Pôžička Hyperpôžička

 • Možnosť požičať si od 25 do 1000 EUR

 • Doba splatnosti od 7 do 30 dní

 • Ročná úroková sadzba od 20%

 • Aj pre dôchodcov a SZČO

 • Vysoká schvalovateľnosť

 • Aj pre ľudí so záznamom v registri dlžníkov

Reprezentatívny príklad

Pôžička 2000 € s úrokovou sadzbou 22,22% ročne, dobou splatnosti 24 mesiacov, predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 24,62% pri mesačnej splátke úveru vo výške 103,97 €. Celková suma, ktorú klient uhradí je 2495,28 €.

Chcem malú Hyperpôžičku

Malá Hyperpôžička je obľúbený finančný produkt poskytovaný do výšky 1000 EUR so splatnosťou maximálne 1 mesiac. Býva využívaná predovšetkým klientmi s nižším príjmom na preklenutie dočasných finančných ťažkostí, spravidla pár dní pred výplatou.

Malá Hyperpôžička je k dispozícii aj ľuďom so záznamom v registri dlžníkov. Na to, aby ste o ňu mohli požiadať, potrebujete splniť niekoľko základných podmienok:

  Podmienky

 1. Trvalý pobyt na území SR

 2. Minimálne 18 rokov

 3. Zdroj trvalého príjmu

 4. Občiansky preukaz


Reprezentatívny príklad: Pôžička 2000 € s úrokovou sadzbou 22,22% ročne, dobou splatnosti 24 mesiacov, predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 24,62% pri mesačnej splátke úveru vo výške 103,97 €. Celková suma, ktorú klient uhradí je 2495,28 €.

Stále nie ste presvedčení?

Navštívte oficiálny web a pozrite si viac o Hyperpôžička