4 hodnotení

Úroky a poplatky

Flexibilita a podmienky

Web a funkčnosť

Podpora a servis

Vlastnosti
 • Kompletné portfólio životných aj neživotných poistení
 • Výrazné zľavy v prípade poistenia online
 • Možnosť dôchodkového pripoistenia
 • Široká ponuka investičných produktov
Autor  Daniel Fekete
Naposledy aktualizované: 15. novembra 2022
Náš záväzok k transparentnosti
Vo Financer.com sme odhodlaní vám pomáhať s financiami. Všetok náš obsah dodržiava naše Redakčné zásady. Sme transparentní ohľadom toho, ako hodnotíme produkty a služby v našom Recenznom procese a ako zarábame peniaze v našom Zverejnení inzerentov.

UNIQA cestovné poistenie

Cestovné poistenie patrí k najčastejšie využívaným poisteniam a medzi svojimi službami ho má zahrnuté aj UNIQA poisťovňa. V súčasnosti ponúka možnosť uzavrieť si celoročné alebo krátkodobé poistenie a môžete ho uzavrieť pohodlne aj online.

Je dostupné v štyroch základných verziách: Basic, Plus, Komfort a Extra. Odlišujú sa vo výške jednotlivých poistných plnení a rozsahu poistenia. Ich porovnaniu venujeme samostatnú kapitolu v našej recenzií.

Cestovné poistenie UNIQA – základné balíčky

Pri výbere Uniqa cestovného poistenia máte vždy možnosť zvoliť jeden zo štyroch základných balíčkov. Základné krátkodobé poistenie Basic zahŕňa liečebné náklady do 25 000 €, náklady na záchranu na horách a vo vode, ako aj bežné letné a zimné športy.

Pri balíčku Plus v prípade krátkodobého Uniqa poistenia získate navyše poistenie v prípade zmeškaného dopravného prostriedku, oneskoreného návratu zo zahraničia, stratenej batožiny, ako aj poistenie zodpovednosti za škodu.

Ďalšie nadštandartné poistenie Komfort od Uniqa ponúka navyše od verzie Plus, storno poplatok a prerušenie cesty so spoluúčasťou 0%/15%, pričom spoluúčasť 0% platí v prípade úmrtia poistenej osoby, hospitalizácie poisteného alebo aktuálnej živelnej pohromy.

Uniqa poisťovňa ponúka aj poistenie na celý rok, ktoré nesie názov Plus. Toto Uniqa poistenie platí na celom svete, nemá obmedzený počet ciest a maximálne trvanie jednej cesty je stanovené na 45 dní.

UNIQA poisťovňa – poistné plnenie

Všetky 4 verzie poistenia zahŕňajú základné poistné plnenia. V prípade cestovného poistenia UNIQA sú to nasledovné:

 • Poistenie liečebných nákladov
 • Úrazové poistenie
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie batožiny
 • Poistenie zmeškania dopravného prostriedku
 • Poistenie zachraňovacích nákladov
 • Poistenie právnej ochrany

Tieto jednotlivé plnenia sú najčastejšie a najdôležitejšie. Líši sa ich rozsah a prítomnosť v rámci jednotlivách balíčkov. Pozrite sa na detailný prehľad balíčkov pre poistné plnenia.

Poistenie liečebných nákladov

Základná súčasť cestovného poistenia uplatniteľná vtedy, keď sa počas svojho pobytu v zahraničí zraníte alebo ochoriete.

Poisťovňa sa za vás postará o úhradu všetkých vzniknutých nákladov na vaše ošetrenie do určitej výšky. Pri všetkých balíčkoch je to suma 250 000 EUR.

KritériumCestovné poistenie UNIQA BasicCestovné poistenie UNIQA PlusCestovné poistenie UNIQA KomfortCestovné poistenie UNIQA Extra
Celkový limit250 000 EUR250 000 EUR250 000 EUR250 000 EUR
Zásah horskej služby pri poistnej udalostiskutočné náklady do limitu PLNskutočné náklady do limitu PLNskutočné náklady do limitu PLNskutočné náklady do limitu PLN
Návšteva poisteného jeho blízkou osobou, pri hospitalizácii poisteného dlhšej ako 10 dní.100 EUR / noc100 EUR / noc100 EUR / noc100 EUR / noc
Zuby400 EUR450 EUR500 EUR650 EUR
Poistenie rizík súvisiacich s terorizmomdo 50 000 EURdo 50 000 EURdo 50 000 EURdo 50 000 EUR

Úrazové poistenie

Druhým je úrazové poistenie, ktorého odškodné v rôznej výške sa vypláca v prípade trvalých následkov nad 50% alebo v prípade smrti.

