžičku

Všetci žiadatelia sú posudzovaní individuálne a neskôr zoradení do rebríčka podľa počtu splnených kritérií. Práve na základe tohto rebríčka sú žiadateľom študentské pôžičky schvaľované, alebo zamietané. Je niekoľko podmienok, na ktoré sa počas výberu a schvaľovania prihliada.

Máte väčšie šance, ak:

 • Vám bolo v predchádzajúcom akademickom roku priznané sociálne štipendium
 • Pochádzate z rodiny, ktorej je poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi
 • Ste študentom so špecifickými potrebami
 • Ste rodičom nezaopatreného dieťaťa
 • Dosahujete počas štúdia na VŠ výborný prospech
 • Ak ste doteraz nečerpali žiadnu študentskú pôžičku

Študentská pôžička od banky

Študentský pôžičkový fond nie je pre študentov jedinou možnosťou, ako získať peniaze na svoje štúdium. Hoci v minulosti bolo študentských pôžičiek od bánk viac, v súčasnosti máme na slovenskom bankovom trhu iba jedinú, ktorá sa od Fondu na podporu vzdelávania líši v úrokovej sadzbe, dĺžke splácania aj v objeme požičaných peňazí.

Je ňou študentská pôžička od Slovenskej sporiteľne s viacerými výhodami.

Základné informácie

 • Výška od 1000 € do 8500 EUR
 • Splatnosť 1 až 8 rokov
 • Úroková sadzba 8,50% ročne

Ak chcete získať túto formu financovania vášho štúdia, musíte mať v čase podpisu zmluvy minimálne 18 a nesmiete mať ešte 26 rokov. Okrem tejto podmienky pri vybavovaní potrebujete občiansky preukaz a potvrdenie o návšteve školy vystavené Študijným oddelením vašej fakulty. Podobne ako pri študentskej pôžičke od Fondu, aj tu potrebujete ručiteľa s potvrdením o pravidelnom príjme.

Pri podpise zmluvy máte možnosť vybrať si z dvoch variant splácania. Môžete začať splácať hneď po poskytnutí celú čiastku, alebo splácať iba úroky a istinu až po ukončení štúdia. Pre lepší prehľad o vašich splátkach môžete využiť našu splátkovú kalkulačku.

Samotné splácanie študentskej pôžičky od Slovenskej sporiteľne je jednoduché. Ak už máte účet priamo v Slovenskej sporiteľni, pohľadávka sa vám každý mesiac odpíše z účtu. Ak máte účet v cudzej banke, nastaví sa iba platobný príkaz na úhradu.

Chcem študentskú pôžičku od Slovenskej sporiteľne

Pôžička z fondu alebo z banky?

Na záver prichádza na rad otázka, čo je pre študenta VŠ výhodnejšie. Požiadať o finančnú podporu prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania a počkať si na financie trocha dlhšie, alebo to skúsiť priamo v Slovenskej sporiteľni?  Pozreli sme sa na obe možnosti a porovnali sme ich pozitívne a negatívne stránky.

Pôžička pre pedagógov

Okrem študentov môžu o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania požiadať aj pedagógovia. V porovnaní so študentskou pôžičkou je v určitých oblastiach odlišná. Môžete o ňu požiadať v troch termínoch a to do 28. februára, do 30. júna a do 31. októbra.

Fond na podporu vzdelávania je fond, ktorého cieľom je poskytovať študentom všetkých stupňov VŠ a pedagogickým pracovníkom bezúčelové pôžičky s nízkymi poplatkami so začiatkom splatnosti až po ukončení VŠ.

Kto môže získať pôžičku pre pedagógov?

Pôžičku pre pedagógov z Fondu na podporu vzdelávania môže dostať predovšetkým pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec, zamestnanec VŠ, ktorý má najviac 35 rokov, vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník, umelecký pracovník alebo interný doktorand.

Koľko si môže požičať?

Minimálna suma Maximálna suma Doba splácania
1000 EUR 15 000 EUR 8 až 15 rokov

Výhody pôžičky pre pedagógov

Tip na záver

Študentská pôžička nemusí byť jediným spôsobom, ako financovať vaše štúdium. Niektorí z vás možno nepotrebujú až také vysoké sumy peňazí a chcú preklenúť iba ťažký mesiac skúškového, kedy si kvôli skúškam a učeniu nemôžu dovoliť pracovať a chýba im príjem.

Dostupnou možnosťou býva PORT System. Ak potrebujete vyriešiť krátkodobé finančné problémy, môžete požiadať o rýchlu pôžičku ihneď. K pôžičke potrebujete iba bankový účet a žiadny záznam v registri dlžníkov.

Chcem pôžičku od PORT System

Často kladené otázky

Môžem dostať pôžičku, aj keď študujem v zahraničí?

Áno, môžeš podať žiadosť o študentskú pôžičku. Fond na podporu vzdelávania poskytuje pôžičky študentom na slovenských, ale aj zahraničných vysokých školách – tak súkromných, ako aj štátnych.

Môžem získať študentskú pôžičku dodatočne?

Termíny na predkladanie žiadostí o študentskú pôžičku cez Fond na podporu vzdelávania sú stanovené zákonom. Prvý je do 15. septembra, druhý do 31. októbra. Po 31. októbri už nie je možné v danom akademickom roku o pôžičku požiadať. Musíš čakať na ďalší akademický rok.

Kedy mi príde študentská pôžička na účet?

Priprav sa na zdĺhavý proces. Po schválení pôžičky totiž ešte nasleduje dosť dlhý byrokratický kolobeh, kedy študenti všetky schválené zmluvy posielajú Fondu na podporu vzdelávania. Platí, že čím skôr všetky potrebné dokumenty odošleš, tým skôr sa dostaneš k peniazom. Peniaze ti budú poslané až po definitívnom zaevidovaní tvojej zmluvy, čo v prípade žiadostí doručených do 15. septembra je niekedy v novembri.

Kto môže byť ručiteľom pôžičky?

K podpísaniu zmluvy o pôžičke potrebuješ mať jedného ručiteľa. Môže ním byť ktorákoľvek dospelá osoba, rodič, súrodenec, iný člen rodiny, ako aj kamarát. Ručiteľ musí spĺňať kritéria, ktoré podrobnejšie preberáme v článku.

Je možné predčasne splatiť študentskú pôžičku?

Áno, je to možné. Za predčasné splatenie pôžičky si Fond na podporu vzdelávania účtuje poplatok, ktorý v súčasnosti predstavuje 2% z dlžnej sumy. Splatiť pôžičku alebo uhradiť jednu mimoriadnu splátku bez poplatku je možné jedenkrát ročne v mesiaci júl.

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na