Page Icon

P2P investovanie

Nechajte vaše peniaze pracovať. Zabezpečte si výnos viac ako 20% ročne požičiavaním peňazí ostatným ľuďom. Pozrite sa, ako na to.

Page Icon

Zabezpečte si výnos viac ako 20% ročne

OdporúčanéVybrané 1048 krát
 • 1% Cashback Bonus
 • Priemerný ročný výnos 11,64%
 • Minimálny vklad 10 EUR
 • Zhodnotenie od 1 do 80 mesiacov
OdporúčanéVybrané 1231 krát
 • Investovanie do rýchlych pôžičiek
 • Priemerný ročný výnos nad 20%
 • Zhodnotenie od 1 do 3 mesiacov
 • Minimálny vklad až 500 EUR
Vybrané 1060 krát
 • 0,5% Cashback Bonus
 • Priemerný ročný výnos 12,27%
 • Minimálny vklad 50 EUR
 • Zhodnotenie od 12 do 60 mesiacov

Dôležité

Upozorňujeme, že výška úveru, ako aj úroková sadzba a iné úverové podmienky závisia od vášho úverového ratingu.

Investovanie do P2P pôžičiek je čoraz obľúbenejšou a atraktívnejšou alternatívou zhodnocovania kapitálu. V priemere vám investície do pôžičiek pre ľudí dokážu zabezpečiť vyšší výnos, než bežné termínované vklady alebo sporiace účty v bankách.

Ukážeme vám, ako začať investovať peniaze a vytvoriť si pasívny príjem z kolektívneho požičiavania.

Pravidelné investovanie do P2P pôžičiek je skvelým spôsobom, ako si vybudovať pasívny príjem. Je dostupné pre širokú verejnosť aj bez predošlých skúseností s investovaním aj preto, že začať môžete aj s nízkym kapitálom (od 1 EUR).

V súčasnosti existuje niekoľko spôsobov, ako zarobiť peniaze na internete. Investovanie vlastných finančných prostriedkov je jedným z nich.

Nepotrebujete k nemu znalosti o investíciách, P2P platformy aktuálne ponúkajú možnosť automatizácie investícií bez toho, aby ste museli robiť prácu navyše.

P2P pôžička je v podstate finančný produkt podobný bežnej bankovej pôžičke. Rozdiel je v tom, že ľudia si požičiavajú peniaze medzi sebou bez prítomnosti banky.

Na jednej strane stoja súkromní investori, ktorých cieľom je zhodnotiť svoje finančné prostriedky. Na druhej strane stoja žiadatelia o pôžičku, ktorí neuspeli so svojou žiadosťou v banke alebo hľadajú iné formy financovania.

Ako funguje P2P investovanie?

Ak sa ocitáte v pozícii investora, máte viacero možnosti ako a kam investovať svoje ušetrené peniaze, pričom sa pozeráte po čo najvyšších výnosoch s čo najnižšou mierou rizika. Bohužiaľ, pri investovaní nemôžeme mieru rizika nikdy úplne vylúčiť.

Pokiaľ nemáte dostatok finančných prostriedkov na nákup nehnuteľnosti a následný príjem z jej prenájmu, môžete svoje peniaze vložiť na termínované vklady a sporiace účty v bankách.

Ich úrokové sadzby sú však v súčasnosti na historických minimách a nechať tak peniaze ležať v banke 10 rokov sa neoplatí.

V posledných rokoch sa do popredia dostávajú alternatívne formy investovania do P2P pôžičiek. Na slovenskom trhu v súčasnosti pôsobí niekoľko poskytovateľov, ktorí umožňujú investovanie.

Okrem nich je na trhu etablovaných aj množstvo zahraničných platforiem, ktoré v porovnaní s tými slovenskými ponúkajú vyššie výnosy.

Ide predovšetkým o spoločnosti Mintos, Estateguru, Peerberry a Grupeer.

Porovnanie P2P platforiem

Cieľom každého investora by malo byť čo najlepšie rozložiť svoj vklad a znížiť riziko zlyhania. Ak práve začínate budovať svoje investičné portfólio alebo chcete začať s investovaním, odporúčame vám zamerať sa na nižšie uvedené platformy, ktoré sme porovnali v najdôležitejších ukazovateľoch.

Platformamintos-logo-newport-investžltý_melón-logo
Minimálny vklad10 EUR10 EUR50 EUR10 EUR500 EUR25 EUR
Typy úverov826325
Štáty3055722
Poskytovatelia úverov601811511
Meny1211111
Výnosy5 % – 14 %11 % – 13 %9 % – 13 %11 % – 15 %20 % – 24 %5 % – 12 %
Doba splatnosti1 – 38 mesiacov2 dni – 4 roky6 – 24 mesiacov1 – 24 mesiacov1 – 4 mesiace1 – 60 mesiacov
Buy-Back zárukaÁnoÁnoÁnoÁnoÁnoÁno
Porovnanie P2P platforiem

Kľúčom k úspechu pri investovaní do P2P pôžičiek je vytrvalé a dlhodobé investovanie. Nemôžete čakať, že sa z vás stanú milionári z večera do rána.

V určitom období sa môže stať, že skutočné výnosy nebudú presne podľa vašich predstáv, no tento stav je väčšinou dočasný.

Ako a kam investovať?

Súkromní investori, ktorí chcú investovať svoje peniaze do P2P pôžičiek, by mali čo najviac diverzifikovať svoj kapitál. Jednou z možností diverzifikácie je diverzifikácia vkladu medzi rôzne typy pôžičiek.

Pre investorov je zvyčajne dôležité vedieť, kam sa investujú ich peniaze a či ich investície prospievajú ekonomike. Pre mnohých investorov je dôležitá aj udržateľnosť a možnosť pravidelného investovania.

Z týchto dôvodov v nasledujúcich odsekoch vysvetlíme, do akých typov pôžičiek môžete investovať a ukážeme vám, ako na to.

Investície do spotrebných úverov

V tomto prípade ide o bežné spotrebné úvery na čokoľvek. P2P platformy pri posudzovaní žiadateľov postupujú menej prísne ako banky a žiadatelia sa tak vedia dostať k peniazom s lepším úrokom, ako by dostali v banke.

Prostredníctvom spotrebného úveru môžu žiadatelia neskôr financovať svoje nové auto, rekonštrukciu bývania alebo čiastočne financovať kúpu nehnuteľnosti.

V súčasnosti ponúka možnosť investície do spotrebných úverov zahraničná platforma Mintos a slovenský Žltý Melón. Vyplácanie splátok a úrokov je v prípade spotrebných úverov mesačné. Výhodou pre investora je možnosť rýchlej reinvestície príjmu, ktorá je urýchlená zloženým úrokom.

Investície do rýchlych pôžičiek

Druhou, pomerne obľúbenou možnosťou sú investície do rýchlych pôžičiek. Túto alternatívu využívajú najmä investori, ktorí chcú mať svoj vložený kapitál zhodnotený čo najskôr.

Pre rýchle pôžičky je charakteristická krátka doba splatnosti, zvyčajne 30 až 60 dní a možnosť požičať si nižší obnos peňazí do 1000 EUR. Na súčasnom trhu ponúkajú investície do rýchlych pôžičiek dve zahraničné a jedna slovenská platforma.

Zahraničné Mintos a Peerberry fungujúce už niekoľko rokov dosahujú priemerný ročný výnos od 10% do 12% ročne. Ich výhodou je diverzifikácia rizika medzi žiadateľov z viacerých štátov Európy a funkcia garancie spätného odkúpenia.

To znamená, že ak by vám váš dlžník nesplácal dohodnuté záväzky, preberie ich na seba platforma a váš investovaný kapitál spolu s úrokmi vám vráti späť.

Ak sa obávate investovať na zahraničných platformách, je k dispozícii slovenský PORT Invest. Ten ponúka garanciu spätného odkúpenia. Investori sa tak v prípade nesplácania nemusia obávať, že prídu o svoje finančné prostriedky.

Investujte cez PORT Invest

Slovenská platforma PORT Invest ponúka možnosť investície do P2P pôžičiek s minimálnym vkladom 500 EUR. Začnite investovať s výnosom viac ako 20% ročne.

Investovať

Investície do podnikateľských úverov

Investori, ktorí chcú investovať udržateľne a s pridanou hodnotou, môžu podporovať spoločnosti, ktorých cieľom je rozšíriť ich podnikateľské činnosti.

Vo väčšine prípadov to znamená nadobudnutie ďalších aktív alebo rozšírenie skladovacích zariadení a výrobných liniek.

Takýto druh financovania často pomáha oživiť hospodárstvo v regióne a vytvárať nové pracovné miesta.

V prípade podnikateľských úverov ide väčšinou o termínované pôžičky, ale v niektorých prípadoch sa úroky alebo dokonca samotné splátky vyplácajú mesačne.

Podnikateľské úvery, do ktorých môžete investovať svoje prostriedky, nájdete na platforme Mintos alebo na platforme Grupeer.

Investície do nehnuteľností

V súčasnosti najlepšia platforma pre investície do nehnuteľnosti je EstateGuru. Súkromní investori tu investujú do zabezpečených pôžičiek, ktoré sa využívajú na financovanie stavebných projektov aj bez toho, aby sami museli disponovať veľkým kapitálom.

Všetky pôžičky z tejto kategórie sú zabezpečené nehnuteľnosťou a zvyčajne tiež osobnými zárukami. Financované sú iba pôžičky s LTV (úverová hodnota) medzi 35% a 75%. Nejde teda o úplné financovanie. Dlžník musí disponovať najmenej 25% prostriedkov zo samotnej investície.

Počas päťročnej existencie platformy investori nemali skúsenosť s nesplácaním záväzkov, hoci sa neposkytuje žiadnu záruka na spätný odkup. To naznačuje, že EstateGuru má dobré výsledky v oblasti kontroly úverového rizika a zabezpečenia úveru.

Narozdiel od už spomínaných P2P platforiem, EstateGuru nezahŕňa žiadnych poskytovateľov úverov. Spoločnosti žiadajú o financovanie priamo prostredníctvom platformy.

Investori musia rátať s tým, že úvery na nehnuteľnosti sú zvyčajne splatné až na konci doby splatnosti, napríklad po dvoch alebo troch rokoch.

Okrem EstateGuru môžete do nehnuteľností investovať aj na platforme Grupeer.

Diverzifikujte

Z hľadiska vhodnej diverzifikácie portfólia za účelom minimalizovania straty vašich vkladov odporúčame investovať do všetkých vyššie spomenutých druhov pôžičiek.

Ako zdaniť výnosy?

Pri investíciách do P2P pôžičiek je na mieste otázka, ako a či takéto príjmy zdaniť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky. Pozrite sa, ako zdaňovať príjmy z P2P investovania:

Pri investovaní do P2P pôžičiek dosahujete ako investor úrok z pôžičky, respektíve výnos z kapitáloveho majetku ktorý je predmetom daňového zákona a podlieha zdaneniu v zmysle jeho ustanovení.

Od takto dosiahnutého príjmu si vy ako daňovník nemôžete odpočítať žiadny výdavok, okrem nákladu vo výške prislúchajúcich zdravotných odvodov. Zdanenie úrokov z pôžičky ste povinný vykonať podaním daňového priznania vždy k 31. marcu nasledujúceho roka. Daň je 19%.

Ak vy ako investor nemáte iné príjmy okrem úrokov z pôžičiek, alebo všetky príjmy za kalendárny rok spolu s úrokom z pôžičiek nepresiahnu v roku 2019 sumu 1 915,01 €, tak príjem v tejto výške je od dane oslobodený, daňové priznanie sa nepodáva a daň sa neplatí.

Ako začať investovať?

Ak chcete začať investovať, nepotrebujete žiadne kurzy a počiatočné vedomosti o investovaní. Celý postup môžeme zhrnúť do 4 základných krokov.

 1. Registrácia
  Registrácia na P2P platformách je veľmi rýchla, intuitívna a dá sa zvládnuť v priebehu niekoľkých minút. Videohovor alebo akékoľvek komplikované identifikácie nie sú potrebné. Platformy PORT Invest a Žltý Melón sú k dispozícii po slovensky, platforma Mintos po česky a zahraničné platformy Peerberry, EstateGuru a Grupeer sú k dispozícii v angličtine.
 2. Vklad peňazí
  Po úspešnej registrácii budete vyzvaní na vklad finančných prostriedkov. Na zahraničných platformách je možné začať investovať už od 1 EUR. Minimálny vklad na platforme PORT Invest je 500 EUR. Prevod prostriedkov zvyčajne trvá nie viac ako dva pracovné dni.
 3. Nastavenie automatického investovania
  Ak chcete generovať pasívny príjem, hneď na začiatku nastavíte automatické investovanie. Jednoducho zadáte svoje kritériá a preferencie a nemusíte sa už viac obávať. Automatická investícia investuje do pôžičiek, ktoré spĺňajú vaše kritériá. Tak investujete pasívne, bez nutnosti venovať tomu čas.
 4. Vyplácanie úrokov
  V prípade väčšiny platforiem bude vaša splátka vrátane úrokov vyplatená raz mesačne a reinvestovaná. S výnimkou EstateGuru, kedy úroky dostanete až na konci doby splácania. Je len na vás, či chcete budovať pasívny príjem alebo skôr reinvestovať a tým navyšovať svoje portfólio.

Výhody a nevýhody

Tak, ako každá forma investovania, aj táto má určité pozitíva a riziká:

 • Vyššie riziko
 • Bez záruky vkladu
 • Informácie o žiadateľoch je ťažké nájsť
 • Neskúsenosť s dlžníkmi v zahraničí

Na pravidelné dlhodobé investovanie odporúčame tieto spoločnosti:

Pravidelné P2P investovanie

Vybrané 1 231 krát
 • Investície do rýchlych pôžičiek
 • Priemerný ročný výnos nad 20%
 • Minimálny vklad 500 EUR
 • Zhodnotenie od 1 do 3 mesiacov
Vybrané 1 048 krát
 • 1% Cashback Bonus
 • Priemerný ročný výnos 11,64%
 • Minimálny vklad 10 EUR
 • Zhodnotenie od 1 do 80 mesiacov
1% Cashback bonus dostanete, ak sa zaregistrujete na platforme Mintos cez náš link a investujete akúkoľvek sumu peňazí.
Vybrané 1 060 krát
 • 0,5% Cashback Bonus
 • Priemerný ročný výnos 12,27%
 • Minimálny vklad 50 EUR
 • Zhodnotenie od 12 do 60 mesiacov
0,5% Cashback bonus dostanete, ak sa zaregistrujete na platforme EstateGuru cez nás a investujete akúkoľvek sumu peňazí.
Vybrané 80 krát
 • Investície do rôznych typov pôžičiek
 • Priemerný ročný výnos 13,37%
 • Minimálny vklad 10 EUR
 • Zhodnotenie od 1 do 24 mesiacov

Koľko investovať?

Veľkosť P2P portfólia sa u každého investora líši. Závisí to od osobných finančných cieľov, ako aj od rizikového profilu investora. V žiadnom prípade by ste všetok kapitál nemali zaraďovať výlučne do P2P pôžičiek.

Každý investor by mal porozumieť rizikám a zárukám, ktoré sú spojené s kolektívnym požičiavaním a s investíciami ešte pred samotným investovaním na platforme P2P.

Mnoho investorov investuje 5 až 40% svojho kapitálu do kolektívnych pôžičiek. Investori dostávajú stabilnú návratnosť 10% alebo viac (v závislosti od platformy a diverzifikácie) za rok. P2P pôžičky priamo nesúvisia s akciovým trhom, čo znamená, že v prípade finančnej krízy nie sú tieto pôžičky ovplyvňované.

Základné pojmy

Konto investora

Konto investora alebo účet investora na P2P platformách je účet, na ktorý prevádzate svoj vklad. Nájdete ho v používateľskom rozhraní samotnej platformy alebo vám bude zaslaný e-mailom po registrácii.

Automatizovaná investícia

Automatizovaná investícia je funkcia niektorých platforiem. Umožňuje vám generovať pasívny príjem bez potreby venovať investovaniu čas. Táto funkcia za vás automaticky investuje do pôžičiek na základe vami vybranej investičnej stratégie.

Zvyčajne si môžete vybrať medzi vopred stanovenými stratégiami zabezpečujúcimi konzervatívne (do 5%) až dynamické výnosy s vyššou mierou rizika (12% a viac).

Automatizácia investícií tiež znamená čo najširšiu diverzifikáciu vkladu. Pri viacerých platformách môžete automaticky investovať iba do pôžičiek so zárukou spätného odkúpenia, čím sa znižuje riziko straty vkladu.

Minimálny vklad

Minimálny vklad predstavuje minimálnu čiastku, ktorú musíte vložiť na vaše konto investora, ak chcete začať investovať. Platformy majú rozdielne podmienky. Na Peerberry a Mintos môžete investovať už od 10 EUR. Minimálny vklad na platforme EstateGuru je 50 EUR. Slovenská platforma PORT Invest má minimálny vklad 500 EUR.

Diverzifikácia

Diverzifikácia, respektíve rozloženie vášho vkladu na viacero položiek znižuje riziko zo straty vášho kapitálu. Pôžičky sa líšia v závislosti od typu úveru, krajiny, dlžníka, doby splácania a výšky úveru. Mintos ponúka rôzne typy pôžičiek z viacerých krajín. Pri ostatných platformách je výber trochu obmedzený. Diverzifikácia investícií na viacerých portáloch P2P znižuje riziko samotnej platformy.

Garancia spätného odkúpenia

Garancia spätného odkúpenia alebo buy-back záruka je prísľubom platformy, že ak pôžičky, do ktorých ste investovali svoj kapitál nebudú riadne splácané (napríklad po 60 dňoch v Mintos alebo Peerberry) platforma prevezme nesplácanú pôžičku „na seba“ a dlžnú sumu vám vráti aj s úrokmi. Vy ako investor by ste sa však na túto záruku nemali slepo spoliehať. Dostatočná diverzifikácia je v súčasnosti lepším riešením, než buy-back záruka.

Úroková sadzba

Úroková sadzba, respektíve výnos, predstavuje váš aktuálny výnos, ktorý by ste dosiahli, ak by ste sa rozhodli vybrať investované peniaze. Táto sadzba sa však neustále mení a jej zmysel narastá po jednom roku investovania.

LTV

LTV (Loan to Value) predstavuje úrokovú sadzbu dôležitú pri platforme EstateGuru. Podiel vyjadruje, koľko percent výstavby bude financovaných z prostriedkov investorov. Ak výstavba projektu stojí 100 000 EUR a platforma bude zabezpečovať 60 000 EUR, LTV je 60%. Zvyšné finančné prostriedky zabezpečí samotný realizátor stavby.

Sekundárny trh

Ten je v súčasnosti dostupný napríklad na platformách Mintos a PORT Invest. Ide o trh, na ktorom môžete predať svoje čiastkové investície iným investorom, ak napríklad chcete z platformy vybrať svoj vklad aj s úrokmi. Predávať môžete pod ale aj nad pôvodnú cenu.

Záver

P2P investovanie je veľmi dobrým spôsobom, ako dosiahnuť pasívny príjem. Mali by ste samozrejme zhodnotiť aj potenciálne riziko. Za rok nedosiahnete návratnosť vyššiu ako 10%. Platformy vám však ponúkajú možnosť čo najrýchlejšie rozšíriť svoj vklad a znížiť tak riziko straty kapitálu. Investujte iba peniaze, ktoré si môžete dovoliť úplne stratiť.

Ak sa zaregistrujete na platformách Mintos alebo EstateGuru prostredníctvom nášho odkazu, dostanete po 90 dňoch 1% (EstateGuru 0,5%) z vašej priemernej hodnoty portfólia, čím sa zvýši váš zostatkový príjem.

Tento článok nie je investičným odporúčaním. Obsah je výsledkom našej osobnej skúsenosti s P2P investovaním. Každý investor je zodpovedný za svoje kroky. Nikdy neinvestujte viac, ako umožňuje vaša finančná situácia.

Country Manager Financer.com Slovensko, milovník dobrého jedla, cestovateľ a knihomoľ so záľubou vzdelávania sa v oblasti finančnej gramotnosti a financií. Vždy pripravený pomôcť urobiť to najlepšie finančné rozhodnutie.

Zdieľať na

Často kladené otázky

Ako funguje P2P investovanie?

Jednoducho. P2P (peer-to-peer) platformy  spájajú súkromných investorov a dlžníkov. Investori investujú do pôžičiek iných a dostávajú ročné výnosy (zvyčajne vyššie ako 10%).

Ako a kde môžem investovať?

Máte možnosť využívať slovenské P2P platformy (PORT Invest alebo Žltý melón). Prípadne môžete investovať do populárnych zahraničných platforiem s výrazne vyššou návratnosťou, ako napríklad Mintos, Peerberry alebo Estateguru.

Do čoho môžem investovať?

Závisí od toho, akú platformu si vyberiete. Zvyčajne investujete priamo do rýchlych pôžičiek, spotrebných úverov, úverov na auto, podnikateľských úverov ale aj nehnuteľností s minimálnym vkladom už od 10 EUR.

Aký výnos môžem očakávať?

Výška návratnosti závisí od vášho rizikového profilu, ako aj od použitej platformy a typu úveru. Vďaka vyváženej diverzifikácii môžete dosiahnuť skutočný výnos 9 až 11%.

Aké poplatky môžem očakávať?

Každá platforma má svoje vlastné pravidlá a poplatky. Nami ponúkané platformy Mintos, PORT Invest, Peerberry a Estateguru však poskytujú možnosť investovať bez akýchkoľvek poplatkov.

Ako zdaňovať príjem z investícií?

Pri investovaní do P2P pôžičiek dosahujete ako investor úrok z pôžičky, ktorý je predmetom daňového zákona a podlieha zdaneniu v zmysle jeho ustanovení. Od takto dosiahnutého príjmu si vy ako daňovník nemôžete odpočítať žiadny výdavok, okrem nákladu vo výške prislúchajúceho zdravotného odvodu. Zdanenie úrokov z pôžičky ste povinný vykonať podaním daňového priznania vždy k 31. marcu nasledujúceho roka. Daň je 19%.

Využívaním služieb Financer.com Slovensko pomáhate.  Dozvedieť sa viac