Pri cestovnom poistení UNIQA Extra dostanete k výplate maximálne 35 000 EUR. Úrazové poistenie nie je zahrnuté v základnom balíku Basic.

KritériumCestovné poistenie UNIQA BasicCestovné poistenie UNIQA PlusCestovné poistenie UNIQA KomfortCestovné poistenie UNIQA Extra
Odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu poisteného nad 50 % a smrti úrazom10 000 EUR17 000 EUR35 000 EUR

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu sa uplatňuje v prípade, kedy vašou bežnou činnosťou spôsobíte majetkovú alebo zdravotnú ujmu tretej strane.

Pri všetkých variantoch poistenia je k dispozícii suma 200 000 EUR, navyše už aj v prevedení Basic.

KritériumCestovné poistenie UNIQA BasicCestovné poistenie UNIQA PlusCestovné poistenie UNIQA KomfortCestovné poistenie UNIQA Extra
Zodpovednosť za škodu – zdravie200 000 EUR200 000 EUR200 000 EUR200 000 EUR
Zodpovednosť za škodu – majetok200 000 EUR200 000 EUR200 000 EUR200 000 EUR

Poistenie batožiny

Tu UNIQA poisťovňa rozlišuje poistné osoby vo forme jednotlivca alebo rodiny. Na základe tohto rozlíšenia sa líšia aj sumy, ktoré sú k náhrade v prípade straty, krádeže alebo zničení batožiny.

Pri balíkoch Plus, Komfort Extra máte k dispozícii aj plnenie, ktoré sa postará o preplatenie nákladov na nevyhnutné hygienické potreby a veci osobnej spotreby.

Poistenie cenností, technických zariadení, elektroniky a športového vybavenia je pre klientov k dispozícii vo všetkých formách poistenia a to až do výšky 1/2 poistnej sumy.

KritériumCestovné poistenie UNIQA BasicCestovné poistenie UNIQA PlusCestovné poistenie UNIQA KomfortCestovné poistenie UNIQA Extra
Náhrada pri strate, krádeži alebo zničení batožiny – jednotlivec700 EUR1000 EUR1500 EUR
Náhrada pri strate, krádeži alebo zničení batožiny – rodina1400 EUR2000 EUR3000 EUR
Nevyhnutné hygienické potreby
a veci osobnej spotreby pri oneskorenom dodaní batožiny – jednotlivec150 EUR150 EUR250 EUR
Nevyhnutné hygienické potreby
a veci osobnej spotreby pri oneskorenom dodaní batožiny – rodina280 EUR280 EUR400 EUR
Náhrada cenných vecí, technických zariadení, športového náradia/výbavy, ďalekohľadu, okuliarovdo výšky 1/2 poistnej sumydo výšky 1/2 poistnej sumydo výšky 1/2 poistnej sumydo výšky 1/2 poistnej sumy

Poistenie zmeškania dopravného prostriedku

Pri tomto poistení UNIQA opäť rozlišuje medzi jednotlivcom a rodinou. Žiaľ, plnenie v prípade zmeškania dopravného prostriedku sa vôbec nedotýka základného balíka a je dostupné len vo vyšších prevedeniach. Ich prehľad nájdete v tejto tabuľke:

KritériumCestovné poistenie UNIQA BasicCestovné poistenie UNIQA PlusCestovné poistenie UNIQA KomfortCestovné poistenie UNIQA Extra
Poistenie zmeškania dopravného prostriedku pri odchode – jednotlivec50 EUR50 EUR100 EUR
Náhrada dodatočných nákladov na stravu, prenocovanie a cestu – rodina80 EUR80 EUR200 EUR
Oneskorený príchod na východzie letisko, stanicu. Náhrada nákladov na stravu, nocľah, taxík – jednotlivec50 EUR50 EUR100 EUR
Oneskorený príchod na východzie letisko, stanicu. Náhrada nákladov na stravu, nocľah, taxík – rodina80 EUR80 EUR200 EUR

Poistenie zachraňovacích nákladov

Výhodou cestovného poistenia UNIQA v porovnaní s inými cestovnými poisteniami je poistenie zachraňovacích nákladov na území Slovenskej republiky, dostupné vo všetkých formách až do výšky 16 600 EUR.

Hodí sa to predovšetkým v prípade, že sa chystáte na lyžovačku alebo na zimnú turistiku.

KritériumCestovné poistenie UNIQA BasicCestovné poistenie UNIQA PlusCestovné poistenie UNIQA KomfortCestovné poistenie UNIQA Extra
Poistenie zásahov horskej služby v SR16 600 EUR16 600 EUR16 600 EUR16 600 EUR

Poistenie právnej ochrany

UNIQA myslí aj na prípady, pri ktorých by ste v zahraničí potrebovali právnu pomoc. Môžete sa spoľahnúť na pomoc pri zadržaní políciou, pomoc so službami tlmočníka alebo na advokátsku pomoc. Sú dostupné vo všetkých balíčkoch poistenia.

KritériumCestovné poistenie UNIQA BasicCestovné poistenie UNIQA PlusCestovné poistenie UNIQA KomfortCestovné poistenie UNIQA Extra
Pomoc pri zadržaní
alebo hrozbe zadržania polícioumax. 2000 EURmax. 2000 EURmax. 2000 EURmax. 6000 EUR
Pomoc pri zabezpečení právnej pomoci tlmočníkamax. 2000 EURmax. 2000 EURmax. 2000 EURmax. 6000 EUR
Návratná záloha pre advokáta alebo návratná kauciamax. 1800 EURmax. 1800 EURmax. 1800 EURmax. 5000 EUR

Cestovné poistenie od UNIQA poskytuje poistnú ochranu aj v súvislosti s ochorením Covid-19. Ak plánujete zahraničnú cestu, s UNIQA poistením budete mať pokryté aj poistné udalosti spojené s ochorením Covid-19.

 • Storno cesty v prípade pozitívneho testu na Covid-19 (pokiaľ je zmluvne dojednané)
 • Storno cesty v prípade úmrtia blízkeho príbuzného na Covid-19 (pokiaľ je zmluvne dojednané)
 • Liečebné náklady v prípade nákazy koronavírusom
 • Preplatenie nákladov na testovanie Covid-19, ak bolo nariadené lekárom
 • Bezplatné predĺženie cestovného poistenia počas celého pobytu v preventívnej karanténe
 • Prerušenie cesty v prípade úmrtia blízkeho príbuzného na Covid-19
 • Repatriácia telesných pozostatkov v prípade úmrtia na Covid-19
 • Dodatočné náklady na ubytovanie a spiatočnú cestu v prípade nariadenej karantény poisteným osobým s potvrdeným pozitívnym testom

Ako uzavrieť cestovné poistenie UNIQA online?

Ak chcete uzavrieť cestovné poistenie UNIQA, nemusíte nikam chodiť. Žiadna návšteva pobočky, svoje poistenie vyriešite aj pohodlne online. Uzavretie poistenia online, ktoré je rýchle a jednoduché už od 1,20 EUR na osobu na deň, pozostáva prakticky z týchto krokov.

 1. Na úvod budete potrebovat poznať dátum a destináciu svojej najbližšej cesty do zahraničia a takisto počet osôb, ktoré chcete poistiť. Poistiť môžete samého seba, iného jednotlivca, rodinných príslušníkov alebo akúkoľvek skupinu ľudí či firmu.
 2. Následne si zvolíte jeden zo štyroch dostupných balíčkov. Pohybujú sa v rôznych cenových reláciách a poskytujú rozličné poistné krytie.
 3. Pokiaľ ste vy osoba, ktorá poisťuje potrebujete svoje osobné údaje. To znamená meno a priezvisko, vek, rodné číslo, funkčný e-mail, telefonický kontakt a adresu. Pri ostatných poistených stačí meno, priezvisko a rodné číslo.
 4. Po vyplnení potrebných údajov nasleduje platba. Platiť môžete klasicky kartou, bankovým prevodovm alebo cez Google Pay. Po zaplatení si skontrolujte svoj e-mail zadávaný pri osobných údajoch.
 5. V prílohách e-mailu nájdete uzavreté zmluvy, doplňujúce informácie k rozsahu vášho poistného krytia a takisto asistenčnú kartičku, ktorú si pred cestou odporúčame vytlačiť a nosiť pri sebe.

Uzavretie poistenia online krok po kroku

Aby sme vám uľahčili predstavu o tom, ako funguje uzavretie cestovného poistenia UNIQA online, vyskúšali sme to za vás. Rozhodli sme sa pre týždňové poistenie jednotlivca v rámci Európy.

Krok 1

Zvoľte počet osôb

V prvom kroku stačí zadať počet osôb, ktoré chcete poistiť. Úvodný formulár rozlišuje tri druhy osôb a to deti do 18 rokov, dospelých do 70 rokov a seniorov nad 70 rokov.

Krok 2

Doba trvania poistenia

V druhom kroku musíte zvoliť dobu trvania poistenia. V našom prípade šlo o dátumy 13. až 23. februára, ale mali sme možnosť priamo uzavrieť aj celoročné cestovné poistenie. V rámci druhého kroku sa poisťovňa taktiež pýta, či sa v dobe uzavretia poistenia už nachádzate v zahraničí.

Krok 3

Územná platnosť poistenia

Tretí krok je jednoduchý. Stačí zvoliť územnú platnosť poistenia vzťahujúcu sa buď na Európu, alebo celý svet. K Európe však UNIQA ráta aj tieto geografické oblasti:

Alžírsko, Azory, Cyprus, Egypt, Izrael (vrátane pásma Gazy, Golandských výšin a Západného Jordánska), Jordánsko, Libanon, Lýbia, Maroko (okrem Marokom obsadenej západnej sahary), Ostrov J. Mayen, Orknejské ostrovy, Ostrovy kanála La Manche, Rusko (európska časť), Sýria, Španielsko (vrátane Baleárskych a Kanárskych ostrovov), Tunis, Turecko, Ukrajina.

Krok 4

Výber z balíčkov poistenia

Posledný krok zosumarizuje vašu objednávku a dostanete na výber jeden zo štyroch balíkov poistenia. Okrem toho vás UNIQA prehľadne informuje o najdôležitejších rozdieloch medzi jednotlivými poisteniami a môžete si stiahnuť kompletné info k jednotlivým balíčkom.

V našom prípade poistenia pre dve osoby od 13. februára do 23. februára v Európe sa ceny cestovného poistenia hýbu v rozmedzí 26,40 EUR (Basic) až po 112 EUR (celoročný balík Plus)

Krok 5

Zhrnutie a platba

Po výbere poistného balíka nasleduje formulár cestovného poistenia v ktorom vyplníte vaše osobné údaje ako meno, priezvisko, rodné číslo, telefónne číslo, e-mail a adresa bydliska. Následne prejdete k platbe.

Po zaplatení by vám obratom mali prísť na e-mail všetky potrebné dokumenty spolu s kartičkou cestovného poistenia, ktorú stačí vytlačiť a nosiť počas pobytu v zahraničí pri sebe.

Ako postupovať pri škodovej udalosti?

Ak sa človek v zahraničí dostane do krízovej situácie, často podlieha panike a nevie, čo robiť alebo na koho sa obrátiť.

Ukážeme vám, ako postupovať v prípade škodovej udalosti pri ochorení alebo zranení, či prípadnom storne zájazdu alebo jeho časti, ak máte uzavreté cestovné poistenie UNIQA

  Liečebné náklady

 • V prvom rade kontaktujte asistenčnú službu UNIQA Asssitance na telefónnom čisle +421 2 544 11 029, ktorá je dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni v slovenskom jazyku. Platí, že prvý telefonický kontakt s asistenčnou službou, pri ktorom operátorovi oznámite prečo voláte a kde sa nachádzate, ide na vaše náklady.

 • Následne vás asistenčná služba spätne kontaktuje, aby ste mohli bez problémov bližšie popísať škodovú udalosti a druh poistnej pomoci. Nezabúdajte, že pri oznamovaní vzniku škodovej udalosti je potrebné uviesť meno postihnutej osoby, jej rodné číslo, číslo poistnej zmluvy a samozrejme dôvod, pre ktorý kontaktujete asistenčnú službu.

 • Ak v dôsledku zranenia či ochorenia potrebujete okamžitú lekársku pomoc, vyhľadajte najbližšie zdravotnícke zariadenie a preukážte sa kartou klienta vydanou k poistnej zmluve pre cestovné poistenie.

 • Ak uhradíte náklady za poskytnuté ošetrenie v hotovosti, uschovajte si doklady o zaplatení, takisto lekársku správu na vaše meno, v ktorej bude uvedená diagnóza, predpísané lieky a pečiatka lekára. Ak za vás úhradu vykoná asistenčná služba, stačí sa riadiť jej pokynmi.

V prípade, že ste nútení vykonať storno zájazdu, cesty alebo cestovného lístka, je potrebné dodržiavať mierne odlišný postup popísaný nižšie:

  Storno zájazdu

 • Najskôr bezodkladne kontaktujte cestovnú kanceláriu alebo agentúru, v ktorej ste si zájazd, prípadne cestovný lístok zakúpili a to čo najskôr, najviac do 24 hodín od vzniku poistnej udalosti.

 • Musíte nahlásiť vaše meno a priezviskom adresu, termín zájazdu alebo cesty, dátum a dôvod stornovania. Takisto si prichystajte potvrdenie o zaplatení zájazdu alebo cesty a potvrdenie o zaplatení cestovného poistenia.

 • Následne cestovnej agentúre alebo kancelárii predložíte oznámenie o škodovej udalosti a tá vám potvrdí výšku vzniknutých storno poplatkov. Majte na pamäti, že ochorenie alebo úraz ako dôvod stornovania cesty je potrebné dať si potvrdiť ošetrujúcim lekárom, ktorý je povinný vám vystaviť lekársku správu.

Výhody a nevýhody

 • Malý rozsah poistenia BASIC

 • Vyššia cena

Často kladené otázky

Aké cestovné poistenie si môžem uzatvoriť?

Môžete si uzatvoriť buď krátkodobé, celoročné alebo viacročné cestovné poistenie.

Aký je medzi nimi rozdiel?

Rozdiely závisia od charakteru cesty. Pri krátkodobom cestovnom poistení sa môžete poistiť od 1 do 365 dní, ročné cestovné poistenie má platnosť 1 rok s viacnásobnými opakovanými vstupmi do konkrétneho štátu, pričom maximálna dĺžka jedného pobytu je 45 dní. Viacročné cestovné poistneie môžete uzavrieť na 5 rokov s rovnakými podmienkami ako pri ročnom cestovnom poistení UNIQA.

Kam sa môžem poistiť?

UNIQA rozlišuje dve kategórie poistenia. Buď v rámci celého sveta, alebo v rámci Európy, pod ktorú spadajú aj tieto regióny a geografické oblasti: Alžírsko, Azory, Cyprus, Egypt, Izrael (vrátane pásma Gazy, Golandských výšin a Západného Jordánska), Jordánsko, Libanon, Lýbia, Maroko (okrem Marokom obsadenej západnej sahary), Ostrov J. Mayen, Orknejské ostrovy, Ostrovy kanála La Manche, Rusko (európska časť), Sýria, Španielsko (vrátane Baleárskych a Kanárskych ostrovov), Tunis, Turecko, Ukrajina.

Kto každý môže byť poistený?

Fyzické osoby od narodenia až po vek 70+ a právnické osoby.

Čo robiť, keď potrebujem pomoc v zahraničí?

V prípade, že potrebujete v zahraničí pomoc a máte uzavreté cestovné poistenie UNIQA, obráťte sa na asistenčnú službu UNIQA Assistance, dostupnú na telefónnom čísle +421 2 544 11 029.

Stále nie ste presvedčení?

Navštívte oficiálny web a pozrite si viac o UNIQA cestovné poistenie

Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac