Page Icon

Študentská pôžička 2023

Napísal*a:  Daniel Fekete
|
Naposledy aktualizované: 23. januára 2023
 • Získajte až 40 000 EUR na čokoľvek
 • Úroková miera od 3,5% ročne
 • Splatnost 1 až 10 rokov
 • Bez dodatočných poplatkov
Page Icon
Náš záväzok k transparentnosti
Vo Financer.com sme odhodlaní vám pomáhať s financiami. Všetok náš obsah dodržiava naše Redakčné zásady. Sme transparentní ohľadom toho, ako hodnotíme produkty a služby v našom Recenznom procese a ako zarábame peniaze v našom Zverejnení inzerentov.

Dostupné študentské pôžičky

Vybrané 893 krát
 • Študentská pôžička od 1 000 - 20 000 €
 • Doba splatnosti od 60 do 120 mesiacov
 • Úroková sadzba 3,5%
 • Bez zbytočných poplatkov
2x ročneČerpanie
do 2 mesiacovRýchlosť pripísania prostriedkov
ÁnoPotreba ručiteľa
ÁnoAutomatické poistenie
3.8
Čítať viac 1 recenzií
Reprezentatívny príklad: Pôžička 2500 € s úrokovou sadzbou 2,07% ročne, dobou splatnosti 120 mesiacov, predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 1,51% pri mesačnej splátke úveru vo výške 24,01 €. Celková suma, ktorú klient uhradí je 2880,61 €.
Vybrané 1563 krát
 • Možnosť požiadať o pôžičku kedykoľvek
 • Čerpanie úveru až do výšky 40 000 EUR.
 • Rovnaká úroková sadzba od 4,49% ročne
 • Peniaze okamžite na účte
KedykoľvekČerpanie
OkamžiteRýchlosť pripísania prostriedkov
ÁnoPotreba ručiteľa
NieAutomatické poistenie
1.9
Čítať viac 23 recenzií
Reprezentatívny príklad: Pôžička 12 100 € s úrokovou sadzbou 5,90% ročne, dobou splatnosti 78 mesiacov s poplatkom za poistenie k úveru vo výške 12,16 € predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 8,28% pri mesačnej splátke úveru vo výške 199,31 €. Celková suma, ktorú klient uhradí je 15 546,18 €.

Čo je to študentská pôžička?

Zvykne sa hovoriť, že investícia do seba samého je tou najlepšou možnou investíciou. A čo môže byť lepšie, ako investovať do svojho vlastného vzdelania? Pracujúci ľudia s odstupom času spomínajúci na svoj študentský život, si myslia, že je jednoduchý.

Opak je však často pravdou. Študentský život je nákladný. Študenti si musia zaplatiť ubytovanie, stravu, kupovať knihy a určite aj sociálne žiť. Po zrátaní všetkých výdavkov je veľmi ťažké zvládnuť študentské časy bez brigády, alebo podpory zo strany rodičov.

Možnosťou sú však aj výhodné študentské pôžičky zo strany štátu, ale aj verejných bánk. Financer.com Slovensko prináša veľký prehľad venovaný študentskej pôžičke a spôsobom, ako ju môžu študenti získať.

Bližšie sa pozrieme na hlavné výhody a spôsoby čerpania, ukážeme postup ako na to a pomôžeme s výberom najvhodnejšej alternatívy pôžičky pre študentov.

Študentská pôžička od Fondu na podporu vzdelávania

V prvom rade by študenti mali zvažovať finančnú podporu zo strany štátu, prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania. Ten ponúka jednoduchú, dostupnú a lacnú študentskú pôžičku pre každého, bez byrokracie a vysokých poplatkov.

ŠtudentSuma
Študent I. a II. stupňamaximálne 5 000 EUR
Študent III. stupňamaximálne 10 000 EUR

Fond na podporu vzdelávania prijíma žiadosti o študentskú pôžičku dvakrát do roka. Okrem týchto termínov nie je možné získať študentskú pôžičku dodatočne. V prvom kole do 15. septembra 2023, v druhom kole do 31. októbra 2023.

Po schválení žiadosti nastupuje trocha byrokracie, pretože študenti obdržia domov na adresu zmluvu o pôžičke, ktorú je potrebné podpísanú zaslať späť na adresu Fondu na podporu vzdelávania. Až po definitívnom obdržaní všetkých potrebných dokumentov môžu byť študentom pripísané financie na účet.

Celý tento proces je zvyčajne veľmi zdĺhavý. Ak študenti podajú žiadosť v septembrovom termíne, peňazí sa dočkajú v polovici novembra. Ak o pôžičku pre študentov požiadajú v októbrovom termíne, peňazí sa dočkajú v januári.

Študentská pôžička od FNPV v skratke:

 • Počas štúdia sa neúročí a nespláca
 • Úrok 3,5% ročne až po ukončení štúdia
 • Vedenie účtu a výpis účtu sú bezplatné
 • Lehota splatnosti môže byť až 10 rokov
 • Mamičky na materskej majú nárok na odklad splátok
 • Poistenie každého klienta
 • Môžete o ňu žiadať každý akademický rok

Žiadosť o odklad splátok

Pokiaľ ukončíte bakalárske štúdium a plánujete pokračovať ďalej v magisterskom alebo inžinierskom štúdiu, musíte to oznámiť Fondu na podporu vzdelávania. Po ukončení štúdia na VŠ by ste totiž mali začať splácať pôžičku. Ak budete pokračovať v štúdiu ďalej, máte opätovne nárok na odklad splátok až do ukončenia celého štúdia.

Ak ste po ukončení VŠ nenastúpili ihneď do zamestnania, ale ste evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie, máte nárok na odklad splátok. Musíte to však znova oznámiť fondu a požiadať o odklad. Počas odkladu splátok by ste tak uhrádzali iba úroky z istiny.

Podmienky pôžičky pre študentov od FNPV

Podmienky pre získanie finančnej podpory počas štúdia zo strany štátu sú veľmi jednoduché a dovolíme si povedať, že ich spĺňa takmer každý slovenský študent doma, ale i v zahraničí.

 • Študent dennej alebo externej formy štúdia na VŠ doma alebo v zahraničí
 • Trvalý pobyt na území SR alebo preukaz zahraničného Slováka
 • Zápis do ročníka v príslušnom akademickom roku
 • Ručiteľ (rodič, sestra, brat, kamarát)

Ručiteľ študentskej pôžičky

Ručiteľ študentskej pôžičky môže byť ktokoľvek z tvojho okolia, kto nie je starší ako 62 rokov a môže dokázať svoj príjem z trvalého pracovného pomeru, alebo obdobného pracovného vzťahu.

Stačí aj, ak má iný preukázateľný pravidelný zdroj príjmu (napríklad dôchodok, alebo materská, či vdovský príspevok). Ak vaša žiadosť o študentskú pôžičku bude schválená, Fond na podporu vzdelávania si od vás vypýta potvrdenie o príjme vášho ručiteľa.

Ako podať žiadosť o študentskú pôžičku?

Celý proces podania žiadosti má viacero častí. Tu sú krok za krokom, od podania žiadosti až po čerpanie financií.
Ako podať žiadosť o študentskú pôžičku?
1
Je potrebné si stiahnuť a vytlačiť žiadosť o študentskú pôžičku
Prihlášku nájdete na webe Fondu na podporu vzdelávania
2
Navštíviť študijné oddelenie svojej fakulty
A následne si nechať na prihláške potvrdiť sekciu číslo 3
3
Pripojiť k žiadosti potrebné dokumenty
Následne je potrebné pripojiť k žiadosti všetky dokumenty podľa inštrukcií
4
Odoslať vyplnenú žiadosť s prílohami
Vyplnenú žiadosť spolu s prílohami treba odoslať na adresu Fondu na podporu vzdelávania

Kto má šancu získať študentskú pôžičku? 

Všetci žiadatelia sú posudzovaní individuálne a neskôr zoradení do rebríčka podľa počtu splnených kritérií. Práve na základe tohto rebríčka sú žiadateľom študentské pôžičky schvaľované, alebo zamietané. Je niekoľko podmienok, na ktoré sa počas výberu a schvaľovania prihliada.

Máte väčšie šance, ak:

 • Bolo vám priznané sociálne štipendium
 • Pochádzate z rodiny, ktorej je poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi
 • Ste študentom so špecifickými potrebami
 • Ste rodičom nezaopatreného dieťaťa
 • Dosahujete počas štúdia na VŠ výborný prospech
 • Ak ste doteraz nečerpali žiadnu študentskú pôžičku

Študentská pôžička od banky 

Študentský pôžičkový fond nie je pre študentov jedinou možnosťou, ako získať peniaze na svoje štúdium. Hoci v minulosti bolo študentských pôžičiek od bánk viac, v súčasnosti máme na slovenskom bankovom trhu iba jedinú, ktorá sa od Fondu na podporu vzdelávania líši v úrokovej sadzbe, dĺžke splácania aj v objeme požičaných peňazí.

Je ňou študentská pôžička od Slovenskej sporiteľne s viacerými výhodami.

 • Peniaze na čokoľvek
 • Úrok od 4,49% ročne bez poplatkov
 • Peniaze na účte kedykoľvek počas roka

Základné informácie

 • Výška od 300 € do 40 000 EUR
 • Splatnosť 1 až 8 rokov
 • Úroková sadzba od 4,49% ročne

Ak chcete získať túto formu financovania vášho štúdia, musíte mať v čase podpisu zmluvy minimálne 18 a nesmiete mať ešte 26 rokov.

Okrem tejto podmienky pri vybavovaní potrebujete občiansky preukaz a potvrdenie o návšteve školy vystavené Študijným oddelením vašej fakulty. Podobne ako pri študentskej pôžičke od Fondu, aj tu potrebujete ručiteľa s potvrdením o pravidelnom príjme.

Pri podpise zmluvy máte možnosť vybrať si z dvoch variant splácania. Môžete začať splácať hneď po poskytnutí celú čiastku, alebo splácať iba úroky a istinu až po ukončení štúdia. Pre lepší prehľad o vašich splátkach môžete využiť našu splátkovú kalkulačku.

Samotné splácanie študentskej pôžičky od Slovenskej sporiteľne je jednoduché. Ak už máte účet priamo v Slovenskej sporiteľni, pohľadávka sa vám každý mesiac odpíše z účtu. Ak máte účet v cudzej banke, nastaví sa iba platobný príkaz na úhradu.

Pôžička z fondu alebo z banky?

Na záver prichádza na rad otázka, čo je pre študenta VŠ výhodnejšie. Požiadať o finančnú podporu prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania a počkať si na financie trocha dlhšie, alebo to skúsiť priamo v Slovenskej sporiteľni? Pozreli sme sa na obe možnosti a porovnali sme ich pozitívne a negatívne stránky.

Fond na podporu vzdelávania

 • Úver od 1 000 do 20 000 EUR
 • Doba splatnosti až 10 rokov (až po skončení VŠ)
 • Úrok 3,5%
 • Čerpanie 2x ročne
 • Potreba ručiteľa
 • Peniaze na účte do 2 mesiacov
 • Bez dodatočných poplatkov
 • Pre študentov od 18 do 26 rokov, ale aj starší

Slovenská sporiteľňa

 • Úver od 300 do 40 000 EUR
 • Doba splatnosti 1 až 8 rokov
 • Úrok od 4,49%
 • Možnosť čerpania kedykoľvek
 • Potreba ručiteľa
 • Peniaze na účte okamžite
 • Bez dodatočných poplatkov
 • Pre študentov od 18 do 26 rokov

Pôžička aj pre pedagógov

Okrem študentov môžu o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania požiadať aj pedagógovia. V porovnaní so študentskou pôžičkou je v určitých oblastiach odlišná. Môžete o ňu požiadať v troch termínoch a to do 28. februára, do 30. júna a do 31. októbra.

Pôžičku pre pedagógov z Fondu na podporu vzdelávania môže dostať predovšetkým pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec, zamestnanec VŠ, ktorý má najviac 35 rokov, vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník, umelecký pracovník alebo interný doktorand.

Pôžička pre pedagógov v skratke:

 • Možnosť požičať si od 1000 do 15 000 EUR
 • Bezúčelová pôžička do 10 000 EUR
 • Pôžička bez ručiteľa do 3 000 EUR
 • Doba splácania od 8 do 15 rokov
 • Nízky úrok, iba 3,5% ročne
 • Bezplatné vedenie účtu
 • Možnosť požiadať opakovane každý kalendárny rok
 • Predčasné splatenie bez poplatkov

Ďalšie možnosti

Študentská pôžička nemusí byť jediným spôsobom, ako financovať vaše štúdium. Niektorí z vás možno nepotrebujú až také vysoké sumy peňazí a chcú preklenúť iba ťažký mesiac skúškového, kedy si kvôli skúškam a učeniu nemôžu dovoliť pracovať a chýba im príjem.

Dostupnou možnosťou býva PORT System. Ak potrebujete vyriešiť krátkodobé finančné problémy, môžete požiadať o rýchlu pôžičku ihneď. K pôžičke potrebujete iba bankový účet a žiadny záznam v registri dlžníkov.

Napísali o nás

teraz-sk.jpg
trend-logo
dobre-noviny-logo
tyzden-logo.jpg
ta3-logo
pravda-logo

Často kladené otázky

Môžem dostať pôžičku, aj keď študujem v zahraničí?

Áno, môžeš podať žiadosť o študentskú pôžičku. Fond na podporu vzdelávania poskytuje pôžičky študentom na slovenských, ale aj zahraničných vysokých školách – tak súkromných, ako aj štátnych.

Môžem získať študentskú pôžičku dodatočne?

Termíny na predkladanie žiadostí o študentskú pôžičku cez Fond na podporu vzdelávania sú stanovené zákonom. Prvý je do 15. septembra, druhý do 31. októbra. Po 31. októbri už nie je možné v danom akademickom roku o pôžičku požiadať. Musíš čakať na ďalší akademický rok.

Kedy mi príde študentská pôžička na účet?

Priprav sa na zdĺhavý proces. Po schválení pôžičky totiž ešte nasleduje dosť dlhý byrokratický kolobeh, kedy študenti všetky schválené zmluvy posielajú Fondu na podporu vzdelávania. Platí, že čím skôr všetky potrebné dokumenty odošleš, tým skôr sa dostaneš k peniazom. Peniaze ti budú poslané až po definitívnom zaevidovaní tvojej zmluvy, čo v prípade žiadostí doručených do 15. septembra je niekedy v novembri.

Kto môže byť ručiteľom pôžičky?

K podpísaniu zmluvy o pôžičke potrebuješ mať jedného ručiteľa. Môže ním byť ktorákoľvek dospelá osoba, rodič, súrodenec, iný člen rodiny, ako aj kamarát. Ručiteľ musí spĺňať kritéria, ktoré podrobnejšie preberáme v článku.

Je možné predčasne splatiť študentskú pôžičku?

Áno, je to možné. Za predčasné splatenie pôžičky si Fond na podporu vzdelávania účtuje poplatok, ktorý v súčasnosti predstavuje 2% z dlžnej sumy. Splatiť pôžičku alebo uhradiť jednu mimoriadnu splátku bez poplatku je možné jedenkrát ročne v mesiaci júl.

Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac